Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sportsplan Verdisett, retningslinjer og grunnregler for aldersbestemt fotball i Vestre Aker. Vestre Aker Fotball Sportsplan-Vestre Aker fotball1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sportsplan Verdisett, retningslinjer og grunnregler for aldersbestemt fotball i Vestre Aker. Vestre Aker Fotball Sportsplan-Vestre Aker fotball1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sportsplan Verdisett, retningslinjer og grunnregler for aldersbestemt fotball i Vestre Aker. Vestre Aker Fotball Sportsplan-Vestre Aker fotball1

2 Innholdsfortegnelse 1. Mål og visjon for klubben……………………………………………………………………………………………………………………4 2. Innledning – En klubbstyrt klubb ……………………………………………………………………………………………………….5 3. Fair Play – verdiarbeidet I Vestre Aker………………………………………………………………………………………………..6 3.1 Fair Play-kontrakt ………………………………………………………………………………………….......................7 3.2 Vestre Akers holdningskontrakt…………………………………………………………………………………………..8 4. Vestre Akers ferdighetspyramide…………………………………………………………………………………………………...….9 5. Vestre Aker-spilleren…………………………… ………………………………………………………………………………………..…10,11 6. Barnefotball ………………………………………………………………………………………………………………………………........12 6.1 Rammebetingelser……………………………………………………………………………………………………………….……..12 6.2 Grunnregler………………………………………………………………………………………………………………………….……..13 6.3 Sportsplan……………………………………………………………………………………………………………………………………14 6.4 I tråd med NFFs retningslinjer………………………………………………………………………………………………........15,16 6.5 Spillestil…………………………………………………………………………………………………………………………..…………..17 6.6 Rekrutteringsfasen……………………………………………………………………………………………………………..……….18 7. Ungdomsfotball.………………………………………………………………………………………………………………………………19 7.1 Rammebetingelser.……………………………………………………………………………………………………………………..19 7.2 Grunnregler.…………………………………………………………………………………………………………………………….…..20 7.3 Sportsplan.……………………………………………………………………………………………………………………………..……21 7.4 Spillestil.……………………………………………………………………………………………………………………………………….22,23,24 Sportsplan-Vestre Aker fotball2

3 8. Differensiering- hva, hvordan, hvorfor?………………………………………………………………………………………….……25 8.1 Flytsonemodellen…………………………………………………………………………………………………………………….……..26 9. Hospitering…………………………………………………………………………………………………………………………………..………27 10. Retningslinjer …………………………………………………………………………………………………………………………………….28 9.1 Trenere………………………………………………………………………………………………………………………………….…...…..29 9.2 Spillere ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…….30 9.3 Oppmann …………………………………………………………………………………………………………………………………..……31 9.4 Foreldre………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32 11. Basispakke sportslig tilbud aldersbestemt fotball………………………………………………………………………………..33 12. Vestre Aker Fotballakademi…………………………………………………………………………………………………………………34 13. Vestre Aker keeper………………………………………………………………………………………………………………………….…..35 14. Vestre Aker trenerforum…………………………………………………………………………………………………………….….…….36 15. Spilleprinsippmodellen………………………………………………………………………………………………………….……….…….37 16. Hvordan utnytte banekapasiteten……….................……………………………………………………………………………….38 17. Treningsøkta.no…………………………………………………………………………………………………………….………………………39, 40 Sportsplan-Vestre Aker fotball3

4 Vestre Aker Fotball 1. Visjon og målsetting for Vestre Aker Fotball: Vestre Aker Fotball har som målsetning å tilby en læringsarena for gutter og jenter i nærmiljøet hvor fotballferdighet kan utvikles i trygge og utviklende rammer i tråd med spillernes egne ambisjoner og ferdighetsnivå. Det skal legges til rette for at utøverne kan delta i flere idretter. Alle skal føle seg velkommen uavhengig av ambisjoner og ferdigheter. 01.01.2011 Fotballgruppen Vestre Akers Skiklub Sportsplan-Vestre Aker fotball4

5 2. Innledning. - Et Klubbstyrt Vestre Aker Fotball Formålet med sportsplanen for Vestre Aker Fotball er å nedfelle felles rammer, målsettinger og retningslinjer for alle involverte. Målet er at trenerne i klubben skal ha felles forståelse av hvordan det sportslige arbeidet i klubben skal foregå, i tillegg til pedagogisk metode for effektiv utvikling av spillerne. Vestre Aker Fotball har som mål å bli en “kvalitetsklubb”, et prosjekt lansert av NFF i Januar 2014: «Målet er å få et best mulig aktivitetstilbud for alle som har lyst til å spille fotball, uavhengig av ferdigheter, forutsetninger og ambisjoner. For å bli en kvalitetsklubb må klubbene tilfredsstille kriterier som er konsentrert rundt visse krav til aktivitet, organisasjon, utdanning og kompetanse, og samfunns- og verdiarbeid. Det er med andre ord klubbutvikling satt i system.» Det er ikke tilfeldigheter som skal styre hverdagen, det skal legges til rette for at trenerne får gjort en god jobb med spillerne. Samtidig skal «Klubben som sjef» se til at alle trenerne får de samme forutsetningene for å gjøre jobben til det beste for de unge. Dette krever at hver enkelt trener har respekt for klubbens overordnede verdier, organisasjon og virkemidler. Har treneren tunnelsyn for sitt lag blir treneren heller ingen lagspiller for klubben. Har treneren derimot hovmesterblikket inne, vil han/hun være en av bærebjelkene for at nettopp klubben, gjennom fotballen, blir den viktigste premissleverandøren for et godt oppvekstmiljø i nærområdet. Planen skal være et arbeidsredskap, og revideres hvert år etter grundig evaluering av sesongen som har vært. - Thomas Stien, Sportssjef Sportsplan-Vestre Aker fotball5

6 Fair Play er et begrep som omhandler det overordnede, om hvordan vi behandler og omgås andre mennesker, både på og utenfor banen. Fotballen i Vestre Aker skal preges av respekt og likeverd og skape trivsel og glede for alle som deltar. Gode holdninger og god fremtreden oppnås gjennom utdanning og eksempelets makt. Derfor må alle i klubben bidra til å ta vare på fotballens grunnleggende verdier. Med et tydelig verdigrunnlag skal fotballen i Vestre Aker være med å forsterke positive elementer i lokalsamfunnet vi er en del av. På neste side følger Vestre Akers Fair Play- og holdningskontrakt. Alle trenere for barn fra 10 år og opp i Vestre Aker er ansvarlig for at spillerne på sitt lag får utdelt ett eksemplar hver, og at de får underskrift fra sine foreldre/foresatte. 3. Fair Play – verdiarbeidet i Vestre Aker Sportsplan-Vestre Aker fotball6

7 Vestre Akers SK - Fotball Denne kontrakten gjelder for alle fotballspillere under 18 år. Den er en del av Fair Play-programmet som omfatter hele fotballsporten. Fair Play er mye mer enn gule og røde kort. Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen! Dette er Fair Play-regler som undertegnede lover å følge: Vis respekt for treneren, dommeren og spillets regler Vis respekt for laget og lagkameratene dine Vis respekt for dine motspillere Møt presis til trening, kamper eller andre avtaler Ikke vær med på mobbing, rasisme eller annen dårlig oppførsel Bidra til at alle trives og har det gøy med fotballen Tap og vinn med samme sinn Klubben lover å legge til rette for at alle kan ha det gøy med fotballen og at sporten preges av respekt, rettferdighet og positive holdninger. Brudd på kontrakten / konsekvenser: Kjefting/klaging (utover umiddelbar spontan reaksjon) på dommer, motspillere eller medspillere  Spiller får advarsel / tas av banen / utestenges neste kamp! Bråk og tull når trener informerer/instruerer og ellers på treninger  Spiller får advarsel / tas av banen / sendes hjem! Trener/lagleder informere foreldre i de tilfeller hvor advarsel ikke har fungert og spillere er tatt av banen, sendt hjem fra trening eller blir utestengt fra neste kamp. Det handler om respekt, ikke sant? Fair Play Kontrakt ___________________ Sted /dato ______________________________________ _________________ SpillerForesatt Trener / lagleder

8 Sportsplan-Vestre Aker fotball8 4. Vestre Akers Ferdighetspyramide 5. KAMP 4. Struktur Spillestil, formasjon 3. Relasjonelle ferdigheter/ Spilleforståelse 2. Motoriske ferdigheter/Fysikk Koordinasjon, balanse, stegfrekvens, styrke, spenst 1. Individuelle delferdigheter 1) Føring 2) Vending 3)Pasning 3) Mottak/Medtak 4) Dribling 5) Avslutning 6) Heading Fotball er en kompleks idrett, og en fotballspiller må besitte mange ulike ferdigheter for å lykkes i spillsituasjon. 1-2: Den individuelle dimensjon 3: Den relasjonelle dimensjon 4: Den strukturelle dimensjon 5: Kampdimensjon

9 5. Den røde tråden: Vestre Aker - spilleren Vi ønsker å definere hovedfokus ved spillerutviklingen i klubben for at alle årganger skal få klare retningslinjer å jobbe etter i treningshverdagen. I Vestre Aker ønsker vi å utvikle fotballspillere som både evner å holde ballen i laget, vinne ballen raskt tilbake når vi mister den og spillere som evner å skape ubalanse hos motstanderne gjennom gode dribleferdigheter. Vi jobber også ukentlig med å utvikle ferdigheter innenfor motorikk og koordinasjon: Løpesteg, stegfrekvens, taktskifte, balanse, retningsforandringer, med og uten ball. Vestre Aker-spilleren: Evner å ta raske valg med ball.: 1. Orienterer seg aktivt: - Gjennom å være bevisst på viktigheten av persepsjon (Orientering/samle inn og vurdere informasjon) blir spillerne flinkere til å gjøre hensiktsmessige valg hurtig, både med og uten ball. -De aller beste spillerne gjør 1 søk pr. 2. sekund, dette skal vi gjøre våre spillere bevisst på I treningshverdagen. - Dette skal fokuseres på både gjennom del- og hel-øvelser. 2. Evner rask ballbehandling - Bevisstgjøre viktighet av kroppsstilling for å åpne seg opp og få oversikt ved medtak. - Retningsbestemte medtak med borterste fot. -Jobber med å utvikle medtak- og pasningsferdigheter med begge bein. Sportsplan-Vestre Aker fotball9

10 H ar gode ferdigheter 1 v 1 (1.Angriper og 1.Forsvarer)! 1. FørsteAngriper (ballfører): - Skjerming av ball (kropp mellom ball og motspiller). -Føre ball med høy hastighet og god ballkontroll -Kroppsfinter og lavt tyngdepunkt. -Raske utslag i retningsforandringene. 2. FørsteForsvarer (forsvarsspiller nærmest balllfører): - Vilje til å vinne ball! - Aggressivitet! - Hurtig forflytning! - Posisjonering Sportsplan-Vestre Aker fotball10

11 6. Barnefotball – 6-12 år Rammebetingelser Alle spillere skal ha en egen ball på hver trening. Alle lag har minst en trening per uke på kunstgress (11-12 år 2 treninger pr. uke). Utgangspunktet for drift av barnefotball er frivillig arbeid og foreldre sin innsats. Det skal alltid være en voksen tilstede på trening i barnefotball. Alle som spiller seriespill får klubbdrakt og trenings t-skjorte. Dette er inkludert i treningsavgiften. Tap av drakt må dekkes av den enkelte. Alle klubbens aldersbestemte lag spiller i like drakter. Alle skal stille i Vestre Aker t-skjorte på trening. Ingen trener med kampdrakt. Vestre Aker Fotball Sportsplan-Vestre Aker fotball11

12 Vi har plass til alle Kompetente trenere Gi et differensiert tilbud Fleksibilitet ovenfor andre idretter En trygg læringsarena Hospitering Alle er like mye verdt. Den enkelte spiller skal kunne utvikle seg i tråd med egne ambisjoner og ferdighetsnivå. Alle barn skal få et fotballtilbud tilpasset sitt nivå, modning,ferdighet og ambisjon. Alle skal føle seg velkommen uavhengig av ambisjoner og ferdighet. Sportslig utvalg «ansetter» trener for klubbens lag. Vestre Aker ser på foreldre som positive ressurser og ønsker å stimulere disse til å ta relevante kurs. Det tilstrebes at alle hovedtrenere gjennomfører anbefalte trenerkurs på det alderstrinnet man er trener. NFF oppfordrer klubbene til å legge til rette for at barn kan få ulike typer utfordringer ut fra interesse, ferdigheter og modning. Dette kalles ved et samlebegrep for differensiering. Differensiering betyr at trenings- og kamptilbudet i størst mulig grad er tilpasset enkeltspillernes ferdigheter, motivasjon, ønsker og behov (se flytsonemodell). Vi verdsetter allsidighet og ønsker å legge til rette for at spillerne kan drive flere idretter. Alle barn skal føle seg trygge og ivaretatt. Trygghet vs Utfordringer + Mestring = Trivsel og utvikling. Gode holdninger og respekt for med- og motspiller på trening og kamp gjelder for alle klubbens medlemmer. Trenere og øvrige ansvarlige rundt klubbens lag skal arbeide for at vi i barnefotball fokuserer på læring, holdninger og lagfølelse framfor resultat. Klubbintern hospitering skal initieres av trener og kan skje både på trening og i kamp. Hospitering skal som hovedregel være av kortere tidsrom. Varig hospitering og oppflytting til annet lag skal bare være unntaksvis og skal godkjennes av sportslig ledelse. Se eget kapittel om hospitering på side 27. I barnefotballen (6-12 år) legges det opp til differensiert aktivitet, men ingen topping. Alle skal spille tilnærmet like mye gjennom sesongen. Vestre Aker Fotball Grunnregler for barnefotball: Sportsplan-Vestre Aker fotball12

13 RETNINGSLINJER Trygghet og sosialisering Innføring i normale samværsregler som respekt, disiplin og toleranse Innføring av enkle fotballregler 1 trening pr. uke, Deltakelse i 2 cuper Motivere til fotballek utenom trening Ikke fokus på resultat Lite fokus på differensiering Trygghet og sosialisering Innføring i normale samværsregler som respekt, disiplin og toleranse Innføring av enkle fotballregler 1 trening pr. uke, Deltakelse i 2 cuper Motivere til fotballek utenom trening Ikke fokus på resultat Lite fokus på differensiering 6-8 år 9-10 år 11-12 år 3er-baller i kamp og trening Treninger preges av mye lek med ballen Mye smålagsspill, maks 4+keeper på hvert lag. Mange ballberøringer – minst mulig kø. Maks 8 spillere til hver kamp (helst 6-7) 3er-baller i kamp og trening Treninger preges av mye lek med ballen Mye smålagsspill, maks 4+keeper på hvert lag. Mange ballberøringer – minst mulig kø. Maks 8 spillere til hver kamp (helst 6-7) Innføring av enkle regler for 5er-fotball 1-2 treninger pr. uke, den andre kan være et tilbud om ekstratrening Deltakelse i 2 cuper, Vintertrening en gang per uke. 9-10 år: Mulig med lag i årsklassen over. 10 år: Forberede lag på 7er-spill. Skap miljø hvor det er lov å feile Økt fokus på differensiering. Innføring av enkle regler for 5er-fotball 1-2 treninger pr. uke, den andre kan være et tilbud om ekstratrening Deltakelse i 2 cuper, Vintertrening en gang per uke. 9-10 år: Mulig med lag i årsklassen over. 10 år: Forberede lag på 7er-spill. Skap miljø hvor det er lov å feile Økt fokus på differensiering. Innføring i regler for 7’er fotball. 1-2 treninger per uke. Deltakelse i 2 cuper Vintertrening minst en gang per uke. Skape grunnlag for god treningskultur. Økte krav til innsats og konsentrasjon på trening. 12 år: Forberede lag på 11er-spill. Skape miljø hvor det er lov å feile Innføring i regler for 7’er fotball. 1-2 treninger per uke. Deltakelse i 2 cuper Vintertrening minst en gang per uke. Skape grunnlag for god treningskultur. Økte krav til innsats og konsentrasjon på trening. 12 år: Forberede lag på 11er-spill. Skape miljø hvor det er lov å feile 3er eller 4er-baller i kamp og trening Mye smålagsspill på trening. Trening preget av fokus på individuelle ferdigheter. Maks 8 spillere til hver kamp (helst 6-7). Fremdeles begrenset verbal rettledning Formasjon 1-2-1 i kamp og trening 3er eller 4er-baller i kamp og trening Mye smålagsspill på trening. Trening preget av fokus på individuelle ferdigheter. Maks 8 spillere til hver kamp (helst 6-7). Fremdeles begrenset verbal rettledning Formasjon 1-2-1 i kamp og trening 4er-baller i kamp og trening Maks 10 spillere til hver kamp, ikke fler enn 12 spillere pr. serielag. Økt fokus på relasjonelle ferdigheter i treningen. Formasjoner 4v4: 1-2-1. 7er: 2-3-1. 4er-baller i kamp og trening Maks 10 spillere til hver kamp, ikke fler enn 12 spillere pr. serielag. Økt fokus på relasjonelle ferdigheter i treningen. Formasjoner 4v4: 1-2-1. 7er: 2-3-1. SPORTSPLAN FOR BARNEFOTBALL Generelt: Hold årskullene samlet i forbindelse med trening. Unngå faste klasselag over flere år. Ingen topping, men mulighet for å melde på lag et alderstrinn over (fra 9 år). Like mye spilletid, men man må være på trening for å få spille kamper. Spillere skal rullere i posisjoner på banen, dette gjelder også for keeperplassen. Ajourholde laglister og webløsning Sportsplan-Vestre Aker fotball13

14 NFFs 8 regler for barnefotball Hovedmålet for barnefotball er å gi tilbud der spillerne opplever trivsel, glede og mestring både i trening og kamp. Spillerne skal gis mulighet til å lære fotballspillets helhet og utvikle individuelle og sosiale ferdigheter. 8 "regler" for god barnefotball! Med barnefotball menes all organisert fotball for gutter og jenter, fra og med 6 år og opp til og med 12 år. NFF har laget 8 "regler" for hvordan god barnefotball skal drives. 1. Barnefotball er lekbetont! Barnefotballen er barns første møte med organisert fotball. Organisert i den form at man har drakter og spiller på baner. Men husk at dette skal være lek – ikke blodig alvor. Det sistnevnte kommer tidsnok. Og førsteinntrykket betyr mye – ja, kanskje alt. La barna ha det gøy, la dem leke – og la resultatet være underordnet. Det viktigste resultatet du kan få er fornøyde barn som bygger opp vennskap gjennom samhandling. 2. Det viktigste er å være sammen med venner! Barna søker først og fremst til fotballen for å være sammen med venner. Det er dette samholdet vi skal framelske – og det er et slikt samhold som skaper lagånd. La derfor venner/venninner trene sammen og spille på samme lag! 3. Alle skal spille like mye! Ingen blir bedre av å sitte på benken og alle synes det er gøy å spille. Dessuten er det ingen som vet hvem som blir best som voksen. Trivselen og ferdighetsutviklingen er viktigere enn resultatet, selv om alle synes det er gøy å vinne og å score mål. Det er derfor ikke ønskelig at noen "topper laget" for å vinne kamper. La alle spille like mye, la alle i tur få spille fra start og la alle spille på forskjellige plasser! 4. Lær barna å tåle både seier og tap! I barnefotball kan alle delta, ingen er for dårlig og ingen er for god. Det er derfor viktig å bygge på prinsippet om jevnbyrdig motstand både i kamp og trening. Ingen liker å tape eller vinne ”tosifra”. Ta seier og tap med fornuft – tåler de voksne å tape, lærer barna det også. Fotball er et lagspill hvor alle taper og alle vinner. En seier tar hver enkelt med seg hjem – et tap deles av alle. Sportsplan-Vestre Aker fotball14

15 5. Mer trening og færre kamper! Barn bør trene mer enn de spiller kamper. Og de bør oppmuntres til egenorganisert aktivitet. Det gjør du best ved å ha morsomme treninger. Og legg opp til et kampprogram som varierer mellom enkeltstående kamper og turneringer 6. Barnefotball – en allsidig aktivitet! Gjennom fotballspillet får barn mulighet til å utvikle grunnleggende motoriske ferdigheter som for eksempel å gå, løpe, hoppe, kaste og sparke. Fotball for barn er derfor allsidig. Likevel bør barn selvsagt få mulighet til også å drive med andre idretter, om de ønsker det. De ulike tilbudene må derfor koordineres. Men det må ikke være noe krav å drive med flere idretter. Barn må få gjøre det de har lyst til. 7. Fotball er et spill! Spillet er selve kjernen i fotball. Dessverre ser vi at enkelte trenere benytter øvelser som ikke alltid virker motiverende. I barnefotballen bør en fokusere på ulike typer spill, leker og grunnleggende ferdighetsøvinger, og ”småspill” bør vektlegges mest. Unngå lange køer ved ferdighetsøvinger - flest mulig involveringer pr spiller må være målet. Morsomt og utviklende! 8. La oss gå sammen om gla’fotball for de små! Barna skal få oppmuntring og veiledning slik at de utvikler sine ferdigheter og ser framgang. Men det skal også legges vekt på å lære dem å innordne seg i en gruppe. De voksne må gjøre hva de kan for at alle barna trives. Og husk at du som voksen er et forbilde – barn har en egen evne til å gjøre som du gjør, ikke som du sier. Barnefotballens 5 VI-prinsipper. Vi spiller like mye alle sammen ! Vi kaster/triller ballen alltid ut fra keeper ! Vi lar motstanderen få spille seg ut fra eget mål ! Vi er opptatt av opplevelsen - ikke resultatet ! Vi takker selvsagt for kampen! Sportsplan-Vestre Aker fotball15

16 Den røde tråden: Spillestil i barnefotballen 7-9 år -Vi har ikke keeper som står i mål i Vestre Aker, vi har keepere som spiller i mål. - Vi spiller kort fra keeper. -Formasjon: 1-2-1 i 5er-fotballen, godt utgangspunkt for å skape gode pasningsvinkler, i tillegg til å holde bredde og dybde. -Fokus på innsats! -Coaches hovedsaklig på bredde, dybde og bevegelse i angrep. 9-12 år -Vi har ikke keepere som står i mål i Vestre Aker, vi har keepere som spiller i mål. -Vi spiller alltid kort fra keeper hvis vi kan. -Formasjon 2-3-1 i 7er-fotballen. Som vi kan se på figur 2 er 2-3-1-formasjonen en glidende overgang til slik vi ønsker å spille i ungdomsfotballen, hvor 4-2-3-1/4-3-3 er det som gjelder. - Fokus på innsats! -Coaches i all hovedsak på bredde, dybde og bevegelse i angrep. -Noe mer aktiv coaching ved en spørrende tilnærming, for å få -spillerne til å reflektere over valg og teknikker. -Klareringsforbud: På trening blir klareringer uten mål og mening straffet med indirekte frispark i mot. Viktig: Ikke fortell spillerne hva de skal gjøre, som f.eks ”Spill dit!” ”Skyt!” osv. Det hemmer utvikling av kreativitet og spontanitet. Still spørsmål, underveis eller etterpå. Sportsplan-Vestre Aker fotball 16 Figur1: 4v4+K Figur 2: (4)-2-3-1.

17 Rekrutteringsfasen Vestre Aker fotball skal jobbe aktivt med å rekruttere barn i nærområdet. Vårt primære nedslagsfelt: Skoler: Voksen skole, Grimbakken skole, Huseby skole og Bogstad skole. Barnehager: Meklenborg, Orebakken, Sætra, Barnas bhg avd. Hovseter, Landingsveien, Bamsehagen, Vestjordet, Tusenben åpen bhg., Røahagan, Kragskogen foreldrelagsbarnehage, Kattugla steinerbarnehage, Hov, Hamborg. Sportsplan-Vestre Aker fotball17 Lek med ball Tilbud for 5 og 6-åringer Markedsføre via barnehager i Mars/April hvert år Èn gang i uken-Fra Mai til Juni og August til september hvert år Ansvarlig: Sportslig ledelse Rekrutteringsdag Fotballek ute og foreldremøte inne på klubbhuset Holdes i September – samkjøres med «Lek med ball» For de som nettopp har begynt i 1.klasse på barneskolen Markedsføring via skoler (ranselpost) og «Lek med ball» Ansvarlig: Sportslig ledelse Etablering av lag I forlengelsen av «Lek med ball» og rekrutteringsdag Skal etableres på høsten i 1. klasse (6 år) Treningstilbud gjennom hele vinteren Viktig med stor foreldregruppe og god opplæring  aktivitetslederkurs Fokusere på årsklasser, ikke skoler eller klasser Ansvarlig: Sportslig ledelse

18 7. Ungdomsfotball 13-19 år: Rammebetingelser Lag fra 13 år har minst tre treninger per uke på kunstgress. Alle klubbens aldersbestemte lag spiller i like drakter. Lag trenes av faglig kompetente trenere med minimum C-trenerkurs. Sportsplan-Vestre Aker fotball18

19 Grunnregler for Ungdomsfotball En trygg læringsarena Gi et differensiert tilbud Hospitering Kompetente trenere Alle er like mye verdt. I ungdomsfotballen (fra 13 år) er det ønskelig å ivareta flest mulig ved å spille med 1.- og 2. lag (breddelag) (ref. Flytsonemodellen) Trenerne har et stort ansvar for at alle barn skal føle seg trygge og ivaretatt. Trygghet + Mestring = Trivsel. Gode holdninger og respekt for med- og motspiller på trening og kamp gjelder for alle klubbens medlemmer. Mestring+utfordring=utvikling! Alle skal ha muligheten til å bli god i klubben. Derfor skal vi legge til Rette for at yngre spillere som er kommet langt i utviklingen kan møte større utfordringer ved å trene med eldre spillere Sportslig ledelse «ansetter» trener for klubbens lag. Vestre Aker ser på foreldre som positive ressurser og ønsker å stimulere disse til å ta relevante kurs, men det åpnes for eksterne løsninger. I ungdomsfotballen (fra 13 år) er det rom for å spille med 1.- og 2. lag (breddelag). Vi ønsker at begge lagene skal ha et best mulig tilbud gjennom kompetente trenere og treningsarena. Sportsplan-Vestre Aker fotball19

20 RETNINGSLINJER Introduksjon til 11’er, offside. Gjennom sesongen tilstrebes tllnærmet lik spilletid. Alle skal spille på kamp (forutsatt treningsoppmøte). 2-3 trening pr. Uke.Deltakelse i 2-3 cuper Eierskap til individuell trening utenom klubbtreningen Innarbeide gode holdninger hos både enkeltspillere og lag. Fokus på utvikling fremfor resultat Introduksjon til 11’er, offside. Gjennom sesongen tilstrebes tllnærmet lik spilletid. Alle skal spille på kamp (forutsatt treningsoppmøte). 2-3 trening pr. Uke.Deltakelse i 2-3 cuper Eierskap til individuell trening utenom klubbtreningen Innarbeide gode holdninger hos både enkeltspillere og lag. Fokus på utvikling fremfor resultat 13-14 år 15-16 år 16-17 år Inndeling i lag etter ferdighet (ref flytsonemodellen) Unngå for mye topping i kamp. Felles treninger for alderstrinner så langt det er mulig. Inndeling i lag etter ferdighet (ref flytsonemodellen) Unngå for mye topping i kamp. Felles treninger for alderstrinner så langt det er mulig. Lag deles inn etter ferdighet. Økende grad av topping. Spillere bør fortsatt rullere noe i posisjoner på banen. Føre treningsoppmøte og kampstatistikk (skal ikke tilgjengeliggjøres for spillere/foreldre). Ajourholde laglister og webløsning Lag deles inn etter ferdighet. Økende grad av topping. Spillere bør fortsatt rullere noe i posisjoner på banen. Føre treningsoppmøte og kampstatistikk (skal ikke tilgjengeliggjøres for spillere/foreldre). Ajourholde laglister og webløsning Foreløpig ingen lag på disse årgangene Vi har som mål å ha lag på alle årganger til og med seniornivå. Foreløpig ingen lag på disse årgangene Vi har som mål å ha lag på alle årganger til og med seniornivå. Foreløpig ingen lag på disse årgangene Vi har som mål å ha lag på alle årganger til og med seniornivå. Foreløpig ingen lag på disse årgangene Vi har som mål å ha lag på alle årganger til og med seniornivå. Vestre Aker Fotball «SPORTSPLAN FOR UNGDOMSFOTBALL» Sportsplan-Vestre Aker fotball20

21 Den røde tråden: Spillestil i Ungdomsfotballen Vi ønsker å ha ballen mer enn motstanderen, og skape mer enn ødelegge. Skape gjennom å ha et eget spill basert på noen retningslinjer for spillerne som er enkle å forholde seg til. Formasjon: 4-2-3-1/4-3-3. -Godt utgangpunkt for pasningsspill gjennom å skape trekanter, slik som vist på bildet. Defensivt - Vi ønsker å vinne ballen tilbake så høyt som mulig i banen, gjennom et godt organisert soneforsvar, aggressive 1.forsvarere og offensiv markering! Soneforsvar - Alle spillere skal på første års ungdomsfotball introduseres for prinsipper i soneforsvar, og skal ha trent mye på dette før sesongstart. -Hver spiller holder sin sone, lov å forlate ved godt press. -Laget jobber med 1., 2. og 3. forsvarers rolle i soneforsvar (lede, skyve, dekke rom, pumpe) -Overordnet mål er alltid å vinne ballen, gjennom stor aggressivitet og vilje! -Hvis høyt press på ballfører  Forsvar etter, tørre stå høyt. -Lavt press/ikke press på ballfører  Forsvar falle av. Kommunikasjon: -Prat i og mellom lagdelene, gjelder også for keeperen. -Spesielt med tanke på å dekke rom. Bakre firer har delansvar for at midtbanen dekker riktige rom. Sportsplan-Vestre Aker fotball21

22 Rask omstilling: Gjenvinning! Ved balltap på motstandernes siste tredel ønsker vi å gjøre et helhjertet forsøk på å vinne ballen tilbake så fort som mulig. Da er det viktig at spillerne bak ballen er ekstra våkne, gjennom bevisst fokus på: -Offensiv markering  Viktig virkemiddel for gjenvinning, og handler om å ta ut motstandernes kontringsspillere i overgangsfasen i det øyeblikket (helst et sekund før) vi mister ballen. Rask omstilling! -Voldsom vilje til å vinne ballen, spesielt fra spilleren som mister den og da sannsynligvis er nærmest ballfører. Offensivt – Vi liker å spille fotball! Etablert angrepsspill: - Utnytte mellomrom og bakrom med mye helhjertet bevegelse og gode initiativ. -Oppspill mellomrom skal skape aktivitet på begge kanter, av enten ving, sideback eller begge. -Sidebacker går høyt i banen for å være med i angrep (motsatt back holder igjen og markerer offensivt) -Skape ubalanse hos motstanderne gjennom bevisstheten av å skape og utnytte 2v1-situasjoner, spesielt på kant. -Skape 2v1-situasjoner gjennom å ha fokus på relasjoner mellom spillere. Eks: Kant tar med ball inn i banen, back kommer rundt på overlap. -Mottaker av langt oppspill skal alltid ha alternativer ved å ha dybde i spillet. Kontringsspill: -Utnytte mellomrom/bakrom når motspiller er i ubalanse. -Gå med hele laget! -Helhjertede initiativ Sportsplan-Vestre Aker fotball 22

23 Igangsetting bakfra: Vi ønsker å sette i gang kortpasningsspill og spille oss ut bakfra. -Splitte midtstopperne til sidene av 16-meteren -Sidebacker høyt i banen -Èn sentral midtbanespiller ned til 16-meteren for å gjøre seg spillbar -Tørre å bruke keeper! -Klarering er siste utvei! Ved igangsetting fra keeper: Alternativ 1: Dyp sentral midtbanespiller Alternativ 2: Midtstopper Alternativ 3: Sidebacker Alternativ 4: Langt utspill Klareringsforbud: - Klarering uten mål og mening blir på trening straffet med indirekte frispark i mot. Viktig: Ufarliggjør det å gjøre feil! Man er avhengig av å gjøre feil for å utvikle seg, derfor ønsker vi å skape trygge utviklingsrammer. Sportsplan-Vestre Aker fotball23

24 8. Hva er differensiering NFF ønsker at klubbene skal legge til rette for at barna kan få ulike typer utfordringer ut i fra interesse, ferdighet og modning. Dette kalles som et samlebegrep for differensiering. Differensiering betyr at trenings- og kamptilbudet i størst mulig grad er tilpasset enkeltspillernes ferdigheter, motivasjon, ønsker og behov. NFF sin barnefotballbrosjyre: «De ideelle gjennom et år er å spille og trene: 1/3 av tiden med og mot de som har kommet lenger en seg selv. 1/3 av tiden mot de som er på samme nivå som seg selv. 1/3 av tiden mot de som enda ikke har kommet så langt i sin spillerutvikling». Differensiering skal styres av klubben og være forankret i klubbens sportsplan, grunnregler og retningslinjer. Differensiering må ikke forveksles med topping. Topping av lag innebærer at noen får spille vesentlig mer enn andre og dette skal ikke forekomme i barnefotballen (6-12 år). Hvordan og hvorfor differensiere : HVORDAN Differensiering i trening kan skje gjennom å tilpasse utfordringene i øvelsene til barnas ferdighetsnivå. I spill øvelser kan man rotere på hvem man spiller mot og med. Differensiering i kamp kan skje gjennom melde på et lag i årsklassen over og la spillerne som er kommet lengst delta der. Det kan også skje gjennom å delta i utvalgte turneringer. Hospitering. HVORFOR Differensiering er viktig for alle, ikke bare de som har kommet lengst og trenger større utfordringer. Alle ønsker følelsen av å lykkes og alle trenger noe å strekke seg etter. Ved god differensiert aktivitet tilfredsstilles begge disse behovene. Vestre Aker Fotball Sportsplan-Vestre Aker fotball24

25 Alle skal utvikles i forhold til sitt eget nivå. Breddeformelen: Trygghet vs Utfordringer + Mestring = Trivsel og utvikling. 25% - 50% - 25%-regelen: Halvparten av treningstida trener spillerne med andre spillere som holder noen lunde samme ferdighetsnivå. Sportsplan-Vestre Aker fotball25

26 9. Hospitering Hospitering med eldre lag er aktuelt for spillere som trenger større utfordringer, ut i fra modning i hodet og beina. Det vil være mest aktuelt i ungdomsfotballen (13-16 år), men kan tillates i barnefotballen hvis godkjent av sportslig ledelse. Hospitering i Vestre Aker: 1. Bør initieres av spillerens trener, som kjenner spilleren best og som skal se behovet for ekstra utfordringer. 2. Spillerens trener kontakter treneren i aktuell hospiteringsgruppe og sportslig ledelse i klubben, hvor man finner ut hvilken trening som passer best. 3. Spillerens trener og/evt. sportslig ledelse snakker med spiller og/evt. foresatte (barnefotballen) om dette er ønskelig. 4. Hospitanter tas godt i mot og presenteres i ny spillergruppe. 5. Hospiteringen evalueres kontinuerlig av involverte trenere og sportslig ledelse. Følgende må tas hensyn til i evalueringen: a.Total treningsbelastning b.Er spilleren i flytsonen eller ikke c.Glir spilleren inn i det sosiale miljøet d.Bør spilleren flyttes opp på permanent basis (kun aktuelt hvis spilleren holder et jevnt nivå med de beste i den aldersgruppen) Det er viktig at trenere som har spillere som hospiterer med eldre lag, formidler og kommuniserer ut til spillerne på sitt lag hvorfor de gjør det, og at det kan åpne seg muligheter for andre hvis de jobber godt på treningene. Sportsplan-Vestre Aker fotball26

27 Vestre Aker Fotball SpillereTrenere ForesatteOppmenn Retningslinjer Sportsplan-Vestre Aker fotball27 10. Retningslinjer

28 1.Møte presis på trening 2.Følge vedtatte retningslinjer for aldersbestemt fotball i Vestre Aker. 3.Levere vandelsattest til Sportssjef. 4.Delta på trenerforum 5.Sørge for god orden og struktur på treningene for å sikre en god læringsarena. 6.Ta trenerutdannelse som kreves på det alderstrinnet du trener 7.Er lagets leder på kamp. Gir beskjed om hvem som spiller hvilke kamper i god tid før kamp. 8.Føre statistikk over oppmøte på trening og kamp. 9.Motivere spillerne til å spille fotball i tillegg til treningene 10.Trener skal være objektiv og rettferdig. 11.Sette seg inn i – og følge grunnregler for aldersbestemt fotball 1.Møte presis på trening 2.Følge vedtatte retningslinjer for aldersbestemt fotball i Vestre Aker. 3.Levere vandelsattest til Sportssjef. 4.Delta på trenerforum 5.Sørge for god orden og struktur på treningene for å sikre en god læringsarena. 6.Ta trenerutdannelse som kreves på det alderstrinnet du trener 7.Er lagets leder på kamp. Gir beskjed om hvem som spiller hvilke kamper i god tid før kamp. 8.Føre statistikk over oppmøte på trening og kamp. 9.Motivere spillerne til å spille fotball i tillegg til treningene 10.Trener skal være objektiv og rettferdig. 11.Sette seg inn i – og følge grunnregler for aldersbestemt fotball Vestre Aker Fotball KRAV TIL TRENERE Trener Sportsplan-Vestre Aker fotball28

29 1.Møte presis på trening 2.Har med drakt, leggbeskytter, drikke og fotballsko. 3.Følge klubbens regler. 4.Ha respekt for medspillere og motspiller: Lese og underskrive Fair Play- og Vestre Akers holdningskontrakt. 5.Ikke kjefte på dommer. 6.Følge trener sine instrukser på trening og i kamp. 7.Ta ansvar for egen utvikling. 8.Ta ansvar for alle sin trivsel 9.Sette seg inn i – og følge grunnregler for aldersbestemt fotball 1.Møte presis på trening 2.Har med drakt, leggbeskytter, drikke og fotballsko. 3.Følge klubbens regler. 4.Ha respekt for medspillere og motspiller: Lese og underskrive Fair Play- og Vestre Akers holdningskontrakt. 5.Ikke kjefte på dommer. 6.Følge trener sine instrukser på trening og i kamp. 7.Ta ansvar for egen utvikling. 8.Ta ansvar for alle sin trivsel 9.Sette seg inn i – og følge grunnregler for aldersbestemt fotball Vestre Aker Fotball KRAV TIL SPILLERE Spillere Sportsplan-Vestre Aker fotball29

30 1.Holde orden på påmelding av lag til turneringer og serie 2.Ansvarlig for ajourhold av spillere i klubbens database 3.Ansvarlig for drakter og annet utstyr for laget. 4.Ansvarlig for å sette opp kjørelister kamp. 5.Sikre dommer på lagets hjemmekamper inkludert linjemenn der dette er nødvendig. 6.Distribuer praktisk informasjon om tidspunkt for kamper, treninger, etc. 7.Har oversikt over spillerlisens og treningsavgift. 8.Innkalle til – og lede foreldremøter en gang per år. 9.Sette seg inn i – og følge grunnregler for aldersbestemt fotball 1.Holde orden på påmelding av lag til turneringer og serie 2.Ansvarlig for ajourhold av spillere i klubbens database 3.Ansvarlig for drakter og annet utstyr for laget. 4.Ansvarlig for å sette opp kjørelister kamp. 5.Sikre dommer på lagets hjemmekamper inkludert linjemenn der dette er nødvendig. 6.Distribuer praktisk informasjon om tidspunkt for kamper, treninger, etc. 7.Har oversikt over spillerlisens og treningsavgift. 8.Innkalle til – og lede foreldremøter en gang per år. 9.Sette seg inn i – og følge grunnregler for aldersbestemt fotball Vestre Aker Fotball OPPGAVER FOR OPPMANN OPPMANN Sportsplan-Vestre Aker fotball30

31 1.Sette seg inn i – og følge grunnregler for aldersbestemt fotball i Vestre Aker. 2.Følge foreldrevettreglene fra Norges Fotballforbund: Møt opp til kamp og trening - barna ønsker det Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen - ikke bare dine kjente Oppmuntre i medgang og motgang - ikke gi kritikk! Respekter lagleders bruk av spillere - ikke forsøk å påvirke han/henne under kampen Se på dommeren som en veileder - respekter avgjørelsene! Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta - ikke press det Spør om kampen var morsom og spennende - ikke bare om resultatet Sørg for riktig og fornuftig utstyr - ikke overdriv Vis respekt for arbeidet klubben gjør - delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball - ikke du Vis respekt for andre - ikke røyk på sidelinja Husk at barna gjør som du gjør - ikke som du sier Foreldre skal i utgangspunktet stå på motsatt side av banen i forhold til trenere og spillere. Oppmuntre og rose barnet, ikke instruksjoner! 1.Sette seg inn i – og følge grunnregler for aldersbestemt fotball i Vestre Aker. 2.Følge foreldrevettreglene fra Norges Fotballforbund: Møt opp til kamp og trening - barna ønsker det Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen - ikke bare dine kjente Oppmuntre i medgang og motgang - ikke gi kritikk! Respekter lagleders bruk av spillere - ikke forsøk å påvirke han/henne under kampen Se på dommeren som en veileder - respekter avgjørelsene! Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta - ikke press det Spør om kampen var morsom og spennende - ikke bare om resultatet Sørg for riktig og fornuftig utstyr - ikke overdriv Vis respekt for arbeidet klubben gjør - delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball - ikke du Vis respekt for andre - ikke røyk på sidelinja Husk at barna gjør som du gjør - ikke som du sier Foreldre skal i utgangspunktet stå på motsatt side av banen i forhold til trenere og spillere. Oppmuntre og rose barnet, ikke instruksjoner! Vestre Aker Fotball KRAV TIL FORELDRE Foreldre Sportsplan-Vestre Aker fotball31

32 Vestre Aker Fotball TypeAlderUkentlige treninger Antall cuper Trenings Avgift * UtstyrTreninger og inndeling av lag Trener kompetanse 5’er6 år1 (sommer) 21.000 krT-shirtIkke seriespill Felles treninger per årgang Aktivitetslederkurs 5’er7-10 år1-2 (sommer) 21.700 krT-shirt, DraktSeriespill Felles treninger per årgang Lag deles f.eks. inn etter geografi eller klasse og ikke etter ferdighet. Aktivtetslederkurs 7’er11-13 år2 (sommer) 22.700 krT-shirt, DraktSeriespill Felles treninger per årgang Lag deles f.eks. inn etter geografi eller klasse og ikke etter ferdighet. Aktivtetslederkurs 11’er13 år -->3 (sommer og vinter) 26.900 krT-shirt, Drakt, Overtrekk Seriespill Felles treninger per årgang Laginndeling etter ambisjon, holdning og ferdighet Trener – 1 11. BASISPAKKE SPORTSLIG TILBUD ALDERSBESTEMT FOTBALL SESONGEN 2014 * Treningsavgiften dekker i tillegg til ovennevnte: eksterne trenere (11’er), dommerutgifter, påmeldingsavgifter, utstyr (baller etc), vedlikehold av banen, administrasjonskostnader mm. Sportsplan-Vestre Aker fotball32

33 12. Vestre Aker Fotballakademi Hva er fotballakademiet? Ekstra tilbud en gang per uke til jenter og gutter i alderen 7-12 år som er spesielt interessert og ønsker større utfordringer. For aldersgruppen 10-12 år legges det også opp til deltakelse i utvalgte turneringer. Treningen foregår fra 1500-1615/16.30 på Voksen kunstgress, og i voksenhallen på vinteren. Akademiet er åpent for alle som ønsker, men det stilles høyere krav på denne treningen enn på vanlige lagstreninger. Tilbudet er åpent for barn fra andre klubber. Barn fra Vestre Aker Fotball prioriteres ved eventuelle kapasitetsutfordringer. Påmelding via trener. Anslått treningsavgift: 1100 kr (7-9 år) og 1400kr (10-12 år) for vinter i voksenhallen og 1600/2100 kr for utesesongen. Hvorfor akademi? Gi et bedre tilbud til de som ønsker større utfordringer Utnytte nye og forbedrede rammebetingelser til økt aktivitet for barna. I en klubb med relativt få spillere per årgang er det vanskelig å få til optimal differensiering. Med akademiet forbedrer vi muligheten for økt differensiering i trening og kamp. Legge til rette for organisert aktivitet mellom de ulike årgangene for å skape bedre samhold og større miljø i klubben. Møte ønske fra spillere og foreldre. Vestre Aker Fotball Sportsplan-Vestre Aker fotball33

34 13. Vestre Aker Keeper (VAK) Hva er VAK? Ekstra tilbud om keepertrening for gutter og jenter i alderen 11-15 år. Treningene ledes og gjennomføres av sportssjef Thomas inne i voksenhallen på vinteren og ute på kunstgresset på sommeren. Det legges opp til èn times trening i uka. Det er ingen ekstra treningsavgift på VAK. Hvorfor VAK? Gi et bedre tilbud til klubben sine keepere. Gi impulser til klubbens trenere om hvordan drive keepertreninger. Møte ønske fra spillere og foreldre. Skape økt motivasjon. Legge til rette for bedre samhold mellom lagene. Vestre Aker Fotball Sportsplan-Vestre Aker fotball34

35 14. Vestre Aker Trenerforum (VAT) Hva er VAT? Samling for alle klubbens trenere. VAT ledes av sportslig ansvarlig. VAT har følgende ambisjon: Gjennomgang av sportsplan for fotballen og utviklingsmål for de ulike årgangene. Gjennomgang av klubbens spillestil for de enkelte årgangene. Skape en møteplass for alle klubbens trenere. Hvorfor VAT? Bygge kompetanse og gi impulser til klubbens trenere. Sikre at vi jobber etter vedtatte retningslinjer Skape bedre utviklingsmuligheter for trenere og spillerne. Skape økt motivasjon. Legge til rette for bedre samhold og mellom lagene. Vestre Aker Fotball Sportsplan-Vestre Aker fotball35

36 15. Spilleprinsippmodellen Spilleprinsippmodellen er et hjelpemiddel for lag- og spillerutvikling. Den viser en enkel oversikt over de mest sentrale aspektene ved ferdighetsutvikling og fotballspillets egenart. Sportsplan-Vestre Aker fotball36

37 16. Banedisponering Det er fullt mulig å få til en kvalitetsøkt med masse aktivitet selv om man er 30 spillere på kvart bane! Vi ønsker å utfordre spillerne på tid og rom (trangt, dårlig tid) med få spillere på hver lag. Spesifisitet: De fleste situasjoner på fotballbanen er mellom 1v1-5v5: 2v1, 2v2, 3v2, 4v2, 4v4, 5v5. banen vi disponeres kan derfor deles om slik som f.eks bildet nedenfor viser. Bane 1: 1v1, Bane 2: 2v1, Bane 3: 2v2, Bane 4: 3v1, Bane 5: 4v2, Bane 6: 8v4 Sportsplan-Vestre Aker fotball37

38 17. Treningsøkta.no (Kilde: NFF) Treningsøkta.no er et elektronisk planleggingsverktøy vi ønsker at alle lag, trenere, ledere og spillere (foreldre i de yngste årsklassene) i Vestre Aker skal bruke. Ved henvendelse til sportslig ledelse vil alle få tildelt bruker og passord for sitt lag. Det er så opp til lagledelsen å legge inn alle lagets medlemmer slik at de får tilgang. Treningsøkta.no inneholder ”hjelpemidler” for alle roller i laget. Her kan trenere bl.a.: Finne ferdige treningsøkter tilpasset alder og modning (6-8, 9-10, 11-12 år) der alle aktivitetskategoriene er med. Øktene er systematisert etter fotballfaglige tema med læringsmomenter med progresjon. Øktene presenteres gjennom grafikk, tekst og levende bilder (video). Lage egne økter ved å velge øvelser i NFF bibliotek. Lage egne øvelser ved et eget tegneverktøy (grafikk, 2D og 3D) og/eller importere egne videoklipp. Kommunisere med andre trenere, lagledere, spillere og foreldre. + mye mer. Her kan lagledere bl.a.: Lage oversikt (kalender) over kamper og andre arrangement laget skal delta i. Lagadministrasjon (info/kontaktdata om lagets spillere, ledere) Sende ut nyheter, info og bilder til alle lagets (eller klubbens) medlemmer. Sportsplan-Vestre Aker fotball38

39 Her kan spillere bl.a.: Få oversikt over treninger, kamper og andre tiltak for sitt lag. Registrere oppmøte og gi beskjeder til trenerne/laglederne. Se gjennom treningsøktene i forkant med tekst (organisering, læringsmomenter osv.), grafikk og video. Logge egentreninger, tester/analyser, planer og målsettinger. Få statistikk på treninger, kamper, tester osv Sportsplan-Vestre Aker fotball39

40 Vestre Aker Fotball HAR DU SPØRSMÅL ELLER SYNSPUNKTER SETTER VI STOR PRIS PÅ AT DU TAR KONTAKT MED OSS (sportssjef@vaker.no). VI ØNSKER ALLE LYKKE TIL MED FOTBALLSESONGEN 2014! Hilsen Fotballgruppen i Vestre Aker SK Sportsplan-Vestre Aker fotball40


Laste ned ppt "Sportsplan Verdisett, retningslinjer og grunnregler for aldersbestemt fotball i Vestre Aker. Vestre Aker Fotball Sportsplan-Vestre Aker fotball1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google