Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helseturisme- en vekstnæring for Vest-Norge Åpent møte om Tourheal- et helseturisme nettverk 15 November 2006 Fung. FoU-koordinator Heidi Skramstad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helseturisme- en vekstnæring for Vest-Norge Åpent møte om Tourheal- et helseturisme nettverk 15 November 2006 Fung. FoU-koordinator Heidi Skramstad."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helseturisme- en vekstnæring for Vest-Norge Åpent møte om Tourheal- et helseturisme nettverk 15 November 2006 Fung. FoU-koordinator Heidi Skramstad

2 Bakgrunn for prosjektet Tjenesteytere innen helse, aktivitet og turisme ønsket å utvide tilbudene og sikre kvalitet Hordaland Reiseliv ønsket å styrke reiselivsnæringen Hordaland fylkeskommune, Arbeidslag for lokalsamfunnsutvikling arbeider med næringsutvikling, deriblant turisme Høgskolen ble invitert inn som prosjektleder som en kunnskapstilbyder i regionen, fokus på kunnskapsbasert praksis Felles interesser i flere regioner

3 Søknad om midler til Interreg III- ENABLE Etablere et helse-turisme-næring nettverk med partnere fra Thüringen and Vest-Norge Identifisere og imøtekomme behov og interesser hos små og mellomstore bedrifter, relevante lokale og regionale tjenesteytere og forskning og utvikling Gjennom “tripple helix” nettverks tilnærming styrke små og mellomstore bedrifters konkurranseevne Styrke partnere og deltakeres evne til å anvende forskningsbasert kunnskap og metoder for produktutvikling

4 Partnere i Tourheal prosjektet Thüringen: Erfurter Gastro Berufsbildungswerk e.V Thüringen Hotel- und Gaststättenverband (Thühoga) Thüringer Turismus GmbH Industrie- und Handelskammer Erfurt (IHK)

5 The Tourheal project - partners Western Norway: Høgskolen i Bergen (LP) Hordaland Fylkeskommune, Arbeidslag for lokalsamfunnsutvikling Vossafjell AS Idrettssenteret AS Hordaland Reiseliv Hagahaugen Rehabiliteringssenter AS

6 Samtidige prosesser Utvikle nettverk Jobbe med definisjon og avgrensning av helseturisme Utvikle standarder for kvalitet Bistå små og mellomstore bedrifter i kunnskapsbasert produktutvikling

7 Fokus på nettverksetablering 1 trinn – utvikle nettverk mellom partnere 2 trinn – utvide nettverket til andre deltakere i regionene

8 Kartlegging av relevante bedrifter i regionen Kontakt med destinasjonsselskapene, adresser til relevante bedrifter Sendt ut brev for å kartlegge interesser og behov Grunnlag for invitasjon til åpent møte

9 Avgrensning og definisjon Litteratursøk Studieturer og workshops Arbeidsgruppe Hvilken avgrensning vil være relevant for utvikling av helseturisme i de to regionene

10

11

12 Hva kan helseturisme være? Reise for å få behandling et annet sted som har høyere standard, raskere tilgang, andre tilbud eller billigere ytelser Reise for å motta tjenester som ikke finnes i hjemlandet eller i regionen Reise for å komme raskere til (er valg av sykehus med kortere ventetid i en annen landsdel helseturisme?) Reise for å få billigere tjeneseter (eks. rehabilitering eller SPA i Jugoslavia, operasjoner i Malaysia) Personer med diagnoser som får behandling og reise dekket av staten (eks personer med psoriasis eller reumatisme som får dekket reise til Kanariøyene) Personer fra sør som reiser til vestlige land for å opereres eller føde

13 Hva kan helseturisme være Opphold på Spa-hotell Arktisk opplevelse Gå fra hytte til hytte på turistforeninges hytter Gårdsferie

14 Definisjon Tilpasset fysisk aktivitet Tilpasset ernæring Opplevelse og velvære Tilbud basert på nødvendig kompetanse

15 Ulike former for kvalitetsstandarer Q-siegel Tyskland Best health Austria Bransjeorganisasjoner egne kriterier for medlemskap Slow –food www.slowfood.nowww.slowfood.no Cittaslow http://www.cittaslow.no/http://www.cittaslow.no/ Hest i turismenæringen

16 Kvalitetsstandarder i Norge – et offentlig ansvar? Helse- og omsorgsdepartementet (HoD), folkehelseavdelingen og sosial- og helsedirektoratet: Alle tjenster som ytes av helsepersonell reguleres av Lov om helsepersonell m.v.

17 Kvalitetsstandarder i Norge forts. Ot.prp. nr. 27 (2002-2003) Om lov om alternativ behandling av sykdom mv. Tilråding fra Helsedepartementet av 13. desember 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II)

18 Videre arbeid med standarder Forslag om å opprette en bransjeorganisasjon i Norge: Helseturisme Norge?

19 Kunnskapsbasert produktutvikling RFO- Topic 2: ENABLE Networks Undertema 2.3.2 Utvikling av nytt produktpotensiale

20 Produktutvikling i Thüringen- FFF Food Fun Fitness

21 Bad Sulza

22 Thuringian Winegrowing in Bad Sulza

23 Relaxing in the „Toskana Therme“ in Bad Sulza with 10% salinity from salt spring

24 Canoeing and biking at river „Saale“ near to Bad Sulza

25 Produktutvikling Vest-Norge Hvilke produkter tilbys? Hvordan kan disse videreutvikles og få -Større etterspørsel -Høyere kvalitet Samarbeide – nettverk? Kvalitetsstempel i bransjeorganisasjon? Kurs, veiledning?

26 Produktutvikling i Vest-Norge Hvilke produkter tilbys? Hvordan kan de videreutvikles og kvalitetssikres? Behov for samarbeid-nettverk Behov for kurs, veiledning og annen støtte?


Laste ned ppt "Helseturisme- en vekstnæring for Vest-Norge Åpent møte om Tourheal- et helseturisme nettverk 15 November 2006 Fung. FoU-koordinator Heidi Skramstad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google