Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gemini Terreng & Entreprenør v11. Brukersamling 2016 | MHF | Kristiansand 11. – 13. mars Sosi filer med ulik høydesystem Norge er i ferd med å innføre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gemini Terreng & Entreprenør v11. Brukersamling 2016 | MHF | Kristiansand 11. – 13. mars Sosi filer med ulik høydesystem Norge er i ferd med å innføre."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gemini Terreng & Entreprenør v11

2 Brukersamling 2016 | MHF | Kristiansand 11. – 13. mars Sosi filer med ulik høydesystem Norge er i ferd med å innføre et nytt høydesystem, NN2000, som skal erstatte høydesystemet fra 1954, NN1954. NN1954 Høydesystemet er den referansen som ligger til grunn når man angir hvor mange meter over havet (moh.) for eksempel et fjell eller en innsjø ligger. Høydesystemet vi har hatt i Norge de siste 60 årene, heter NN1954. Det står for «normal null av 1954». Dette er et 60 år gammelt system som inneholder betydelige mangler og svakheter. Enkelte steder er høydeangivelsene mer enn 30 centimeter for lave. Det er en konsekvens av at NN1954 ikke er blitt korrigert for landhevingen de siste 60 årene. Dessuten hever Norge seg fremdeles etter istiden, enkelte steder opptil 5 millimeter i året. Endringene varierer i ulike deler av landet.

3 Brukersamling 2016 | MHF | Kristiansand 11. – 13. mars Sosi filer med ulik høydesystem NN2000 erstatter NN1954 Derfor trenger Norge et nytt høydesystem. Det har fått navnet NN2000. Alle målinger som benyttes til å realisere systemet, er korrigert til år 2000. Det betyr at all landheving fremover blir korrigert med moderne beregningsteknologi (landhevingsmodell). Vi innfører et høydesystem som vil vare i mange år, uten behov for endringer. NN2000 muliggjør også bedre utnyttelse av satellittbasert måleteknologi (GPS/GNSS). Referansen må til enhver tid være bedre enn oppmålingsteknologien. Utgangshøyden er hentet fra fundamentalpunktet Normaal Amsterdams Peil. Dette fundamentalpunktet er også benyttet i det nye europeiske vertikale datumet EVRF2007. Fastmerker som utgjør referanserammen i NN2000, vil få nye høydeverdier. Eksisterende geografisk informasjon som er høydebestemt i NN1954, eksempelvis byggehøyder, veghøyder og høyder på VA-anlegg, vil bli overført til det nye høydesystemet.

4 Brukersamling 2016 | MHF | Kristiansand 11. – 13. mars Sosi filer med ulik høydesystem Status innføring av NN2000 Innføringen av det nye høydesystemet startet i 2011 og blir gradvis innført fram til 2016/-17. Her er en oversikt over når NN2000 innføres i de forskjellige kommunene. Velg fanen "Georef" og "NN2000 status". oversikt Kartet viser hvor store endringer det ligger an til å bli i forskjellige deler av landet når man går over fra NN1954 til NN2000

5 Brukersamling 2016 | MHF | Kristiansand 11. – 13. mars Sosi filer med ulik høydesystem I overgangsfasen vil man av og til få sosi filer med ulike høydesystemer. Da får man feilmelding om man prøver å importere dem inn samtidig.

6 Brukersamling 2016 | MHF | Kristiansand 11. – 13. mars Sosi filer med ulik høydesystem Åpne sosi filene i f.eks Notepad og sjekk hvilken sosi versjon og høydesystem som er brukt

7 Brukersamling 2016 | MHF | Kristiansand 11. – 13. mars Sosi filer med ulik høydesystem Framgangsmåten for å få inn filene blir å ta de inn i to omganger. Du kan begynne med de med høydesystem NN54, samt de filene som ikke hadde noe høydesystem (disse får du inn uansett). Før disse hentes inn må høydesystem defineres i Gemini:

8 Brukersamling 2016 | MHF | Kristiansand 11. – 13. mars Sosi filer med ulik høydesystem Når disse filene er importert kan du endre høydesystem til NN2000, for så å ta inn de resterende sosi-filene.

9 Brukersamling 2016 | MHF | Kristiansand 11. – 13. mars Endring av gitteroppløsning Noen ganger kan profilene være bratte/tette, og dette krever noen ganger en tettere gitteroppløsning for at profilene skal bli bra. Endre tetthet til f.eks. 1

10 Brukersamling 2016 | MHF | Kristiansand 11. – 13. mars Endring av gitteroppløsning Her vist med gittertetthet = 5 øverst og 1 nederst

11 Brukersamling 2016 | MHF | Kristiansand 11. – 13. mars Manglende kotehøyder i Arkitekt Av og til kommer profilene inn uten kotehøyde markeringer:

12 Brukersamling 2016 | MHF | Kristiansand 11. – 13. mars Manglende kotehøyder i Arkitekt Juster gridstørrelse brukt i beregning. Prøv deg frem.

13 Brukersamling 2016 | MHF | Kristiansand 11. – 13. mars Manglende kotehøyder i Arkitekt

14 Brukersamling 2016 | MHF | Kristiansand 11. – 13. mars Farger og pennoppsett Vær obs på at det brukes andre farger i Terreng … Bruk penn, lag og fontoppsett som er beregnet på dette:

15 Brukersamling 2016 | MHF | Kristiansand 11. – 13. mars Få med nabobygg på profil til Arkitekt Sett inn vektorfil av andre bygg, disse vil komme med hvis profilen kutter bygget.

16 Brukersamling 2016 | MHF | Kristiansand 11. – 13. mars Få med nabobygg på profil til Arkitekt Nabobygg til venstre:

17 Gemini 3D Felt

18 Brukersamling 2016 | MHF | Kristiansand 11. – 13. mars Gemini 3D Felt Nytt i versjon 11 er at man har fått en app versjon av Terreng:

19 Brukersamling 2016 | MHF | Kristiansand 11. – 13. mars Gemini 3D Felt Gemini 3D Felt er Powel sin nye mobile løsning for entreprenørbransjen. For første gang kan du ta med deg prosjektet i 3D ut på anleggsplassen. Løsningen har den samme velkjente basis som kontorversjonen av Gemini Terreng & Entreprenør og lar deg arbeide direkte i originale prosjektdata og modeller fra Gemini. Brukere i samme prosjekt kan se de digitale 3D modellene og jobbe på data samtidig, og med internettilgang vil all informasjon til enhver tid være oppdatert. Dette gir bruker mulighet for samhandling med både kontor og andre feltbrukere. Strømlinjeformet datafangst gir muligheter for innlegging av data i felt, data som så kan brukes til dokumentasjon eller til merknader i for eksempel byggemøter. - Gemini 3D Felt er tilrettelagt slik at våre brukere kan jobbe papirløst direkte på problemstillinger uten tap av informasjon mellom kontor og felt. Løsningen "flytter" kontoret ut i felt og informasjonen deles derved med flere ledd i produksjonen.

20 Brukersamling 2016 | MHF | Kristiansand 11. – 13. mars Gemini 3D Felt Hendelser, bilder og annen informasjon kan registreres direkte ute i felt. Geometri og bilder med merknader knyttes da direkte mot prosjektets kontraktsposter. Fritt valgte snitt gir detaljer fra modell og digitale arbeidstegninger på stedet. Massetyper fra vegmodell og byggegrop hentes opp på samme måte som på kontoret. Med 3D Felt får du enkel og direkte tilgang til prosjekt informasjon der du er, og behovet for papirkart forsvinner. Videre har du den fordelen at ved å registrer dataen direkte ute i felt unngår du datakonvertering og dermed minsker muligheten for tap av informasjon. Med et stort fokus på brukergrensesnittet under utviklingen er resultatet en løsning som er oversiktlig og intuitiv. Gemini 3D Felt er svært lett å bruke, og det er dermed et begrenset behov for kursing før den kan tas i bruk.

21 Render tips Lek med lys

22 Brukersamling 2016 | MHF | Kristiansand 11. – 13. mars Lek med lys Bruk lav verdi på omkringliggende lys. Her er huset mørkt, da har jeg brukt 0.2. Har du et lyst bygg må du kanskje lavere. Husk å stille tilbake til 0.4 når du er ferdig Du kan bruke gradering for å få mørk himmel i bakgrunnen

23 Brukersamling 2016 | MHF | Kristiansand 11. – 13. mars Lek med lys Sett inn punktlys der det er naturlig. Bruk Kelvin temperatur bevist! Kelvin bør være ca 3000 på «innelys» Her brukt 3500 pga de mørke fargene

24 Brukersamling 2016 | MHF | Kristiansand 11. – 13. mars Lek med lys Her vist med Gradering som bakgrunnsfarge

25 Brukersamling 2016 | MHF | Kristiansand 11. – 13. mars Lek med lys Her vist med nattbilde som bakgrunn

26 Brukersamling 2016 | MHF | Kristiansand 11. – 13. mars Litt lysere kveldsbilde

27 Brukersamling 2016 | MHF | Kristiansand 11. – 13. mars Lek med lys

28 Brukersamling 2016 | MHF | Kristiansand 11. – 13. mars K = 6500 K = 3000 K = 9500 K = 5500 LEK MED LYS!

29 Brukersamling 2016 | MHF | Kristiansand 11. – 13. mars Bruk av render i Konstruksjon


Laste ned ppt "Gemini Terreng & Entreprenør v11. Brukersamling 2016 | MHF | Kristiansand 11. – 13. mars Sosi filer med ulik høydesystem Norge er i ferd med å innføre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google