Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

19. sep. 2016 1 Tilbakekrav - hvordan skaffe informasjon ved mistanke om svindel ? Bostøttesamling, Bodø 21. oktober 2011 Trine Melheim, Strategikontoret/SJUR.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "19. sep. 2016 1 Tilbakekrav - hvordan skaffe informasjon ved mistanke om svindel ? Bostøttesamling, Bodø 21. oktober 2011 Trine Melheim, Strategikontoret/SJUR."— Utskrift av presentasjonen:

1 19. sep Tilbakekrav - hvordan skaffe informasjon ved mistanke om svindel ? Bostøttesamling, Bodø 21. oktober 2011 Trine Melheim, Strategikontoret/SJUR

2 19. sep Offentlige tilgjengelige opplysninger En rekke opplysninger det offentlige har er normalt tilgjengelig for alle eksempelvis: - Foretaksregister og Regnskapsregisteret - Løsøreregisteret -Småbåtregisteret -Gjeldsordningsregisteret -Ektepaktregisteret -Konkursregisteret

3 19. sep Fors off tilgjengelige opplysninger -Opplysninger fra kredittopplysningsbyråene som kan kjøpes -Skattelister -Grunnboken og GAB (eiendomsregisteret) -Førerkortregistert -Dommer fra domstolene -Opplysninger som er offentlige etter offentleglova, straffeprosessloven osv

4 19. sep Hvordan få tak i opplysningene? Hovedformer for tilgang -Internet -Aviser ol -Kontakt med det aktuelle organ -Særskilte betalingsregister

5 19. sep Opplysninger på internet Eiendomsinformasjon Lokalavisenes oversikt over eiendomsoverdragelser, se Om boliger for salg se Lurer man på hva slags bolig det er, så se eks på ; Adresseopplysninger/hvem bor på samme adresse ;

6 19. sep Forts. opplysninger på internett Firmaopplysninger Finnes på Brønnøysundregisterets sider Formue og inntektsopplysninger Diverse opplysninger internet Eks aviser, facebook osv. Ikke forbudt å bruke dette – blir en opplysning i saken – husk saksbehandlingsreglene

7 19. sep Lukkede registre

8 19. sep Forts. lukkede register Trygderegisteret (hva slags ytelse og hvor mye) Ligningsregisteret

9 19. sep Opplysninger fra den aktuelle etat Offentlighetsloven Gir rett til innsyn i mye. Hva har bostøttemottageren samtykket i på søknadsskjemaet? Ulike varianter av skjemaet – sjekk ut det som foreligger i saken.

10 19. sep Dagens bostøtteskjema ” Ved din underskrift samtykker du også til at opplysninger kan innhentes uavhengig av bestemmelser om taushetsplikt …..Med din underskrift bekrefter du at opplysninger som du gir på dette søknadsskjema er riktige, og at opplysningen kan suppleres og kontrolleres”. Teksten kan forbedres med tanke på kontroll – fokuset i dag: Behandle søknaden

11 19. sep Opplysninger fra politiet Erfaring med at svindel av offentlige ytelser ofte ikke kommer alene. Politiet har mulighet til å gi oss opplysninger i en viss grad jf straffeprosessloven Siktelser vil man ofte kunne få innsyn i Tiltalebeslutninger og dommer i straffesaker er normalt offentlige.

12 19. sep Opplysninger fra NAV Nav loven (2006 nr 20) § 7 ”Opplysninger til andre forvaltningsorganer kan gis når det er nødvendig for å fremme Arbeids- og velferdsetatens oppgaver, for å forebygge vesentlig fare for liv eller alvorlig skade på noens helse eller for å hindre at noen urettmessig får utbetalt offentlige midler eller unndrar midler fra innbetaling til det offentlige”.

13 19. sep Opplysninger fra NAV Lov om sosialtjenester i NAV, har ikke unntaket i NAV-loven § 7 om svindel av offentlige midler.

14 19. sep

15 19. sep

16 19. sep

17 19. sep Tips - anonyme Har begrenset verdi som bevis Kan tilsi at man bør gjøre undersøkelser

18 19. sep Tips fra navngitte kilder Kan gi grunnlag for undersøkelser Kan være godt bevis Har tipseren taushetsplikt? Straffbart for tipseren og kompliserende i forhold til regler om bevis Tipseren ønsker å være anonym i forhold til bostøttemottageren. Fvl § 19 annet ledd gir mulighet til å beskytte kilder, men ”særlig grunn” må foreligge

19 19. sep Arrest – hva er det? Svindlerens eiendeler ”fryses” slik at man sikrer at de ikke forsvinner Eksempel på bruk: Svindleren er på vei ut av landet eller utvandret til utlandet


Laste ned ppt "19. sep. 2016 1 Tilbakekrav - hvordan skaffe informasjon ved mistanke om svindel ? Bostøttesamling, Bodø 21. oktober 2011 Trine Melheim, Strategikontoret/SJUR."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google