Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE FOR 8.TRINN VED GYSTADMARKA UNGDOMSSKOLE 07.09.2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE FOR 8.TRINN VED GYSTADMARKA UNGDOMSSKOLE 07.09.2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE FOR 8.TRINN VED GYSTADMARKA UNGDOMSSKOLE 07.09.2015

2 Presentasjon av de ansatte Christer Lysaker - kontaktlærer 8A Mette Olsen– kontaktlærer 8B Mari K. Andersen– kontaktlærer 8C Elisa Kjernsvik – kontaktlærer 8D Eivind Skjelvik, Tonje Myrlund, Herta Marie Solberg, Parham Alavi, Christian N. Karlsen, Ida L. Gulla, Per- Øistein Holt, Marlene Mothes, Katharina Bjoraa, Espen Beer, Kari-Hege Isaksen, Ragnhild Lorentzen, Christine Andersen, Gunn Tierney, Janne Asserson (konsulent) Anne Marthe Ruud – miljøterapeut Jon Inge Maridal - avdelingsleder Ivar Chavannes - rektor

3 Ullensakerskolen Ullensakerskolen framstår som RAK  Rettvendt  Ambisiøs  Kompetent Slagord: Mer læring for alle! Hovedmålsetting: økt læringsutbytte for alle elever

4 Organisering og arbeidsmåter  Fire kontaktlærere – faglærere i flere fag  Undervisning i klasserommene og spesialrom – mye ‘styrk’, varierte arbeidsformer og digitale hjelpemidler  Utviklingssamtaler (to per år), elevsamtaler og foreldremøter  Arbeidsplaner/ ukeplaner digitalt  It's Learning – skolens digitale læringsplattform  Digital meldingsbok – ‘Transponder’  Leksehjelp tirsdag etter siste time

5 ‘God undervisning’!

6 Vurdering - med og uten karakter  Se på http://www.udir.no/Vurdering/http://www.udir.no/Vurdering/  Vurdering for læring – underveisvurdering og fremovermelding, samt elevens egenvurdering  Fagkarakterer: 1-6, orden/oppførsel: god-nokså god-lite godt  Kompetansemål ut fra K06, http://www.udir.no/Lareplaner/http://www.udir.no/Lareplaner/  Grad av måloppnåelse (i kroppsøving teller innsats også)

7 Nasjonale prøver Pilotering i engelsk Lesing, regning og engelsk – Grunnleggende ferdigheter + engelsk Hovedregel – Alle elever gjennomfører – Enkelte fritak etter samarbeid med foresatte Systematisk resultatoppfølging

8 Godt psykososialt læringsmiljø «Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring» Det sosiale miljøet på skolen. Hvordan man oppfører seg ovenfor hverandre. Fokus på forebygging Samtaler – tett samarbeid med foresatte Trivselsundersøkelse Grupper

9 Forventninger og ordensreglement  Hvordan skal vi ha det og hvordan jobber vi: tydelige forventninger til alle voksne og elever ved skolen fra skolestart: dette legger grunnlaget for mange år framover!  Skolen utarbeider eget ordensreglement som skal gjelde fra skolestart 2015 – klassene har gjennomgått det og det har blitt sendt hjem med ranselposten  Se også på http://www.udir.no/Laringsmiljo/ som et godt utgangspunkthttp://www.udir.no/Laringsmiljo/

10 Oppstarten på ungdomstrinnet Hvordan har det gått?

11 10. trinnstur

12 Digital meldingsbok - Transponder Melding om sykdom Korte beskjeder til kontaktlærer 59 44 01 13 Hvem kan lese meldingene?

13 It’s learning Fellesbruker for hver klasse Brukernavn: – GUS8a, GUS8b, GUS8c, GUS8d osv. Passord: – Gystadmarka Klart i løpet av kort tid – beskjed via Transponder

14 Noen viktige datoer høst 2015 Skolerute 2015-2016: se på https://www.ullensaker.kommune.no/Virksomheter/Sk oler-Ullensaker/Grunnskole1/Skolerute1/ https://www.ullensaker.kommune.no/Virksomheter/Sk oler-Ullensaker/Grunnskole1/Skolerute1/ Nasjonale prøver: - lesing: 15. september - regning og engelsk: 14. september til 9. oktober Høstferie: uke 40 Fargerik fotball og antimobbeshow: 17. og 22. september Skolen er stengt 29. og 30. oktober (planleggingsdager) Større heldagsprøver/tentamener: overgang nov./des. Juleferie: 23.desember til og med 4. januar

15 Spørsmål? Slutt på fellesdelen – vi tar en kort pause før vi går til klasserommene hvor foreldremøtet fortsetter - Husk å stille til valg til FAU og klassekontakt! Takk for nå


Laste ned ppt "VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE FOR 8.TRINN VED GYSTADMARKA UNGDOMSSKOLE 07.09.2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google