Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 Unge & Rus eies og driftes av KoRus-Nord Kompetansesenter rus, Nord-Norge  Unge & Rus er utviklet i et samarbeid mellom −KoRus-Nord −Høgskolen i Bergen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " Unge & Rus eies og driftes av KoRus-Nord Kompetansesenter rus, Nord-Norge  Unge & Rus er utviklet i et samarbeid mellom −KoRus-Nord −Høgskolen i Bergen."— Utskrift av presentasjonen:

1

2  Unge & Rus eies og driftes av KoRus-Nord Kompetansesenter rus, Nord-Norge  Unge & Rus er utviklet i et samarbeid mellom −KoRus-Nord −Høgskolen i Bergen v/professor dr. philos Britt Unni Wilhelmsen −Høgskolen i Bodø v/dosent Øystein Henriksen

3 Unge & Rus rundt om i Norge  Oslo – Obligatorisk i alle 48 ungdomsskolene  Nordland, Troms, Finnmark  Trondheim – vgs  Rundt om i Norge

4 Tiltaket Unge & Rus  Er et rusforebyggende undervisningsprogram til bruk i skolen.  Er tilrettelagt for 8. klassetrinn, 9. klassetrinn og videregående skole.  Finnes på bokmål, nynorsk og nordsamisk.  Retter seg mot elever, foreldre/foresatte og skolen.  Er et universelt tiltak.

5 Hvorfor forebygge på 8.trinn?  Forebygging bør starte i riktig alder – være relevant for aldersgruppen  Tiltak iverksettes i forkant av atferd  Debutalderen for alkohol er ca 15 år  Fra barneskole til ungdomsskole, fra barn til ungdom

6 Målgrupper for Unge & Rus  Elever  Lærere  Foreldre/foresatte

7 Målene med Unge & Rus – 8./9.  Utvikle kunnskaper og evne til å tenke kritisk om bruk av alkohol  Styrke holdningene mot bruk av alkohol  Styrke ferdigheter til å si nei til rus  Utsette alkoholdebut

8 1.Arbeidsseminar for lærere og skoleledere 2.Elevarbeid – ca 20 skoletimer 3.Gruppelederopplæring ½ - 1 dag 4.Foreldresamarbeid - 2 Foreldremøter Innhold i Unge & Rus

9 Arbeidsseminar  Lærere som skal gjennomføre Unge & Rus  Ledelsen deltar – sikre forankring  Skolens samarbeidspartnere  I forkant av gjennomføring av tiltaket på skolen

10 Elevarbeid  Ca 20 skoletimer  IKT-basert  Integrering av fag - Kunnskapsløftet gir muligheter  Elevdelen kan gjennomføres intensivt eller strekkes ut i tid (anbefales).

11 …forts elevarbeid  Elevarbeid i grupper, ledet av gruppeleder  Gruppe-/individuelle oppgaver, Elevenes mening og hjemmeoppgaver  4 ulike tema og Elevenes mening  Samarbeid med hjemmet

12 Tema 1: Påvirkning – kultur og tradisjoner Tema 2: Meninger om alkohol Tema 3: Bruk av alkohol Tema 4: Mestring av drikkepress Elevenes mening Se: www.ungeogrus.nowww.ungeogrus.no

13 Lærerrollen: Følge skolens plan for Unge & Rus  Innhent informasjon om Unge & Rus på egen skole  Arbeidsfordeling, fagfordeling og tidsbruk  Lag gjennomføringsplan  Eventuelt samarbeid med eksterne personer/etater Se forøvrig: http://ungeogrus.no/no/8klasse/Larer/Planlegging-av- gjennomforing/

14 Lærerrollen : Ivareta foreldresamarbeid  Informasjonsskriv ved skolestart  Involvere klassekontakter  Presentere Unge & Rus på 1. foreldremøte  Legge til rette for 2 foreldremøter i Unge & Rus

15 Lærerrollen: Gjennomføring i klassen  Introduksjon av tiltaket for klassen  Tilrettelegger  Veileder  Støtte opp om gruppeleders ansvar og rolle

16

17 Elevrollen  Aktivt medlem i egen gruppe  Lytte til andre og vise respekt for ulike meninger  Støtte opp om gruppeleders ansvar og rolle  Argumentere for egne standpunkt  Ta beslutning gjennom gruppeprosess  Organisere eget arbeid

18 Gruppeleders rolle  Introduksjon av tiltaket for klassen  Dele ansvar med lærer  Være lærers forlengede arm  Lede diskusjoner i gruppen  Er medlem av sin gruppe

19

20 Hvorfor gruppeledere?  Positive resultater ved at arbeidet ledes av jevngamle kamerater  Motivasjonsfaktor  Mellomledd  Frigjøring av lærer  For i størst mulig grad å sikre en fornuftig debatt i gruppene har vi vektlagt utdanning av gruppeledere

21 Rekruttering av gruppeledere  Søknad anbefales.  Velges ut av læreren.  Bør ha høy status blant kameratene - ikke nødvendigvis i form av høyt kunnskapsnivå, men gjerne som opinionsledere i skole- eller fritidsmiljø.  Bør ha en viss evne til å kunne lede diskusjoner.  Fordel med "miljøskapende" egenskaper eller erfaringer.

22 Innhold i gruppelederopplæringen  Bli kjent med mål og innhold for tiltaket  Praktisk erfaring med oppgavene.  Erfaring med www.ungeogrus.no.www.ungeogrus.no  Hvordan lede gruppearbeid?  Inndeling av grupper.

23

24 Praktiske tips  Kort tid mellom opplæringen og oppstart av arbeidet!  Utarbeide fremdriftsplan  Forventingsavklaring  Ha egne gruppeledermøter underveis, for å løse problemer/konflikter som oppstår  Logg

25  En vellykket implementering forutsetter at alle programkomponentene er på plass  Programmet blir praktisert som beskrevet  Tiltaket må sikres forankring  Kompetanseheving er avgjørende  Skolens ledelse må følge opp  Den enkelte deltakers motivasjon og kompetanse Iverksetting og gjennomføring

26 Unge & Rus evalueringer  Evaluert – med gode resultater  Anbefalt av Helse- og utdanningsdirektoratet  Prosessevaluert i Oslo  Pågående effektevaluering  Pilot i Nord-Troms  Oslo og Nord-Troms


Laste ned ppt " Unge & Rus eies og driftes av KoRus-Nord Kompetansesenter rus, Nord-Norge  Unge & Rus er utviklet i et samarbeid mellom −KoRus-Nord −Høgskolen i Bergen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google