Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny GIV Rørvik 10.01.2012 Overgangsprosjekt Oppfølgingsprosjekt Statistikkprosjekt (Gjennomføringsbarometer) 2010 - 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny GIV Rørvik 10.01.2012 Overgangsprosjekt Oppfølgingsprosjekt Statistikkprosjekt (Gjennomføringsbarometer) 2010 - 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny GIV Rørvik 10.01.2012 Overgangsprosjekt Oppfølgingsprosjekt Statistikkprosjekt (Gjennomføringsbarometer) 2010 - 2013

2 Overgangsprosjektet Grunnskole og videregående skole

3 Prosjektledere Birgit Bremer Mejdal – prosjektleder kommune - Innherred – birgit-bremer.mejdal@ntfk.no birgit-bremer.mejdal@ntfk.no Dagfinn Johansen – prosjektleder kommune - Indre og Midtre Namdal – dagfinn.johansen@namsos.kommune.no dagfinn.johansen@namsos.kommune.no Monika S. Luktvasslimo – prosjektleder Nord-Trøndelag fylkeskommune – monika.luktvasslimo@ntfk.no monika.luktvasslimo@ntfk.no

4 Fase 1: - 8 gr skoler - 4 vg skoler Fase 2: - 21 gr skoler - 6 vg skoler Fase 3: - 11 gr skoler - 1 vg skole

5 Prosjektmål Økt fullføring av vgo – 69% i 2010 til 75% i 2015 Varig samarbeid mellom fylkeskommunen og kommuner om tiltak for å bedre elevenes forutsetninger for å fullføre og bestå vgo Gode samarbeidsrutiner mellom u-skole og videregående for å sikre en god overgang – Overgangssamtaler

6 Målgruppe 10 % svakest presterende elever før siste termin i 10. klasse pr kommune Ikke elever med individuell opplæringsplan Snittkarakter under 3 eller under 30 grunnskolepoeng Stort fravær Bruk av skjønn – en typisk slutter i vgo? Alle kommuner skal være med i løpet av 2013

7 Hvordan? En mattelærer og en norsklærer pr. skole skoleres - både grunnskoler og vg skoler Det skrives avtale mellom elev, foresatte og skole – frivillig deltakelse Intensivopplæring etter jul i 10. klasse – Ny GIV-elevene tas primært ut i grupper Fra norsk, matte og andrefag – Grunnleggende lese-, skrive- og regneopplæring – Intensiv kurs eller fastlagte timer; her står skolene fritt – 7,5 klokketimer pr uke/10 ”45-min” timer

8 Hvordan forts... Hvis timetall i fag eller kompetansemål fravikes, søkes det om ”forsøk” Gründercamp i samarbeid med Ungt Entreprenørskap i N-T Sommeraktivitet i overgangen (Folkehøgskole + «sommerskole» Tett oppfølging videre over i videregående skole Ingen fortrinnsrett ved opptak til videregående skole

9 Ressurser Staten finansierer skolering av lærere Staten finansierer vikartimer når lærerne er på skolering Ressursene som trengs utover skolering, er skoleeiers økonomiske ansvar

10 Utvelgelsen av elever? Utvelgelsen er viktig! God samtale med elever og foreldre!! Avtaler skrives før jul. Intensivopplæringen rett over jul.

11 Fase 1 86 elever – 53 gutter, 33 jenter Populært å være med – ingen stigmatisering 8 grunnskoler, 4 kommuner og 4 videregående skoler Noen var med på kun regning, noen på kun lesing/skriving, og noen på begge – I fase 2 bør alle være med på begge Nesten alle elevene kom til Ny GIV-skoler i vgo

12 Fase 2 Ca 160 elever 8 + 21 grunnskoler 4 + 11 kommuner – Inderøy, Grong, Høylandet, Lierne, Namsskogan, Røyrvik, Snåsa, Flatanger, Namdalseid, Namsos og Overhalla Fosnes venter til fase 3 4 + 6 videregående skoler – Mære landbruksskole, Inderøy vgs, Leksvik vgs, Ytre Namdal vgs, Grong vgs og Olav Duun vgs Meråker venter til fase 3

13 Erfaringer fra fase 1 Elevene: Føler seg mer sett! – Ingen snakk om stigmatisering Tørr å spørre om ting de lurer på. Elevene har prestert godt! Sitter lenger og skriver mer på prøver og tentamen Mer opplevelse av mestring gjør at de jobber bedre også i andre fag Foreldrene er fornøyd med den ekstra innsatsen mot deres barn

14 Sommeraktivitet Samling på Mære i 3 dager med overnatting – Mer motivasjon og mestring enn skole – Vanskelig å rekruttere elevene – 16 deltakere (12 Ny GIV-elever) Skogn folkehøgskole – 5 + 2 dager med overnatting – 9 deltakere Svært gode tilbakemeldinger Hvordan dette blir i Namdalen er ikke klart

15 Ny GIV-lærernes rolle Oppnå god relasjon i gruppa; elev-elev og lærer-elev Nå Ny GIV-elevene med Ny GIV- metodikken – Dyktiggjøre elevene slik at de får utnyttet potensialet sitt Motivasjon og mestring er viktige stikkord – hjelpe elevene til å få tilbake verdigheten sin Spre Ny GIV-metodikken til de andre lærerne på skolen

16 Evaluering av Ny GIV Forskere får ansvar for fokus på hva som kjennetegner elevene og undervisningen Klasseromsstudium – Hvordan skjer opplæringen konkret? Et representativt utvalg av klasseromsstudier Effektevaluering – I hvor stor grad har deltakelsen i prosjektet økt sannsynligheten for gjennomføring i vgo?

17 Største gevinst: Mer meningsfylt opplæring for flere elever!! Mer meningsfylt liv for flere ungdommer!!

18 Detaljer skolene Orientering om prosjektet skoler/ kommuner Regional konferanse 16. april på Rica Hell (Møre og Trøndelagsfylkene – Fase 2 og 3) Tenke organisering 1. halvår 2013 for elevgruppen. Eventuell politisk sak om ekstra midler. Ressurs over hele året eller ekstra ressurs bare for våren? Praktiske utfordringer må takles. I starten av oktober 2012: Skolering 2 lærere fra hver skole i 3 dager. (1 mattelærer + 1 norsklærer). Oslo eller Gardermoen Skolen/ lærere bestiller billetter selv og kommunen betaler dette Reise- og vikarutgifter dekkes gjennom refusjonsbeløp til kommunene/ skolene. Administrasjonsbeløp til kommunene (minimum 20.000) (Skal ikke dekke kursutgiftene for lærerne) I oktober 2012: Søke om forsøk til dep. (dere vil få skjema og eksempel).

19 detaljer videre … I november: Planlegge organiseringen I november 2012: Presentere tiltaket for aktuelle elever og foreldre I løpet av desember: Avtale undertegnes med elever/ foreldre. Skolene kommunene vil få en ferdig mal (se mal) Januar - juni 2013: Gjennomføring av tiltak elever Februar 2013: De 2 siste dagene med skolering for lærerne.

20 Oppfølging i N-T Oppvekstprogrammet kommer til å stille midler for å organisere opplæring til flere innenfor leseopplæring og regning. Alle rektorer vil få et digitalt skjema for å gi oss oversikt over totalt antall lærere som bør få skolering på egen skole. Kompetansehevingsplan vil bli utarbeidet i løpet av våren 2012.


Laste ned ppt "Ny GIV Rørvik 10.01.2012 Overgangsprosjekt Oppfølgingsprosjekt Statistikkprosjekt (Gjennomføringsbarometer) 2010 - 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google