Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Agenda trener og lagledermøte onsdag 6.april 2016 Velkommen Vår hjemmeside – Hvem jobber i Viking FK barne -

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Agenda trener og lagledermøte onsdag 6.april 2016 Velkommen Vår hjemmeside – Hvem jobber i Viking FK barne -"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Agenda trener og lagledermøte onsdag 6.april 2016 Velkommen Vår hjemmeside – www.viking-ungdom.nowww.viking-ungdom.no Hvem jobber i Viking FK barne - og ungdomsavdeling i dag? Status sportsplan, laglederhåndboka og TK. Gjennomføring av kamper og treningstider Utstyr Vikinghallen Klubbdommere – Fair Play De ulike rollene rundt et lag Informasjon om reiser/turneringer, dugnad, HMS - forsikringer og bruk/oppdatering av vår hjemmeside – Jop Utdeling av utstyr - Arild Sværen

3 Tidsplan Trenere og lagledere 5-10 år kl 18.00-19.00 Møte kl 19.00-20.00 Henting av utstyr - – 3 personer pr lag mottar Vikingtøy (4 pers ved to kamplag) Trenere og lagledere 11-19 år kl 18.15-19.00 Henting av utstyr – 3 personer pr lag mottar Vikingtøy (4 pers ved to kamplag) Kl 19.00-20.00 Møte

4

5 Presentasjon av klubbens ansatte, Vikinghuset Jan Olav Pedersen: Administrativ leder Viking FK: Økonomi, medlemsregister, medlemskontingenter, overganger, dugnader, søknad turneringer, påmelding turneringer, overganger, politiattester, jentesatsing Arild Sværen: Drift av Vikinghuset og baner (Vestbanen og lille Wembley, Vikinghallen), FFO medarbeider, ansvarlig for UG 2006 og kullet. Treningstider og materialforvalter. Mats Ullereng: Wang videregående, FFO medarbeider med ansvar for veiledning av FFO trenere. Noen TK oppgaver, og elitetrener for G 16 Stine M. Emilsen: Leder i Viking Ungdomsavdeling: ansvarlig for alle aktiviteter i klubben, Vikinghallen FFO/IFO, fysisk trener i Viking Elite og personal Tommy Velde: 30% pappaperm. VBK FFO leder, G 13 elitetrener. Øystein Sjo: G 15 elitetrener med kullansvar, FFO medarbeider. Thore Jan Kleiberg:, spillerutvikler 13-16, FFO medarbeider, ansvarlig for UG 2004 og kullet. Espen Andersen: Viking FFO leder, G 16 elitetrener, UG 2005. Gaute Schei: G 14 elitetrener, analyseansvarlig A-lag og student. Alle deltar på Viking FK elitefotballskoler,, sommerskoler og klubbesøk, strategiarbeid sport, utarbeidelse av sportsplan og noe annet.

6 Status Eirik Henningsen informerer! Laglederhåndboka Sportsplan – to utgaver! Trenerkoordinator

7

8 Treningstider Knotteskolen er for aldersgruppen 5-6 år. De vil trene på Stavanger Stadion, gressbanen, onsdager kl. 17.00-18.00. Oppstart onsdag 11.mai Felles treningstid for alle kull i Vikinghallen Knottelag: 2 treningstider pr uke ( en felles og en lagtid ), ikke på FFO - dagene! (9- 13år) De yngste knottelagene blir prioritert i Bingen. 10 åringene,siste års knott, vil spille sine hjemmekamper på Stavanger Stadion onsdager mellom 17-19. Koordineres på kullet 11 og 12 åringene – en felles treningstid i Vikinghallen og en gang pr uke på Lille Wembley 13 år og eldre. Trener på Lassa, Tastaveden, Vestbanen og Stavanger stadion. Mange lag trener i helgen. Lysliste!!! Oppslag henger på Arildbu og inngang til Vikinghuset!

9 Gjennomføring av hjemmekamper, 7 - 12 år gjennomføres i lagets treningstid. avtales med motstander på forhånd, lag deres egen terminliste fordel oppgavene blant foreldrene: dommer, merke banen… Kampvert/vertinne! Kaffeservering fra Arildbu! Kode 5301 Lag retningslinjer for hvordan dere ønsker at foreldrene skal bidra under kamp. Kampene i Barnefotballen ligger ute på nettet: Fotball.no/rogaland – Terminlister og tabeller. 6 åringer – info fra kretsen kommer!

10 Gjennomføring av hjemmekamper 13-19 år Omberamme kamper. Alle endringer skal skje via Arild. En kokk Terminlister er klare; Fotball.no/rogaland – Terminlister og tabeller. fordel oppgavene blant foreldrene: dommer, merke banen… Kampvert/vertinne! Kaffeservering fra Arildbu! Kode 5301 lag retningslinjer for hvordan dere ønsker at foreldrene skal bidra under kamp.

11 Hjelp oss! Hjelp oss med å skape en kultur i Vikinghallen som alle kan trives i og der alle tar ansvar for å ta vare på den flotte hallen vår. Ta ansvar og gi beskjed når dere ser upassende adferd. Når ditt lag har treningstid bestemmer du om andre skal få lov til å låne litt av din tildelte banedel. Vikinghallen er en arena for trening for Vikings barn og ungdom. Det er ingen fritidsklubb, så det skal ikke være barn og ungdom som henger rundt. Gjenger med ungdom skal ikke drive de yngre vekk. Ta godt vare på det utstyret laget får av Viking. Vær nøye med å telle opp baller etter treningen. Retningslinjer ifm trening i Vikinghallen – se vår hjemmeside! http://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948500735 http://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948500735

12 Utstyr Materialforvalter leverer ut utstyr. Avtal på forhånd. Nå kan Arild gå ned og dele ut utstyr

13 Følgende får dommere fra NFF Rogaland i 2016: J/G 13 1. div. 9 er fotball (forbeholdt rekrutteringsdommere) J/G 14 1. div 11 er fotball J/G 14 2. div 11 er fotball (ny 2016 forbehold rekrutteringsdommere, blir bekreftet før påske 2016) J/G 15 år 1. div. J/G 15 år 2. div. J/G 16 år ALLE DIVISJONER J/G 19 år ALLE DIVISJONER All seniorfotball i 11 er serien G19 ELITE får Ad er Menn 4. div. og oppover får AD er Kvinner 2. div. og oppover får AD er Handshace for peace og Fair Play møte Se vår hjemmeside –meny – klubben - dommere

14 Viking FK Klubbdommere Viking FK dekker dommerutgifter i seriespill for lag som spiller, 7èr, 9èr og 11èr fotball. Ikke knottekamper ( 5-10 år). All info ligger på vår nettside; meny- klubben -dommere Navnalderepostmobil Jesper H. Goda2000oivindgodal@gmail.com95422940 Fabian Scott Lande2003karinlande@gmail.com40898165 Marius Clarholm2003kclarholm@gmail.com94346225 Ole Andreas Leinebø2003monica@leinebo.no40768961 Anders Kalve2003ginge2000no@yahoo.no91602319 Elias Fassotte2003elias.fassotte@lyse.net47540558 Ali Memed2003sadri_tuti@hotmail.com92435645 Thomas Bull2003randi.bull@no.ey.com475 31 730 Henrik Eik-Henriksen2003jh@balansebank.no90692125 Jesper Samuelsen2003erik.j.samuelsen@gmail.com91384280 Thomas Haave Nilsen2003eirikbsn@gmail.com99122274 Max-Ruben Mikkelsen2003rolf.mikkelsen@lyse.net98354461/45259165 Thomas Pedersen2003kenvidar.pedersen@yahoo.com41239470 Rafael yohannes rai2003raiyohannes88@yahoo.no97764451 Selma Buchanan mebu@lyse.net98835663 Gard Sætre2003paalsaetre@hotmail.com99287633 Andreas Hatteland2003hatt@statoil.com91579581 Erlend Hafslund Veire2001heleneveire@gmail.com/erlend.veire@gmail.com41593888 Thomas Milne2003ken.milne@no.bp.com95442399 Eskil Bertelsen2003HISL@statoil.com46308827 Trym Drag-Erlandsen2003kjetil.drag@altusintervention.com90220190/ 98296617 Sebastian Knudsen2003atlknu10@gmail.com48012828 Lars Tarald Strand2003svestr@statoil.com92483438 Jacob Høyer2001jane.hoyer@gmail.com41281410 Elias Tjønn Thingbø2001anders.thingbo@gmail.com91244453 Herman Pedersen Hilde2001herman-p.h@hotmail.com452946599 Jakob Kalvatn2002jakobkalvatn@gmail.com97889960 Sebastian Sørli Henriksen2002tessoer@hotmail.com41421924 Jakob Emilsen Schreuder1999nicolays@romeiendom.no90936739 Jens Berland Husebø1999jensh20@gmail.com47522025 Herman Slaattelid1999hammiboy99@gmail.com94787645 Klajdi Burba1999klajdiburba@hotmail.com99358746 Fridrika Svafa Sigurdardottir2002frisva@hotmail.no90168723 Leiv Richard Hill2001leiv.richard@gmail.com97577833 Oliver Mcgill Stray2001olivermcgillstray@gmail.com40107915 Karl Ludvig Bringsjord2002tbringsjord@gmail.com90082235 Marijo Grabovac2001j.grabovac@hotmail.com96816943 Anders Emilsen Schreuder2000anders-000@hotmail.com48077053 Emil Bore Svela2000emilbs@lyse.net45432851 Anton K. Bugge2000antonkristian.bugge@me.com 95465958 Mikkel Rønning2000mikkelronning@hotmail.com48358411 Karton Nilsen2001kartonnilsen@yahoo.com94866740 Emil Fjeldheim2002emil.fjeldheim@lyse.net45474320 Sebastian Aarseth Paulsen2001saap@lyse.net92639997 Bendik Kettle2001annejorunn@gmail.com93017826 Petter Kindem2001petter1231@hotmail.com41544551 Jørgen Lauvsnes2002roald.lauvsnes@lyse.net97588593 Ulrik Tørneng2002ullyzz@icloud.com95148289 Lasse Vier2000lasse-viking@hotmail.com98818968

15 FAIR PLAY Kampvert! Fair Play hilsen før og etter kamp. Dommer og kampvert er ansvarlig for at det gjennomføres. Fair Play armbind – deles ut nede! Foreldrevettregler – sendes ut! Og ligger på vår hjemmeside Trenervettregler – sendes ut! Og ligger på vår hjemmeside

16 Regler i barne og ungdomsfotball Barnefotballreglene 6 åringer spiller 3èr fotball 7-10 åringer spiller 5èr fotball 11-12 åringer spiller 7èr fotball Alle kamper skal ledes av en dommer med full myndighet og godt kjennskap til reglene. Dommerens viktigste oppgave er å være veileder, og rettlede spillerne med bruk av Sunn fornuft. Alle foreldre kan med litt innsats lære seg reglene og det oppfordres til at treneren får være kampleder og at en annen foreldre tar ansvaret for å være dommer. En dommer skal se ut som en dommer, dvs ta på antrekk som er passende. Dommervest leveres ut - kontakt Arild Sværen: arild.svaeren@lyse.netarild.svaeren@lyse.net Følg linken for å lære barnefotballreglene: https://www.fotball.no/Documents/PDF/2011/Breddefotball/Spilleregler_for_spill_ barnefotballr-utdrag-hefte_2011.pdfhttps://www.fotball.no/Documents/PDF/2011/Breddefotball/Spilleregler_for_spill_ barnefotballr-utdrag-hefte_2011.pdf

17 Regler i barne og ungdomsfotball Følg linken for å lære barnefotballreglene: https://www.fotball.no/Documents/PDF/2011/Breddefotball/Spillere gler_for_spill_barnefotballr-utdrag-hefte_2011.pdf Foran 2014-sesongen har det skjedd flere viktige endringer når det gjelder spillform og regler i barne- og ungdomsfotballen. Treer- og nierfotball er innført, det blir frisoner i femmer- og sjuerfotball, på stillingen 0-4 i femmer- og sjuerfotball kan et lag sette innpå en ekstra spiller og man får umiddelbar soning for gule kort. Regelendringer for 2014 Følg linken for å lære regelendringene: https://www.fotball.no/Documents/Bilder/NFF/2014/Regelendringer _14.03_oppslag.pdf

18 De ulike rollene rundt lagene T rener : styrer økten og delegere oppgaver til de andre trenerne. Kommer forberedt og legger planen for måneden. Assistent: stiller opp når han kan og hjelper treneren med å gjennomføre økten. Lagleder : trenerens forlengende arm mot foreldre. Styrer med alt av info om aktiviteter, treningstider, dugnad etc. Viktig sosial skaper som bygger de sosiale relasjonene i gruppen. Får foreldrene på banen! NB: OPPDATER LISTENE på klubbens medlemsportalen. www.-viking-ungdom.no

19 Hvordan fungerer laget ditt? Hva kjennetegner grupper som fungerer? På feltet: Nok trenere som stiller på trening og som kjenner et eierskap til gruppen. Aktive trenere som: søker impulser og følger klubbens mal på hvordan en skal trene. ”ser alle” og dyrker samholdet i gruppen, ikke enkeltindividet. får med flest mulig, lengst mulig! stiller krav til spiller om å oppføre seg for å være med. Utenfor feltet: Ryddig lagleder, med tett dialog til foreldre gruppen Aktiv foreldregruppe der alle kjenner alle. Skaper kontinuitet på trenersiden

20 Hva kjennetegner grupper som ”halter”? På feltet mangler: en ”sjef” som tar hånd om gruppen. klare retningslinjer på trening. Har: ofte en trener som blir stående alene med gruppen. spillerne kommer og går som de vil. trenere er utålmodige og fokuserer for mye på enkelte spillere. trenere som snakker nedlatende om spillerne sine. Utenfor feltet: har en lite aktiv oppmann har en nesten fraværende foreldregruppe har en lav deltakelse på felles aktiviteter i klubben

21 Inspirasjonskilder for treneren Sportsplan – legges ut på vår hjemmeside i nærmeste fremtid! Treningsøkta.no – brukernavn og passord får dere hos Arild Viking-ungdom.no - meny - sportslig – årsplaner / månedens tema. Toppfotballsenter.no

22 Aktiviteter i barne - og ungdomsavdelingen? Barne og ungdomslag, 73 lag, 3 er seniorlag. Knotteskolen for 5-6 åringer. Oppstart 11.mai. Trenersamlinger alle årskull 5-19 år. Gjennomført i januar og februar. Fellestreninger fra 6-12 år Utviklingsgrupper fra fylte 9 år, 2006-2004. 2007 etableres i disse dager. FFO (fra 9-12 år), Vikinghuset, Vikinghallen og VBK. IFO – idrettsfritidsordning i Vikinghallen. Fotballskoler, elite og sommerskoler. Jentefotballskoler. Interne fotballskoler: samarbeid mellom foreldre og klubb. Sportslig opplegg lages av klubb, gjennomføring av foreldre.

23 Maskotter på stadion ifm A- lagets hjemmekamper Siste års knottelag får æren! Dvs 2006 kullet Oppsett er sendt ut av maskotsjef Paal Johansen

24 Fotballskoler 2016 SOMMERSKOLER, uke 25 og 33, jenter og gutter 7-13 år ( 2008-2003) PÅMELDING NÅ!!!!! Begrenset antall plasser!

25 Fotballskoler 2016 Viking Elitefotballskoler - invitasjonsfotballskole 4 stk, fredag-lørdag-søndag: For aldersgruppen 2006-2003 - for spillere som holder høyt nivå på sitt alderstrinn og som bruker mye tid på egentrening. Ulike tema for hver skole 5-6 økter Sunt måltid Viking elitetrenere Mer informasjon, påmelding og betaling: www.viking-ungdom/fotballskoler

26 Viking fritidsordning, FFO/IFO FFO - for interesserte fotballspillere, 3. -7. klasse IFO – for jenter og gutter 3.- 7.klasse som liker mere variasjon Mulighet for å gjøre lekser Sunn mat Trening Høy sportslig og sosial verdi i Viking FK!

27 Andre aktiviteter vi har i barnefotballen 5-12 år? Vikingdagen - dato ikke satt. Dagen er under evaluering! For alle Vikinglag, intern kamper for knott, pølser og brus m.m Trenerforum og kursing av trenere. Alle trenere bør ta aktivitetslederkurset. Gjennomføres i Viking etter sesongslutt. Mer info om hver aktivitet finner du på www.viking-ungdom.nowww.viking-ungdom.no

28 BRUKTMARKED i Vikinghuset, torsdag 14.april kl 18-21 Det finnes sikkert masse fullt brukbart fotballutstyr i de mange Vikinghjem. Nå blir det anledning for å bytte, kjøpe/selge utstyr, slik at utstyret kommer til nytte. Målet er at dette skal være en sosial anledning til å bytte til seg eller kjøpe billig, noe man trenger. Derfor er maksprisen på utstyr som selges, satt til kr 200,-. Se vår hjemmeside – nyheter! Påminnelse sendes ut!

29 Utviklingsgrupper – omdiskutert tiltak. Dagens modell er under evaluering og vil endres noe. Viking FK, som regionens toppklubb tar ansvar for å skape en arena for god spillerutvikling og med mål om å starte arbeidet mot å utvikle spillere til A-laget. Leder for sport og utvikling, Bård Wiggen, nyansatt, er med på å utvikle ny modell. Oppstart fra 9 år, 2007 modeller – prosess er i gang. For spillere som vil mer og er modne for oppgaven. Hva er en utviklingsgruppe? Utviklingsgrupper består av spillere som oppfyller nevnte kriterier: Høy grad av dedikasjon/motivasjon Høyt ferdighetsnivå, herunder: –Teknisk –Taktisk –Relasjonelt –Motorisk/koordinativt God evne til å ta imot læring Det er mulig for spillere fra andre klubber å gjestetrene/spille i Vikings utviklingsgruppe Gruppene spiller kamper i serie/treningskamper og eller turneringer.

30 Utviklingsgrupper Det er klubbens profesjonelle fotballtrenere som tar ut gruppene, basert på observasjon av treninger, fotballskoler, FFO og innspill fra foreldretrenere. Vi er i gang nå! Gruppene er dynamiske og spillerne må hele tiden vise at dette er noe de ønsker å være med på igjennom stor treningsiver uken igjennom. Det er fullt mulig for spillere som modnes senere å spille seg inn i gruppen. Dette har vi flere eksempler på.

31 Stil og profil i Viking FK Vær en god Viking ambassadør Foreldre – være bevisst på sin adferd langs sidelinjen Trenere – konstruktiv kampledelse og fokus på spillerutvikling. Dempet resultatfokus. NB. Egne retningslinjer for kampavvikling Spillere Bruk av sosiale medier - Bruk lagsider på vår hjemmeside. Eventuelt lukket Facebookside til kommunikasjon internt. - Balanserte kampreferat uten dommerkritikk og annet negativt. Egen Stil og Profil presentasjon ligger ute på vår hjemmeside; www.viking- ungdom.no – hovedmeny - laglederhåndbokawww.viking- ungdom.no Trenervettregler og foreldrevettregler sendes ut! Ligger også ute på vår hjemmeside; www.viking-ungdom.no – hovedmeny - laglederhåndbokawww.viking-ungdom.no

32 Dugnad Det er viktig at alle stiller på dugnader og føler et ansvar ovenfor spillerne, laget og klubben. Alle kan bidra på sin måte. Enten stå i kiosk, trene laget, måke banen, smøre mat på fotballskoler eller bake en kake til Vikingdagen. La oss dele på aktivitetene, ikke la noen få stå igjen alene. Sammen er vi sterke og gir barna våre en trygg og god oppvekst.

33 HMS i Viking FK www.viking-ungdom.no Meny – HMS

34 IDRETTENS SKADETELEFON ER NÅ TILGJENGELIGE FOR ALLE I BARNEIDRETTEN Norges idrettsforbund vil med dette informere om at Idrettens Skadetelefon fra dags dato er tilgjengelig med sin rådgiving for alle innenfor barneidretten. Dette er et fantastisk supplement til dagens forsikringsordninger, som vil fortsette å løpe uendret, uavhengig av dette. Idrettens Skadetelefon er drevet av Idrettens Helsesenter. De er et av Norges Fotballforbunds datterselskaper. Norges idrettsforbund takker for dette viktige bidraget til gode fellesløsninger innenfor norsk idrett. Mer informasjon om tjenestene finnes på http://www.idrettshelse.no/skadetelefon. Telefonnummeret til Idrettens Skadetelefon er 02033. http://www.idrettshelse.no/skadetelefon Vi ber særforbundene bidra til å formidle dette videre innenfor sin egen organisasjon

35 Beredskapsorganisasjon Stilling NavnTelefon Daglig Leder Eirik W. Henning sen 9010977 2 Eirik.hennin gsen@viking -fk.no Sikkerhetsansva rlig Gisle Oseberg 9001160 0 Gisle.oseber g@viking- fk.no Administrasjone ns HMS ansvarlig Henning Johanne sen 9581198 7 henning@vi king-fk.no Media ansvarlig Ole Johan Askelan d 9579826 0 olej@viking- fk.no Beredskapsorganisasjon Følgende skal kontaktes i en beredskapssituasjon. Disse har ikke 24/7 vakt, så om ikke førstemann på listen er tilgjengelig, prøv neste.

36 FOTBALLFORSIKRINGEN 2016 Gjensidige Forsikring er NFFs samarbeidspartner på Fotballforsikringen. All informasjon om Fotballforsikringen finner du på våre hjemmesider http://www.fotballforsikring.nohttp://www.fotballforsikring.no Generelt Fotballforsikringen 2016 gjelder fra og med 1. mars 2016 til og med 28.februar 2017. Fotballforsikringen er en kollektiv forsikring fremforhandlet av NFF på vegne av medlemmene. All kommunikasjon vedrørende Fotballforsikringen vil være elektronisk. Forsikringsbevis- og vilkår finner du på www.fotballforsikring.nowww.fotballforsikring.no Det er klubbens ansvar å informere alle sine medlemmer om Fotballforsikringen

37 FOTBALLFORSIKRINGEN 2016 Forsikring av barn 0-12 år Gjensidige Forsikring er fra 1. januar 2015 Norges Idrettsforbund sin samarbeidspartner på Barneidrettsforsikringen. Barneidrettsforsikringen gjelder opp til den dagen spilleren fyller 13 år. Barneidrettsforsikringen er nå innlemmet i Skadetelefonen og vilkår- og ytelser er forbedret. Med dette som utgangspunkt er aldersgruppen 0-12 år tatt ut av Fotballforsikringen (fra 1. mars 2015). Kravet for å være dekket av Norges Idrettsforbund sin Barneidrettsforsikring er at tiltaket der skaden oppstår skal være i regi av et idrettslag/klubb. Lagsforsikring 13-19 år Det er klubbens ansvar at spillere har gyldig forsikring. Spillere må være registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong.

38 HJERTESTARTER - bak døren i gangen, 1.etasje på Vikinghuset

39

40 Takk for oppmøtet! Lykke til med sesongen 2016!

41 HEIA VIKING!


Laste ned ppt "Agenda trener og lagledermøte onsdag 6.april 2016 Velkommen Vår hjemmeside – Hvem jobber i Viking FK barne -"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google