Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Revisjon av nasjonale planer Nasjonalt Utvalg (for toårig) Teknisk Fagskoleutdanning (NUTF) Grunnlag for nasjonale planer er forskriftsendringen i 2003.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Revisjon av nasjonale planer Nasjonalt Utvalg (for toårig) Teknisk Fagskoleutdanning (NUTF) Grunnlag for nasjonale planer er forskriftsendringen i 2003."— Utskrift av presentasjonen:

1 Revisjon av nasjonale planer Nasjonalt Utvalg (for toårig) Teknisk Fagskoleutdanning (NUTF) Grunnlag for nasjonale planer er forskriftsendringen i 2003 Uformelle planer Verktøy for å opprettholde nasjonal standard på toårig teknisk fagskoleutdanning

2 Lov om fagskoleutdanning (fagskoleloven) Lovens tittel endret ved lov 29 juni 2007 nr. 90 (i kraft 1 aug 2007 iflg. res. 29 juni 2007 nr. 758). - Jfr. tidligere lover 14 juni 1985 nr. 73 og 28 jan 2000 nr. 9. § 1. Formål og virkeområde Lovens formål er å sikre fagskoleutdanninger av høy kvalitet gjennom en offentlig godkjenningsordning. Loven skal bidra til at studenter ved fagskoleutdanninger får tilfredsstillende vilkår. Loven gjelder for den som tilbyr fagskoleutdanning (tilbyder), og som har fått godkjenning av fagskoleutdanningen etter § 2. Med fagskoleutdanning menes yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og som har et omfang tilsvarende minimum et halvt studieår og maksimum to studieår. Med yrkesrettet utdanning menes utdanning som gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere generelle opplæringstiltak. Loven gjelder for tilbydere av fagskoleutdanning med virksomhet i riket. Loven gjelder for Svalbard og Jan Mayen for så vidt ikke annet fastsettes av Kongen. Kongen kan fastsette særlige regler under hensyn til de stedlige forhold. Loven gjelder ikke for virksomhet som utføres utenfor riket. Kongen kan bestemme at slik virksomhet likevel skal omfattes helt eller delvis av lovens bestemmelser.

3 Fagskolens rammevilkår Lov om fagskoleutdanning NOKUT godkjenning av utdanningstilbud Full frihet innenfor fagskolelovens § 1 Næringslivet synliggjør behov gjennom nasjonale planer som er utarbeidet i samarbeid med fagskolen

4 Fagskolens rammevilkår Fagskolen vurderer marked eller finner samarbeidspartnere Utarbeider planer for studietilbud Søker NOKUT om godkjenning Markedsfører tilbudet Inntak gjennom samordnet opptak Oppstart i august, eller nettbasert Hva med endrede rammevilkår fra 2010 ? Fagskolens fremtid er avhengig av et godt samarbeid med næringslivet

5 Grunnskole 10 år Videregående skole Studiespesialiserende 3år Yrkesfag, 2 år Fagskole 0,5 – 2 år Yrkesrettet ut over Vg Læretid 2år i bedrift Universitet Forkurs Master Bachelor (Fagtekniker) Fagarbeider Fagprøve Høyskole Y-vei Grunnutdanning 13år Høyere utdanning Ansvarlige etater Fylke Utdanningsetaten Staten Kommune

6 Nasjonal plan for toårig teknisk fagskoleutdanning  skal synliggjøre nasjonal standard på arbeidslivets behov for kompetanse på nivå praktisk rettet tertiærutdanning  skal ivareta eventuelle formelle kvalifikasjonskrav (FKE, PT, PBL, etc.)  skal brukes som mal og hjelpeverktøy for utarbeiding av studieplaner for den enkelte fagskole  kan ivareta fagskolens krav til dokumentasjon av formell kompetanse, i forhold til NOKUT  bør skrives og redigeres overordnet med fagmoduler med anbefalt antall fagskolepoeng og underliggende fagemner

7 Kvalitet Håndverksnæringens hovedutfordring er ikke mangel på kompetanse Skader, feil og mangler skyldes i større grad holdninger enn for liten kompetanse Bransjens tekniske kompetanse og tilgang til kompetanse er god –(toårig fagskoleutdanning + praksis)

8 Formelle kvalifikasjonskrav DSBDSB Den ”nye” faglig ansvarligDen ”nye” faglig ansvarlig Den viktigste rollen i forhold til elsikkerhetDen viktigste rollen i forhold til elsikkerhet Skille mellom fag og ledelseSkille mellom fag og ledelse Større fokus på risikoStørre fokus på risiko DSB

9 Faglig ansvarlig Tilfredsstille krav til teoretiske og praktiske kvalifikasjoner tilsvarende leder for en spesialdisiplinTilfredsstille krav til teoretiske og praktiske kvalifikasjoner tilsvarende leder for en spesialdisiplin Tilleggsutdannelse fra fagskole / høyskole med fokus på HMS, kvalitetsikring, risikovurdering og risikoanalyse,sårbarhetsanalyseTilleggsutdannelse fra fagskole / høyskole med fokus på HMS, kvalitetsikring, risikovurdering og risikoanalyse,sårbarhetsanalyse Må ha kunnskap om forskrifter hjemlet i eltilsynslovenMå ha kunnskap om forskrifter hjemlet i eltilsynsloven I en mindre bedrift er som oftest faglig ansvarlig elektroinstalatør og leder for en spesialdisiplin en og samme personI en mindre bedrift er som oftest faglig ansvarlig elektroinstalatør og leder for en spesialdisiplin en og samme person DSB

10 Revisjon av fke - ELEKTROVIRKSOMHETER Ledelse Faglig ansvarlig (elektroinstallatør) Lederlavspn.anleggLederlavspn.industriLederlavspn.automatLederlavspn.heisLederhøgspn.anlegg ma exexexex medmedmedmed m exexexex medmedmedmed exexexexm exexexexm FE F ex ind. elektrikerautomatikerspesialkomp. m,a,ex og/eller med elektrikerautomatiker spesialkom p. m,a,ex og/eller med elektrikerautomatiker spesialkom p. m,a,ex og/eller med heismontørelektrikerautomatiker spesialkom p. exenergimontørelverksmontørelektriker a og ex hm s eltilsyn sl. forskrift er fs e ks ro s installatøreksamen DSB

11 Fra prøve til utdannelse Samarbeid med skoleverketSamarbeid med skoleverket Sikre grunnkompetanseSikre grunnkompetanse Utdannelsen kan være en halvårsenhet med fag som:Utdannelsen kan være en halvårsenhet med fag som: –HMS –Eltilsynsloven –Forskrifter –Fse –Kvalitetsikring –ROS DSB

12 Hva menes med tilleggsutdanning ? Norsk Teknologi er bekymret for at DSBs forslag til minstekrav til skoleutdanning av tekniske ledere og elektroinstallatører er foreslått til en modell som gjør at det ikke kan legges innenfor de formelle rammebetingelser til toårig teknisk fagskoleutdanning. Faglig ansvarlig (elektroinstallatør) hm s eltilsyn sl. forskrift er fs e ks ro s installatøreksamen

13 Fagskolens tilpasning til næringslivet Håndverksbedrifter ivaretar ikke lederansvar i tilstrekkelig grad. For mange skader, feil og manglende oppfølging av forskriftskrav. Norsk Teknologi vurderer at fagskolen ikke i tilstrekkelig grad har tilpasset seg den endring i fagprofilen som har utviklet seg gjennom innføring av internkontrollprinsippet i næringslivet, og myndighetenes endring av krav til kompetanse i forhold til dette. For Norsk Teknologi er det viktig å opprettholde minstekravet til skoleutdanning til toårig teknisk fagskoleutdanning. Vi ser derfor behov for at fagskolen rydder bedre plass til å styrke opplæringen og implementering av internkontrollprinsippet i den daglige drift av håndverk- og servicebedrifter

14

15 Moduler i gjeldende plan FELLES M1 Linjefag –Nettverkskommunikasjon M2 Lokale valgfag –IKT og datateknikk –Kjemi og miljølære M3 LØM fag –Organisajon og ledelse –Økonomistyring –markedsføringsledelse M4 Linjefag –Elektroteknikk –Elektroniske systemer M5 Linjefag –Måleteknikk –Tegning og dokumentasjon ELKRAFT M6 linjefag elkraft –Energiproduksjon og – distribusjon –Automatiserte anlegg M7 Linjefag elkraft –Elektriske installasjoner –El.maskiner og omformere M8 Hovedprosjekt elkraft M9 lokale valgfag elkraft

16 Nasjonal plan fagskoleutdanning elektro Synliggjøring av profesjonsbehov ? Maskiner og utstyr Bedriftsledelse og internkontroll Formelle krav i forskrifter og normer Infrastruktur; El. Anlegg og installasjoner Automatisering Tele- og datasystemerSikkerhet- og alarmssystemer TEK -energirådgiver ?

17 Nasjonal plan: -Forslag til struktur Linje for ---- Formål eller beskrivelse av fagområdet –Viktighet for individ bedrift Samfunn Struktur, Fagmoduler med overordnet beskrivelse Læringsutbytte for de ulike fagemner i fagmodulene beskrives med innhold og omfang –Dekker bla. Formelle kompetansekrav til fag/bransjer Grunnlagsemner, - grunnleggende ferdigheter integrert i læringsutbyttet –Matematikk, fysikk, grunnleggende yrkesteori, etc. Kan beskrives med innhold og omfang Fagmodul 1Fagmodul nFagmodul 2

18 Takk for oppmerksomheten !


Laste ned ppt "Revisjon av nasjonale planer Nasjonalt Utvalg (for toårig) Teknisk Fagskoleutdanning (NUTF) Grunnlag for nasjonale planer er forskriftsendringen i 2003."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google