Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jobbsøkerkurs Revidert 03.01.13. Ellen Brun Utdanningsforbundet Vestfold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jobbsøkerkurs Revidert 03.01.13. Ellen Brun Utdanningsforbundet Vestfold."— Utskrift av presentasjonen:

1 Jobbsøkerkurs Revidert 03.01.13. Ellen Brun Utdanningsforbundet Vestfold

2 Utdanningsforbundet Landets største organisasjon for pedagoger fra førskole til høgskole og universitet Ca 160.000 medlemmer Nær 7000 medlemmer i Vestfold Fylkeskontoret i Vestfold er i Munkegaten 3, 3126 Tønsberg Adresse og e-post presenteres senere 14 lokallagskontorer. Egen liste vedlegges

3 Utlysningsplikt Hvor finner du ledige stillinger? Nettet: finn.no Utdanning – fagbladet til Utdanningsforbundet NAV.no Kommunenes hjemmesider Aviser Internt i egen kommune Aviser:

4 Utlysningsteksten Stillingstittel Stillingsstørrelse Kvalifikasjonskrav Søknadsfrist Ansettelsesvilkår: Oppsigelig, vikariat Informasjon om barnehagen / skolen

5 Gode råd Ta vare på utlysningen www.finn.no / nav.nowww.finn.no Ta kontakt med styrer, eier, rektor eller kommuneadministrasjonen for opplysninger Vis at du er interessert Hold deg til en kommune slik at du opparbeider deg fortrinnsrett og lokal ansiennitet Så stor stilling som mulig – pensjon, viktigere enn før

6 Søknaden Les utlysningsteksten nøye Søknadsfrist Eget søknadsskjema? Overskrift jf utlysningen Dersom det er utlyst flere stillinger, presiser hvilke / hvilken stilling søknaden gjelder Oversikt over utdanning og praksis

7 Søknaden forts Legg ved godkjente vitnemål og attester. God orden! Andre relevante opplysninger: Kurs, omsorgsarbeid, erfaring fra organisasjonsarbeid m.v. Hvorfor søke denne stillingen Referanser Underskrift NB: Sommerfullmakt (mobil). Vær tilgjengelig

8 Saksbehandling Søkerliste: Navn, adresse, stilling Utvidet søkerliste: Tilleggsopplysninger om utdanning og praksis, andre opplysninger. Rett på å få tilgang til utvidet søkerliste – må be om den. Du får den ikke automatisk. Tillitsvalgte rett på informasjon.

9 Vurdering (barnehage) Hovedtariffavtalen § 2.2: Det skal i første rekke tas hensyn til søkerens kvalifikasjoner. Kvalifikasjoner: Utdanning, praksis og egnethet

10 Vurdering (skole) Opplæringsloven § 10-5: Når en må velge mellom flere søkere til den samme stillingen, skal det legges vekt på utdanning og praksis, hvilket undervisningsbehov tilsettingen skal ta sikte på å dekke, og hvor kvalifisert søkeren ellers er for stillingen: utgangspunkt: Utlysningsteksten Konkurranseansiennitet (praksis etter utdanning) Utdanning Personlige kvalifikasjoner?

11 Intervju Hvem innkalles? Hvem deltar i et intervjupanel? Hvilke spørsmål kan tas opp / hvilke ikke? (AML) Bruk av referanser Viktig å ha klarert med disse. Velg referanser med omhu.

12 Tilsetting Innstilling fra administrasjonen og Utdanningsforbundet (arbeidstakerorganisasjoner) Tilsetting – i hvilket organ? Melding om vedtak – svarfrist Tilsettingsbrev. Først da er jobben din Husk å trekke deg fra andre jobber du har søkt så snart som mulig – kollegialt og riktig

13 Utdanningsforbundets rettigheter Drøfte stillingsbehov Få tilsendt utvidet søkerliste Rett til innsyn Uttalelsesrett Delta i intervjupanel Representasjon i tilsettingsutvalg

14 Kompetanse i barnehagen Styrer, støttepedagog og pedagogisk leder: Førskolelærerutdanning Dispensasjonsregler

15 Kompetanse i grunnskolen, 1. trinn Førskolelærer med minimum 60 studiepoeng videreutdanning innrettet på undervisning på b-trinnet (fra 01.08.2008) Førskolelærer med spesialpedagogikk, minimum 60 studiepoeng (20 vekttall) Allmennlærer Faglærerutdanning i praktisk / estetiske fag eller tilsvarende kompetanse med minst 30 studiepoeng (10 vekttall) relevant utdanning Opplæringsloven § 10, forskrift § 14 (revidert)

16 Kompetanse i grunnskolen, 2. – 4. trinn Førskoleutdanning og 60 studiepoeng innrettet mot undervisning på småskoletrinnet Førskoleutdanning med spesialpedagogikk med minst 60 studiepoeng Allmennlærer Faglærerutdanning i praktisk / estetiske fag eller tilsvarende kompetanse med minst 30 studiepoeng (10 vekttall) relevant utdanning

17 Kompetanse i grunnskolen, 5.-10. trinn Allmennlærer Faglærerutdanning i praktisk / estetiske fag eller tilsvarende kompetanse med minst 30 studiepoeng (10 vekttall) relevant utdanning Yrkesfaglærer i fag vedkommende har minst 30 studiepoeng Universitets – og høyskoleutdanning. Samlet minst 240 studiepoeng (inkludert pedagogikk) i fag med minimum 30 studiepoeng Førskoleutdanning med minimum 60 studiepoeng spesialpedagogikk Ungdomstrinn: 60 studiepoeng i hhv engelsk, matematikk og norsk (fra 01.08.2008)

18 Medlemskap i Utdanningsforbundet § 3 Medlemskap: § 3.1.1 Pedagogisk personale med godkjent utdanning, tilsatt i barnehage, grunnskole, videregående opplæring, folkehøyskole, høyskole eller universitet § 3.1.2 Andre med kompetanse som lektor, faglærer, lærer eller førskolelærer

19 Medlemskap i Utdanningsforbundet §3.1.3 Studenter ved høyskole og universitet innenfor studier som kan gi kompetanse som ovenfor, men ikke fyller vilkårene for ordinært medlemskap, jf § 12.2 §12 Studentmedlemmer Studentmedlemmer blir organisert i en studentorganisasjon; Pedagogstudentene, PS, med egne vedtekter godkjent av sentralstyret

20 Privat arbeidsgiver? Det er private barnehager og skoler i Vestfold Hva er det viktig å passe på? Tariffavtale Pensjon

21 Utdanningsforbundet Vestfold Munkegaten 3, 3126 Tønsberg E-post: vestfold@utdanningsforbundet.novestfold@utdanningsforbundet.no Tlf: 33 30 09 40 Fylkesleder Petter Andersen 95 78 86 95 Ellen Brun, organisasjonssekretær, 33 30 09 47/ 99 52 17 30

22 Lokallagsledere i Vestfold Andebu: Siv Breitve, 93429408 post@Andebu.utdanningsforbundet.no Horten: Sølvi Nygaard Kvam, 33043957 / 92403641 post@Horten.utdanningsforbundet.no Hof: Fred Nordseth, 95877218 post@Hof.utdanningsforbundet.no Holmestrand: Arild Sundt, 48189736 post@Holmestrand.utdanningsforbundet.no Lardal: Jørn Flåtsund, 98842142 post@Lardal.utdanningsforbundet.no

23 lokallagsledere Larvik: Lar Kristian Waale, 93282710 post@Larvik.utdanningsforbundet.no Nøtterøy: Kjellaug Lien, 91700475 post@Notteroy.utdanningsforbundet.no Re: Else Kathrine Lønmo, 91312467 post@Re.utdanningsforbundet.no Sande: Anita L. Tverberg, 92049847 post@Sande.utdanningsforbundet.no Sandefjord: Kjell Ivar Einarsen, 33416990 post@Sandefjord.utdanningsforbundet.no

24 lokallagsledere Stokke: Anne Christin Holthe, 48064518 post@Stokke.utdanningsforbundet.no Svelvik: Leif Tangen, 95170155 post@Svelvik.utdanningsforbundet.no Tjøme: Kurt Faltin, 90941369 post@Tjome.utdanningsforbundet.no Tønsberg: Øyvind Werrum, 92832229 post@Tonsberg.utdanningsforbundet.no


Laste ned ppt "Jobbsøkerkurs Revidert 03.01.13. Ellen Brun Utdanningsforbundet Vestfold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google