Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regnskapskurs for ungdomsbedrifter. Introduksjon Hvorfor føre regnskap: Orden og oversikt Hvordan føre regnskap: Regnskapets oppbygning Bokføring Hvordan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regnskapskurs for ungdomsbedrifter. Introduksjon Hvorfor føre regnskap: Orden og oversikt Hvordan føre regnskap: Regnskapets oppbygning Bokføring Hvordan."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regnskapskurs for ungdomsbedrifter

2 Introduksjon Hvorfor føre regnskap: Orden og oversikt Hvordan føre regnskap: Regnskapets oppbygning Bokføring Hvordan kontere bilag Balanse- og resultatregnskap Ulike konti Avstemming

3 FILM: Inspirasjonsfilm Utrykt UB Inspirasjonsfilm Utrykt UB

4 Gjennomgå oppgaver fra forarbeidet Vi begynner med å gjennomgå fasit fra oppgavene i forarbeidet. Oppgave 1 – Dokumentasjon Oppgave 2 - Kasseavstemming

5 Oppgave 1 - Dokumentasjon Se på bilagene, og svar på: Hva har skjedd? Hva er det bilaget dokumenterer? Mangler det noe på bilaget?

6 Bilag A

7 Bilag A - fasit Tove 2320 Furnes Kredittsalg Navn på kjøper

8 Bilag B

9 Bilag B - fasit Kontantkjøp Kvitteringsblokk 22/11/10 Ramona Formål med kjøpet Dato og underskrift

10 Bilag C

11 Bilag C - fasit Kontantsalg 999846555 4 Organisasjonsnummeret til ungdomsbedriften Kvitteringsnummer

12 Bilag D

13 Bilag D - fasit Utbetalt lønn Dato, sum og hvem det er utbetalt til Underskrift for utbetalt lønn Underskrift mottatt lønn

14 Bilag E

15 Bilag E - fasit Kredittsalg (mottar betaling for tidligere salg) En henvisning til hva beløpet gjelder FakturanummerBeløpFakturadato 081000,002010.12.08

16 Oppgave 2 - Kasseavstemming Fokus UB driver fotobedrift, og har arrangert russefotografering på skolen 14.3.11. De selger hver fotografering for 225 kroner, og som giveaway får kjøperne også litt sjokolade. Du skal foreta en kasseavstemming etter denne dagen. Ungdomsbedriften hadde 68 kroner i kassa før dagen begynte. Før dette inn på riktig plass i skjemaet Summer bilagene (dokumentasjonen) og før dem inn på rett plass i skjema Opptalt kasse ved dagens slutt er kr 829,- Før dette inn på riktig plass Hvorfor skal kasseavstemminga signeres av to personer?

17 Oppgave 2 - fasit Kasseavstemminga skal underskrives av to personer for å sikre at alt er korrekt opptalt.

18 FILM: Regnskap i en ungdomsbedrift Regnskap i en ungdomsbedrift

19 Regnskapets oppbygging Eksempel regnskap privatøkonomi Lønn utbetalt januar kr 5 500 -bensinkr 1 324 - kino/kioskkr 435 - klærkr 1370 = Overskuddkr 2 371 Resultatregnskap

20 FILM: T-konto/balanse T-konto og balanseregnskap

21 Regnskapets oppbygging Scooter 15 000 Kasse 800 Innskutt EK 5000 Opptjent EK 800 Gjeld 10 000 15 800

22 Regnskapets oppbygging - hvilke konti trenger ungdomsbedriften? Resultatkonti Inntektskonti f eks: salgsinntekter/annen inntekt Kostnadskonti f eks: varekostnad/lønn/kontorrekvisita markedsføring/reiseutgifter/diverse utgifter Balansekonti Konti for eiendeler f eks: kasse/bank/kundefordring/ varebeholdning med mer Konti for gjeld feks: leverandørgjeld/mellomregning Konti for egenkapital f eks: innskutt egenkapital/ opptjent egenkapital

23 23 Huskeliste ved bokføring – resultatkonti Debet Kostnader – for eksempel: Varekostnad Lønn Kontorrekvisita Markedsføring Reiseutgifter Diverse utgifter Kredit Inntekter – for eksempel: Salgsinntekter Annen inntekt

24 24 Huskeliste ved bokføring – balansekonti DebetKredit Eiendel øker, for eksempel Kasse – mottar penger kontant Bankkonto – penger betales inn på konto Kundefordring – salg på kreditt Varebeholdning øker – kjøpt inn mer varer enn solgt i perioden Eiendel reduseres, f eks Kasse – betaler kostnad med kontanter Bankkonto – betaler fra bank Kundefordring – mottar betaling for tidligere kredittsalg Varebeholdning reduseres – solgt flere varer enn det som er kjøpt inn Gjeld reduseres Leverandørgjeld – fakturaen for kredittkjøp betales Mellomregning – tilbakebetaling for utlegg til ansatt Gjeld øker Leverandørgjeld – man kjøper på kreditt Mellomregning – ansatt legger ut for innkjøp Egenkapital (EK) reduseres Opptjent EK – reduseres ved underskudd Egenkapital (EK) øker Innskutt EK – innbetaling av andelskapital Opptjent EK – øker ved overskudd

25 Oppgave 3 - Konti Plasser kontoene på riktig plass i skjemaene for Balanse og Resultatregnskap: Innskutt egenkapital Mellomregning Lønn Leverandørgjeld Kontorrekvisita Varekostnader Kasse Diverse kostnader Markedsføring Salgsinntekter Reisekostnader Varebeholdning Bank Opptjent egenkapital Kundefordringer Annen inntekt EiendelerGjeld og EK KostnaderInntekter BalanseResultat

26 Lønn Skattefritt for ungdomsbedrifter (opp til kr 8 000 pr. person pr. kalenderår) Ungdomsbedrifter med omsetning under kr 140 000 trenger ikke å betale moms eller skatt Lønn og merverdiavgift/skatt

27 Varebeholdning Verdien på varene som ikke er solgt Bokføres som en eiendel i balansen Opptelling av varebeholdning ved avslutning av regnskapet Verdi som føres i balansen: Antall enheter * innkjøpspris

28 Varekostnad Varekostnad: Kostnaden for de solgte varene Kostnaden skal til resultatrapporten Varekostnaden beregnes slik: Varebeholdning fra året før + varekjøp i løpet av året - varebeholdning ved årets slutt = varekostnaden

29 Mellomregningskonto Oversikt over bedriftens gjeld til de ansatte (utlegg de ansatte har hatt og skal få tilbake) Ansatt i UB legger ut for varekjøp Debet: Varekostnad Kredit: Mellomregningskonto Ansatt i UB får igjen pengene for varekjøp Debet: Mellomregningskonto Kredit: Bank

30 Bilag (dokumentasjon): Sett inn i perm etter dato, evt registrer elektronisk Nummereres fortløpende med bilagsnummer Kontere – betyr å dokumentere på bilaget hvordan det skal bokføres i regnskapet Orden og oversikt

31 Oppgave 4a – Nummerering og kontering Nummerer og konter bilagene (dokumentasjonen) til Utrykt UB. Kontering betyr å skrive på hvilke konti bilaget (dokumentasjonen) skal bokføres på. Eksempel – ved kontantsalg: Debet: Kasse Kredit:Salgsinntekter

32 Bilag: UE-registrering DebetKredit Bilag nr:

33 Bilag: Innskudd bank Bilag nr: DebetKredit

34 Bilag: Utlegg UE-registrering Bilag nr: DebetKredit

35 Bilag: Innbetaling andeler Andrea Bilag nr: DebetKredit

36 Bilag: Innbetaling andeler Thea Bilag nr: DebetKredit

37 Oppgave 4b: Før bilagene inn i regnearket Før inn de fem bilagene du har markert i regnearket som du finner her.her

38 Oppgave 4c: Årsregnskap og balanse HerHer har vi lagt inn alle føringene for 2014 i regnskapet. Se på fanen resultatregnskap og balanse i regnearket. Er årsregnskapet og balansen riktig? Hvis ikke, hva må du føre inn?

39 Føring av bilag i regnearket - film Hvis du senere lurer på hvordan du fører bilag, kan du se denne filmen.denne filmen Den viser ulike typer bilag og hvordan de føres, samt balanse- og resultatregnskap. Filmen er delt inn i kapitler slik at du kan se det som er mest relevant for deg.

40 Oppgave 5 - Bankavstemming Vi har ført alle bilagene for året 2014, og nå skal du avstemme bankkontoen. På de neste sidene finner du kontoutskrift for UB- en, samt det som er lagt inn på bank. Du må sjekke at kontoutskriften fra banken stemmer overens med det som er bokført på kontoen Bank (se regnearket på neste side). Sjekk om du finner alle beløpene fra kontoutskriften i regnskapet. Før så inn det du har funnet i skjema for bankavstemming.

41 Regnskap – kontoen Bank

42 Skjema for bankavstemming Fyll inn bankkontonummer Fyll inn

43 Kontoutskrift oktober

44 Kontoutskrift november Dette er tilbakebetaling til Ronja etter at hun la ut for registreringsavgiften.

45 Kontoutskrift desember Dette er tilbakebetaling for utlegg til domenekjøp.

46 Årsoppgave fra banken

47 Avvikling av ungdomsbedriften Tilbakebetaling av andelskapital Skattefritt Disponering av overskudd Uttak av penger er lønn Godt formål Skattefritt velferdstiltak (tur, fest og lignende som tilbys alle) Når det er tid for avvikling: se ungdomsbedrift.no

48 48 Spleiselagets regnskapspris – NM for ungdomsbedrifter B Bilagshåndtering Oversiktlig Kasse- og kontantregistrering Sluttregnskap O K S Ordentlige og fullstendige bilag for alle inntekter og utgifter God henvisning mellom bilag og regnskap Bilagene samlet på en ordentlig måte Godt system for registrering av kontantsalg God orden med inn/uttak av kasse Er det laget en ordentlig resultatoppstilling og balanse?

49 Nyttige lenker spleiselaget.no/regnskap ue.no ungdomsbedrift.no skatteetaten.no altinn.no

50 Evalueringsskjema Klikk på lenken under for å svare på evalueringsskjema om regnskapskurset: https://no.surveymonkey.com/r/regnskapUngdom

51 Lykke til videre med regnskapsføringen!


Laste ned ppt "Regnskapskurs for ungdomsbedrifter. Introduksjon Hvorfor føre regnskap: Orden og oversikt Hvordan føre regnskap: Regnskapets oppbygning Bokføring Hvordan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google