Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidslivsfag -utprøving av nytt praktisk fag på ungdomsskolen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidslivsfag -utprøving av nytt praktisk fag på ungdomsskolen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidslivsfag -utprøving av nytt praktisk fag på ungdomsskolen

2 Arbeidslivsfaget Bakgrunn: I Stortingsmelding nr 44 Utdanningslinja tar Kunnskapsdepartementet til orde for å skape et ungdomstrinn som tar bedre hensyn til variasjonen mellom elevene. Mål: skape bedre motivasjon for flere.

3 Arbeidslivsfaget Faget Arbeidslivsfag prøves ut i 81 kommuner fra høsten 2010. I forsøksperioden vil faget være et alternativ som sidestilles med alternativene fremmedspråk, norsk/samisk/engelsk fordypning.

4 Arbeidslivsfaget Som utgangspunkt for utprøvingen er en forsøkslæreplan for faget under utarbeidelse.

5 Arbeidslivsfaget Elevene skal vurderes med karakter i faget og karakteren skal telle ved inntak til videregående opplæring. Det er viktig at faget likestilles med de andre fagene, slik at det blir et fag med egenverdi og et reelt alternativ. Det skal ikke være et "oppsamlingsfag".

6 Arbeidslivsfaget Forsøkslæreplanen er bygget opp med: - Formål - Struktur - Grunnleggende ferdigheter - Hovedområdene Tjenester og produkter, Yrkesetikk og arbeidsmiljø - Kompetansemål for hovedområdene - Vurdering i faget

7 Arbeidslivsfaget Timetallet skal i løpet av 8. - 10. årstrinn være 227 timer. Fra før har elevene mulighet til å velge et fremmedspråk; fransk, tysk, spansk eller russisk. Skoleeier kan tilby andre språk i tillegg. Alternativt kan de velge fordypning i engelsk, norsk eller samisk.

8 Arbeidslivsfaget Arbeidslivsfaget tar utgangspunkt i yrkesfaglige utdanningsprogram tilpasset ungdomstrinnet. Opplæringen i faget skal tilby praktisk arbeid med oppgaver som særpreger ulike yrker. Samarbeid med fagmiljøer. Fagforbundet framhever også viktigheten av samarbeid med partene i arbeidslivet.

9 Arbeidslivsfaget For å lykkes med faget må dette tas i betraktning: - informasjon til elever, foresatte og samarbeidspartnere - faget må konkretiseres for elevene - noen utdanningsprogram kan grupperes sammen - kompetansebehov og samarbeid om dette og lokaler/utstyr må avklares i forkant

10 Arbeidslivsfaget For å lykkes med faget forts.: - fleksibilitet i forhold til organiseringen av faget. - lengre undervisnings-/arbeidsøkter enn normalt kan bli nødvendig - faget kan gjennomføres også på andre læringsarenaer enn egen skole

11 Arbeidslivsfaget For å lykkes med faget: - gruppestørrelse: hensiktsmessig med mindre grupper av elever, f.eks maks 15 - samarbeidsavtaler med videregående skoler og lokalt arbeidsliv bør inngås - avtalene kan handle om bruk av lokaler, personale, kompetanseheving.

12 Arbeidslivsfaget For å lykkes med faget forts.: - forsikringsordninger må avklares - HMS-arbeid må få stor oppmerksomhet - nødvendig transport i forbindelse med gjennomføring av faget må avklares

13 Arbeidslivsfaget Utdanningsdirektoratet har utarbeidet tips til forsøkskommunene. En veiledning i faget blir også utarbeidet. Faget kan bli obligatorisk fra 2013.

14 Arbeidslivsfaget Fagforbundet mener at alle elever har behov for å lære mer om arbeidslivet, hvordan kan vi få til det? Dette kan bli en del av diskusjonen hvis faget skal bli et fag i alle kommuner etter utprøvingen.


Laste ned ppt "Arbeidslivsfag -utprøving av nytt praktisk fag på ungdomsskolen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google