Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Teknologi for et bedre samfunn 1 HVORDAN TILPASSE FAGUTDANNINGEN? Innlegg for LO's konferanse «Digitaliseringsutfordringene for arbeidslivet» Oslo Kongressenter,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Teknologi for et bedre samfunn 1 HVORDAN TILPASSE FAGUTDANNINGEN? Innlegg for LO's konferanse «Digitaliseringsutfordringene for arbeidslivet» Oslo Kongressenter,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Teknologi for et bedre samfunn 1 HVORDAN TILPASSE FAGUTDANNINGEN? Innlegg for LO's konferanse «Digitaliseringsutfordringene for arbeidslivet» Oslo Kongressenter, 31.05.2016. Johan E. Ravn, seniorforsker, SINTEF Teknologiledelse

2 Teknologi for et bedre samfunn 2 Fremtidens krav akkurat nå: «Industri 4.0»! 2 Smarte fabrikker – kyber-fysiske systemer som prosessovervåker – RFID – I-o-T – Sensorteknologi – Big Data – Tekniske systemer og mennesker i samspill i sanntid Design-prinsipper i Industry 4.0 1.Interoperabilitet: maskiner, apparater, sensorer, og folk koblet opp og kommuniserende med hverandre via Tingenes internett 2.Transparens: informasjonssystemer som bruker sensordata etc og skaper en virtuell kopi av den fysiske verden 3.Teknisk assistanse: assistansesystemer for både kognitivt og fysisk arbeid 4.Desentralisert og automatisert styring: cyber-fysiske systemer som utfører sine oppgaver på egen hånd og er så selvstendige som mulig 5.Læringssystem: et produksjonssystem som er i stand til å forbedre seg

3 Teknologi for et bedre samfunn Konkurransekraft gjennom nye teknologier… 3 …stiller store krav til menneskene, organisasjonen og kompetansen

4 Teknologi for et bedre samfunn 4 Case Rolls Royce: - gode fagarbeidere trengs i innovasjon

5 Teknologi for et bedre samfunn 5 Case industripark: - mange gode fagarbeidere trengs Data fra spørreundersøkelse i Verdal industripark h'15: hva slags behov for nyansettelser ser bedriftene for seg de nærmeste tre år?

6 Teknologi for et bedre samfunn Samfunnet trenger yrkesfag: I en sunn, avansert og balansert økonomi bør arbeidsmarkedet tilby arbeid mellom ufaglærte og mastergrader. Industrien trenger yrkesfag: Høyere nivåer av automatisering og ny teknologi, samt behov for en høyere innovasjonstakt, krever kompetente og tverrfaglig dyktige folk i produksjonen. Men: anseelsen til de faglærte yrkesrollene rolle har vært utilstrekkelig. Søkningen til yrkesrettet utdanning har vært for lav og dropout-raten for høy. 6 SKILLS – Bakgrunn

7 Teknologi for et bedre samfunn Industripartnere : Sandvik Teeness (Trondheim) Pipelife (Surnadal), Siemens Power Electronics Centre (Trondheim) Alle tre med en korresponderende VGS Norsk e-læring: system for å utvikle helhetlig kompetanseportefølje FOU-partnere: NIFU (Nordisk Inst for studier av innovasjon, forskning og utdanning) NTNU SINTEF Teknologi og samfunn Finansierende partner: Norges forskningsråd / Prosjektperiode: 2015 – 2019. 7 SKILLS – Partnere

8 Teknologi for et bedre samfunn SKILLS: Mål Utvikle kunnskap og modeller for hvordan mer høykvalifisert yrkesfaglig kunnskaps- praksis kan tas bedre i bruk i "fremtidens fabrikker" Analysere utfordringer for yrkesfag i fremtidens produksjon Utvikle helhetlig modell for "verdikjede fagarbeider" Tilrettelegge for samarbeid mellom skole, bedrift, fagforeninger, ledelse og lærling for vedlikehold og utvikling av fagarbeiderrollen

9 Teknologi for et bedre samfunn Spørreundersøkelse om dagens og fremtidens fagarbeiderkompetanse Sendt ut elektronisk pr e-post til adresselister fra – Tre arbeidstakerorganisasjoner: FF, El & IT og Arbeidsmandsforbundet – Tre arbeidsgiverorganisasjoner: Norsk Industri, Norsk teknologi og BNL sendt ut elektronisk pr e-post til xx, og vi fikk inn 1805 Fått 1805 svar – Analyse basert på n=1478

10 Teknologi for et bedre samfunn 10 Egenskaper og kvaliteter – TOPP 5 Jobbe sikkert (unngå ulykker) Kunne selve handverket godt Ha interesse for å lære og utvikle seg selv Kunne se av erfaring hva som må gjøres av arbeid Ha yrkesstolthet 99 % 97 % 95 % 94 % 93 % Kunne selve handverket godt Jobbe sikkert (unngå ulykker) Ha interesse for å lære og utvikle seg selv Utføre arbeid innen gitte tidsfrister Ha yrkesstolthet 100 % 98 % 97 % ARBEIDSTAKEREARBEIDSGIVERE

11 Teknologi for et bedre samfunn 11 Kontinuerlig læring og utvikling – allerede viktig

12 Teknologi for et bedre samfunn 12 Arbeidstakeres involvering i INNOVASJON siste 3 år Har du i løpet av de tre siste årene vært involvert i arbeid med å utvikle:

13 Teknologi for et bedre samfunn 13 Digitalisering: viktig nå – blir enda viktigere Å kunne beherske IKT scorer middels viktig i dag, men har størst forventet vekst i betydning

14 Teknologi for et bedre samfunn 14 Språk og kulturkompetanse: viktigere og viktigere

15 Teknologi for et bedre samfunn «Store bedrifter i dag leier inn billig, lav kompetanse til å gjøre hovedjobben. Feilretting/etterarbeid utføres av begrenset innleid spisskompetanse (fagbrev/- mesterbrev). Dagens virkelighet i Norge, men slikt snakkes det selvfølgelig ikke høyt om? Hvem vil innrømme dette?» «Det må snart komme mer kontroll ute i marken for å stoppe alle cowboyene der ute» «Når Statsbygg krever 40% faglærte sier det alt om hva man er blitt vant med!» «Ein lyt styrke yrkesfagene slik at fleire gode hoder går yrkesfag. Ein har ikkje behov for fleire halv- til heildårlige ingeniører pressa gjennom eit halvdårleg opplegg på ein høgskule» «Viktig å snarest mulig å få på plass et utdannings-/erfaringsløp som stimulerer til løpende faglig oppdatering» «Faste ansatte er avgjerande for å investere i utdanning/kursing» 15 Svekke kompetansen – eller styrke den?

16 Teknologi for et bedre samfunn «La teoritrøtte" ungdom få komme ut i praksis så tidlig som mulig, så kan teori komme etter hvert (mer som den gamle lærlingeordningen)». «Grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i praktiske fag vil alltid være viktig. En stor feil i grunnskolen at dette ikke vektlegges. Sløyd, håndarbeid, husstell mm. bør være obligatoriske fag i alle skoletrinn. Språk, IT og datakunnskap kommer mer av seg selv». «Det burde startes allerede på barneskolenivå med "gode relevante tester av praktisk evne til å utføre håndtverkslignende øvelser." Videre på U-skolenivå fortsette med dette. Ha karakterer. Gjøre det til viktig å være flink med hendene. Jeg som bedriftsleder har i dag liten mulighet til å lese ut fra karakterer på skole om folk har gode egenskaper til å bli en flink maler» «Utviklingen siste 20 år er veldig krevende i forhold til manglende praktiske basiskunnskaper. Mye mer fokus på basiskunnskaper og fysisk trening». 16 Styrke praksis

17 Teknologi for et bedre samfunn 17 Originalmodellen

18 Teknologi for et bedre samfunn 18 SKILLS perspektiv: "Verdikjede fagarbeider": 3 år 2 år 6 år (?) Ungdomsskole Yrkesskole Lærlingtid Kompetanseutvikling i arbeidet

19 Teknologi for et bedre samfunn 19 om

20 Teknologi for et bedre samfunn 20 om

21 Teknologi for et bedre samfunn 21 «Godt norsk» (sammenlikning innenfor et konsern) Maskiner: likt utstyrt på begge anlegg Asiatisk operatørlønn: 16 kr/t Norsk operatørlønn: 216 kr/t Norsk case = konkurransedyktig Site i Norge Site i Asia Vs.

22 Teknologi for et bedre samfunn 22 - Produktiviteten som kommer innenfra Norge Asia Bedriftens egen forklaring: Minimalisering av unødvendige styringshierarki Maksimalisering av kompetanse og styringsferdighet ute i produksjonen  Fagarbeideren: en X-faktor

23 Teknologi for et bedre samfunn Rapport fra SKILLS undersøkelsen om fagarbeiderkompetanse: i trykken nå (rapporten fra yrkesfaglig utvalg her: http://www.udir.no/globalassets/filer/fag-og- yrkesopplering/yrkesfaglig-utvalg-for-bygg-industri-og-elektro.pdf )http://www.udir.no/globalassets/filer/fag-og- yrkesopplering/yrkesfaglig-utvalg-for-bygg-industri-og-elektro.pdf Neste undersøkelse fra SKILLS: Fokus på opplæring i bedriftene Inkludering av yrkesfaglærere SKILLS tar også sikte på å skape konferanser/ "ekspertworkshops" (VG-skole, bedriftsansvarlige, fagforening, ledelse og lærling) for å presentere funn / skape diskusjon/ få tak i andre perspektiv og argument 23 Sluttord

24 Teknologi for et bedre samfunn 24 Takk for oppmerksomheten! johan.ravn@sintef.no


Laste ned ppt "Teknologi for et bedre samfunn 1 HVORDAN TILPASSE FAGUTDANNINGEN? Innlegg for LO's konferanse «Digitaliseringsutfordringene for arbeidslivet» Oslo Kongressenter,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google