Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Her deler vår dyktige Olweusinstruktør fra Ny-Krohnborg skole Marit Køsmen eksempler på Årshjul, emneplan og «smørbrødliste» for klassemøter. Årshjulet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Her deler vår dyktige Olweusinstruktør fra Ny-Krohnborg skole Marit Køsmen eksempler på Årshjul, emneplan og «smørbrødliste» for klassemøter. Årshjulet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Her deler vår dyktige Olweusinstruktør fra Ny-Krohnborg skole Marit Køsmen eksempler på Årshjul, emneplan og «smørbrødliste» for klassemøter. Årshjulet og emneplan har de fått fra Olsvik skole, med full godkjennelse til å bruke. Tema/emner,Fo metode og aktiviteter har de på Ny-Krohnborg forfattet selv. Takk for et verdifullt bidrag! Mvh. Olweusprogrammet

2 Med utgangpunkt i skolens plan for den sosio-emosjonelle kompetanse.

3 Emneplan for sosial kompetanse. August: Omsorg og vennskap. September: Omsorg og vennskap. Oktober: Mot og ærlighet November: Respekt og ansvarsbevissthet. Desember: Hjelpsomhet Januar : Selvtillit Februar: Utholdenhet og målrettethet. Mars: Samarbeid. April: Integritet. Juni: Nettvett og digital danning. Mai: Selvkontroll og tålmodighet.

4 August september Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Månedens egenskap: Omsorg og vennskap Mot og ærlighet Respekt og ansvars- bevissthet HjelpsomhetSelvtillit Utholdenhet, målrettethet Samarbeid Integritet Selvkontroll og tålmodighet Digital danning 1. trinn Å starte en samtale Å si takk Å gjøre det du blir bedt om Å lytte Å stille spørsmål Å finne på noe Å dele noe Å be om unnskyldning Å vente på tur Respekter andre på nett, vær et godt forbilde. 2. trinn Å gi og få et kompliment Å be om unnskyldning Å reagere på erting Å hjelpe andre Å presentere seg Å konsentrere seg om en oppgave Å lytte Å si takk Å be om lov Respekter andre på nett, vær et godt forbilde. 3. trinn Å be om hjelp Å motta en unnskyldning Å inkludere andre Å reagere på erting Å gi et kompliment Å sette seg et mål Å takle motstridende beskjeder Å hjelpe andre Å unngå bråk med andre Respekter andre på nett, vær et godt forbilde. 4. trinn Å inkludere andre Å fortelle at du liker noen Å forsvare en venn Å presentere andre Å få et kompliment Å bedømme egne ferdigheter Å ta initiativ til å delta Å reagere på erting Å bruke selvkontroll Respekter andre på nett, vær et godt forbilde. 5. trinn Å forstå andres følelser Å takle redsel Å be om lov Å føre en samtale Å ta initiativ til å delta Å samle og sortere informasjon Å ha god sportsånd Å inkludere andre Å takle å mislykkes Respekter andre på nett, vær et godt forbilde. 6. trinn Å uttrykke at du liker noen Å klage og kritisere Å unngå bråk med andre Å forstå andres følelser Å overbevise andre Å takle redsel Å finne på noe Å forsvare en venn Å takle en annens sinne Respekter andre på nett, vær et godt forbilde. 7. trinn Å dele noe Å svare på klage og kritikk Å be om hjelp Å forsvare en venn Å reagere på erting Å konsentrere seg om oppgaven Å forhandle Å motta en unnskyldning å takle en anklagelse Respekter andre på nett, vær et godt forbilde. 8. trinn Å hjelpe andre Å bedømme egne ferdigheter Å ta initiativ til å delta Å inkludere andre Å takle å mislykkes Å sette seg et mål Å takle gruppepress Å forhandle Å konsentrere seg om en oppgave Respekter andre på nett, vær et godt forbilde. 9. trinn Å reagere på erting Å ta en avgjørelse Å forstå andres følelser Å finne årsaken til et problem Å takle gruppepress Å samle og sortere informasjon Å svare på klage og kritikk Å takle gruppepress Å møte en overtalelse Respekter andre på nett, vær et godt forbilde. 10. trinn Å forsvare en venn Å takle å mislykkes Å finne årsaken til et problem Å takle en annens sinne Å ta en avgjørelse Å bedømme egne ferdigheter Å overbevise andre Å hevde sine rettigheter Å sette seg et mål Respekter andre på nett, vær et godt forbilde.

5 Forslag til tema 1-4 trinn Definisjon på mobbing Skoleregler mot mobbing Vite forskjellen på mobbing og erting Mobbesirkelen Filmen Mobbing i friminutt-Film og diskusjon Mobbing i gymtimen- film og diskusjon På skoleveien- film og diskusjon Felles regler Klasseregler Den gyldne regel Stoppregelen- rollespill Hvordan være i gangen? Hvordan være i klasserommet? Hvilke regler har vi i friminuttene? Mobbing på data/nettet Nettvett Leker Bli kjent- leker Lære navn- leker Sosiale ferdigheter Hvordan er en god venn? Hvis noen spør om å få være med deg, hvordan svarer du da? Hjelpe hverandre Samarbeide med hverandre Vise at vi setter pris på hverandre Hva er en god venn?’ Hva gjør vi når vi ser noen som har det vondt? Forskjell på å stjele og å låne? Regler i lek og spill Lære regler og prøve å følge dem i lek Hvordan velge lag Hvordan og hvorfor vi har regler i lek? Om noen ødelegger leken? Samarbeid i lek. Holdninger Kroppsspråk- vise følelser med kroppen Kroppsspråk- positivt og negativt Vennskap- gutte- og jentegrupper Ignorere andres forstyrrelser i timen- Drama Er det noen som bestemmer mer enn andre? Hvordan snakker du til medelever? Hvordan snakker/svarer du til en voksen? Hva gjør dere om dere ser noen går/står alene? Stoppregelen Å være inkluderende- Hvordan vi kan få alle med i leken? Gruppepress- Hva skjer når mange presser på? Hva skal vi gjøre om noen går alene? Hvordan kan vi fortelle andre at det er noe vi ikke liker?

6 Forslag til tema

7 Friminutt Hva liker / misliker du i friminuttene? Være forbilde for yngre medelever. Hva er et forbilde? Hvilke egenskaper bør et forbilde ha? Hvordan oppfører en god/dårlig kamerat seg? Hva kan du gjøre for at alle skal ha det kjekt i friminuttene? Hvem bestemmer hva som er kult/in? Hvem bestemmer hvem som er populære? Hvilke egenskaper bør en populær, positiv elev ha? Inkludere andre i lek Sosiale ferdigheter Tør du å gjøre egne valg? - Si din mening? - Egne klær? - Hva du liker/ikke liker? - Tør du være deg selv? - Er du redd for negative kommentarer? Hvordan er vi med hverandre jente- og guttegrupper Hvordan snakker vi til hverandre? Ufine kommentarer? Inkludere andre i samtale Avvising/ inkludering- rollespill Fremme sin mening på en god/positiv måte Aktiv lytting- hva er det? Hva gir selvtillit? Hva ødelegger selvtillit? Tåler du like mye selv, som det du mener andre skal tåle? Ignorere andre som forstyrrer Snakke positivt til andre- rollespill Historier fra virkeligheten Bøker, noveller Filmer, artikler Vær en venn- BT artikler Sosiale nettverk Nettvett-regler Mobilbruk Skole-hjem Skole kontra fritid- Kan krangler og uenigheter følge med til skolen? Hvor langt vil du stille opp for en venn ? Er det greit å lyve eller gi falskt alibi?

8 Forslag til tema ligger i mappen; Olweus på It’s learning.  - Hvordan gi og ta komplimenter.  - - Hva liker/misliker du i friminuttene?  -Hva skal til for at du skal trives på skolen?  - Hva er en god/dårlig lærer?  -Er det forskjell på mobbing blant gutter og jenter?  - Hvorfor forholder man seg forskjellig fra lærer til lærer?  - Mobberingen  -Hvordan får man et godt klassemiljø?  -Hva gjør at du når målene dine?  - Lyving og falsk alibi  -Digital mobbing  -Hva gjør at du gruer deg til å gå på skolen?  UNGDOMSTRINNET:  - Saker i media  - Forhold der elevene er på grensen av loven  - Rusmidler  - Tyveri av mobil  - Lyve for voksne  - Stille opp for en venn Hvordan oppfører en god/dårlig kamerat seg?

9 Metoder/aktiviteter på klassemøter for å øke elevers sosiale kompetanse: 1.trinn  -Kongen befaler/Simon says  -Leker hvor en gir kommando som må følges  -Gi enkle, korte beskjeder, variere beskjedene  -Konstruktiv tegning  -Lekinspirert læring  -Fokus på å lytte: Hviskeleken, nøkkelleken, blindebukk, vente på tur mm  -Fokus på å stille spørsmål: Lære å be om noe(for eksempel kan jeg få…, kan jeg få låne…. 2.trinn  1. Film: « Være venner»-NRK Super. Tema: Gripe inn ved erting. To ulike varianter og diskusjon om hvordan det bør ende.  2. Rollespill-mobbesirkelen  La elevene være i de ulike rollene i mobbesirkelen, refleksjon rundt at de kan gjøre noe selv om de ikke er med og plager.  3. Samarbeidsleker. Faglige samarbeid med fokus på samarbeid-tilbakemelding fra lærer. - Hvordan gi og ta komplimenter. - Hvordan oppfører en god/dårlig kamerat seg? - Hva liker/misliker du i friminuttene? -Hva skal til for at du skal trives på skolen? - Hva er en god/dårlig lærer?

10  3.trinn  Rollespill(Olweus)  Samtalegrupper  Tenkeskriving  Fokusere på konsekvenser dersom man ikke klarer å forholde seg til regler, og derfor blir ressurser nødvendige.  4.trinn/5.trinn  Rollespill  Leker/dramaleker  Mobbering  Logg  5.trinn/6.trinn  Korte rollespill/diskusjon  Film, diskusjon og rollespill  Skulptur og tolkning  Fremheve elevenes positive side og handlinger  IGP- metoden, men i trygge grupper  Tenkeskriving  Samskriving - Hva er en god/dårlig lærer? -Er det forskjell på mobbing blant gutter og jenter? - Hvorfor forholder man seg forskjellig fra lærer til lærer? - Mobberingen -Hvordan får man et godt klassemiljø? -Hva gjør at du når målene dine? - Lyving og falsk alibi -Digital mobbing -Hva gjør at du gruer deg til å gå på skolen?

11  8.trinn  -Klargjøring av begrep –IGP  -Film med kjendiser; vise og tegn på respekt(hvem bryr seg), forbilde  -Ferdighetstrening  -Modellering: engasjert, bry seg og tydelig voksen  -Visuell støtte i kl. rom/miljøaktivitetsbank, refleksjon m/kjennetegn  -Drama, tenk situasjon, sette elevene i en setting og skape sammenlignbare situasjoner  9. og 10.trinn  Klassemøte-metode: læresamtale. Møtedisiplin. Føring av logg.  Film omkring temaet med samtale etterpå. Mange småfilmer på youtube.  Konkretisering av begrepet respekt. Det er ikke alltid ok å «akseptere noen som de er». (Kanskje en spørreundersøkelse, og diskutere resultatet etterpå.)  Eller: IGP-metoden, med diskusjon i grupper og presentasjon i plenum UNGDOMSTRINNET: - Saker i media - Forhold der elevene er på grensen av loven - Rusmidler - Tyveri av mobil - Lyve for voksne - Stille opp for en venn

12 Klassemøter skal holdes minst hver 14.dag. Det skal føres et referat etter hvert møte, skjemaet finner dere ï en blå plastperm på hvert klasserom. Det skal returneres i posthyllen til Olweus instruktøren. Gruppe:Dato: Elever som ikke var tilstede: 1 elev, forhåndsgitt permisjon/ferie REFERAT FRA OLWEUS-MØTE/ KLASSEMØTE ANSVAR: KONTAKTLÆRER/ FAGLÆRER


Laste ned ppt "Her deler vår dyktige Olweusinstruktør fra Ny-Krohnborg skole Marit Køsmen eksempler på Årshjul, emneplan og «smørbrødliste» for klassemøter. Årshjulet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google