Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Cappelen Akademisk Forlag Kapittel 5 Lånekostnad og viktige låneformer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Cappelen Akademisk Forlag Kapittel 5 Lånekostnad og viktige låneformer."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Cappelen Akademisk Forlag Kapittel 5 Lånekostnad og viktige låneformer

2 © Cappelen Akademisk Forlag 2 Innledning En bedrift finansieres typisk i større grad med gjeld enn med egenkapital. Det er derfor viktig å vite hvordan man beregner lånekostnader og hvor man kan skaffe seg lån. Det er også en rekke andre aspekter ved lån som man bør kjenne til, blant annet hva som bestemmer renten, aktuelle avdragsformer og hvilke krav långivere stiller overfor låntakere.

3 © Cappelen Akademisk Forlag 3 Innledning Hovedpunkter i kapitlet er: 1.Effektiv rente 2.Viktigste avdragsformer 3.Renten 4.Sikkerhet og låneforpliktelser 5.Låneformer

4 © Cappelen Akademisk Forlag 4 Effektiv rente avhenger av: –nominell rente –betalingstidspunkt for renter og avdrag –etableringsgebyr/etableringsprovisjon –termingebyr (fast beløp som betales ved hvert avdrag) –tinglysningsgebyr (ved sikkerhetsstillelse) –honorar til takstmann (ved pantsetting av fast eiendom mv.) –depotgebyr (gebyr til kredittinstitusjon for behandling av sikkerhetene) –rammeprovisjon, dvs. provisjon av maksimalt lånebeløp når det er opp til låntaker å bestemme hvor mye vedkommende vil trekke av lånet (kassekredittlån) –utnyttelsesprovisjon, dvs. et tillegg til renten når kassekreditt- trekket overstiger en viss prosent av innvilget kredittgrense 1. Effektiv rente (årlig etterskuddsrente)

5 © Cappelen Akademisk Forlag 5 Lønnsomhetsvurdering av lån (beregning av lånekostnad) følger samme prinsipper som lønnsomhetsvurdering av investeringer Forskjeller –kjenner betalingstidspunktene nøyaktig –typisk hyppigere enn årlig (mnd/kvartal) 1. Effektiv rente (årlig etterskuddsrente)

6 © Cappelen Akademisk Forlag 6 Fremgangsmåte ved lønnsomhetsvurdering av lån: 1.Sett opp lånets kontantstrøm 2.Beregn effektiv perioderente (internrenten) 3.Beregn effektiv årlig etterskuddsrente fra effektiv perioderente 1. Effektiv rente (årlig etterskuddsrente)

7 © Cappelen Akademisk Forlag 7 Eksempel (effektiv lånekostnad) Lån kr 100 000 med rente på 4% –totale etableringskostnader kr 6 000 –terminkostnader kr 30 –løpetid ett år –renten betales etterskuddsvis hvert halvår 1. Effektiv rente (årlig etterskuddsrente)

8 © Cappelen Akademisk Forlag 8 1. Effektiv rente (årlig etterskuddsrente) Eksempel (effektiv lånekostnad) 1. Kontantstrømmen for lånet kan settes opp slik:

9 © Cappelen Akademisk Forlag 9 1. Effektiv rente (årlig etterskuddsrente) Eksempel (effektiv lånekostnad) 2. Effektiv perioderente (halvårlig etterskuddsrente), q, er internrenten til kontantstrømmen:

10 © Cappelen Akademisk Forlag 10 1. Effektiv rente (årlig etterskuddsrente) Eksempel (effektiv lånekostnad) 3. Beregn effektiv årlig etterskuddsrente fra effektiv perioderente:

11 © Cappelen Akademisk Forlag 11 Generelt: Fra perioderente til effektiv årlig rente Hvor: –m er antall betalingsterminer pr. år –q er (effektiv) etterskuddsvis perioderente –p er effektiv årlig etterskuddsvis rente 1. Effektiv rente (årlig etterskuddsrente)

12 © Cappelen Akademisk Forlag 12 Rammelån –kreditt kan utnyttes opp til en bestemt kredittgrense (kassekreditt) Nedbetalingslån –mottar hele lånebeløpet på lånetidspunktet –lånet nedbetales etter en bestemt avdragsplan over lånets løpetid Avdragsprofiler for nedbetalingslån –Annuitetslån (rente + avdrag er konstant i nedbetalingsperioden) –Rentedelen er høyest og avdragsdelen lavest i starten av nedbetalingsperioden –Serielån (konstant avdrag i nedbetalingsperioden) –Rentedelen høyest i starten av nedbetalingsperioden 2. Viktigste avdragsformer

13 © Cappelen Akademisk Forlag 13 2. Viktigste avdragsformer Eksempel: Annuitetslån –annuitetslån på kr 100 000 til 7,3% årlig etterskuddsrente –annuiteten kr 24 585,3 dersom løpetiden er fem år

14 © Cappelen Akademisk Forlag 14 2. Avdragsformer Eksempel: Serielån –samme betingelser som foran, men med konstante avdrag

15 © Cappelen Akademisk Forlag 15 3. Renten Statsobligasjoner –obligasjoner utstedt av (den norske) stat –fast rente (kupong) i løpetiden –100% kredittverdig Bedriftsobligasjonslån –obligasjoner utstedt av en bedrift –normalt fast rente (kupong) i løpetiden –effektiv rente for disse lånene kredittrisikotillegg inflasjonstillegg løpetidsrisikotillegg likviditetsrisikotillegg

16 © Cappelen Akademisk Forlag 16 4. Sikkerhet og låneforpliktelser Sikkerhet –eiendeler som eies av bedriften –personlige garantier fra eierne i mindre aksjeselskaper Hva kan stilles som sikkerhet? –fleste omløpsmidler/materielle eiendeler Covenants –store, solide bedrifter stiller ofte ikke pant ved låneopptak –da –og også ved sikrede lån- spesifiseres låntakers forpliktelser (covenants) i en låneavtale –låntaker må oversende långiver regnskapsoversikter, for eksempel hvert kvartal. Låneavtalen stiller blant annet en rekke krav til finansielle nøkkeltall

17 © Cappelen Akademisk Forlag 17 5. Låneformer – kortsiktig kreditt Leverandørkreditt Lån ansatte –lønn og feriepenger Lån stat/kommune –arbeidsgiveravgift, merverdiavgift og skatt Kassekreditt Factoring –kundefordringene overdras til et finansieringsselskap (factor), som vanligvis forskutterer fordringene og overtar innkrevingsarbeidet

18 © Cappelen Akademisk Forlag 18 5. Låneformer – kortsiktig kreditt

19 © Cappelen Akademisk Forlag 19 5. Låneformer – mellomlange lån Gjeldsbrevlån –mellomlangt eller langt lån Leasing –finansiell leasing –operasjonell leasing

20 © Cappelen Akademisk Forlag 20 5. Låneformer – langsiktige lån Byggelån –ved oppføring av bygg og bygging av skip –kontolån –konverteringstilsagn Obligasjonslån –ofte børsnotert –tillitsmann (Norsk Tillitsmann ASA) –ofte uten avdrag –ofte uten sikkerhet –effektiv rente avhengig av kredittverdighet

21 © Cappelen Akademisk Forlag 21 5. Låneformer – langsiktige lån Kredittratinger til to ratingbyråer:


Laste ned ppt "© Cappelen Akademisk Forlag Kapittel 5 Lånekostnad og viktige låneformer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google