Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 6: Samfunnskunnskap 8-10 (s.107) Lokalsamfunnet Etter dette kapittelet skal du kunne: Hva er en kommune? Hvorfor er Norge delt inn i kommuner?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 6: Samfunnskunnskap 8-10 (s.107) Lokalsamfunnet Etter dette kapittelet skal du kunne: Hva er en kommune? Hvorfor er Norge delt inn i kommuner?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 6: Samfunnskunnskap 8-10 (s.107) Lokalsamfunnet Etter dette kapittelet skal du kunne: Hva er en kommune? Hvorfor er Norge delt inn i kommuner? Hvilke oppgaver har kommunen? Kommunevalget

2 Kommunen Hva er en kommune? – Et geografisk område. – I Norge har vi 428 kommuner (2014). – Kommunen er en politisk enhet. Kommunen tar altså politiske avgjørelser. F.eks at det skal bygges flere skoler. Funfact: Ordet kommune er lånt fra fransk commun, som igjen er dannet av det latinske communis, som betyr «felles». Funfact: Ordet kommune er lånt fra fransk commun, som igjen er dannet av det latinske communis, som betyr «felles».

3 Elverum kommune

4

5 Norges fylker Norge har 19 fylker. Oslo er både fylke og kommune.

6 Hvorfor kommuner? Forskjeller fra sted til sted innad i landet vårt. Forskjellig hensyn å ta. Noen steder har man mange eldre, andre steder mange småbarnsfamilier. Noen steder har man mye skog- og jordbruk, andre steder kan det være fisk og industri. Andre steder igjen kan ha mye turisme som man bør ta hensyn til. Større mulighet for lokalbefolkningen til å påvirke sitt nærområde. De lokale kjenner sitt eget område best.

7 Hvordan styres kommunen? Kommunestyret: – Hvert fjerde år har vi kommunevalg. Da velger kommunens innbyggere ut hvilke representanter/politikere som skal sitte i kommunestyret. Kommunestyrene kan bestå av alt fra 11-67 representanter, utifra størrelse på kommunen. Elverum har 30 politikere i kommunestyret. – Deretter velger kommunestyret ordfører. Han/hun kommer ofte fra det største partiet i kommunen. Ordføreren er øverste leder i kommunen, og leder møtene i kommunestyret. Ordføreren representerer også kommunen utad ved offisielle anledninger. – I tillegg velges et formannskap som består av fem medlemmer. Formannskapet skal komme med forslag og forberede sakene før kommunestyremøtene. – Politikerne som er valgt inn i kommunestyret avgjør hvilke saker det skal jobbes med, og hva kommunen skal bruke pengene sine på. F.eks hvor mye penger skolene i kommunen skal få.

8 Hvordan styres kommunen? Kommuneadministrasjonen: er en egen gruppe av fast ansatte personer som ledes av rådmannen. Administrasjonens oppgave er å forberede og iverksette det politikerne vedtar. Rådmannen: er sjef for kommuneadministrasjonen og har ansvaret for å iverksette kommunestyrets vedtak og gjennomføre den daglige driften av kommunen.

9 Hvilke oppgaver har kommunen? Barnehager og skole Kultur- og fritidstilbud: – For eksempel: Idrettsanlegg, kino, bibliotek. Legesenter/helsestasjon. Sosialhjelp. Pleie/hjelp til funksjonshemmede. Barnevern. Omsorgsarbeid for rusmisbrukere. Vann og kloakk Elektrisitet. Renovasjon. Kommunale veier. Snørydding. Brann og feiertjeneste.

10 Hvor får kommunen penger fra? Skatt fra innbyggerne. Avgifter på elektrisitet, vann, kloakk, renovasjon. Pengetilskudd fra staten: – Rammetilskudd: Frie midler (penger) som kommunen kan bruke til hva de vil. – Øremerkede tilskudd: Penger som må gå til en bestemt ting som staten vil at kommunen skal bruke penger på.

11 Video: Hva er egentlig en kommune?

12 Quiz: Hva heter de største politiske partiene i Norge? + ?

13 Politiske partier i Norge Sosialistiske partierBorgerlige partier Venstresiden Høyresiden

14 Quiz: Hvem er leder for partiene i Norge?

15 Quiz: Hvem er leder for hvilket parti i Elverum? Ingvar Midthun Erik Hanstad Kersti Grindalen Martin Løken Arnfinn Uthus Gun Elisabeth Norstøm Eldri Svisdal

16 Kommunevalget Alle innbyggere over 18 år kan være med å stemme. Kan kun stemme i sin egen kommune på valgdagen, men det er mulig å forhåndsstemme i hvilken som helst kommune. På stemmeseddelen har de politiske partiene satt opp en liste over personer i partiet som du kan stemme på.

17 Valgdagen

18

19 TV2 Skole: Kommunevalget

20 Kilder: Underveis. Samfunnskunnskap 8-10. (2006) Oslo. Gyldendal Norsk Forlag. nrk.no tv2.no wikipedia.org


Laste ned ppt "Kapittel 6: Samfunnskunnskap 8-10 (s.107) Lokalsamfunnet Etter dette kapittelet skal du kunne: Hva er en kommune? Hvorfor er Norge delt inn i kommuner?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google