Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hugo Mølmesdal CEO Administrerende Direktør Velkommen til Tren 16! Norges største møteplass for treningssenterbransjen Omdømme og merkevarebygging.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hugo Mølmesdal CEO Administrerende Direktør Velkommen til Tren 16! Norges største møteplass for treningssenterbransjen Omdømme og merkevarebygging."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hugo Mølmesdal CEO Administrerende Direktør hugo@credicare.no Velkommen til Tren 16! Norges største møteplass for treningssenterbransjen Omdømme og merkevarebygging

2 Om CrediCare AS CrediCare leverer bransjetilpasset teknologi og tjenester innen betaling, fakturering og betalingsoppfølging for virksomheter innen trening og helse. -Komplett betalingsløsning -Fakturering, betalingsoppfølging og inkasso -Pasientservice og medlemsservice -Betalingsautomater -Integrasjon mot ditt journalsystem eller medlemssystem Målet er å forenkle hverdagen slik at våre virksomheter får mer tid til sine pasienter og medlemmer, samt levere systemer og tjenester som ivaretar den gode relasjonen med pasienten og medlemmet. HELSE TRENING

3 Årets tema: Omdømme og merkevare Kan CrediCare bidra til godt omdømme for treningssenterbransjen? Treningssenter-bransjen sitt omdømme er viktig for CrediCare og for vår virksomhet. Ta ansvar som leverandør til bransjen TREN seminarene for økt profesjonalisering av bransjen. Stolt sponsor av VIRKE TRENING – sentral aktør for utvikling av omdømmet En organisasjon med høy kompetanse og fokus på bransjen Ta ansvar for utvikling av rapporter, påpeke utviklingsbehov - som f.eks årets omdømmerapport Levere tjenester og produkter med høy kvalitet Driftssikker teknologi som forenkler hverdagen til treningssentrene Innfordringstjenester med høyt fokus på etikk og kundebevaring Medlemsservice med høy kundetilfredshet

4 Årets tema: Omdømme og merkevare Hvorfor omdømmeundersøkelse ? Bransjen har hatt en eventyrlig vekst. Antall treningssenter øker med 12% i året Omsetning øker med 8% i året Marginene blir stadig mindre ( 2014: 1%) 43% har negative driftsresultat Et godt omdømme gjør bransjen robust og god evne til å tiltrekke seg flere kunder og øke sin lønnsomhet. Det er ikke gjort omdømmeundersøkelser for bransjen tidligere. Grafene er hentet fra Virke Trening; «Treningssenterbransjen 2015»

5 Årets tema: Omdømme og merkevare Omdømmeundersøkelsen 2015 - Hva ønsket vi å finne ut? 1.Hvor sterkt står omdømmet til treningssenterbransjen? Målt i ulike grupperinger, og opp mot merkevarer og det øvrige næringsliv. 2.Hvorfor trener folk på treningssenter, og hva tenker de som ikke gjør det? Har vi blitt «kvitt» stereotypene, eller lever de i beste velgående? 3.Mener folk at treningssenter er viktig for folkehelsen? Tar bransjen folkehelsen som et samfunnsoppdrag? Ligger vekstpotensialet nærmere «helse» enn «sporty»? 4.Hva mener folk om prisnivået på treningssenter? Hvordan tror de at bransjen gjør det økonomisk? CrediCare AS er ikke ekspert på omdømme, og gjør denne undersøkelsen for å søke informasjon og sette temaet på dagsorden for bransjen. Vi har benyttet profesjonelle leverandører for å gjennomføre undersøkelsen, men vi ønsker ikke å gi faglige råd i denne sammenheng, og våre utspill må ikke tillegges faglig vekt.

6 Treningssenterbransjens omdømme Mars 2016

7 Bakgrunn CrediCare har samlet inn omdømmedata for treningssenterbransjen i Norge i samarbeid med Norstat. 1 097 respondenter fra Norstat sitt befolkningspanel er intervjuet. Alder > 18 år Credicare og Norstat har benytte samme spørsmålsformuleringer som i TNS Gallups årlige syndikerte omdømmemåling, slik at tallene er sammenliknbare. I denne rapporten har TNS Gallup analysert dataene som Norstat har samlet inn og sammenlikner dem med tall fra TNS Gallups syndikerte omdømmemåling. Ansvarlig i CrediCare: Hugo Mølmesdal Ansvarlig i TNS Gallup: Jonny Nordøy Norstat innhentet data 1097 respondenter > 18 år TNS Gallup har analysert dataene og utarbeidet rapporten CrediCare har utformet og bestilt rapporten

8 Oppsummering av funn Treningssenterbransjen har et svakt omdømme i befolkningen. Bransjen står svakest blant menn og blant folk over 30 år. Omdømme er særlig svakt blant folk som ikke er medlem av et treningssenter. Denne andelen, vekstpotensialet, utgjør rundt 70 prosent av befolkningen: «70%’n» tror at folk som går på treningssenter er mest opptatt av trening og utseende, mens de som faktisk går der sier de er mest opptatt av god helse. «70%’n» mener treningssentrene er en langt mindre viktig bidragsyter til den norske folkehelsen sammenliknet med vurderingene til de som faktisk går der. «70%’n» mener at man får langt mindre igjen for pengene på et treningssenter sammenliknet med vurderingene til de som faktisk går der. Et sterkt omdømme bidrar til økonomisk vekst. I denne konteksten er det vanskelig å se for seg en reell økonomisk vekst i treningssenterbransjen – drevet frem av vekst i kundemassen – uten et vesentlig løft i bransjens omdømme. Et løft i bransjens tiltrekningskraft blant nye potensielle kunder. Veien videre. Økt innsikt: Hva skal til for å øke bransjens tiltrekningskraft blant nye potensielle kunder? Hvilke behov har folk som ikke går på treningssenter? Hvilke barrierer må bransjen å bygge ned for å skape ytterligere vekst? 8

9 Et sterkt omdømme bidrar til økonomisk vekst 9 Virksomheter kan vokse i markedet gjennom å selge mer til eksisterende kunder (1) selge til nye kunder (2) Vekst kan tas ut gjennom å lansere nye produkter (3) eller lansere eksisterende produkter i nye markeder (4) Vekst fordrer at man er attraktiv i markedet, at man har et sterkt omdømme. Hvis markedet ikke er i vekst, må man også ha et sterkere omdømme enn konkurrentene for å vokse.

10 Hvilke positive effekter gir et godt omdømme? Et godt omdømme bidrar til å skape tillit – i dag og i fremtiden – og kan bidra til at din virksomhet lykkes ved å: Tiltrekke nye kunder og holde på de kundene man har Bedre lønnsomheten i markeder med hard konkurranse Tiltrekke ny og attraktiv arbeidskraft og beholde dyktige ansatte Være attraktiv for investorer og strategiske forretningspartnere Forenkle etableringen på nye markeder Definere virksomhetens verdi (markedskapitalisering) Komme raskere tilbake når ”omdømmekriser” oppstår (økt robusthet) 10

11 Omdømme er summen av emosjonelle og rasjonelle oppfatninger av – og forventninger til – virksomhetens prestasjoner: Følelser Fornuft (rasjonelt) Omdømme = + 11 Hva er omdømme?

12 ….fanger opp alt som er kjent og som knyttes til bedriften. Hva er antatt å være den overordnede persepsjonen av bedriften blant alle stakeholders. Omdømme/ anseelse Fordelaktig inntrykk Tillit Kvalitet.... fanger den personlige følelsen ("sympatiske"). Viktig faktor for ønsket atferd, og sannsynligheten for å involvere seg og anbefale/snakke positivt om bedriften. …fanger indirekte det den opplevde risikoen for å bruke en bedrift. Viktig faktor i de tilfeller der det er begrenset med tilgjengelig informasjon og høy personlig involveringsgrad, for eksempel aksjer, jobb, etc …fanger opp om bedriften er oppfattet som en suksess og gjør det bra. En nøkkelvariabel for å vurdere kompetanse og fremtidig utvikling. Suksessrike bedrifter er mer attraktive for et bredt spekter av stakeholdere Økonomisk suksess ……fanger opp om en bedrift oppfattes å levere der deres kjernevirksomhet ligger – ved å gi høy kvalitet til sine kunder. Spesielt viktig for kunder, forretningspartnere og finansmiljøet. Affinity dimensjon (emosjonell faktor) Kompetanse dimensjon (rasjonell faktor) General renown Omdømmeindeksen: Fem fokuserte spørsmål som tilsammen gir det mest validerte KPI-målet for omdømmestyrke i form av ett tall

13 Omdømme indekser

14 5 spørsmål som til sammen måler styrken i en virksomhets omdømme=> Omdømmeindeks Omdømmeindeksen Nøkkelindikator for å overvåke styrken på omdømmet i forhold til viktige konkurrenter – og ikke minst utvikling over tid Excellent Corporate Reputation Poor Corporate Reputation 80 60 40 20 65 Total 4760 Konk 1Konk 2 1.Samlet omdømme: Hvordan vil du vurdere s samlede omdømme eller anseelse? 2.Inntrykk: Hvor godt eller dårlig inntrykk har du av totalt sett? 3.Tillit: I hvor stor grad mener du at man kan stole på i det lange løp? 4.Økonomiske resultater: Hvor godt mener du at gjør det økonomisk? 5.Kvalitet: Hvordan vil du vurdere kvaliteten på sine produkter, tjenester og øvrig virksomhet?

15 Omdømmeindekser 2015: Topp 20 virksomheter Tall fra TNS Gallups syndikerte omdømmemåling i 2015 Over 70 poeng: Usedvanlig sterkt omdømme 50-70 poeng: Sterkt omdømme 30-49 poeng: Sårbart omdømme Under 30 poeng: Svakt omdømme Snitt = 44 poeng  Av 59 virksomheter som er kartlagt i 2015 har Vinmonopolet, Flytoget, Toyota og Mercedes det sterkeste omdømme i den norske befolkningen med henholdsvis 76, 68 og 63 poeng.  Vinmonopolet topper listen for tredje året på rad.  Mercedes og Toyota holder seg som i fjor på topp 5.  Flytoget styrker sin posisjon i befolkningen i løpet av det siste året og tar en andreplass på årets måling, opp 6 plasser sammenliknet med i fjor.

16 Omdømmeindekser 2015: Midt på treet Snitt = 44 poeng  Omdømme til DNB er oppe på et «normalnivå» igjen etter et par særdeles turbulente omdømme-år. Sterkest positiv utvikling av samtlige målte virksomheter det siste året.  Posten og Bring løfter også omdømme sitt markant det siste året og er blant de beste mht. positiv utvikling.  Oslo Lufthavns har fortsatt et sterkt omdømme, men det svekkes noe siste året. Mye medieoppmerksomhet mht. flyselskap- problematikk og taxfree. Over 70 poeng: Usedvanlig sterkt omdømme 50-70 poeng: Sterkt omdømme 30-49 poeng: Sårbart omdømme Under 30 poeng: Svakt omdømme Tall fra TNS Gallups syndikerte omdømmemåling i 2015

17 Omdømmeindekser 2015: Bunn 20 virksomheter  Rimi sliter som i fjor med sin posisjon i den norske befolkning. Fra en allerede svak posisjon, har omdømmet til Rimi svekket seg ytterligere det siste året.  Norwegian opplever en betydelig tilbakegang i omdømme, for andre året på rad.  Dagbladet har fortsatt et svakt omdømme, men opplever likevel en solid forbedring sammenliknet med i fjor, opp i ryggen på VG.  NSBs omdømme løftet seg kraftig i fjor, og den positive utviklingen forsetter i år. Snitt = 44 poeng Over 70 poeng: Usedvanlig sterkt omdømme 50-70 poeng: Sterkt omdømme 30-49 poeng: Sårbart omdømme Under 30 poeng: Svakt omdømme Tall fra TNS Gallups syndikerte omdømmemåling i 2015

18 5 spørsmål som til sammen måler styrken i treningssenterbransjens omdømme Omdømmeindeksen Nøkkelindikator for å overvåke styrken på omdømmet i forhold til viktige konkurrenter – og ikke minst utvikling over tid Excellent Corporate Reputation Poor Corporate Reputation 80 60 40 20 65 Total 4760 Konk 1Konk 2 1. Samlet omdømme: Hvordan vil du bedømme treningssenterbransjens samlede omdømme eller anseelse? 2.Inntrykk: Hvor godt eller dårlig inntrykk har du av norske treningssenter totalt sett? 3.Tillit: I hvor stor grad mener du at man kan stole på norske treningssenter i det lange løp? 4.Økonomiske resultater: Hvor godt mener du norske treningssenter gjør det økonomisk? 5.Kvalitet: Hvordan vil du vurdere kvaliteten på norske treningssenter sine produkter og tjenester?

19 Omdømmeindekser: Treningssenterbransjens omdømme vs utvalgte benchmarks fra TNS sin omdømmemåling Over 70 poeng: Usedvanlig sterkt omdømme 50-70 poeng: Sterkt omdømme 30-49 poeng: Sårbart omdømme Under 30 poeng: Svakt omdømme Treningssenterbransjen har et svakt omdømme

20 Omdømmeindekser: Treningssenterbransjen & aldersgrupper Over 70 poeng: Usedvanlig sterkt omdømme 50-70 poeng: Sterkt omdømme 30-49 poeng: Sårbart omdømme Under 30 poeng: Svakt omdømme Treningssenterbransjen har sterkest omdømme blant den yngre delen av befolkningen

21 Omdømmeindekser: Treningssenterbransjen & kjønn Over 70 poeng: Usedvanlig sterkt omdømme 50-70 poeng: Sterkt omdømme 30-49 poeng: Sårbart omdømme Under 30 poeng: Svakt omdømme Treningssenterbransjen har sterkest omdømme blant kvinner

22 Omdømmeindekser: Treningssenterbransjen & landsdel Over 70 poeng: Usedvanlig sterkt omdømme 50-70 poeng: Sterkt omdømme 30-49 poeng: Sårbart omdømme Under 30 poeng: Svakt omdømme

23 Omdømmeindekser: Treningssenterbransjen & by/land Over 70 poeng: Usedvanlig sterkt omdømme 50-70 poeng: Sterkt omdømme 30-49 poeng: Sårbart omdømme Under 30 poeng: Svakt omdømme

24 Omdømmeindekser: Treningssenterbransjen & sivil status Over 70 poeng: Usedvanlig sterkt omdømme 50-70 poeng: Sterkt omdømme 30-49 poeng: Sårbart omdømme Under 30 poeng: Svakt omdømme

25 Omdømmeindekser: Treningssenterbransjen & utdanning Over 70 poeng: Usedvanlig sterkt omdømme 50-70 poeng: Sterkt omdømme 30-49 poeng: Sårbart omdømme Under 30 poeng: Svakt omdømme

26 Omdømmeindekser: Treningssenterbransjen & medlemskap (30 % er medlemmer) Over 70 poeng: Usedvanlig sterkt omdømme 50-70 poeng: Sterkt omdømme 30-49 poeng: Sårbart omdømme Under 30 poeng: Svakt omdømme Er du medlem av et treningssenter? Treningssenterbransjen har vesentlig sterkere omdømme blant egne medlemmer

27 Drivere og oppfatninger Vs. -Hva driver folk til å trene på treningssenter? -Hva tror folk som ikke trener på treningssenter om driverne? -Eksisterer stereotypen? -Er treningssenteret en plass for «de perfekte» og de som er «sporty» eller er det en plass for meg også? -Ønsker vi å lage tilbud for «alle» og er vi «tydelig» på det?

28 Hvis medlem: Hvorfor er du medlem av treningssenter? Medlemmene er mest opptatt av å sikre god helse

29 Hvis IKKE medlem: Hvorfor tror du noen er medlem av treningssenter? Ikke-medlemmer tror medlemmer er mest opptatt av trening og utseende

30 Oppfatninger: De som har vs de som IKKE har medlemskap

31 Folkehelsen Kobler folk treningssenter til folkehelsen? Mener folk at treningssentertilbudet har betydning for den norske folkehelsen? Helsedirektoratet påpeker fysisk aktivitet som sentralt for folkehelsen, men skriver lite om treningssenter som verktøy.

32 Treningssentrenes bidrag til den norske folkehelsen I hvor stor grad mener du treningssenter er en viktig bidragsyter til den norske folkehelsen?

33 Mener at treningssentrene gjør det bra økonomisk. De fleste mener at norske treningssenter gjør det bra økonomisk. Står i sterk kontrast til de økonomiske analysene av bransjen. Høyeste Score i undersøkelsen

34 Føler man at man får mye for pengene på et treningssenter? Gjennomsnittlig pris på treningssenter synker Marginene på treningssenter er historisk lave 4 av 10 senter driver med underskudd Er det rom for prisjusteringer innenfor omdømmet? Hva mener de som trener på treningssenter? Hva mener de som ikke er medlem? Vi får stadig flere historier fra senter om at markedet blir tøffere og det oppleves som mettet. Mange av de nye sentrene som er registrert siste årene, er små lokale senter med begrenset tilbud, og nisjesenter av typen pilates, yoga, crossfitt osv. Veksten i fullskalasenter har vært begrenset siste årene, sier Hugo Mølmesdal.

35 Treningssentrenes bidrag til den norske folkehelsen I hvor stor grad mener du at man får mye for pengene på et treningssenter?

36 Årets tema: Omdømme og merkevare Kan det være lurt å skru på parametrene? Image til ditt senter Mitt tilbud Trenings kompetansen til kjøper Kvalitet eller prs Mitt tilbud Befolkningsgruppe Mitt tilbud Sporty Spesialist Ung Pris Innhold Senior Lav kompetan se Helse

37 Omdømmeundersøkelsen oppsummert Bransjens omdømme blant egne kunder står godt – 46 poeng er høyere enn snittet i TNS Gallup sin syndikerte omdømmeundersøkelse (44 poeng). De som trener på treningssenter gjør det for å sikre seg god helse, de mener at treningssenterbransjen spiller en viktig rolle for folkehelsen og de mener de får mye for pengene. Treningssenterbransjen har imidlertid et svakt omdømme blant de som ikke trener. De tegner et bilde av treningssenter som en plass for de som er opptatt av kropp og utseende, de mener at dette har lite med helse å gjøre og mener det er for dyrt å trene. Omdømmet er markert høyere blant kvinner og befolkning under 30 år. Høyere omdømme blant enslige som bor hos sine foreldre, gjerne med lav inntekt. Avvikende oppfatning av treningssentrenes prisnivå og betydning for folkehelsen mellom de som trener på treningssenter og de som ikke gjør det.

38 Hva nå? Veien videre. Økt innsikt: Hva skal til for å øke bransjens tiltrekningskraft blant nye potensielle kunder? Hvilke behov har folk som ikke går på treningssenter? Hvilke barrierer må bransjen å bygge ned for å skape ytterligere vekst? 1. Ansvarlig: Treningssenter virksomhetene 2. Ansvarlig: Bransjeorganisasjonen VIRKE TRENING 3. Ansvarlig: Vi som leverandører og andre Men først: Få kunnskap og inspirasjon her på TREN seminaret!

39 Hugo Mølmesdal CEO Administrerende Direktør hugo@credicare.no Takk for oppmerksomheten Lykke til med seminaret!


Laste ned ppt "Hugo Mølmesdal CEO Administrerende Direktør Velkommen til Tren 16! Norges største møteplass for treningssenterbransjen Omdømme og merkevarebygging."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google