Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GNA - Gemensam Nordisk Anläggningsmarknad Prosjekt - Felles funksjonskrav Nordisk sjefsmøte – Island 11. august 2008 Tor-Sverre Thomassen Vegdirektoratet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GNA - Gemensam Nordisk Anläggningsmarknad Prosjekt - Felles funksjonskrav Nordisk sjefsmøte – Island 11. august 2008 Tor-Sverre Thomassen Vegdirektoratet."— Utskrift av presentasjonen:

1 GNA - Gemensam Nordisk Anläggningsmarknad Prosjekt - Felles funksjonskrav Nordisk sjefsmøte – Island 11. august 2008 Tor-Sverre Thomassen Vegdirektoratet

2 2 GNA Felles funksjonskrav Fase 3: Mål Felles funksjonskrav utvikles i samsvar med forslaget fra fase 2: Objektets hensikt og funksjonskrav Definisjon av objektet Gyldighetsområde for kravene Supplerende krav Måleregler og grenseverdier

3 3 Fase 3: Oppgaver & Tidsplan

4 4 Fase 3: Organisering/arbeidsform Separat implementering - Felles oppfølging Nasjonal arbeidsgruppe: +lokal konkretisering og operasjonalisering av funksjonskravene +forankring i linjeorganisasjonen Nordisk arbeidsgruppe: +samordner felles funksjonskrav +erfaringsoverføring vedrørende supplerende krav, måleregler og grenseverdier for kvalitet

5 5 Samordningsgruppen Felles funksjonskrav GD GNA styret Rapport: Felles funksjonskrav kapittel 4 Prosjektdirektiv Felles funksjonskrav Fase 3 Revisjoner i landene Orientere, samordne, forbedre og vedta justeringer Oppdatere beskrivelse Individuell framdrift

6 6 Nordisk arbeidsgruppe: Tor-Sverre Thomassen, Norge Jon Berg, Vegdirektoratet, Norge Ole Peter Resen-Fellie, Norge Odd Barstad, Norge Johnny M Johansen, ViaNova, Norge Stefan Jonsson, Vägverket, Sverige Ing-Marie Haglund, Vägverket, Sverige Anne Valkonen, Tiehallinto, Finland Pasi Patrikainen, Tiehallinto, Finland Keijo Pulkinen, Eranet road, Finland Christian, Sylvest, Vejdirektoratet, Danmark Nasjonale Arbeidsgrupper: Norge: Revisjonsgruppe/Prosjektgruppe for revisjon av HB111 Sverige: Finland: Danmark:

7 7 Arbeid 2007 - 2008 Arbeidet med å implementere felles funksjonskrav drives i linjen i vegetatene, eller gjennom prosjektorganiserte grupper med mandat fra linjeorganisasjonen. Tidsplanen for implementeringen er underlagt den enkelte etats planer for revidering av nasjonal standard for drift og vedlikehold. Nordisk arbeidsgruppe arbeider for størst mulig samordning av funksjonskravene samt erfaringsoverføring mht arbeidsform og faglig grunnlag.

8 8 Nasjonale aktiviteter - Norge Revisjon av Håndbok 111 ”Standard for drift og vedlikehold” startet i 2006 Målet for revisjonen er å forbedre standarden mht: - kommunikasjon med politikere - kommunikasjon med brukere/trafikanter - styring av Statens vegvesen - styring av entreprisekontrakter + Justering av standardnivåer for vinter og vegdekker Revisjonen bygger på hovedprinsippene fra GNA, med forslag om videreutvikling Ferdigstilles i 2009 – implementering fra 2010/2011

9 9 Nasjonale aktiviteter - Sverige Revisjon av ”Funktions- och standardbeskrivning drift” (FSB) startet i 2007 som del av videreutvikling av ”Grundpaket Drift”. Normal revisjon av FSB foregår hvert år, denne revisjonen omfatter en større bearbeiding for å dekke de regionale behovene samt redusere antallet regionale varianter. GNA-forslagene skal tas med som grunnlag for arbeidet.

10 10 Nasjonale aktiviteter - Finland Nasjonal gruppe for forberedelse av funksjonskrav for drift og vedlikehold Oppdatering av standard for vinterdrift samt vedlikehold av grusveg Man vil forsøke å bruke GNA prinsippet i revisjonsarbeidet

11 11 Nasjonale aktiviteter - Danmark Det foreligger ikke konkrete planer om å implementere resultatene fra GNA-prosjektet i de danske spesifikasjonene for drift og vedlikehold. Vejdirektoratet er positiv til å arbeide for å få fram felles nordiske funksjonskrav, men dette må skje i et langsiktig perspektiv.

12 12 Nordiske aktiviteter 2 felles nordiske møter, 2007 og 2008 med tema: -Gjensidig orientering om status i revisjon av nasjonale standarder for drift og vedlikehold -Erfaringsutveksling mht arbeidsform i revisjonsarbeidet -Bruk av GNA-spesifikasjonene -Samordning og samarbeid i Norden Prosjektdeltagere fra Norge deltok på prosjektmøte i Sverige (felles funksjonskrav, implementering i nasjonale standarder)

13 13 Anbefaling for implementering av felles funksjonskrav i Norden 1.Alle land skal benytte prinsippene i GNA-spesifikasjonene som modell i arbeidet med revisjon av nasjonale spesifikasjoner for drift og vedlikehold. 2.Implementering skal skje i tråd med de nasjonale planer for revisjon av spesifikasjoner for drift og vedlikehold. 3.Ansvaret for arbeidet skal ligge i linjen hos vegmyndigheten i de enkelte land. 4.Prosjektgruppen fra GNA videreføres som et forum for gjensidig informasjon og erfaringsutveksling med mål om å komme fram til felles funksjonskrav for drift og vedlikehold i Norden som er en videreutvikling av GNA- grunnlaget.

14 14 Nødvendige beslutninger på GD-nivå a)Det skal arbeides videre med samordning av funksjonskrav for drift og vedlikehold i vegetatene i Norge, Sverige, Finland og Danmark. b)Prinsippene i GNA-spesifikasjonene skal benyttes som modell i arbeidet med revisjon av nasjonale spesifikasjoner for drift og vedlikehold. c)Prosjektgruppen fra GNA gis mandat til å overvåke og rapportere utviklingen på dette området og virke som et forum for gjensidig informasjon og erfaringsutveksling med mål om å komme fram til og videreutvikle felles funksjonskrav for drift og vedlikehold i Norden. d)Prosjektgruppen rapporterer til sine linjeledere og til nordisk sjefsforum/nordiske driftsjefer til deres årlige møte.


Laste ned ppt "GNA - Gemensam Nordisk Anläggningsmarknad Prosjekt - Felles funksjonskrav Nordisk sjefsmøte – Island 11. august 2008 Tor-Sverre Thomassen Vegdirektoratet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google