Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det lønner seg å tenke. nytt. Søk før 1. september! 2 Hva forteller denne lysbildeserien deg ? 1.Litt generelt om SkatteFUNN-ordningen 2.Om prosjektsøknaden.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det lønner seg å tenke. nytt. Søk før 1. september! 2 Hva forteller denne lysbildeserien deg ? 1.Litt generelt om SkatteFUNN-ordningen 2.Om prosjektsøknaden."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det lønner seg å tenke. nytt

2 Søk før 1. september! 2 Hva forteller denne lysbildeserien deg ? 1.Litt generelt om SkatteFUNN-ordningen 2.Om prosjektsøknaden  Hvordan går du frem for å søke  Hva må til for å oppnå støtte  Hvor mye støtte kan du få 3.Betydningen av SkatteFUNN for bedrifter 4.Eksempler på prosjekter som har fått støtte

3 Søk før 1. september! 3 1. Generelt: SkatteFUNN ble lansert i 2002 og er Norges største satsing på FoU i næringslivet  SkatteFUNN skal:  Motivere til økt satsing på FoU i norske foretak  Hjelpe foretak å arbeide mer systematisk med FoU på deres egne premisser  Øke bevisstheten omkring FoU som strategisk virkemiddel  For hvem?  Gjelder alle skattepliktige bedrifter i Norge (breddetiltak !)  Rettighetsbasert ordning (skattelovens §16-40)  Foretak som ikke er i skatteposisjon kan også benytte ordningen  Prosjektstøtte: Foretak kan få 20% evt. 18% skattefradrag for FoU-kostnader (av maks 8 millioner kroner pr. år)

4 Søk før 1. september! 4 Søknadsfrist for nye SkatteFUNN- søknader  Søknad innsendt før 1. september gir garantert saksbehandling innenfor søknadsåret  Søker man etter 1. september er man ikke garantert saksbehandling innen utgangen av året. Man risikerer da å miste fradragsretten for kostnader påløpt i søknadsåret.  Søk derfor innen 1. september

5 Søk før 1. september! 5 Hva forteller denne lysbildeserien deg ?  1. Litt generelt om SkatteFUNN-ordningen  2. Om prosjektsøknaden  Hvordan går du frem for å søke  Hva må til for å få søknaden godkjent  Hvor mye støtte kan du få  3. Betydningen av SkatteFUNN for bedrifter  4. Eksempler på prosjekter som har fått støtte

6 Søk før 1. september! 6 Hvordan går du frem for å søke? - Teknisk  Etabler din egen brukertilgang i SkatteFUNN  (opprett brukernavn og passord på www.skattefunn.no)www.skattefunn.no  Vær nøye med å fylle ut korrekt e-postadresse i brukerprofilen, da den er sentral dersom du skal endre - eller har glemt passordet  Klikk på Ny søknad – søknadsskjemaet åpner seg  Bli kjent med skjemaet - bla frem og tilbake, les veiledningstekstene (på høyre side av skjermbildet)  I tekstbokser hvor det skal være mye tekst, kan du skrive Word-dokumenter på forhånd og lime inn

7 Søk før 1. september! 7 Hvordan går du frem for å søke? - Innhold  Beskriv prosjektet – vær spesielt nøye med:  mål og delmål, start og slutt samt milepæler og prosjektsammendrag  få frem hva som er ”det nye” i prosjektet  beskriv FoU-utfordringene og hva du skal gjøre for å løse dem  hold deg til det som er vesentlig i prosjektet  les veiledningstekstene fortløpende mens du fyller ut skjemaet

8 Søk før 1. september! 8 Hva må til for å få prosjektsøknaden godkjent?  Prosjekter omfattes av ordningen dersom:  de har som mål å fremskaffe ny kunnskap, informasjon eller erfaring som igjen kan føre til nye produkter, tjenester eller produksjonsmetoder i foretaket  Prosjekter omfattes ikke av ordningen dersom:  de bærer preg av å være alminnelig bedriftsorientert produktutvikling uten forskningspreg (se detaljer i Skattelovens forskrift §16-40 på www.skattefunn.no)  Prosedyre for søknadsbehandling:  den første søknadsvurderingen gjøres av Innovasjon Norge  endelig beslutning fattes av Norges forskningsråd

9 Søk før 1. september! 9 Hvor mye støtte kan du få?  Bedriften kan oppnå et skattefradrag på inntil 1,6 millioner kroner pr. år  Maks fradragsramme er 8 millioner kroner pr. år (4 mill. i egenutført FoU + 4 mill. i innkjøpte FoU-tjenester fra godkjent FoU-institusjon)  SMB-bedrifter (færre enn 250 ansatte) får 20% fradrag på dokumenterte prosjektkostnader. Store bedrifter får 18%  Skattefradraget/støtten skjer i forbindelse med skatteoppgjøret ved det lokale likningskontoret  Revisorbekreftet skjema RF-1053B, som inneholder grunnlaget for kostnadene i prosjektet, må vedlegges selvangivelsen  Dersom fradragsbeløpet er større enn den utliknede skatt, blir differansen utbetalt kontant

10 Søk før 1. september! 10 Viktig å være oppmerksom på i søknaden:  Personal– og indirekte kostnader beregnes etter følgende: 1,6 promille av nominell årslønn – dog begrenset oppad til kr. 500 pr. time. Gjelder for bedriftens egne FoU-personer i prosjektet  Maksimum 1850 timer pr. år pr. ansatt i prosjektet  Alle kostnader må være dokumenterbare i et eget prosjektregnskap  Ulønnet egeninnsats (eks. overskudd i et enkeltpersonsselskap eller stipulert lønn i et gründerselskap) inngår ikke i kostnadsgrunnlaget

11 Søk før 1. september! 11 Hva forteller denne lysbildeserien deg ?  1. Litt generelt om SkatteFUNN-ordningen  2. Om prosjektsøknaden  Hvordan går du frem for å søke  Hva må til for å oppnå støtte  Hvor mye støtte kan du få  3. Betydningen av SkatteFUNN for bedrifter  4. Eksempler på prosjekter som har fått støtte

12 Søk før 1. september! 12 SkatteFUNN er et sentralt virkemiddel for innovasjon  I perioden 2002- 2007  Over 15 000 godkjente prosjekter (av totalt 20’ søkt )  Fra ca 8 000 bedrifter  Mer enn 4000 løpende prosjekter pr. år  Aktivt næringsliv i alle fylker  Alle bransjer er representert Gjennomfører prosjekter som ellers ikke ville vært gjennomført SkatteFUNN- prosjekter er sentrale i bedriftens vekststrategi Kilde: Perduco, 2000 bedrifter Utløsende og strategisk viktig

13 Søk før 1. september! 13 SkatteFUNN er viktig for……  Kontakt med FoU-miljøer  61% sier de har fått mer kontakt med FoU-miljøer  Samarbeid med andre  88% har utvidet samarbeidet med eksterne kompetansemiljøer  Idetilfanget i bedriftene  76% sier at SkatteFUNN har gitt dem ideer til nye prosjekter  Systematikk i innovasjonsarbeidet  70% sier de arbeider mer systematisk med FoU  Konkurranseposisjonen  68% sier de er bedre på innovasjon enn sine konkurrenter  Prioritering av innovasjonsarbeid i bedriften  83% vil prioritere innovasjon ved en konjunktur-nedgang Kilde: NNU 2007

14 Søk før 1. september! 14 SkatteFUNN - prosjektportefølje

15 Søk før 1. september! 15 Fordeling innen sektorer, aktive i 2007 antall

16 Søk før 1. september! 16

17 Søk før 1. september! 17 Konklusjoner fra SSBs evalueringsrapport viser at SkatteFUNN…..:  virker etter hensikten  fører til mer FoU i foretakene  gir økt verdiskaping og flere innovasjoner  fører til endret adferd i foretakene  er svært brukervennlig  billig i drift  godt kjent i næringslivet  står seg i internasjonal sammenheng

18 Søk før 1. september! 18 Hva forteller denne lysbildeserien deg ?  1. Litt generelt om SkatteFUNN-ordningen  2. Om prosjektsøknaden  Hvordan går du frem for å søke  Hva må til for å oppnå støtte  Hvor mye støtte kan du få  3. Betydningen av SkatteFUNN for bedrifter  4. Eksempler på prosjekter som har fått støtte

19 Søk før 1. september! 19 Kraftprosjekt fra Pelagic Power:  Bølgekraftverk med pumper som flyter 40-50 meter under havoverflaten  Absorbatorer på overflaten henter energi fra bølgene og sender den til pumpene lenger nede  Sjøvannet pumpes videre inn i en turbin og til en generator på land  Rørmaterialet har stor styrke og overlevelsesevne i sjø  Utfordring å utnytte energi- innholdet i bølger fordi det er mer ujevnt fordelt enn i vannkraft og vind

20 Søk før 1. september! 20 Kulturprosjekt fra Media Lunde Tollefsen:  Lydteksting av spillefilmer  Media LT arbeider for å få etablert lydteksting og synstolking som tjenester i Norge.  Lydteksting vil si at tekstingen på TV eller film avspilles ved hjelp av kunstig tale.  Synstolking vil si at en person beskriver levende bilder ved hjelp av ord, slik at en person som ikke ser eller forstår bildene kan få med seg det som skjer.  Filmen ”Tatt av kvinnen” er Norges første synstolkede film.

21 Søk før 1. september! 21 Matprosjekt fra Sogn Fruktpark og Ciderhus:  Utviklet nye norske typer cider  Importerte plantemateriale fra franske og engelske cider-eplesorter og kartla egnethet for norske forhold  Undersøkte sykdomsresistens, avlingsnivå og smakskarakteristika fra 13 eplesorter  Å finne riktig råvarekombinasjon og optimal gjæringsprosess var viktig ved reseptutviklingen  Utfordring å komme frem til riktig balanse mellom restsukker, fruktsyrer, aromastoffer, tanniner og alkoholinnhold  Har hatt faglig samarbeid med Planteforsk  Vil samarbeide med Norsk Designråd om utvikling av profil for de nye produktene

22 Søk før 1. september! 22 IKT-prosjekt fra New Index:  Elektronisk skrive-, tegne og pekeredskap  Redskapet er egnet til møter, konferanser og undervisning  Teknologien krever ikke annet enn en lys vegg  Prosjektet har hatt store utfordringer innen kunnskaps- oppbygging bl.a. på områdene elektronikk, algoritmeutvikling, opptikk, produktdesign og programvareutvikling  Prosjektet har fått den europeiske ICT-prisen og Pirelli- prisen

23 Søk før 1. september! 23 Transportprosjekt fra Wema System AS:  Adblue sensor for måling av kvaliteten på ureablanding i dieseltanker  Sensoren kan skille mellom Adblue (som reduserer NOx-utslipp fra dieselmotorer), og andre væsker  Kan måle at Adblue-væsken i tanken har riktig blandingsforhold og kvalitet  Tilleggsfunksjoner utvikles samtidig – Måling av konduktivitet samt tilpasning til CANbus-systemet (som benyttes i lastebil og buss)  Wema System AS mottok NHOs nyskapingspris i 2007 for produktet


Laste ned ppt "Det lønner seg å tenke. nytt. Søk før 1. september! 2 Hva forteller denne lysbildeserien deg ? 1.Litt generelt om SkatteFUNN-ordningen 2.Om prosjektsøknaden."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google