Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stavanger universitetssjukehus, Helse Stavanger HF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stavanger universitetssjukehus, Helse Stavanger HF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stavanger universitetssjukehus, Helse Stavanger HF

2 Ein mann kom inn på ei byggetomt der tre menneskje arbeidde. Han spurte den fyrste: «Kva held du på med?» og mannen svarte: «Eg legg murstein.» Han spurte den andre mannen: «Kva held du på med?» og mannen svarte: «Eg byggjer ein vegg.» Han gjekk bort til den tredje mannen, som nynna ein melodi mens han arbeidde, og spurte: «Kva held du på med?» og mannen såg opp på han og smilte og sa: «Eg byggjer ein katedral.» EIN HISTORIE

3

4 Helse Stavanger HF Stavanger universitetssjukehus

5 Hovedutfordringene for Stavanger Universitetssjukehus: Areal Kvantitet Kvalitet Kompetansemedarbeidere Kostnad A K K K K !!!!!

6 Kvm BTA pr pasient Produksjonskoeffisient = Antall liggedøgn+ 35% av antall dagbehandlinger + 10% av antall polikliniske behandlinger i 2010 og 2011. Denne brukes som kostnadsdriver for servicetjenestene.

7 Sykkeltelling SUS, (uke10/13: 329)

8 Varmepumpene ved SUS

9 Flere sengeposter er i dag trange

10 Behandlingsarealene er i dag knappe Vi må leie mer eksterne lokaler For å ivareta aktivitetsøkningen Dagkirurgi vil etableres utenfor sykehuset i 2013 De nyeste lokalene er gode og hensiktsmessige

11 Teknologien øker og krever mer areal

12

13 Sykehusbehov og aktivitet øker betydelig 40-60 % økning til 2025 60-100 % økning til 2040 Se spesifisering

14 –Antall fødsler: 4982 –Antall fødte barn: 5080 14 barn pr. døgn Fødsler:

15

16 Statistikk for smittevask WLGX50 hele 2011 var 581 WLGX50 hittil i år er 464 Dette kan gi en økning på ca. 20%. WLGX50 er DRG-kode for «Intensiv smitteisolasjon»

17 –Årsverk: 4630 (netto) –Ansatte: ca 7400 –Yrkesgrupper: ca 130 –Fagorganisasjoner: 26 Kompetansen vår:

18

19 Styresak 056/10B Rullering av strategisk plan i Helse Stavanger HF Med utgangspunkt i utfordringsbildet er det definert tre satsingsområder med tilhørende delmål og tiltaksplaner. Satsingsområdene er divisjonsovergripende og omfatter: Utvikling av kjernevirksomheten Utvikling av ledelse og forvaltning av ressurser. Utvikling av samhandling og relasjonsbygging. En strategi er en plan av handlinger med hensikt å nå et spesifikt mål. Strategi handler mer om hva som skal gjøres enn om hvordan det skal gjøres.

20 Lær strategi av Lady Gaga 20

21 5 dimensjoner ved Lady Gagas strategi : Visjon om hvor vi skal og hvordan komme dit Forstå kundene og endringer i bransjen Bevissthet rundt egne styrker og svakheter Konsistens i gjennomføringen Kontinuerlig fornyelse 21

22 Metafor: Organisasjoner som isfjell: Teknologi & produkter Mål & struktur Policy & rutiner Økonomi & ressurser Verdier og normer Følelser og atferdsregler Personlige oppfatninger Gruppenormer Uformelle nettverk Grunnleggende antakelse Felles virkelighets forståelse

23 Modenhet og kompetanse hos medarbeiderne: KULTUR Know what Know how Know why Care why («fremme helse og livskvalitet»). Etterlevelse handler mye om hvordan why skal forstås og om gode prosesser for å forankre det.

24 Benchmarking Andre i samme kjernevirk somhet FM sektoren Fagbransj er Kompeta nsemiljøe r NfN Andre i samme kjernevirk somhet FM sektoren Fagbransj er Kompeta nsemiljøe r NfN Drifte Budsjettstyring Kompetanse bygging Personal/Endringsledelse StolthetServiceholdning; Levere SLA Konsistent kvalitet Måle prestasjon PI/KPI Brukersat Enhetskost Medarb. sat Enhetskost Servicenivå Arealer Enhetskost Servicenivå Arealer Best Practice Innovasjon Levere Utvikling Kontinuerlig utvikle Kjernevirkso mhetens behov nå og fremtid Servicedivisjonenes syklus -roller som må fylles Se, forstå og oversette Forme Forstå bruker Perspektivet Kommunisere (

25 Utfordringer I 2025 fyller Norgeshistoriens største barnekull 80 år (fredsbarna) Skal og kan vi slåss og kjempe for mer ressurser til å løse utfordringene på samme måte som i dag? Kan vi tenke nytt og alternativt, finne nye løsninger, i kommunehelsetjenesten og på sykehusene? Servicetjenester og tekniske tjenester må vi ha, spørsmålet er what, how og why i 2025??? Vi er alle til sammen de beste til å finne svarene!!!

26 Status Helse Stavanger HF Det er stor vekst i befolkningen i Stavanger- regionen Sjukehuset har en stor årlig aktivitetsøkning I dag er det knappe arealer for dagens aktivitet Nå-tilstanden for byggene er ikke tilfredsstillende Den økonomiske bærekraften i sjukehuset er nå noe sterkere.?.. Planer og tiltak til forbedringer på eksisterende bygningsmasse vil ikke løse utfordringer framover i tid (nullalternativet)

27 Økonomiske beregninger – bærekraften i sjukehuset

28 Økonomi og finansiering Kan dagens finansieringsmodell forbedres? Ivaretar dagens finansieringsmodell de helseforetak hvor befolkningen vokser mest? Er det mulig å få lånevilkår med lengre tidshorisont enn 20 år? Kan det gis avdragsfrie lån de første årene (5 – 10 år)? Kan det finnes andre finansieringsmodeller for nye store sykehusbygg som er bedre egnet til å få løst utbyggingsoppgaven på en god måte?

29 Mine ønsker for oss i perioden 2013-2020 Vi bidrar til å fremme helse og livskvalitet. Vi legger til rette for at kollegaene får optimale arbeidsforhold for å fremme helse og livskvalitet. Vi går alle på jobb med glede og forventninger for dagen. Hver og en av oss opplever seg sett, hørt og verdsatt hver dag. Vi trives og har det gøy på jobb!!! Vi ser framover, bl.a. gjennom benchlearning og fagutvikling. Vi er klare for nye oppgaver, og tilegner oss kompetanse i tråd med kravene.

30

31


Laste ned ppt "Stavanger universitetssjukehus, Helse Stavanger HF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google