Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Foto: Helén Eliassen Velkommen til litt informasjon om videregående skole. Sverresborg skole Det nærmer seg slutten på ungdomsskolen og overgang til.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Foto: Helén Eliassen Velkommen til litt informasjon om videregående skole. Sverresborg skole Det nærmer seg slutten på ungdomsskolen og overgang til."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Foto: Helén Eliassen Velkommen til litt informasjon om videregående skole. Sverresborg skole Det nærmer seg slutten på ungdomsskolen og overgang til nye utfordringer og viktige valg. 1.september var det 6 måneder til søknadsfristen går ut.

2 2 -gi en oversikt over valgmulighetene i videregående skole. Rettigheter og plikter. -sette i gang en samtale hjemme der temaet er: - utdanningsprogram -skolevalg -yrke -framtid Målet med denne kvelden:

3 3 SEPTEMBER: - FORELDREMØTER SEPT/DES.: - INFO TIL ELEVENE / Arbeid i Utdanningsvalgstimene. - HOSPITERING I VGS. Alle elever hospiterer 2 dager i vgs enten i uke 45, 46, 47 eller uke 48. Søknad på nettstedet VIGO - OPPLÆRINGSDAGENE I NIDARØHALLEN (Tirsdag 6/7.november kl. 12.30) JAN./FEBR.: - SÆRSKILT SØKNAD (Søknadsfrist 1.februar) JAN./FEBR.: - SKOLEBESØK (Åpen dag, Åpen kveld) - YRKE & UTDANNING (Messe i Nidarøhallen) - INFOMØTE FOR ELEVER OG FORELDRE - INDIVIDUELLE SAMTALER MED RÅDGIVER Alle må ha fylt ut sin websøknad før fredag 15.feb. i uke 7. Vinterferien er i uke 8 (fred.18.feb. – sønd. 22.feb) Det er 5 skoledager etter vinterferien før fristen går ut. SØKNADSFRIST 1.MARS. Tidsplan mot søknad:

4 4 Nytt fag i ungdomsskolen i forb. med Kunnskapsløftet. Systematisere arbeidet med valg av utdanning og yrke. Forebygge feilvalg og frafall. Lagt til samfunnsfag. 1 time pr. uke. ”Deltatt” på vitnemålet. Ikke tellende til inntak i vgs. Utdanningsvalg

5 5 - Studier peker på flere årsaker. - Elevene kommer ikke inn på det utdanningsprogrammet de har som 1.ønske. - Elevene kommer inn på en skole langt fra hjemmet - Mange er for opptatt av hvor vennene skal gå. - Elevene tenker for lite på framtida si. - Elevene har for liten erfaring og kunnskap om mulighetene videre. Hvorfor? Mange elever fullfører ikke videregående skole

6 6 - Forskerne sier at ungdom har for liten kunnskap om alle de arbeidsoppgaver som må løses hver dag i et moderne samfunn. - Forskerne sier at svært mange ungdommer ikke aner hva deres foreldre jobber med. - Forskerne sier at foreldres innflytelse er svekket.

7 7 Nina Sandberg og Eifred Markussen, NIFU ( Norsk institutt for studier av forskning og utdanning) Trond Buland og Vidar Havn SINTEF Teknologi og samfunn Evaluering av tiltak i satsing mot frafall. (2007) Rådgiving - På vei mot framtida. (2010) - Bortvalg og prestasjoner (2004) - Stayere, sluttere og returnerte (2005) - Hvorfor velger ungdom bort videregående? (2005) - Forskjell på folk - hva gjør skolen? (2006) - Reformer i utdanningssystemet - hva har de ført til? (2007) - Bortvalg og prestasjoner (2010) - Frafall i utdanning for 16-20 åringer i Norden. (2010) Frafallsproblemene i v.g.s. www.nifu.no udir.no og regjeringen.no

8 8 Hospitering i videregående skole Alle i 10.klasse skal få hospitere to dager på et utdanningsprogram ved en videregående skole. Elevene skal velge tre Utdanningsprogram,i prioritert rekkefølge. De kan også ønske seg inntil to skoler pr. utdanningsprogram. Elevene får brukernavn og passord og skal søke på internett. Her er fokuset valg av utdanningsprogram og ikke valg av skole. Det er utarbeidet fagplaner for hospiteringen. Hospiteringen vil foregå i ukene 45, 46, 47, og 48. Elevene benytter søknad på Vigo.no

9 9 Opplæringsloven Lovfestet rett til videregående opplæring (Reform 94)  Gir lovfestet rett til 3 års videregående opplæring.  Tatt ut i løpet av 5 år.  Man kan velge blant 12 utdanningsprogram.

10 10 EN SOLID INSATS PÅ UNGDOMSSKOLEN GJØR DET ENKLERE Å NÅ MÅLET I VIDEREGÅENDE. UTEN SLUTTKOMPETANSE BLIR DET UMULIG Å KOMME INN PÅ HØYERE UTDANNING OG VANSKELIGERE Å FÅ JOBB. MÅLET ER SLUTTKOMPETANSEN I VIDEREGÅENDE SKOLE.

11 11 1: Vil bli noe! Videregående opplæring (UDIR) 2: Nettstedet www.vilbli.no 3: Våre hjemmesider. www.trondheim.kommune.no/sverresborg-skole Informasjon: Messeavisen ”Velg et yrke”, Opplæringsdagan 2012 Elevene jobber med oppgaver på forhånd. Dette er et av de mest oppdaterte nettsidene i forhold til yrke og utdanning. De er under redigering.

12 12 To hovedretninger: 1: Yrkeskompetanse (fagbrev/svennebrev) 2: Studiekompetanse (Allmennfag) (Examen artium)

13 13 Utdanningsprogram  Idrettsfag  Musikk, dans og drama  Studiespesialisering  Bygg- og anleggsteknikk  Design og håndverk  Elektrofag  Helse- og sosialfag  Medier og kommunikasjon *  Naturbruk *  Restaurant- og matfag  Service og samferdsel  Teknikk og industriell produksjon Fagbrev Studie kompetanse Yrkes Kompetanse

14 14 VG1VG2VG3 VG1VG2 VG3 LÆRLING Studie- kompetanse Fagbrev Svennebrev Høyskole/ universitet Jobb Allm.fag. påbygning 1: 2: 30% - 70% LØNN Teknisk fagskole Mesterbrev  Et år i utlandet  Et år på folkehøgskole  Jobbe et år 1/3 Fellesfag 2/3 Programfag 1.år2.år3.år 1.år2.år3.år + 4.år PROBLEMET KAN OPPSTÅ HER!!! Du kommer ikke videre pga en dårlig studie- kompetanse. Ingen retur, da retten er brukt opp. Du kan gå v.g.s. bare en gang!

15 15 Kjernefag på alle utdanningsprogram Norsk Matematikk Engelsk Samfunnsfag Naturfag FELLESFAG Historie Geografi Samfunnskunnskap Gym. Språk Tysk Fransk Spansk Kinesisk Gjelder studiekompetanse

16 16 30 t/u STUDIESPESIALISERING

17 17 STUDIESPESIALISERING 4 programområder: Realfag (Matematikk, fysikk, kjemi, biologi) Språk (Internasjonal engelsk, fremmedspråk m.m.) Samfunnsfag (historie, filosofi, sosiologi m.m.) Økonomi (Samfunnsøk.,næringslivsøk. m.m.) Formgiving ( Tidl. Tegning,form og farge) AKTUELLE SKOLER Byåsen videregående skole Trondheim Katedralskole Thora Storm videregående skole Strinda videregående skole

18 18 med formgiving 35 t/u STUDIESPESIALISERING

19 19 5 timer interessefag 30t/u 5t/u Tils. 35t/u ”Krydderfag” STUDIESPESIALISERING

20 20 Studier med særskilte opptakskrav: -NTNU (NTH) (mastergrad) -INGENIØRHØYSKOLE (bachlor) -MEDISIN -FARMASI -RESEPTAR -TANNMEDISIN -VETERINÆR -MASTERGRAD I NATURFORVALTNING (UMB/ Ås) -NORGES HANDELSHØYSKOLE/HANDELSAKADEMIET -YRKER INNEN LUFTFART DVS: Da må man velge Realfag på vg2og vg3, Studiespesialisering.

21 21 Musikk,dans,drama og Idrettsfag 35 t/u

22 22 Yrkesfaglig utdanningsprogram Vg3 Allmennfaglig påbygning 30 timer/uke med fellesfag 35 t/u

23 23 Fellesfag 30 timer/uke Prosjekt til fordypning 5 timer/uke Yrkesfag m / 3.år på skole (Medier og Komm. og Naturbruk) Vg3

24 24 Elevene søker på internett. (Web-søknad) De logger seg på nettstedet www.vigo.no Elevene benytter MinID til innlogging. Innloggingsinfo. kommer automatisk i posten i januar. Eleven har selv ansvar for å ta vare på dette. Det er anledning til å fylle ut 3 ulike utdanningsprogram, med max 2 skoler bak hvert utd.progr. Elevene får hjelp til å fylle ut søknaden på skolen. Elevene kan fylle ut søknaden hjemme og endre den til midnatt 1.mars.

25

26

27

28 28 To viktige føringer: -Alle skal, så langt det lar seg gjøre, gå på skole i nærheten av hjemmet sitt. (Hele Trondheim betegnes som i nærheten av hjemmet) -Alle skal, i den grad det er mulig, få gå på sitt primært valgte utdanningsprogram. (Her er det karakterene på vitnemålet som bestemmer)

29 29 Elevene får svar ca 10. juli, 2013. -SMS, ev. e-post, med beskjed om å logge seg på sin søknad på www.vigo.no.www.vigo.no Da er det viktig at de har tatt vare på innloggingsprosedyrene. (mobiltelefon, ev. pinkoderark, selvvalgt passord, epostadr.) ALLE ELEVER MÅ SVARE INNEN 8 DAGER. HVIS IKKE MISTER DE PLASSEN TIL ANDRE. HVIS MAN ER PÅ FERIE I DEN PERIODEN MÅ MAN HUSKE Å SENDE INN ET FORHÅNDSSVAR FØR MAN DRAR. Elevene kan registrere et forhåndssvar allerede på søknaden. (Det anbefales)

30 30 Ca. 94% av våre elever har kommet inn på 1. valgte utd.progr., samt en av skolene de ønsket å gå på. I fjor var tallet 80%. 6 km.-grensa fungerer brukbart, best på studiespesialisering. Strinda vgs er aktuell for stud.spes.søkere. Thora Storm har krevd lavere pengsum enn tidligere. Charlottenlund vgs har hatt god søking til stud.spes. Media og kommunikasjon, Musikk/Dans/Drama krever høy poengsum. For de få som ikke har fått den linje og skole de ønsket, ligger hovedårsaken i stort sprik mellom ambisjoner og karakterer. Noen kommentarer til høstens inntak:

31 31 Inntakskontoret følger forskrift for inntak til vgs til punkt og prikke etter opplæringsloven. Ingen mellommenneskelige vurderinger tas i betraktning. Det er utelukkende karaktergrunnlaget som teller. Denne praksis er uangripelig og det har ingen hensikt å klage. Noen kommentarer til høstens inntak: (forts.)

32 32 Nettsteder: http:www.trondheim.kommune.no/sverresborg-skole http://www.vilbli.no http://www.stfk.nohttp://www.stfk.no Utdanning http://www.utdanning.nong.no http://www.nav.no http://you.ls.no Individuelle samtaler: Stein Bonesmo tlf:72 54 69 48 E-post: stein.bonesmo@trondheim.kommune.no


Laste ned ppt "1 Foto: Helén Eliassen Velkommen til litt informasjon om videregående skole. Sverresborg skole Det nærmer seg slutten på ungdomsskolen og overgang til."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google