Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Båtfolkets bank………… Generalforsamling 14.03.2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Båtfolkets bank………… Generalforsamling 14.03.2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Båtfolkets bank………… Generalforsamling 14.03.2015

2 er Båtfolkets bank………… SAKER TIL BEHANDLING: 1. Generalforsamlingen åpnes 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 3. Godkjenning av medlemmenes stemmerett/fullmakt 4. Valg av dirigent og referent 5. Årsberetningen 6. Revidert regnskap for siste kalenderår 7. Fastsettelse av kontingent 8. Fastsettelse av slippsatser 9. Fastsettelse av lekterleie 10. Fastsettelse av leie av klubbhus 11. Innmeldte ekstrasaker 12. Styrets forslag til nytt budsjett 13. Valg 14. Evt.

3 er Båtfolkets bank………… STYRE OG UNDERKOMITEER/VERV 2014. Formann: Sten Syvertsen Styremedlemmer Pål A Degerud,Knut Myklebust,Henriette Skjæveland. G unnar Fossland,Tom Johnny Karoliussen, Dag Buch. Jens Djøseland, Vara medlemmer: Alf Erik Martinsen, Carl Bernard Carlsen Revisor. : Vidar Torsøe Økonomiansvarlig:Alf Erik Martinsen Eskadreleder: Oddmund Rosland Dokkmastere: Oddmund Rossland, Edvard Lundegaard Detlef G. Pedersen,Pål Degerud, Hans E Syvertsen Utleie av klubbhus:Hermod Andreassen Valgkomité:Helge Hals, Geir Tønnessen Festkomité:Gunnar Fossland, Sherin Andreassen, Pål Degerud Victor Rylandsholm, Edvard Lundestad. Verkstedansvarlig:Oddmund Rosland

4 er Båtfolkets bank………… ÅRSBERETNING FRA STYRET – 2014 Styret har hatt 4 styremøter i løpet av året. Økonomien i FMF er meget god og styret har valgt å videreføre den høye sosiale profilen. Det har vært avholdt snekkerace & kaperspill. Engasjementet og viljen til å være med på tilstelninger har også i år vært bra. Vi har også i år avviklet den Legendariske skalldyr festen, takk til festkomiteen som alltid lager god stemning og flotte fester. FMF ´s nye nettside er godt besøkt, www.fmf.as. Årsberetning og referat fra årsmøtet legges ut på FMF´s hjemmeside, og sendes ikke ut med giro for medlemskontingent.www.fmf.as

5 5

6 er Båtfolkets bank………… Prestøy: Skjærgårdsparken anser arbeidene på Prestøy som ferdige, og FMF er fornøyd med en del av det som er gjort. Tiltak som er på gang: - brygga nordvest (mot byen) - bygge Gapahuk i samarbeid med SGP FMF har vært på befaring med SGP for å bli enige om en plass til gapahuken,vi får håpe det blir bygging i 2015. FMF kommer til å måtte yte noe dugnadsinnsats for å få dette gjennomført.

7 er Båtfolkets bank………… Slipp: Slippen har gått rimelig greit, og tallene viser et normalt driftsår. Slippen tilfredsstiller nå fremtidige krav m.h.p. utslipp, et arbeid som inngikk i prosjektet, og som FMF da fikk utført vederlagsfritt. Det er FMF sin oppgave å rengjøre kummer som er i forbindelse med slippen. Klubbhus: Pågangen for å få leie klubbhuset er ikke tilfredsstillende, men huset fungerer bra. Klubbhuset har fått et ordentlig ansiktsløft. Det er for 2015 tenkt anskaffet ny miksepult, ny terrassedør, nytt dekketøy og servise kjøkken, nytt rekkverk osv. Det vises for øvrig til budsjett 2015. Dette med tanke på å øke antall utleiedager, også midt i uka. Samarbeidet med FSF fungerer meget bra, og styret ønsker å jobbe tett med klubben også fremover.

8 Dugnader: er Båtfolkets bank………… Vi har gjennomført én dugnad, dette var i samarbeid med FSF og det ble laget skjørt på flytebryggen. Ellers er kanonstillingen ferdig, mangler bare å kjøpe inn en passende sittegruppe som passer inn. FMF båten er nå solgt til Farsund Fortøyningsselskap AS, båten ble lite brukt og krevde mye vedlikehold. Styret oppfordrer medlemmene til å stille opp på dugnader som kommer fremover; Prestøy, klubbhuset og bryggeanlegget.

9 er Båtfolkets bank…………

10 St. Hans: St. Hans feiringen ble kjørt lørdag 21. juni, og båtkortesjen ble gjennomført med grei oppslutning av båter, festen fortsatte på Prestøy etter kortesjen og dagen ble feiret i god tradisjonell ånd. Elias båten til Farsund: Farsund Motorbåtforening har fått ansvaret for drift av ny Elias båt av Redningsselskapet. Dag gjennomgår avtalen.

11 er Båtfolkets bank………… Snekkerace: Det ble for 9. gang i FMF’s historie holdt snekkerace. 15 båter deltok i 2014, og racet samlet flere hundre tilskuere på torvet. Andrup båten (Ingeborg S. Andrup) – raskeste bensinsnekke Harald Dirdal med Hospitalskipet Florence Nightingale – morsomste Båt. FMF oppfordrer alle som har trebåter i å delta i dette flotte arrangement. En stor takk til alle sponsorer og andre bidragsytere for premiene samt dykkerklubben for hjelpen! Selve gjennomføringen var bra, og styret har bestemt at snekkeracet kjøres på samme lest neste år, altså på kapernatten, tidligere på kvelden.

12 er Båtfolkets bank…………

13 Generalsponsoravtale: FMFs generalsponsoravtale med Sparebank1 SR Bank løper i 1 år til (t.o.m. 2015). Avtalen er god for klubben, med en fast sum på kr 30 000,- + støtte på kr 5 000,- for annonsering. Styret oppfordrer medlemmene til å ta en uforpliktende prat med banken på Gåsholmen. Avtalen reforhandles 2. halvår 2015.

14 er Båtfolkets bank…………

15 Inntekter:Regnskap 2013Regnskap 2014Budsjett 2014 Medlemskontingent79175,0068325,0080000,00 Slippinntekter25650,0025350,0020000,00 Utleieinntekter42150,0021250,0050000,00 Utleieinntekter lekter0,00 2000,00 Komm.adm.Brygger0,00 Sponsor avtale35000,0032339,0035000,00 Sponsorinntekter web26685,006000,0020000,00 Diverse inntekter13450,0025011,000,00 Bankrenter16974,0015911,0015000,00 Leieinntekter lagring0,00 4000,00 Inntekter tekstiler 0,00 2000,00 Skjærgårdsparken0,00 15000,00 Sum Inntekter239084,00194186,00243000,00

16 er Båtfolkets bank………… Utgifter Regnskap 2013Regnskap 2014Budsjett 2014 DK slipp15568,0022952,0010000,00 DK klubbhus81810,0053762,0050000,00 Investeringer klubbhus41500,000,0060000,00 Avskrivninger brygger35000,00 Tilstelninger/møter49697,0014239,0020000,00 Kontorhold/Porto0,004250,000,00 Telefon & Internett8840,007496,0012000,00 Avskr. profilartikler0,0020628,000,00 Forsikringer14077,0014492,0015000,00 Gebyr11025,0011868,0014000,00 Til Styrets disp.0,00 10000,00 Reklame/annonser 2400,004487,002000,00 Boksleie 2600,001600,002500,00 Sum Utgifter 262518,00190774,00 210500,00 Resultat-23434,,003412,0032500,00

17 er Båtfolkets bank………… Status pr 31.12.2014 Aktiva: Kontanter0,00 Bankinnskudd838090,- Profileringsartikler29000,- Utestående Sponsor, leie m.v. og forskuddsbetaling16148,- Eiendom Prestøy50000,- Klubbhus300000,- Flytebrygge80000,- Sum Aktiva 1313238,- Passiva: Leverandørgjeld0,- Sum passiva0,-

18 er Båtfolkets bank………… Fastsettelse av kontingent - styrets forslag: uendret, kr 250,- (fam.) - andre leiesatser v/spes. forespørsler avgjøres av styret Fastsettelse av slippsatser - styrets forslag: uendret, kr 800,- (ikke medl.), kr 400,- (medl.) Fastsettelse av lekterleie - styrets forslag: uendret, kr 400,- per dag Fastsettelse av leie av klubbhus - styrets forslag: leie for medl. kr 2400,- inkl. vask 700,- leie for ikke medl. kr 2850,- inkl. vask 700,- utleie ukedager for medl. 500,- uten vask Ny sak til Årsmøtet: Sankt Hans feiring, skal vi fortsette å feire dagen som tidligere? Eller legge feiringen til den 23.06.? KONTINGENTER & SATSER:

19 er Båtfolkets bank………… BUDSJETT 2014 Inntekter:Regnskap 2014Budsjett 2015 Medlemskontingent68325,0080000,00 Slippinntekter (inkl. lekterleie)25350,0025000,00 Utleieinntekter21250,0050000,00 Utleieinntekter lekter0,00 Kommunale brygger0,00 Sponsoravtale generalsponsor32339,0035000,00 Sponsorinntekter web6000,00 Div. inntekter/arrangementer (inkl. avskr. profilartikler)25011,0025000,00 Bankrenter 15911,0015000,00 Leieinntekter lagring0,00 Inntekter tekstiler0,005000,00 Skjærgårdsparken0,00 Sum Inntekter194186,00241000,00

20 er Båtfolkets bank………… BUDSJETT 2014 UtgifterRegnskap 2014Budsjett 2015 DK slipp22952,0015000,00 DK Klubbhus53762,0055000,00 Investeringer klubbhus0,00120000,00 Avskrivninger brygge35000,00 Tilstelninger/møter14239,0015000,00 Kontorhold/porto4250,005000,00 Telefoni og internett7496,008000,00 Brygger & godtgjørelser0,00 Forsikringer14492,0015000,00 Gebyrer11868,0012000,00 Avskrivn. profilartikler20627,000,00 Reklame/annonser 4488,005000,00 Boksleie (p.b. 243) 1600,002500,00 Sum Utgifter 190774,00 287500,000 Resultat-46500,00

21 Valgkomiteens forslag 2015. FunksjonNavnAnsvarsområdeKommentar Formann/ styrelederPål A DegerudAllePå valg 1år NestlederDag BuchKlubbhus På valg 2 år Styremedlem Henriette M. SkjævelandMedlemsregister StyremedlemSherin AndreassenFestkomite StyremedlemGunnar FosslandFest & aktivitet På valg 2 år StyremedlemKnut MyklebustDiverse Styremedlem Tom Johnny KaroliussenWebmaster StyremedlemJens DjøselandDiverse VaramedlemCarl B CarlsenKlubbhusPå valg 2 år VaramedlemAlf Erik MartinsenØkonomi VALG! er Båtfolkets bank…………

22 KlubbhusFunksjonKommentar Sten SyvertsenMedlem komité Carl B CarlsenMedlem komité Leif GabrielsenMedlem komité Dag Buch Leder komité EskadrelederFunksjonKommentar Oddmund Rosland Velges årlig Slipp, lekter og verkstedFunksjonKommentar Oddmund RoslandVerksted & SlippEt år igjen Edvard LundegaardVerksted & SlippEt år igjen Detlef-Graf-PedersenVerksted & SlippPå valg Pål A Degerud Hans E Syvertsen Verksted & Slipp Reserve Verksted & Slipp Reserve til Reserven På valg Et år igjen er Båtfolkets bank…………

23 Fest & aktivitetFunksjonKommentar Gunnar FosslandLeder komité Edvard LundegaardMedlem komité Victor RylandsholmMedlem komité Sherin AndreassenMedlem komite WEB-MASTERFunksjonKommentar Henriette M. SkjævelandWeb-master Tom Johnny KaroliussenWeb-master RevisorFunksjonKommentar Vidar TorsøeRevisor ØkonomiFunksjonKommentar Alf Erik MartinsenØk. ansvarligEgen regnskapsfører ValgkomitèFunksjonkommentar Geir E. TønnessenMedlem komité Helge HalsMedlem komité er Båtfolkets bank…………


Laste ned ppt "Båtfolkets bank………… Generalforsamling 14.03.2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google