Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

05.02.2016 16:02 1. Kjønn? Fakta om spørreundersøkelsen 134 har svart på spørreundersøkelsen. 11 har svart via nettsider/Facebook 123 har svart via e-posthenvendelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "05.02.2016 16:02 1. Kjønn? Fakta om spørreundersøkelsen 134 har svart på spørreundersøkelsen. 11 har svart via nettsider/Facebook 123 har svart via e-posthenvendelse."— Utskrift av presentasjonen:

1 05.02.2016 16:02 1. Kjønn? Fakta om spørreundersøkelsen 134 har svart på spørreundersøkelsen. 11 har svart via nettsider/Facebook 123 har svart via e-posthenvendelse (utgjør en svarprosent på 42%) Spørreundersøkelse om arbeid

2 05.02.2016 16:02 1. Kjønn? Antall: 65 menn 69 kvinner Spørreundersøkelse om arbeid

3 05.02.2016 16:02 1. Kjønn? Spørreundersøkelse om arbeid NavnProsent Mann48,5% Kvinne51,5% N134

4 05.02.2016 16:02 2. Hvilken aldersgruppe tilhører du? Spørreundersøkelse om arbeid Navn 130-34 år 235-39 år 340-44 år 445-50 år 5Ingen av disse aldersgruppene

5 05.02.2016 16:02 2. Hvilken aldersgruppe tilhører du? Spørreundersøkelse om arbeid NavnProsent 30-34 år29,9% 35-39 år20,9% 40-44 år23,9% 45-50 år22,4% Ingen av disse aldersgruppene3,0% N134

6 05.02.2016 16:02 3. Hvilket fylke bor du i ? Spørreundersøkelse om arbeid Navn 1Østfold 2Akershus 3Oslo 4Hedmark 5Oppland 6Buskerud 7Vestfold 8Telemark 9Aust-Agder 10Vest-Agder 11Rogaland 12Hordaland 13Sogn og Fjordane 14Møre og Romsdal 15Sør-Trøndelag 16Nord-Trøndelag 17Nordland 18Troms 19Finnmark

7 05.02.2016 16:02 3. Hvilket fylke bor du i ? Spørreundersøkelse om arbeid NavnProsent Østfold8,5% Akershus7,7% Oslo20,0% Hedmark2,3% Oppland6,2% Buskerud3,1% Vestfold10,0% Telemark6,2% Aust-Agder1,5% Vest-Agder3,1% Rogaland3,8% Hordaland8,5% Sogn og Fjordane0,8% Møre og Romsdal1,5% Sør-Trøndelag7,7% Nord-Trøndelag3,1% Nordland2,3% Troms3,8% Finnmark0,0% N130

8 05.02.2016 16:02 4. Hva er din høyeste fullførte utdanning? Spørreundersøkelse om arbeid Navn 1Grunnskole (1-10 år) 2Videregående skole (12 år) 3Høyskole/universitet - lavere grad 4Høyskole/universitet - høyere grad 5Høyskole/universitet- Phd/doktorgrad

9 05.02.2016 16:02 4. Hva er din høyeste fullførte utdanning? Spørreundersøkelse om arbeid NavnProsent Grunnskole (1-10 år)12,3% Videregående skole (12 år)40,8% Høyskole/universitet - lavere grad25,4% Høyskole/universitet - høyere grad20,8% Høyskole/universitet- Phd/doktorgrad0,8% N130

10 05.02.2016 16:02 5. Er du i arbeid i dag? Tilknytning til arbeidslivet Vi ønsker å få vite litt om din tilknytning til arbeidslivet. Med arbeid mener vi: - ordinært lønnsarbeid - varig tilrettelagt arbeid - arbeidspraksis eller ulike former for arbeidsutprøving. Spørreundersøkelse om arbeid Navn 1Ja 2Nei

11 05.02.2016 16:02 5. Er du i arbeid i dag? Antall: 79 av 130 er i arbeid i dag 51 av 130 er ikke i arbeid i dag Spørreundersøkelse om arbeid

12 05.02.2016 16:02 5. Er du i arbeid i dag? Spørreundersøkelse om arbeid NavnProsent Ja60,8% Nei39,2% N130

13 05.02.2016 16:02 6. Hva slags type arbeid har du? Spørreundersøkelse om arbeid Navn 1Ordinært lønnsarbeid (heltid/deltid/i kombinasjon med trygdeytelse eller lønnstilskudd) 2Varig tilrettelagt arbeid( i ordinær virksomhet, i skjermet virksomhet eller i arbeidsmarkedsbedrift) 3Arbeidspraksis, på arbeidsutprøving eller lignende 4Egen virksomhet 5Ingen av de overnevnte

14 05.02.2016 16:02 6. Hva slags type arbeid har du? Antall: Ordinært lønnsarbeid: 44 Varig tilrettelagt: 23 Arbeidspraksis: 4 Egen virksomhet: 7 Ingen av de overnevnte: 1 Spørreundersøkelse om arbeid

15 05.02.2016 16:02 6. Hva slags type arbeid har du? Spørreundersøkelse om arbeid NavnAntall Ordinært lønnsarbeid (heltid/deltid/i kombinasjon med trygdeytelse eller lønnstilskudd) 44 Varig tilrettelagt arbeid( i ordinær virksomhet, i skjermet virksomhet eller i arbeidsmarkedsbedrift) 23 Arbeidspraksis, på arbeidsutprøving eller lignende4 Egen virksomhet7 Ingen av de overnevnte1 N79

16 05.02.2016 16:02 7. Har du tidligere vært i arbeid? Spørreundersøkelse om arbeid Navn 1Ja, jeg har vært i ordinært lønnsarbeid (heltid/deltid/i kombinasjon med en trygdeytelse eller lønnstilkudd) 2Ja, jeg har hatt varig tilrettelagt arbeid i ordninær virksomhet, i skjermet virksomhet eller i arbeidsmarkedsbedrift 3Ja, jeg har hatt arbeidspraksis eller vært på ulike former for arbeidsutprøving 4Nei, jeg har ikke vært i arbeid tidligere

17 05.02.2016 16:02 7. Har du tidligere vært i arbeid? Antall: 21 av 51 har tidligere vært i ordinært lønnsarbeid 6 av 51 har tidligere vært i tilrettelagt arbeid 10 av 51 har tidligere vært i arbeidspraksis 14 av 51 har aldri vært i arbeid Spørreundersøkelse om arbeid

18 05.02.2016 16:02 7. Har du tidligere vært i arbeid? Spørreundersøkelse om arbeid NavnAntall Ja, jeg har vært i ordinært lønnsarbeid (heltid/deltid/i kombinasjon med en trygdeytelse eller lønnstilkudd) 21 Ja, jeg har hatt varig tilrettelagt arbeid i ordninær virksomhet, i skjermet virksomhet eller i arbeidsmarkedsbedrift 6 Ja, jeg har hatt arbeidspraksis eller vært på ulike former for arbeidsutprøving 10 Nei, jeg har ikke vært i arbeid tidligere14 N51

19 05.02.2016 16:02 8. I hvor mange år har du vært i arbeid? Spørreundersøkelse om arbeid Navn 11-5 år 26-10 år 311-20 år 4Mer enn 20 år

20 05.02.2016 16:02 8. I hvor mange år har du vært i arbeid? Spørreundersøkelse om arbeid SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian I hvor mange år har du vært i arbeid? 672,610,993,00

21 05.02.2016 16:02 8. I hvor mange år har du vært i arbeid? Spørreundersøkelse om arbeid NavnProsent 1-5 år17,9% 6-10 år22,4% 11-20 år40,3% Mer enn 20 år19,4% N67

22 05.02.2016 16:02 9. Hvor lenge har du vært i arbeidspraksis eller på arbeidsutprøving? Spørreundersøkelse om arbeid Navn 11-6 måneder 27-12 måneder 31-2 år 4Mer enn 2 år

23 05.02.2016 16:02 9. Hvor lenge har du vært i arbeidspraksis eller på arbeidsutprøving? Spørreundersøkelse om arbeid SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian Hvor lenge har du vært i arbeidspraksis eller på arbeidsutprøving? 42,001,221,50

24 05.02.2016 16:02 9. Hvor lenge har du vært i arbeidspraksis eller på arbeidsutprøving? Spørreundersøkelse om arbeid NavnProsent 1-6 måneder50,0% 7-12 måneder25,0% 1-2 år0,0% Mer enn 2 år25,0% N4

25 05.02.2016 16:02 10. I hvilken grad er målsetningen din å komme i ordinært lønnsarbeid etter endt arbeidspraksis eller arbeidsutprøving? Jobbframtiden På en skala fra 1-6, der 1 er i svært liten grad og 6 er i svært stor grad Spørreundersøkelse om arbeid Navn 11 svært liten grad 22 33 44 55 66 svært stor grad

26 05.02.2016 16:02 10. I hvilken grad er målsetningen din å komme i ordinært lønnsarbeid etter endt arbeidspraksis eller arbeidsutprøving? Spørreundersøkelse om arbeid NavnProsent 1 svært liten grad25,0% 20,0% 3 425,0% 50,0% 6 svært stor grad50,0% N4

27 05.02.2016 16:02 11. Hva er det viktigste som skal til for å oppnå denne målsetningen? Spørreundersøkelse om arbeid Har ordinært arbeid om 14 dager. At fremtidige arbeidsgivere gir meg en sjanse. Jeg fungerer like godt som en funksjonsfrisk arbeidstaker, viss jeg fÃ¥r muligheten. 😊 Har fagbrev innen kontor og administrasjonsfaget.

28 05.02.2016 16:02 12. Hva er stillingsprosenten din idag? Spørreundersøkelse om arbeid Navn 1100 % (heltid) 281 - 99 % 361 - 80 % 441 - 60 % 521 - 40 % 60 - 20 %

29 05.02.2016 16:02 12. Hva er stillingsprosenten din idag? Spørreundersøkelse om arbeid NavnProsent 100 % (heltid)29,7% 81 - 99 %5,4% 61 - 80 %14,9% 41 - 60 %36,5% 21 - 40 %10,8% 0 - 20 %2,7% N74

30 05.02.2016 16:02 13. Har du hatt en annen stillingsprosent tidligere? Spørreundersøkelse om arbeid Navn 1Ja, jeg hadde høyere tidligere 2Ja, jeg hadde lavere tidligere 3Ja, den varierer veldig 4Nei, jeg har hatt samme stillingsprosenten hele tiden

31 05.02.2016 16:02 13. Har du hatt en annen stillingsprosent tidligere? Spørreundersøkelse om arbeid NavnProsent Ja, jeg hadde høyere tidligere45,1% Ja, jeg hadde lavere tidligere13,7% Ja, den varierer veldig5,9% Nei, jeg har hatt samme stillingsprosenten hele tiden35,3% N51

32 05.02.2016 16:02 14. Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? Trivsel på arbeidsplassen På en skala fra 1 til 6, der 1 er svært uenig og 6 er svært enig. Spørreundersøkelse om arbeid Navn 1Jeg stortrives i jobben min 2Jeg har en jobb som er relevant for min utdannelse 3Jeg har en forståelsesfull arbeidsgiver som det er lett å ta opp problemer med 4Jeg har arbeidsoppgaver som jeg trives godt med 5Jeg jobber i et inkluderende arbeidsmiljø

33 05.02.2016 16:02 14. Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? Spørreundersøkelse om arbeid SpørsmålGjennomsnittN Jeg stortrives i jobben min5,0244 Jeg har en jobb som er relevant for min utdannelse 4,9343 Jeg har en forståelsesfull arbeidsgiver som det er lett å ta opp problemer med 5,0244 Jeg har arbeidsoppgaver som jeg trives godt med5,0244 Jeg jobber i et inkluderende arbeidsmiljø5,3644

34 05.02.2016 16:02 15. Jeg stortrives i jobben min Spørreundersøkelse om arbeid Navn 1svært uenig1 22 33 44 55 6svært enig 6

35 05.02.2016 16:02 15. Jeg stortrives i jobben min Spørreundersøkelse om arbeid NavnProsent svært uenig12,3% 20,0% 32,3% 422,7% 534,1% svært enig 638,6% N44

36 05.02.2016 16:02 16. Jeg har en jobb som er relevant for min utdannelse Spørreundersøkelse om arbeid Navn 1svært uenig1 22 33 44 55 6svært enig 6

37 05.02.2016 16:02 16. Jeg har en jobb som er relevant for min utdannelse Spørreundersøkelse om arbeid NavnProsent svært uenig17,0% 24,7% 37,0% 49,3% 514,0% svært enig 658,1% N43

38 05.02.2016 16:02 17. Jeg har en forståelsesfull arbeidsgiver som det er lett å ta opp problemer med Spørreundersøkelse om arbeid Navn 1svært uenig1 22 33 44 55 6svært enig 6

39 05.02.2016 16:02 17. Jeg har en forståelsesfull arbeidsgiver som det er lett å ta opp problemer med Spørreundersøkelse om arbeid NavnProsent svært uenig12,3% 2 36,8% 411,4% 534,1% svært enig 643,2% N44

40 05.02.2016 16:02 18. Jeg har arbeidsoppgaver som jeg trives godt med Spørreundersøkelse om arbeid Navn 1svært uenig1 22 33 44 55 6svært enig 6

41 05.02.2016 16:02 18. Jeg har arbeidsoppgaver som jeg trives godt med Spørreundersøkelse om arbeid NavnProsent svært uenig10,0% 22,3% 34,5% 413,6% 547,7% svært enig 631,8% N44

42 05.02.2016 16:02 19. Jeg jobber i et inkluderende arbeidsmiljø Spørreundersøkelse om arbeid Navn 1svært uenig1 22 33 44 55 6svært enig 6

43 05.02.2016 16:02 19. Jeg jobber i et inkluderende arbeidsmiljø Spørreundersøkelse om arbeid NavnProsent svært uenig10,0% 22,3% 3 411,4% 525,0% svært enig 659,1% N44

44 05.02.2016 16:02 20. Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? Trivsel på arbeidsplassen På en skala fra 1 til 6, der 1 er svært uenig og 6 er svært enig. Spørreundersøkelse om arbeid Navn 1Jeg stortrives i jobben min 2Jeg har en jobb som føles meningsfull 3Jeg har en forståelsesfull arbeidsgiver som det er lett å ta opp problemer med 4Jeg har arbeidsoppgaver som jeg trives godt med 5Jeg jobber i et inkluderende arbeidsmiljø

45 05.02.2016 16:02 20. Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? Spørreundersøkelse om arbeid SpørsmålGjennomsnittN Jeg stortrives i jobben min5,1323 Jeg har en jobb som føles meningsfull5,2223 Jeg har en forståelsesfull arbeidsgiver som det er lett å ta opp problemer med 5,2223 Jeg har arbeidsoppgaver som jeg trives godt med5,1323 Jeg jobber i et inkluderende arbeidsmiljø5,2223

46 05.02.2016 16:02 21. Jeg stortrives i jobben min Spørreundersøkelse om arbeid Navn 1svært uenig1 22 33 44 55 6svært enig 6

47 05.02.2016 16:02 21. Jeg stortrives i jobben min Spørreundersøkelse om arbeid NavnProsent svært uenig14,3% 20,0% 34,3% 48,7% 534,8% svært enig 647,8% N23

48 05.02.2016 16:02 22. Jeg har en jobb som føles meningsfull Spørreundersøkelse om arbeid Navn 1svært uenig1 22 33 44 55 6svært enig 6

49 05.02.2016 16:02 22. Jeg har en jobb som føles meningsfull Spørreundersøkelse om arbeid NavnProsent svært uenig14,3% 20,0% 38,7% 44,3% 521,7% svært enig 660,9% N23

50 05.02.2016 16:02 23. Jeg har en forståelsesfull arbeidsgiver som det er lett å ta opp problemer med Spørreundersøkelse om arbeid Navn 1svært uenig1 22 33 44 55 6svært enig 6

51 05.02.2016 16:02 23. Jeg har en forståelsesfull arbeidsgiver som det er lett å ta opp problemer med Spørreundersøkelse om arbeid NavnProsent svært uenig14,3% 20,0% 3 48,7% 539,1% svært enig 647,8% N23

52 05.02.2016 16:02 24. Jeg har arbeidsoppgaver som jeg trives godt med Spørreundersøkelse om arbeid Navn 1svært uenig1 22 33 44 55 6svært enig 6

53 05.02.2016 16:02 24. Jeg har arbeidsoppgaver som jeg trives godt med Spørreundersøkelse om arbeid NavnProsent svært uenig14,3% 20,0% 34,3% 417,4% 5 svært enig 656,5% N23

54 05.02.2016 16:02 25. Jeg jobber i et inkluderende arbeidsmiljø Spørreundersøkelse om arbeid Navn 1svært uenig1 22 33 44 55 6svært enig 6

55 05.02.2016 16:02 25. Jeg jobber i et inkluderende arbeidsmiljø Spørreundersøkelse om arbeid NavnProsent svært uenig14,3% 20,0% 34,3% 413,0% 517,4% svært enig 660,9% N23

56 05.02.2016 16:02 26. Hva vil være det viktigste som skal til for at du kan jobbe i ordinært lønnsarbeid? Spørreundersøkelse om arbeid interessant arbeid+tilleggelagt at jeg får litt lønn i tillegg til den trygden jeg har i dag. At kommunen skjer behovet sånn at flere småstillinger kan bli opprettet.

57 05.02.2016 16:02 27. Dersom du skulle vurdere dine framtidsutsikter. Hvilket av utsagnene nedenfor passer best for deg? Jobbframtiden Spørreundersøkelse om arbeid

58 05.02.2016 16:02 27. Dersom du skulle vurdere dine framtidsutsikter. Hvilket av utsagnene nedenfor passer best for deg? Spørreundersøkelse om arbeid NavnProsent Jeg vil alltid ha behov for varig tilrettelagt arbeid87,0% Jeg har varig tilrettelagt arbeid idag, men på sikt ønsker jeg å jobbe i ordinært lønnsarbeid 13,0% N23

59 05.02.2016 16:02 28. Dersom du skulle vurdere dine framtidsutsikter. Hvilket av utsagnene nedenfor passer best for deg? Jobbframtiden Spørreundersøkelse om arbeid Navn 1Jeg kommer sannsynligvis til å være i jobb til jeg når pensjonsalderen 2Jeg vil beholde arbeidstilknytningen min lengst mulig, men vurderer å redusere stillingsprosenten. 3Jeg har lyst til å beholde arbeidstilknytningen lengst mulig, men av ulike årsaker så vurderer jeg å slutte å jobbe 4Av ulike årsaker vurderer jeg å slutte å jobbe om kort tid

60 05.02.2016 16:02 28. Dersom du skulle vurdere dine framtidsutsikter. Hvilket av utsagnene nedenfor passer best for deg? Spørreundersøkelse om arbeid NavnAntall Jeg kommer sannsynligvis til å være i jobb til jeg når pensjonsalderen32 Jeg vil beholde arbeidstilknytningen min lengst mulig, men vurderer å redusere stillingsprosenten. 15 Jeg har lyst til å beholde arbeidstilknytningen lengst mulig, men av ulike årsaker så vurderer jeg å slutte å jobbe 4 Av ulike årsaker vurderer jeg å slutte å jobbe om kort tid0 N51

61 05.02.2016 16:02 29. Vi håper derfor du vil gi oss en tilbakemelding på hva som er den viktigste årsaken til at du vurderer å redusere stillingsprosenten din Spørreundersøkelse om arbeid Merkende senskader. Blir fortere sliten enn tidligere. Jeg tror at jeg blir mer sliten etter som jeg blir eldre. Jeg må være realistisk og innse at jeg må redusere om noen år. Last year I had to reduce to 80% because 100% was too tiring especially in combination with fysio. When I graduate from my PhD program in a few years I will probably look for a position around 50% as my body is less able now than it has been in the past. Also I am tired all the time. I worry that I will not be able to find work at such a reduced position that will utilize a PhD level education though so I am quite apprehensive. Beskriv kort her. jobber 50 % og vil gjøre det så lenge jeg klarer. Så jeg har ingen umiddelbare planer om å redusere stillingsprosenten. Men tviler på at jeg klarer å stå i arbeid til jeg når pensjonsalderen. Å kunne holde ut lengre i jobben... Beskriv kort her Logistikk med levering av småbarn i barnehagen krever så mye tidsmessig og fysisk. Selve jobben er god. På sikt vurderer jeg det, men det manglet svaralternativ for det. Alt faller på hvor oppegående jeg er med tid og stunder. Merker at jeg blir fortere sliten og bruker kvelder/ helger til å hente meg inn. Går utover familie-/sosialliv. Ser for meg muligens 80 % stilling, jobbe hver dag, men kortere dager. Jeg har jobbet 100% som mekaniker og diagnosetekniker i Bertel O Steen Larvik fra 2003 til 2010. Det ble i 2009 startet et opplegg med tilrettelegging for meg i bedrift, i samarbeid med Nav. Etter ca 9 måneder uten at noe skjedde, skjønte vi (Nav og jeg) at Bertel O Steen ikke ønsket å være med på tilrettelegging for å beholde meg i jobb, så jeg ble dessverre anbefalt av Nav å si opp min stilling. Jeg ble rett og slett frosset ut av stillingen min, og ble nede både fysisk og psykisk, så orket til slutt ikke kjempe for å beholde jobben min i BOS. Helsen krever mer vedlikehold Ingen planer om å redusere stillingsandel, men ser det som sannsynlig at jeg vil måtte gå av med pensjon, uføretrygd før ordinær pensjonsalder. Tror spesifikk intensiv trening er den viktigste faktoren for å motvirke uførhet å Administrere egen hverdag kan være ganske tidkrevende til tider mye som skal i varetas trening og fysioterapi er også viktig for å fungerer i hverdagen Å væte funksjonshemmede innebærer alle daglige gjøre mål tar langere tid og bruker lengere tid til restitusjon i dag enn tidligere. Føler av til at det blir lite tid til sosiale aktiviteter. aktiviteter Har kone og to barn i barnehagealder. Det er vanskelig å greie å jobbe 100% og ha overskudd til familieliv i tillegg.

62 05.02.2016 16:02 30. Vi håper derfor du vil gi oss en tilbakemelding på hva som er den viktigste årsaken til at du vurderer å slutte i jobben din. Spørreundersøkelse om arbeid Beskriv kort her At helsen min blir verre Muskel og ledd plager. Ofte sliten og lite overskudd. Er begynt å få slitasjeskader/seinskader. Blir fort sliten, og orker ikke like mye som før. Mister konsentrasjonen.Derfor anser jeg det ikke som realistisk å stå i jobb til ordinær pensjonsader

63 05.02.2016 16:02 31. Vi ber deg vurdere om noen av disse forholdene påvirker din arbeidsevne i dag. (Du kan krysse av for flere forhold) Utfordringer i arbeidslivet med CP Vi ønsker å synliggjøre de utfordringene personer med CP kan ha i arbeidslivet. Nedenfor har vi laget en liste over de vanligste utslagene CP- diagnosen kan gi. Spørreundersøkelse om arbeid Navn 1Vet ikke 2Ufrivillige bevegelser 3Hukommelsesvansker 4Problemer med overblikk og planlegging 5Annet, beskriv her: 6Nedsatt tale,- hørsel og synsfunksjon 7Vanskeligheter med å ta initiativ 8Oppmerksomhet og konsentrasjonsvansker 9Dårlig håndfunksjon 10Følsomhet overfor støy 11Nedsatt tempo 12Følsomhet overfor stress og belastninger 13Nedsatt mobilitet og bevegelse 14Nedsatt finmotorikk 15Tretthet, utmattelse (fatigue) 16Senskader i form av smerter og stivhet

64 05.02.2016 16:02 31. Vi ber deg vurdere om noen av disse forholdene påvirker din arbeidsevne i dag. (Du kan krysse av for flere forhold) Spørreundersøkelse om arbeid NavnProsent Vet ikke2,3% Ufrivillige bevegelser4,7% Hukommelsesvansker4,7% Problemer med overblikk og planlegging9,3% Annet, beskriv her:9,3% Nedsatt tale,- hørsel og synsfunksjon14,0% Vanskeligheter med å ta initiativ14,0% Oppmerksomhet og konsentrasjonsvansker16,3% Dårlig håndfunksjon25,6% Følsomhet overfor støy27,9% Nedsatt tempo34,9% Følsomhet overfor stress og belastninger39,5% Nedsatt mobilitet og bevegelse46,5% Nedsatt finmotorikk48,8% Tretthet, utmattelse (fatigue)55,8% Senskader i form av smerter og stivhet58,1% N43

65 05.02.2016 16:02 32. Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? På en skala fra 1 -6 hvor 1 er svært uenig og 6 er svært enig Spørreundersøkelse om arbeid Navn 1Jeg er stivere og har mer smerter idag enn tidligere 2Jeg har et større behov for hvile og søvn idag enn tidligere

66 05.02.2016 16:02 32. Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? Spørreundersøkelse om arbeid SpørsmålGjennomsnittN Jeg er stivere og har mer smerter idag enn tidligere 4,0944 Jeg har et større behov for hvile og søvn idag enn tidligere 4,2343

67 05.02.2016 16:02 33. Jeg er stivere og har mer smerter idag enn tidligere Spørreundersøkelse om arbeid Navn 1Svært uenig 1 22 33 44 55 6Svært enig6

68 05.02.2016 16:02 33. Jeg er stivere og har mer smerter idag enn tidligere Spørreundersøkelse om arbeid NavnProsent Svært uenig 111,4% 2 313,6% 418,2% 511,4% Svært enig634,1% N44

69 05.02.2016 16:02 34. Jeg har et større behov for hvile og søvn idag enn tidligere Spørreundersøkelse om arbeid Navn 1Svært uenig 1 22 33 44 55 6Svært enig6

70 05.02.2016 16:02 34. Jeg har et større behov for hvile og søvn idag enn tidligere Spørreundersøkelse om arbeid NavnProsent Svært uenig 111,6% 24,7% 314,0% 418,6% 520,9% Svært enig630,2% N43

71 05.02.2016 16:02 35. Har du noen kognitive utfordringer som følge av CP-diagnosen? Spørreundersøkelse om arbeid Navn 1Ja 2Nei 3Vet ikke

72 05.02.2016 16:02 35. Har du noen kognitive utfordringer som følge av CP-diagnosen? Spørreundersøkelse om arbeid NavnProsent Ja27,3% Nei54,5% Vet ikke18,2% N44

73 05.02.2016 16:02 36. I hvilken grad vil du si at dine kognitive vansker har betydning for din arbeidsevne? På en skala fra 1-6, der 1 er svært liten grad og 6 er svært stor grad Spørreundersøkelse om arbeid Navn 11 svært liten grad 22 33 44 55 66 svært stor grad

74 05.02.2016 16:02 36. I hvilken grad vil du si at dine kognitive vansker har betydning for din arbeidsevne? Spørreundersøkelse om arbeid NavnProsent 1 svært liten grad16,7% 2 3 433,3% 58,3% 6 svært stor grad8,3% N12

75 05.02.2016 16:02 37. Har du deltatt i noen form for arbeidsevne-vurdering? Spørreundersøkelse om arbeid Navn 1Ja 2Nei 3Vet ikke

76 05.02.2016 16:02 37. Har du deltatt i noen form for arbeidsevne-vurdering? Spørreundersøkelse om arbeid NavnProsent Ja54,5% Nei43,2% Vet ikke2,3% N44

77 05.02.2016 16:02 38. Hvor har du blitt arbeidsevne-vurdert? (Du kan krysse av for flere steder dersom det er tilfelle) Spørreundersøkelse om arbeid Navn 1Ditt lokale NAV-kontor 2NAV kompetansesenter for tilretteleggelse og deltagelse 3Sunnaas 4Ulike voksenhabilieringstjenester 5Andre steder

78 05.02.2016 16:02 38. Hvor har du blitt arbeidsevne-vurdert? (Du kan krysse av for flere steder dersom det er tilfelle) Spørreundersøkelse om arbeid NavnProsent Ditt lokale NAV-kontor33,3% NAV kompetansesenter for tilretteleggelse og deltagelse12,5% Sunnaas45,8% Ulike voksenhabilieringstjenester0,0% Andre steder20,8% N24

79 05.02.2016 16:02 39. Ble du nevrospykologisk utredet (testet) i forbindelse med arbeidsevne-vurderingen? Spørreundersøkelse om arbeid Navn 1Ja 2Nei 3Vet ikke

80 05.02.2016 16:02 39. Ble du nevrospykologisk utredet (testet) i forbindelse med arbeidsevne-vurderingen? Spørreundersøkelse om arbeid NavnProsent Ja33,3% Nei54,2% Vet ikke12,5% N24

81 05.02.2016 16:02 40. Hvor fornøyd eller misfornøyd var du med den hjelpen du fikk med å tolke og bearbeide resultatene fra de nevropsykologiske testene? På en skala fra 1-6, der 1 er svært misfornøyd og 6 er svært fornøyd Spørreundersøkelse om arbeid Navn 11 svært misfornøyd 22 33 44 55 66 svært fornøyd 7Vet ikke

82 05.02.2016 16:02 40. Hvor fornøyd eller misfornøyd var du med den hjelpen du fikk med å tolke og bearbeide resultatene fra de nevropsykologiske testene? Spørreundersøkelse om arbeid NavnProsent 1 svært misfornøyd0,0% 2 3 412,5% 550,0% 6 svært fornøyd25,0% Vet ikke12,5% N8

83 05.02.2016 16:02 41. Har du noe form for tilrettelegging eller tilpasninger på arbeidsplassen din idag? (Du kan krysse av for flere forhold) Tilrettelegging på arbeidsplassen Vi er interessert i å få vite mer om dine erfaringer med tilrettelegging i arbeidslivet. Spørreundersøkelse om arbeid Navn 1Funksjonsassistent/arbeid med bistand/mentor 2Tilrettelagt transport til og fra jobb 3Avskjermet arbeidsplass 4Andre tilpasninger 5Generell tilgjengelighet 6Tekniske hjelpemidler 7Tilpassede arbeidsoppgaver 8Tilpasning stol, bord (ergonomisk) 9Ingen tilpasninger 10Fleksibel arbeidstid

84 05.02.2016 16:02 41. Har du noe form for tilrettelegging eller tilpasninger på arbeidsplassen din idag? (Du kan krysse av for flere forhold) Spørreundersøkelse om arbeid NavnProsent Funksjonsassistent/arbeid med bistand/mentor2,3% Tilrettelagt transport til og fra jobb4,5% Avskjermet arbeidsplass9,1% Andre tilpasninger11,4% Generell tilgjengelighet13,6% Tekniske hjelpemidler13,6% Tilpassede arbeidsoppgaver20,5% Tilpasning stol, bord (ergonomisk)29,5% Ingen tilpasninger38,6% Fleksibel arbeidstid40,9% N44

85 05.02.2016 16:02 42. Kan du beskrive hva du legger i det? Spørreundersøkelse om arbeid Jeg har en arbeidsgiver som generelt sett er gode på tilpasninger uansett funksjon. Jeg har derfor mulighet til å ta avspas eller "paause for å gjennomføre nødvendig trening Har fleksibilitet mht arbeidstid som er mye større enn det man vanligvis legger i begrepet. Blir også fritatt for en del forefallende arbeid (som å hente fruktkurv, aviser og printer-papir) i de periodene det er nødvendig, dette går til vanlig på omgang mellom alle ansatte uavhengig av stilling. One of my jobs is microinjections of embryos under a microscope which I have discovered is to difficult for my fine motor skills. The University receives money from somewhere (I am not sure what program) in order to pay another student for this task. Mulighet til å jobbe hjemmefra ved behov Parkering i tilknytning til personalinngang

86 05.02.2016 16:02 43. Hva slags ordning har du? Og hva får du hjelp til? Spørreundersøkelse om arbeid Beskriv kort

87 05.02.2016 16:02 44. Dersom du kunne få mer hjelp. Hva burde den hjelpen bestå i? Spørreundersøkelse om arbeid Beskriv kort

88 05.02.2016 16:02 45. Har du noe form for lønnstilskudd? Spørreundersøkelse om arbeid Navn 1Ja 2Nei 3Vet ikke

89 05.02.2016 16:02 45. Har du noe form for lønnstilskudd? Spørreundersøkelse om arbeid NavnProsent Ja29,5% Nei63,6% Vet ikke6,8% N44

90 05.02.2016 16:02 46. Kan du kort beskrive hvordan din ordning fungerer? Spørreundersøkelse om arbeid Tidsubegrenset lønnsmtilskudd (TULT) Jeg har tult. NAV betaler 75% av lønnen min Tidsubestemt lønnstilskudd, Arbeidsgiver får betalt for at jeg trener i arbeidstiden. Har tidsubestemt lønnstilkudd som kombineres med ordinær lønn og trygd. Arbeidsgiver får 50 % lønnstilskudd sånn at jeg 2 ganger uken kan trene styrke på tilrettelagt senter for å kunne holde kroppen min igang og i best mulig form i forhold til yrket mitt.. Jeg har Tids Ubestemt LønnsTilskudd hvor en % andel av lønnen dekkes av NAV. 80 % arbeid for 90 % lønn pga småbarn. Ikke cp-relatert, men gjør nytten uansett hva det kalles. Tids ubegrenset lønns tilskudd Nå i dag har jeg 70% arbeidsavklaringspenger og 30% lønn i den nye jobben jeg har fått. Dette tilsvarer tilsammen ca 50% av hva min inntekt var når jeg var i 100% jobb. Jeg er vurdert til å ha ca 30% arbeidsevne, så det ligger inne søknad om 70% uførgrad. Jeg får utbetalt full lønn av arbeidsgiver, men arbeidsgiver får tilbakebetalt en viss prosentandel av min brutolønn hver 6 måned. Jeg har TULT fra Nav samt lønn fra arbeidsgiver tilsvarende 50 % lønn sammen med 50 % uføretrygd

91 05.02.2016 16:02 47. Kunne du ønske at arbeidsplassen din var mer tilrettelagt enn det den er idag? Spørreundersøkelse om arbeid Navn 1Ja 2Nei

92 05.02.2016 16:02 47. Kunne du ønske at arbeidsplassen din var mer tilrettelagt enn det den er idag? Spørreundersøkelse om arbeid NavnProsent Ja27,3% Nei72,7% N44

93 05.02.2016 16:02 48. Kan du beskrive kort hva slags tilrettelegging du ønsker? Spørreundersøkelse om arbeid Det gjelder generell tilrettelegging i bygget, ikke spesifikt knyttet til mitt kontor: Betjeningsbrytere for prosjektorer må man nå ofte klatre opp på bordet for å nå i flere av møterommene, bedre rutiner for assistanse i tilfelle brann, mangler elektriske døråpnere på mange dører, kantinen er ikke universelt utformet, og har dårlig akustikk Mer universelt utformet bygningsmasse I wish that my workplace understood that it was not just that my legs get tired it also a cognitive exhaustion. Her er godt tilpasset, men bredere dører. Færre trapper. Utstyr som letter/ fordeler vekten bedre på kroppen. Tilpasset stol og bord, mulighet for skjerming ved behov. Ønske om å kunne komme meg rundt overalt med rullestol, automatiske døråpnere, ønske om færre utfordringer innen it. Mer mulighet for å jobbe litt redusert over tid. Det var lenge jeg ikke fikk jobbe, fordi jeg ikke orket 100%. En lang periode i rehabiliteringen etter skade(hjemmerehabilitering), der jeg på et tidspunkt ikke var i stand til å utføre mine arbeidsoppgaver.Arbeidutprøving i 12 uker 20 % stilling, forøvrig ingen utprøving nødvendig.Har de siste årene etter skade i 2011, gradvis økt stilling fra 20-100%. Yrke er ikke forenlig med redusert stilling. Vet at det ideelle hadde vært ca 80 over tid for å motvirke frafall, slik at jeg fikk tid til kombinasjon jobb, trening, familie uten stress, men det er ikke realistisk i mitt yrke. Mindre statisk.

94 05.02.2016 16:02 49. Har du vært i kontakt med NAV i forbindelse med arbeid? NAV Spørreundersøkelse om arbeid Navn 1Ja 2Nei

95 05.02.2016 16:02 49. Har du vært i kontakt med NAV i forbindelse med arbeid? Spørreundersøkelse om arbeid NavnProsent Ja65,9% Nei34,1% N44

96 05.02.2016 16:02 50. Har du en egen kontaktperson i NAV? Spørreundersøkelse om arbeid Navn 1Ja 2Nei 3Vet ikke

97 05.02.2016 16:02 50. Har du en egen kontaktperson i NAV? Spørreundersøkelse om arbeid NavnProsent Ja62,1% Nei27,6% Vet ikke10,3% N29

98 05.02.2016 16:02 51. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med arbeidsoppfølgingen du har fått av NAV? OPPFØLGING FRA NAV På en skala fra 1-6, der 1 er svært lite fornøyd og 6 er svært fornøyd Spørreundersøkelse om arbeid Navn 11 Svært misfornøyd 22 33 44 55 66 Svært fornøyd

99 05.02.2016 16:02 51. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med arbeidsoppfølgingen du har fått av NAV? Spørreundersøkelse om arbeid NavnProsent 1 Svært misfornøyd6,9% 220,7% 327,6% 410,3% 517,2% 6 Svært fornøyd17,2% N29

100 05.02.2016 16:02 52. Har du fått hjelp av NAV til tilrettelegging av arbeidsplassen? Spørreundersøkelse om arbeid Navn 1Ja 2Nei

101 05.02.2016 16:02 52. Har du fått hjelp av NAV til tilrettelegging av arbeidsplassen? Spørreundersøkelse om arbeid NavnProsent Ja44,4% Nei55,6% N27

102 05.02.2016 16:02 53. Hvilken betydning har arbeidsevnevurderingen hatt for den konkrete tilretteleggingen du har i dag? Betydning av arbeidsevnevurdering Du har tidligere svart at du har deltatt i en form for arbeidsevne-vurdering. Vi er interessert i å vite om arbeidsevne-vurderingen har vært nyttig i forhold til den tilretteleggingen du har i dag. På en skala fra 1-6, der 1 er svært lite betydning og 6 er svært stor betydning Spørreundersøkelse om arbeid Navn 11 Svært liten betydning 22 33 44 55 66 Svært stor betydning

103 05.02.2016 16:02 53. Hvilken betydning har arbeidsevnevurderingen hatt for den konkrete tilretteleggingen du har i dag? Spørreundersøkelse om arbeid NavnProsent 1 Svært liten betydning14,3% 2 30,0% 428,6% 5 6 Svært stor betydning14,3% N7

104 05.02.2016 16:02 54. Hvilken betydning har den nevropsykologiske utredningen hatt for den konkrete tilretteleggingen du har i dag? Betydningen av nevropsykologisk utredning Du har tidligere svart du er utredet/testet av nevropsykolog. Vi er interessert i å vite om denne utredningen har vært nyttig i forhold til den konkrete tilretteleggingen du har i dag. På en skala fra 1-6, der 1 er svært lite betydning og 6 er svært stor betydning Spørreundersøkelse om arbeid Navn 11 Svært liten betydning 22 33 44 55 66 Svært stor betydning.

105 05.02.2016 16:02 54. Hvilken betydning har den nevropsykologiske utredningen hatt for den konkrete tilretteleggingen du har i dag? Spørreundersøkelse om arbeid NavnProsent 1 Svært liten betydning0,0% 2 3 4 5100,0% 6 Svært stor betydning.0,0% N2

106 05.02.2016 16:02 55. Har du fått hjelp med tilrettelegging fra arbeidsgiver? Arbeidsgiver Spørreundersøkelse om arbeid Navn 1Ja 2Nei

107 05.02.2016 16:02 55. Har du fått hjelp med tilrettelegging fra arbeidsgiver? Spørreundersøkelse om arbeid NavnProsent Ja92,6% Nei7,4% N27

108 05.02.2016 16:02 56. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med arbeidsgivers: På en skala fra 1-6, der 1 er svært misfornøyd og 6 er svært fornøyd Spørreundersøkelse om arbeid Navn 1 vilje til å sørge for riktig tilrettelegging? 2evne til å sørge for riktig tilrettelegging?

109 05.02.2016 16:02 56. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med arbeidsgivers: Spørreundersøkelse om arbeid SpørsmålGjennomsnittN vilje til å sørge for riktig tilrettelegging?5,1625 evne til å sørge for riktig tilrettelegging?5,0025

110 05.02.2016 16:02 57. vilje til å sørge for riktig tilrettelegging? Spørreundersøkelse om arbeid Navn 1svært misfornøyd 1 22 33 44 55 6svært fornøyd 6

111 05.02.2016 16:02 57. vilje til å sørge for riktig tilrettelegging? Spørreundersøkelse om arbeid NavnProsent svært misfornøyd 10,0% 24,0% 30,0% 420,0% 528,0% svært fornøyd 648,0% N25

112 05.02.2016 16:02 58. evne til å sørge for riktig tilrettelegging? Spørreundersøkelse om arbeid Navn 1svært misfornøyd 1 22 33 44 55 6svært fornøyd 6

113 05.02.2016 16:02 58. evne til å sørge for riktig tilrettelegging? Spørreundersøkelse om arbeid NavnProsent svært misfornøyd 14,0% 20,0% 34,0% 420,0% 528,0% svært fornøyd 644,0% N25

114 05.02.2016 16:02 59. I hvilken grad har manglende tilrettelegging betydning for at du vurderer å slutte å jobbe eller redusere stillingsprosenten din? Betydning av manglende tilrettelegging På en skala fra 1-6, der 1 er svært lite betydning og 6 er svært stor betydning. Spørreundersøkelse om arbeid Navn 11 svært lite betydning 22 33 44 55 66 svært stor betydning

115 05.02.2016 16:02 59. I hvilken grad har manglende tilrettelegging betydning for at du vurderer å slutte å jobbe eller redusere stillingsprosenten din? Spørreundersøkelse om arbeid NavnProsent 1 svært lite betydning41,2% 211,8% 3 417,6% 50,0% 6 svært stor betydning17,6% N17

116 05.02.2016 16:02 60. Hvor mange år siden er det du sluttet å jobbe? Spørreundersøkelse om arbeid Navn 1Under 1 år 21-2 år 33-5 år 4Mer enn 5 år

117 05.02.2016 16:02 60. Hvor mange år siden er det du sluttet å jobbe? Spørreundersøkelse om arbeid SpørsmålNGjennomsnittStandardavvikMedian Hvor mange år siden er det du sluttet å jobbe? 372,971,204,00

118 05.02.2016 16:02 60. Hvor mange år siden er det du sluttet å jobbe? Spørreundersøkelse om arbeid NavnProsent Under 1 år18,9% 1-2 år16,2% 3-5 år13,5% Mer enn 5 år51,4% N37

119 05.02.2016 16:02 61. Ønsker du deg tilbake til arbeidslivet? Spørreundersøkelse om arbeid Navn 1Ja 2Nei

120 05.02.2016 16:02 61. Ønsker du deg tilbake til arbeidslivet? Spørreundersøkelse om arbeid NavnAntall Ja24 Nei13 N37

121 05.02.2016 16:02 62. Hva vil du si er det viktigste som skal til for at du kan delta i arbeidslivet? Spørreundersøkelse om arbeid Fleksibilitet på arbeidsplassen fordi dagsformen varierer veldig Støtte til transport, Frihed fleksibilitet i forhold til arbejdstid Har altid haft gode forhold til arbejdsgivere og ringe forhold til kommunen. Frihed dækker i lige så høj grad over inklusion og deltagelse som det dækker over eksklusion/fritagelse. Behovet for inklusion og deltagelse er nok endda større. Tilrettelegging av arb.plassen, kontoret. Få ha med assistent på jobb. Beskriv kort her Tilrettelegging og at jeg har litt mulighet for å bestemme arbeidstiden selv avhengig av formen. At noen dager er lenge og noen kortere. Mer forståelse. At jeg får medisiner som reduserer smertene og spasmene mine. Så langt har jeg prøvd ut tre forskjellige smertestillende uten effekt. Jeg trenger også mer spasmedempende medisiner, eller andre spasmedempende medisiner. Godt tilrettelagt arbeidsplass At arbeidsgivere ser at min kompetanse kan brukes til tross for mine funksjonsnedsettelser. CP diagnosen er nok til dels et hinder i forhold til kategorisering. Tiltak fra NAV har vist seg å være hinder dersom jeg ikke har hatt regien selv. Det er umulig å tilrettelegge arbeid til meg slik at jeg kan jobbe. Bedring av helsetilstanden. Mulighet for en fleksibel deltidsjobb med mulighet for arbeid i tråd med dagsform. Få bedre helse, men kroppen vil ikke. Beskriv kort her Beskriv kort herTilrettelegging av arb.plass og godt sammarbeid med arb. giver og nav. Beskriv kort her eg må ha med assisent heile tid privat og arbeid og eg kan gjera lette kontorarbeid med tulegging på forhand Beskriv kort her høyere utdannelse

122 05.02.2016 16:02 62. Hva vil du si er det viktigste som skal til for at du kan delta i arbeidslivet? Spørreundersøkelse om arbeid Hjelp til å finne et egnet arbeidsted, med egnede arbeidsoppgaver og -tid. Jeg har flere kognitive vansker, søvneproblemer og er mye sliten. I praksis er det utfordring å komme i/ stå i ordinært arbeid. Jeg har kontaktet nav flere ganger for å få hjelp, da jeg ikkr klarer det selv. Men ikke fått hjelp. Ser også at det kanskje ikke er realistisk å jobbe heller og har kanskje giitt litt opp...... Enkel tilrettelegging, som mulighet til å hvile/sove i løpet av arbeidsdagen. At vi blir tatt på alvor og at vi gjør en fullgod jobb selv om vi trenger litt ekstra tid. Får den tilrettelegginga vi trenger. korte dager. Beskriv kort her starte med en personlig assistent og komme to til tre dager i uka Arbeid som kan utføres hjemme, hvor jeg har datautstyr som er tilrettelagt for meg Jeg må ha en personlig assistent med meg på jobb, og at arbeidsplassen er tilrettelagt for rullestolbrukere. Beskriv kort her få mulighet til å fullføre utdanning, noe som jeg ikke har fått i min kommune, pga lite forståelse. vet ikke kroppen må fungere bedre bli smertefri Jeg ønsker å komme i et vanlig ordinær jobb der jeg kan tjene penger, jeg har ikke lyst til å være uføretrygdet lenger. Men det krever at jeg har gode folk rundt meg som gjør det de kan for å tilrettelegge jobben for meg. En liten arberidsprosent. Jeg skulle arbeide 30%, men ble presset for hardt, så jeg endte opp med å bli helt rullestolavhengig. Måtte lære å gå og gjøre elementære ting igjen. Nå er jeg 100% ung ufør. Unngå stress, godt arbeidsmiljø. forståelsesfull arbeidsgiver, godt inneklima. En stilling som er tilpasset det at jeg ikke lenger får lov til å kjøre bil p.g.a medisiner og bevegelighet. Er utdannet regnsskapsfører

123 05.02.2016 16:02 63. Hva tror du er det viktigste som skal til for at arbeidstakere med CP skal beholde arbeidstilknytningen sin lengst mulig? Spørreundersøkelse om arbeid Mulighet til å gå ned i stillingsprosent. Kortere dager eller en fridag midt i uka, kan for mange være en god løsning. Se på muligheter for å endre enkelte arbeidsoppgaver. Se på muligheter for hjelpemidler. Noen ganger kan enkle hjelpemidler som hånleddstøtte, nytt keyboard til datamaskinen gjøre mye. i min jobb som serviceelektronikker trenger man å være god til beins og god balangse, som har blitt verre ned årene. Prøver å holde seg i form så lenge man kan som man kan forsatt jobbe. Vi håper du tar deg tid til å svare. Arbeidsforhold og at ein går bruka den tida ein treng Vi håper du tar deg tid til å svare Jeg har jobbet i stillingsprosenten jeg gjør nå hele tiden. Det tror jeg har vært lurt. De av vennene mine som har jobbet har sluttet. De hadde full stilling. En av vennene mine jobber 1/2 stilling. Hun jobber ennå. Forståelse av situasjon, mulighet for god kommunikasjon gjennom dialog. Fleksibel arbeidstidsordninger/mulighet for hjemmekontorløsninger på "vonde" dager - Det være seg fysisk eller psykisk. Bedre mulighed for støtte til arbejdspladsindretning. Mindts mulig berukrati for arbejdsgiver. Fleksibel arb.tid. Få aksept for pauser. Vi håper du tar deg tid til å svare Tilrettelegging av arbeidstid/arbeidshverdag (fleksibilitet), mulighet for arbeidsfri dersom helsen krever det. Fleksibilitet mht oppgaver samt tid og sted og gjennomføre oppgavene. Viktig med tilstedeværelse på arbeidsplassen og at kollegaer har forståelse for at alle ikke har samme forutsetninger Vi håper du tar deg tid til å svare forståelse for at ting tar lenger tid for oss. Ha god dialog med arbeidsgiver. Bruke de mulighetene som er innen for Nav systemet. Bruke kompetansen som de har ved Sunnas Sykehus. Det er også viktig at man har fokus på muligheter og ikke begrensninger.... Tilrettelegging og forståelse. At arbeidsgiver tar seg til tid til å eventuelt skaffe seg litt kunnskap om CP, ihvertfall om man skal jobbe/jobber i en ordinær bedrift. Ikke noe spesielt. Vi håper du tar deg tid til å svare

124 05.02.2016 16:02 63. Hva tror du er det viktigste som skal til for at arbeidstakere med CP skal beholde arbeidstilknytningen sin lengst mulig? Spørreundersøkelse om arbeid Vi håper du tar deg tid til å svare.At sjefen tilrettelegger og gjør det enklest mulig å gjøre jobben.At en kan være flere sammen om en arbeidsoppgave. Vi håper du tar deg tid til å svare Trivels arbeidsoppgaver god tilrettelegging, fleksibel arbeidstid, hjemmekontor, godt samarbeid med ledelsen på arbeidsplassen rette oppgaver godt arbeidsmiljø Jeg trenger hjemmehjelp for å fungere best mulig i jobben. Er sliten når jeg kommer, men foretrekker å jobbe 100% i tid. Idag betaler jeg for hjemmehjelp, men sannsynligheten for å få avslag i det offentlige er høy. I mitt tilfelle var god tilrettelegging på jobben, transport til og fra jobben, og medisinering avgjørende for at jeg var over ti år i arbeidslivet. Dessverre virker ikke medisinene så godt lenger, noe som har ført til at jeg nå er langtidssykemeldt. Det er usikkert om jeg kommer tilbake. Generell slitenhet og kanskje også alder spiller nok også inn. Disse to faktorene kan det være vanskelig å ta hensyn til med mer tilrettelegging på jobben, i hvert fall i mitt tilfelle. Reduksjon av stillingsprosent kan kanskje hjelpe, men jeg jobbet bare 40% før jeg ble sykemeldt. At miljøet er tilrettelagt og inkluderende. Eg tror at mange med CP beholder arbeidstilknytninga lenge vis de har eit arbeid de trives i. Så at det blir tirettelag fra arbeidsgiver. avlastning på hjemmefronten og transporthjelp. Dvs transport til og fra jobb, hjelp med henting av barn og handling. Assistanse til renhold etc hjemme. Det er ikke nødvendigvis jobben som knekker en, men alt utenom Vi håper du tar deg tid til å svare Tilrettelegging fra arbeidsgiveren og velvillighet fra arbeidstakeren. Tilrettelegging av arbeidsplass. Fleksibel arbeidstid. Vi håper du tar deg tid til å svare At det er flere bedrifter som tar inn folk med CP. slik at de får erfaring med å jobbe. Jeg har veldig mild CP, så kanskje ikke den rette til å svare. Men jeg mener å ha fått plager som følge av mange års skjevbel. av kroppen. Det er ikke så lett å møte forståelse for dette hos fastlegen. Så støtte fra helsevesen og NAV er vel det viktigste.

125 05.02.2016 16:02 63. Hva tror du er det viktigste som skal til for at arbeidstakere med CP skal beholde arbeidstilknytningen sin lengst mulig? Spørreundersøkelse om arbeid godt tilrettelagt ift. Hjelpemidler som personen måtte trenge, samt fleksibel arbeidstid, hvor man kanskje kan få trening innlagt i arbeidsuken Det er vanskelig å gi et enkelt svar på. Selv om ikke det burde være slik tror jeg det er veldig individuelt. Fokus på ressurser fremfor hindringer er sannsynligvis et moment. interessant arbeid Vi håper du tar deg tid til å svare Tror det viktigste er å finne "riktig" arbeidsgiver. Steder som Vegvesenet og Helsedirektoratet har klart å inkludere personer med forskjellige funksjonsnedsettelser. Bedre kvalitet på ordningen med arbeidsreiser hadde sikkert også hjulpet mange. Og bedre rehabiliteringstilbud generelt for å opprettholde funksjonsnivå. At arbeidstaker får mulighet til bedre tilrettelegning. Får delvis uføretrygd. Forståelse fra arb.giver og tilrettelegging. Tilrettelegging av arbeidstider der det er mulig. Fokus på sosialt samhold på arbeid selv om man bare kan jobbe en lav prosent. Tatt høyde for at man kan behøve å være mer borte pga. sykdom enn andre, i dårlige perioder. Vi håper du tar deg tid til å svare At det er tilrettelagt for alle med ulik funksjonnedsettelse og at alle kan komme ut i arbeidslivet hvis det blir langt til rette på arbeidsplassene. Nr.1 få kartlagt arbeidsevne tidlig. Søk da om 50%ufør. Slik at man da jobber på halv maskin selv om kroppen tåler mer, så kan man stå lenger i arbeid. Jeg gikk fra 100 % jobb til 100 % ufør på under to år. Vi håper du tar deg tid til å svare Jeg tror at vi med CP sliter oss fortere ut enn andre. Derfor må vi overtid justere arbeidsoppgaver og kanskje arbeidstid etter som vi blir eldre. Vi håper du tar deg tid til å svare Det handler om å tilpasse arbeidssituasjonen til den kapasiteten man har. Ring meg gjerne på 90565676 for mer utfyllende svar.

126 05.02.2016 16:02 63. Hva tror du er det viktigste som skal til for at arbeidstakere med CP skal beholde arbeidstilknytningen sin lengst mulig? Spørreundersøkelse om arbeid Innsjå eigne grenser, "dette mestrar eg, men kanskje ikkje meir".Tilrettelagt kvardag er viktig, få assistent om du føler kreftene sviktar til ADL, eller daglege gjeremål i heimen. Om du har lyst å arbeide må du ha lagt av krefter til det. Vi håper du tar deg tid til å svare En godt tilrettelagt arb.plass att en får ordentlige arbeidsoppgaver og føler at en er til nytte. The ability to have flexible work hours. Also understanding from the employer. However the most important thing is the availability of jobs which will allow a lower percentage of work time such as more 80% or 50% positions. Vi håper du tar deg tid til å svare. Arbeidsgivers holdning til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vilje til tilrettelegging hos arbeidsgiver og nav, transport til og fra arbeidsplass. Fleksibilitet mht arbeidstid. Vi håper du tar deg tid til å svare ja tro eg Vi håper du tar deg tid til å svare til retteleging jeg tror det å ha noe meningsfyldt å går til, å ha noe å jobbe med som mannliker. Det trives arbeidsplassen er viktig, å ikke minst det bli hørt, å blirespektert for den mann faktis er. Fleksibel arbeidsgiver, tilrettelegging, kombinasjon av lønn/lønnstilkudd/trygd, fleksibel arbeidstid. Vi håper du tar deg tid til å svare Fleksibel og redusert arbeidstid samt økt kvote av egenmeldingsdager der det er behov. Tilrettelegging på arbeidsplassen samt støtteordninger fra NAV. Bedre synliggjøring av kompetansen hver enkelt med CP har på arbeidsplassen for å bli bedre verdsatt / forstått. Vi håper du tar deg tid til å svare Fleksibel arbeidstid Vi håper du tar deg tid til å svare Bedre oppfølging og hjelp til oss som trenger det, fra nav. Samarbeid med hab.tj/ nevropsykolog. jeg vet ikke nok om hvor godt de ulike ordningene fungerer i praksisk. I mitt tilfelle forståelse for skjulte handikap og at noen hverdagsoppgaver (typ flytte en tung eske eller takle transportendringer ved fysisk flytting) krever mer av meg enn helt funksjonsfriske.

127 05.02.2016 16:02 63. Hva tror du er det viktigste som skal til for at arbeidstakere med CP skal beholde arbeidstilknytningen sin lengst mulig? Spørreundersøkelse om arbeid Vi håper du tar deg tid til å svare Tilpasning i arbeidet som tar hensyn til helsens utfordringer. Vekselvirkning mellom trening /restitusjon og arbeid. Ta hensyn til motoriske vansker og stort energibruk ved motorisk aktivitet i arbeid, eks ved tur med barn osv. Variert arbeid ift arbeidstillinger. Forståelse av hva cp er, og hvilke utfordringer en har i hverdagen. Bedre tilrettelegging etterhvert som det trengs. God dialog med både arbeidsgiver og NAV (sistnevnte må forstå at det er en tilstand og ikke en sykdom en blir frisk av). Bli behandlet med likeverd og respekt. At man får god oppfølging av nav for å komme ut i en jobb der en føler en gjør en meningsfylt jobb. Vi håper du tar deg tid til å svare Jeg tenker slik at hvis en med CP skal beholde arbeidspassen sin, er det viktig at arbeidsgiver faktisk passer på at den det gjelder har det bra på arbeidsplassen, og trives med det han/hun gjør. og at arbeidsgiver gir skyt hvis arbeidet er ordenlig utført. Viktig med gode tilbakemeldinger slik at han/hun føler at han/hun mestrer arbeidet og har lys til å fortsette. Vi håper du tar deg tid til å svare Vi håper du tar deg tid til å svare. At arbeids giver kan tilrettelegge og ha fleksi tid funksjonsassistanse Det at jeg får ha innflytelse selv på hvordan timene jeg jobber i løpet av en uke er fordelt Vi håper du tar deg tid til å svare Fleksibilitet, hvile og tilrettelegging. Forståelse og hjelp med transport til og fra jobb og møteateder i forbindelse med jobb. Bedre tilrettelegging etter hvert som behovene endrer seg og evnen til å se mennesket bak funksjonshemmingen (ikke bare cp-en). Endrede holdninger blant arbeidsgivere slik at vi blir en ressurs og ikke kun en utgiftspost At arbeidsplassen er godt tilrettelagt, og jeg får et arbeid som passer til meg. Enklere samarbeid Arb.taker-Nav-Arb.giver Vi håper du tar deg tid til å svare God kommunikasjon mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og NAV. Ved bytte/ fornying av hjelpemidler burde NAV sine hjemmesider vært lettere å finne frem i. Som sterkt svaksynt er jeg avhengig av hjelp til å fylle ut skjemaer. Jeg skulle ønske man kunne få hjelp til dette av ergoterapaut/kontaktperson på NAV. Mentorordningen blir lett "utnyttet" av kolleger på arbeidsplassen dersom de blir satt til denne oppgaven. Dette sees på som en "ekstra lønn."

128 05.02.2016 16:02 63. Hva tror du er det viktigste som skal til for at arbeidstakere med CP skal beholde arbeidstilknytningen sin lengst mulig? Spørreundersøkelse om arbeid Vi håper du tar deg tid til å svare Som voksen opplever jeg at det kan være vanskelig å finne en fysioterapeut som man kan gå til over lenger tid. Etter at dette med driftstilskudd startet blir akutte pasienter priritert og fysioterapauten har ikke tid til deg. Jeg mener at fysioterapi er alfa omega for å kunne fortsette i arbeidlengst mulig. Jeg tror det er viktig med tilrettelegging sånn at de med cp har mulighet til å jobbe deltid. Vi må få den tilrettelegginga vi trenger. vi må bli forstått. Det må kunne dekkes assistenter på jobb hvis nødvendig du tar deg tid til å svare at de får seg en utdannelse. noe kortere arbeidsdag med muligheter for behandling og. trening i forkant eller etterkant av arb dagen. tilrettelegge mest mulig, dvs fleksibel arbeidstid, hjelpemidler, tilpasning ved arbeidsplassen(pult, tilgjengelighet osv). God dialog med arbeidsgiver. Støtte fra NAV ved behov. I mitt tilfelle hadde det vel vært om Nav hadde satt større krav til min arbeidsplass, og at det ikke ble tatt en avgjørelse på at arbeidsplassen ikke ønsket å samarbeide, og at det var greit med det. Jeg savnet også mulighet/tilbud til psykisk hjelp,da jeg rett og slett gikk i kjelleren når jeg innså at jeg ikke lenger var "bra" nok for arbeidsplassen. Jeg føler det var lite, eller ingen hjelp å få fra det offentlige når jeg hadde havnet i den situasjonen som jeg da hadde. Jeg søkte om ditt og datt, men var ingen hjelp å få, da jeg ikke var suicidal! Saken er tosidig, først må akseptere at man har CP og se realiteten, så se mulighetene. Med funksjon assistent er det store muligheter. Og faktisk tror jeg mange flere med handikap av litt omfang, kan ha nytte av å være din egen arbeidsgiver. Dermed kan man jobbe på de gode dagene og legge opp dagen etter eget behov. Vi håper du tar deg tid til å svare jobb som passer og trivsel Jeg har truffet en del med diagnosen som kunne fungert godt i ordinært arbeid, full tid eller deltid. Eventuelt tilrettelagt. Men som har blitt flasket opp av NAV til at de kun kan bidra med deltid i vernet bedrift. På den andre siden har du oss som jobber i ordinært arbeid, men som ikke får noe som helst fra NAV når vi føler vi trenger det. Det jeg har av 'tilrettelagt' utstyr på jobb (privat næringsliv) er enten standard for alle ansatte, eller jeg har skaffet det for egen regning. Jeg har ikke tatt meg bryet med å søke om støtte, for å få avslag, som med alt annet.

129 05.02.2016 16:02 63. Hva tror du er det viktigste som skal til for at arbeidstakere med CP skal beholde arbeidstilknytningen sin lengst mulig? Spørreundersøkelse om arbeid 1. Tilrettelegging/fleksibel arbeidstid/redusert arbeidstid så man får tid til å trene og gjøre tiltak man trenger for å fungere best mulig med sin CP. Funksjonstap vil ofte redusere arbeidsevne.Tilstrekkelig hjelp til å forstå egne utfall og skade, samt kunnskap om best mulige tiltak for å oppnå best mulig funksjon over tid(forståelse og evne til egne rehabiliteringstiltak). Krever nok resurser til rehabilitering, nødvendige hjelpemidler, fysioterapeut, ergoterapeuter etc.Individuell plan hvis behov. 2. Evt tilrettelegging ved kognitive og motoriske vansker hjemme såvel som på arbeidsplassen. Forhold hjemme kan være vel så viktig som tilrettelagt arbeid/hjelpemidler på jobb. hvis hjemnesituasjonen er krevende, får man ikke tid og overskudd til jobb. Egen bolig med nødvendige tilpasninger, f.eks heis, lettstelt fremkommelig bolig med livsløpsstandard. 3. Langsiktig fokus på arbeidsmengde for å beholde arbeidsevne også i fremtiden. 4. Slutt på offentlig diskriminering av personer med helt eller delvis redusert arbeidsevne. Man blir syk av at man blir regnet som unnasluntrer/kriminell inntil det motsatte er bevist. Dette gjelder også om man er delvis arbeidsufør. Det er veldig slitsom at man er mindre vært hvis man er i Nav. Behandling og tilstrekkelig rehabilitering av andre skader og sykdommer som har negativ effekt på CP visa versa. 5. Tiltak for å redusere de negative effektene for barn av uføre. Tilgjengelig i barnehage og skoler, samt tilgjengelighet i det offentlige rom(universell utforming). 6. Hjelpemidler og muligheter for Bpa ved behov for hjelp til å bistå omsorg egne barn. Bpa for å få dekket egne hjelpebehov. 7. Ved barn; god støtte og fordeling av arbeidsoppgaver med partner evt øvrige støttepersoner. 8. Riktig valg av yrke, som er realistisk å kunne bli en stund i. Det viktigste er god og åpen dialog med arbeidsgiver. hoved problemet at arbeidsgivsakteere ikke vil ta inn cp folk i ordinær bedrift kan være at man jobber for sakte for dyrt for bedriten å tillrettelegge fotningr jo være belasvet kan arbeidstaker få en god tialog med arbeidgiver før man starter ikke fokuser på cp i jobb intervju jeg har også tro arbeid med bistand.og at en med cp slutter tidlig i arbeidslivet kan jo være belasning skader. fokuser på rdet du er god til - arbeidstakere m CP kan få tilrettelagt på arbeidsplassen ved behov. - Selv fungerer jeg best i en 50 % stilling, da har jeg overskudd til fritiden også. Så synes det er betre å ha en gradert stilling, enn å presse meg opp i en full stilling. Da vil jeg nok kunne klare å beholde arbeidstilknytningen lengre. Har epilepsi i tillegg. Er anfallsfri men går på medisiner, så blir fort trøtte. At arbeidsgiver viser forståelse for at vi ikke kan jobbe like raskt som andre, og at innsatsen vår varierer fra dag til dag. Vi må kunne velge hvor mye vi kan jobbe, kanskje begynne med 1 eller 2 dager i uken, for så å evaluere etterpå? Begynne med litt arbeid, går det bra, kan man øke arbeidstiden og arbeidsmengden. Ikke sette seg for høye mål med en gang. Tilrettelegging og forståelse. Også for oss med med mild grad av cp, og som har jobbet 100%,men må redusere meir og meir pga slitasjeskader og mindre overskudd. Muligheten til å bli tatt på alvor som et normalt oppegående menneske som har vilje og evne til å jobbe. Har cp, men er ikke dum Vi håper du tar deg tid til å svare

130 05.02.2016 16:02 63. Hva tror du er det viktigste som skal til for at arbeidstakere med CP skal beholde arbeidstilknytningen sin lengst mulig? Spørreundersøkelse om arbeid Stort pågangsmot hos arbeidstaker Arbeidsgiver må bli flinkere til a se muligheter og ikke begrensninger. er viktig samarbeide med Nav. Da får man til best løsninger. Det kan være viktig at man tør utfordre Nav. Hvis jeg ikke hadde gjort det Hadde jeg vært 100 ufør for lenge siden. Vi håper du tar deg tid til å svare Å ha ett tilrettelagt tilbud i nærområde, Vi håpTilrette legge arbeidsplassen Individuell tilpasning, både fysisk og psykisk. Psykisk for dem som har kognitive utfordringer. Fysisk handler om ergonomi. Likeverdig tilhørighet i et arbeidsfellesskap er veldig viktig. Nærmeste leder bør være en god samtalepartner i f.h.t. økende behov for hvile eller endring av arbeidstid pga. økende belastningsskader etter hvert som man blir eldre. Åpenhet for samtale i arbeidsfellesskapet om hva som er den enkeltes ressurser i f.h.t. at man har et handikap. Det er viktig at arbeidsstasjonen til den enkelte som har cp er godt tilrettelagt, og utstyrt med nødvendige hjelpemidler for å unngå feilbelastning og overbelastning. Vi håper du tar deg tid til å svare at arbeidshivere tar en fordiomsfri sjanse Vi håper du tar deg tid til å svare kunnskap om cp tilrettelegging av arb plassen FOR Å FYLLE DAGENE MED, ER SÅ VIKTIG Å FÅ DELTA I SAMMFUNNET OG IKKE MINST STÅ OPP OM MORRANN Å VITE AT MAN GJØR SEG TE NYTTE Vi håper du tar deg tid til å svare få litt bedre oppfølging før arbeidslivet begynner så kan velge riktig arbeids retning Tilrettelegging på inndiviuell grunnlag, slik at det for den enkelte med CP skal kunne fungere i arbeidslivet. Slik jeg ser det: Arbeidsoppgavene er tilpasset den funksjonsnedsettelsen en har Skulle gjerne hatt mer informasjon om hva som er normal slitasje og hvilke ekstra utfordringer cp kan gi Ekstra hjelp til å finne alternativ jobb/arbeidsgiver Arb giver må vise fleksibilitet i forhold til at tempo reduseres tidligere pga alder og skader når man har cp. Nav og andre off instanser må bidra med ordninger som gjør det mulig. svar er gitt ut fra min egen situasjon har ikke satt meg inn i hvilke utfordringer andre med CP har i forhold til arbeid. Vi håper du tar deg tid til å svare

131 05.02.2016 16:02 63. Hva tror du er det viktigste som skal til for at arbeidstakere med CP skal beholde arbeidstilknytningen sin lengst mulig? Spørreundersøkelse om arbeid Vi håper du tar deg tid til å svare Det viktigste er at folk får arbeid som er tilpasset interesser/ utdanning. Arbeidsutprøving og varig tilretttelagt arbeid gjennom NAV og attføringsbedriftene tar sjelden hensyn til dette. Det eneste tilbudet jeg fikk, var på en bedrift der arbeidstakerne var dårligere enn meg både psykisk og fysisk - og jeg var så sliten av å bli misforstått at jeg takka ja til uføretrygd... Kunne gjerne ha tenkt meg å jobbe 50-60% i en ordinær bedrift, men verken NAV eller mulige arbeidsgivere holdt denne muligheten åpen for meg. Nå er jeg aktiv på et av de kommunale treffstedene (psykisk helse). Det gir meg mulighet til å holde på med aktiviteter jeg liker, være sosial og få litt struktur i hverdagen. Er også aktiv i Bymisjonen, så jeg holder meg høvelig frisk. Men jeg ville sett svart på det om jeg ikke hadde dette nettverket. Synes det er synd at en lett grad av CP skal definere arbeidsevnen, og at jeg derfor ikke er attraktiv nok for arbeidslivet. Trur det er flere som har liknende erfaringer! Ta hensyn til at en med cp trenger mer hvile og ikke stress. Vi med lettere grad har en tends til å strekke oss for langt, fordi vi skal vi vise at vi er like flinke og gode som de andre. Til den dagen det smeller fullstendig, slik det gjorde med meg. Nav må bli flinkere til å forstå at når vi sier fra at nå greier ikke kroppen min mer, så gjør den ikke det. Dessverre hørte de ikke på meg, da jeg ringte og sa at nå greier ikke kroppen min mer. "Du som er så flink greier ei uke til, da kan du få sykemelding", og den siste uka ble min siste uka i arbeidslivet. Jeg skulle tilbake i en annen jobb, men ble gradvis dårligere. Har pr. i dag flere tilbud, som står der til den dagen kroppen er klar. Det bør også lønne seg å jobbe for oss, med tanke på lønnen og skattetrekket.


Laste ned ppt "05.02.2016 16:02 1. Kjønn? Fakta om spørreundersøkelsen 134 har svart på spørreundersøkelsen. 11 har svart via nettsider/Facebook 123 har svart via e-posthenvendelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google