Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

19. sep. 2016 1 Tilbakekrav - hvordan skaffe informasjon ved mistanke om svindel ? Bostøttesamling, Bodø 21. oktober 2011 Trine Melheim, Strategikontoret/SJUR.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "19. sep. 2016 1 Tilbakekrav - hvordan skaffe informasjon ved mistanke om svindel ? Bostøttesamling, Bodø 21. oktober 2011 Trine Melheim, Strategikontoret/SJUR."— Utskrift av presentasjonen:

1 19. sep. 2016 1 Tilbakekrav - hvordan skaffe informasjon ved mistanke om svindel ? Bostøttesamling, Bodø 21. oktober 2011 Trine Melheim, Strategikontoret/SJUR

2 19. sep. 2016 2 Offentlige tilgjengelige opplysninger En rekke opplysninger det offentlige har er normalt tilgjengelig for alle eksempelvis: - Foretaksregister og Regnskapsregisteret - Løsøreregisteret -Småbåtregisteret -Gjeldsordningsregisteret -Ektepaktregisteret -Konkursregisteret

3 19. sep. 2016 3 Fors off tilgjengelige opplysninger -Opplysninger fra kredittopplysningsbyråene som kan kjøpes -Skattelister -Grunnboken og GAB (eiendomsregisteret) -Førerkortregistert -Dommer fra domstolene -Opplysninger som er offentlige etter offentleglova, straffeprosessloven osv

4 19. sep. 2016 4 Hvordan få tak i opplysningene? Hovedformer for tilgang -Internet -Aviser ol -Kontakt med det aktuelle organ -Særskilte betalingsregister

5 19. sep. 2016 5 Opplysninger på internet Eiendomsinformasjon Lokalavisenes oversikt over eiendomsoverdragelser, se http://forbruker.f-b.no/eiendomsbasen/. Om boliger for salg se www.boliga.no http://forbruker.f-b.no/eiendomsbasen/www.boliga.no Lurer man på hva slags bolig det er, så se eks på www.google.com/earth ; www.1881.no www.google.com/earthwww.1881.no Adresseopplysninger/hvem bor på samme adresse www.telefonkatalogen.nowww.telefonkatalogen.no ; www.1881.nowww.1881.no

6 19. sep. 2016 6 Forts. opplysninger på internett Firmaopplysninger Finnes på Brønnøysundregisterets sider www.brreg.no www.brreg.no Formue og inntektsopplysninger www.skattelister.no Diverse opplysninger internet Eks aviser, facebook osv. Ikke forbudt å bruke dette – blir en opplysning i saken – husk saksbehandlingsreglene

7 19. sep. 2016 7 Lukkede registre

8 19. sep. 2016 8 Forts. lukkede register Trygderegisteret (hva slags ytelse og hvor mye) Ligningsregisteret

9 19. sep. 2016 9 Opplysninger fra den aktuelle etat Offentlighetsloven Gir rett til innsyn i mye. Hva har bostøttemottageren samtykket i på søknadsskjemaet? Ulike varianter av skjemaet – sjekk ut det som foreligger i saken.

10 19. sep. 2016 10 Dagens bostøtteskjema ” Ved din underskrift samtykker du også til at opplysninger kan innhentes uavhengig av bestemmelser om taushetsplikt …..Med din underskrift bekrefter du at opplysninger som du gir på dette søknadsskjema er riktige, og at opplysningen kan suppleres og kontrolleres”. Teksten kan forbedres med tanke på kontroll – fokuset i dag: Behandle søknaden

11 19. sep. 2016 11 Opplysninger fra politiet Erfaring med at svindel av offentlige ytelser ofte ikke kommer alene. Politiet har mulighet til å gi oss opplysninger i en viss grad jf straffeprosessloven Siktelser vil man ofte kunne få innsyn i Tiltalebeslutninger og dommer i straffesaker er normalt offentlige.

12 19. sep. 2016 12 Opplysninger fra NAV Nav loven (2006 nr 20) § 7 ”Opplysninger til andre forvaltningsorganer kan gis når det er nødvendig for å fremme Arbeids- og velferdsetatens oppgaver, for å forebygge vesentlig fare for liv eller alvorlig skade på noens helse eller for å hindre at noen urettmessig får utbetalt offentlige midler eller unndrar midler fra innbetaling til det offentlige”.

13 19. sep. 2016 13 Opplysninger fra NAV Lov om sosialtjenester i NAV, har ikke unntaket i NAV-loven § 7 om svindel av offentlige midler.

14 19. sep. 2016 14

15 19. sep. 2016 15

16 19. sep. 2016 16

17 19. sep. 2016 17 Tips - anonyme Har begrenset verdi som bevis Kan tilsi at man bør gjøre undersøkelser

18 19. sep. 2016 18 Tips fra navngitte kilder Kan gi grunnlag for undersøkelser Kan være godt bevis Har tipseren taushetsplikt? Straffbart for tipseren og kompliserende i forhold til regler om bevis Tipseren ønsker å være anonym i forhold til bostøttemottageren. Fvl § 19 annet ledd gir mulighet til å beskytte kilder, men ”særlig grunn” må foreligge

19 19. sep. 2016 19 Arrest – hva er det? Svindlerens eiendeler ”fryses” slik at man sikrer at de ikke forsvinner Eksempel på bruk: Svindleren er på vei ut av landet eller utvandret til utlandet


Laste ned ppt "19. sep. 2016 1 Tilbakekrav - hvordan skaffe informasjon ved mistanke om svindel ? Bostøttesamling, Bodø 21. oktober 2011 Trine Melheim, Strategikontoret/SJUR."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google