Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lesing og vurdering av forskningslitteratur og forskningsbasert kunnskap Klinisk beslutningslære – IIA/IIB Kristine Pape, Institutt for samfunnsmedisin.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lesing og vurdering av forskningslitteratur og forskningsbasert kunnskap Klinisk beslutningslære – IIA/IIB Kristine Pape, Institutt for samfunnsmedisin."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lesing og vurdering av forskningslitteratur og forskningsbasert kunnskap Klinisk beslutningslære – IIA/IIB Kristine Pape, Institutt for samfunnsmedisin kristine.pape@ntnu.no

2 Kurs 3: Lesing og vurdering av forskningsbasert litteratur 1 Kurs 4: Lesing og vurdering av forskningsbasert litteratur 2 Torsdag 14.01(IIB) Fredag 12.02 (IIA) Fredag 26.02 (IIA) Fredag 04.03 (IIB) Kunnskapsbasert praksis: ­Hva er det og hvor finne informasjon? Artikkellesing : Abstract ­Repetisjon av studiedesign. ­Introduksjon til artikkelformatet/abstract ­Praktisk øvelse (Øvelse_abstracts) med gjennomgang/spørsmål Gjennomgang av oppgave til neste gang Jobbe med og gjennomgå praktisk øvelse (Øvelse_kasuistikker) Artikkellesing : RCT og kohortstudie ­Introduksjon til kritisk lesning ­Hvordan formidle funnene? Kunnskapsbasert praksis: ­Vurdere ny forskning og klinisk problemstilling i lys av tilgjengelig kunnskap

3 Kilde: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

4 Tema for dagen Første del Kunnskapsbasert praksis og forskningsbasert kunnskap Lære litt om hvordan kvalitet på studier/artikler vurderes og dokumenteres Kunne finne fram til relevant kunnskap for en klinisk problemstilling Andre del Introduksjon til artikkel- formatet: abstract

5 Del 1: Forskningsbasert kunnskap og kunnskapsbasert medisin

6 Eivind på 9 mnd kommer med pappa til deg på legekontoret. Han har vært høyfebril og sutrete i 2 dager. Siste natten har han i tillegg tatt seg til det ene øret og vært utrøstelig, men sovet litt etter at han fikk Paracet. Etter undersøkelse konkluderer du med sannsynlig ørebetennelse på ve side. Men du husker ikke helt hvordan dette skal behandles. Hvor vil du lete for å finne oppdatert kunnskap for håndtering av dette? Hva er denne kunnskapen bygd på? Diskuter noen min med sidemann Kasuistikk

7

8 Forskningsbasert kunnskap sentral i kunnskapsbasert medisin

9 Kilde: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

10

11 http://www.kunnskapssenteret.no/

12 http://kunnskapsbasertpraksis.no/

13 Hvordan vurderes kvalitet på studier? Hvordan benyttes dette i anbefalinger?

14 Tidligere brukte graderinger (finnes i norske retningslinjer og i NEL)

15

16 http://www.gradeworkinggroup.org/ Grading the quality of evidence and the strength of recommendations Nyere graderinger:

17 Kilde: Håndbok for Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Mars 2013 UpToDate: high (Grade A), moderate (Grade B), or low (Grade C) 1. - vurdere kvalitet

18

19 2. -vurdere styrke på anbefalinger Sterk anbefaling eller svak anbefaling ut ifra Kvalitet på dokumentasjonen (GRADE) Fordeler vs. ulemper Hva ville pasientene ønsket Kostnadsvurderinger UpToDate: strong = grade 1, weak = grade 2 Kombinerer anbefaling med kunnskapsgrunnlag (A-C) DECIDE – nytt verktøy

20 Hvor kan man finne informasjon om kunnskapsbasert medisin og forskningsbasert kunnskap? Steder å starte: - Medisinsk bibliotek - Helsebiblioteket

21 Medisinsk bibliotek

22

23 Cochrane: Systematic reviews (systematiske oversikter) satt i system:

24 Nyttige verktøy i klinisk praksis NEL BMJ Best Practice (BMJ Clinical evidence) UpToDate RELIS

25 Pyramidesøk Kunnskapsegget

26 Kasuistikk Tilbake til legekontoret: Hva finner du av forskningsbasert kunnskap i forhold til behandling av Eivind? Finner du noe om kvalitet på dokumentasjonen? Hva er anbefalingene, og hvor sterke er disse? Hva gir du av behandling?

27 Lese mer? Norsk Epidemiologi, 2013 (23); 2 http://www.ntnu.no/ojs/index.php/norepid/issue/view/207 http://www.ntnu.no/ojs/index.php/norepid/issue/view/207 Medisinsk Kunnskap (Larsen/Fretheim/Larsen/Westin) http://www.kunnskapssenteret.no/ http://kunnskapsbasertpraksis.no/ Følge med på hva som publiseres? – BrowZine (via biblioteket) – Mc Master (abonnere, via helsebiblioteket)

28 Del 2: Lesing av artikkel: abstracts

29 Repetisjon studiedesign Imres forelesning i ID To be able to explain what selection bias is To be able to explain what information bias is To be able to relate different epidemiological study designs in terms of the possibility for causal inference To be able to explain the main strengths and weaknesses of randomized trials To have an elementary understanding of the intention-to-treat and of the as-treated analyses of randomized trials To be able to explain the main strengths and weaknesses of cohort studies To be able to relate case-control studies to cohort studies, what are the basic advantages and disadvantages of a case-control study compared to a cohort study To be able to define and calculate an odds ratio for a case-control study To acquire an elementary knowledge of matching in case-control studies To be able to define cross-sectional and ecologic studies and being aware of their main weaknesses

30

31 Tverrsnittstudie Case-control studie

32 RCT studie (randomisert kontrollert forsøk) Friske Oppfølging Kohortstudie

33 « Crash-course » i artikkellesing I.Tidsskrift II.Tittel III.Abstract Ofte er dette nok til å få et overblikk/inntrykk

34 Introduksjon Metode Resultater Diskusjon Oppsummerte resultater Mål med studien Interesse- konflikter IV. Hoveddelen

35 Abstract Praktisk øvelse (øvelse_abstracts.docx): Les abstractene og svar på spørsmål/diskuter i gruppe: – Hvilket studiedesign? Hvorfor? – PICO – Hva er hovedresultatet? – Uklarheter/spørsmål – Noe dere ville legge vekt på i lesning av resten av artikkelen?

36 PICO: Hva er studiespørsmålet i analytiske studier? P: Population Hvilken pasientgruppe eller populasjon dreier det seg om? I: Intervention Hva er det med denne pasient- gruppen som studeres? Er det et tiltak som er iverksatt (intervensjon, eksponering)? C: Comparison Sammenlignes to typer tiltak? i så fall skal det andre tiltaket stå her (f.eks. dagens praksis) O: Outcome Hvilke endepunkter/utfall studeres

37 Del 3: Lesing og tolkning av artikkel

38 Oppgave til neste gang PBL gruppe 1-4 Kasuistikk 1 Øvelse_kasuistikker.docx Artikkel_1 Sjekkliste for kohortstudie PBL gruppe 5-8 Kasuistikk 2 Øvelse_kasuistikker.docx Artikkel_2 Sjekkliste for RCT studie Til neste gang: Les gjennom begge kasuistikkene Les gjennom artikkelen til deres kasuistikk (alle). Se gjennom aktuell sjekkliste og oppgavene i kasuistikken. Evt fordel oppgaver i gruppa ift. informasjonshenting. Neste gang: Møtes kl 12.15. Arbeid i gruppe med sjekkliste og oppgaver. Presentasjon, gjennomgang og diskusjon

39 Tilbakemelding eller spørsmål?? …mottas gjerne! Kristine.pape@ntnu.no


Laste ned ppt "Lesing og vurdering av forskningslitteratur og forskningsbasert kunnskap Klinisk beslutningslære – IIA/IIB Kristine Pape, Institutt for samfunnsmedisin."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google