Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskningsstøtte -Ekstern finansiering -Nytt prosjekt -Prosjekt databasen EUTRO -Lagring av data Forskningsadministrativ støtte: https://uit.no/om/enhet/artikkel?p_document_id=418753&

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskningsstøtte -Ekstern finansiering -Nytt prosjekt -Prosjekt databasen EUTRO -Lagring av data Forskningsadministrativ støtte: https://uit.no/om/enhet/artikkel?p_document_id=418753&"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskningsstøtte -Ekstern finansiering -Nytt prosjekt -Prosjekt databasen EUTRO -Lagring av data Forskningsadministrativ støtte: https://uit.no/om/enhet/artikkel?p_document_id=418753& p_dimension_id=&men=28713

2 Ekstern finansiering Universitetsloven setter krav til at universiteter aktivt skal søke tilføring av eksterne ressurser. UiT har som mål i ny strategi for perioden 2014 – 2020 at andelen ekstern finansiering fra Forskningsrådet (NFR) og EU skal økes. Helsefaks strategi for 2014-2020: Øke andelen ekstern forskningsfinansiering.

3 forts. Ekstern finansiering Ved oppstart av prosjekt: Ha alltid en god plan for finansiering! Det er ikke sikkert IKO har midler selv til å støtte prosjektet. Undersøk hvilke muligheter som finnes: –AFU (Avdeling for forskning og utviklingsarbeid): https://uit.no/forskning/art?dim=179014&p_document_id=252374 https://uit.no/forskning/art?dim=179014&p_document_id=252374 –Helsefak: https://uit.no/ansatte/organisasjon/artikkel?p_menu=28713&p_document _id=74450&p_dimension_id=88108 https://uit.no/ansatte/organisasjon/artikkel?p_menu=28713&p_document _id=74450&p_dimension_id=88108 –Legathåndboken: www.Legathåndboken.nowww.Legathåndboken.no VIKTIG: Ta kontakt med forskningsadministrasjonen for støtte før du sender en evt. søknad om eksterne midler. Formål: sikring av BOA-reglementet (Bidrags- og oppdrags aktivitet = aktivitet som er eksternt finansiert/finansiert av andre enn UiT)

4 Tips: Viktig i alle typer søknader om ekstern finansiering å ha med følgende: –Internasjonalisering – samarbeid, forskermobilitet –Innovasjon - Hva tilføyer prosjektet av ny kunnskap innenfor feltet? Samfunnsmessig gevinst/nytte? –Implementering av forskningsresultater – publisering, tilgjengeliggjøring av resultater, evt. plan for implementering av forskningsresultater til praksis? –Rettigheter (IPR (immaterielle rettigheter), beskyttelse (konsortieavtale) Les utlysningstekst, formål med tildelingen og krav til søknaden nøye!

5 Nytt prosjekt – hva gjør jeg? 1.Informer instituttleder/administrasjon 2.Oppstartsmøte: –Ved ekstern finansiering, behov for egeninnsats, bruk av lab eller annet som krever forskningsstøtte i prosjektet. –Obligatorisk oppmøte: Prosjektleder, kontorsjef/instituttleder og rådgiver i forskningsadministrasjonen. –Mål for møtet: Informasjon om prosjektet (innhold, milepæler, stoppunkter (innkjøp, ansettelser), kartlegging av behov for ressurser, oppgaver og ansvar. –Skriftlig oppsummering av møtet. 3.Før du starter prosjektet – sjekk om det kreves REK og/eller NSD godkjenning: –Dersom REK/NSD- godkjenning kreves, må prosjektet registreres i prosjekt databasen EUTRO

6 REK og/eller NSD – godkjenning Dersom prosjektet dekkes av Helseforskningsloven – Søk REK (Regional Etisk Komité)- godkjenning: https://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/page/forside?_ikbLanguageCode=n https://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/page/forside?_ikbLanguageCode=n Dersom prosjektet dekkes av Personvern loven – Søk NSD (Norsk Samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS ) for godkjenning: http://www.nsd.uib.no/personvern/ http://www.nsd.uib.no/personvern/ Ingen forskning skal utføres på data før godkjenning foreligger. Ved endringer i prosjektet i prosjektperioden må dette meldes inn til REK og evt. ny søknad sendes inn: https://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/page/reglerogrutiner/endringograpport?p_d im=35021&_ikbLanguageCode=n https://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/page/reglerogrutiner/endringograpport?p_d im=35021&_ikbLanguageCode=n Ved avslutning av prosjekt: all forskning på innsamlet materiale må opphøre, og data slettes eller anonymiseres. Sluttmelding sendes REK. Ytterste konsekvens av å ikke følge rutinen: –Tap av lisens –Omdømmesvikt –Tap av samarbeidspartnere +++

7 Prosjekt databasen EUTRO Formål med prosjekt databasen: Helseforskningsloven stiller krav til at institusjonene skal ha løpende oversikt over alle medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter de er deltager i. Hvilke prosjekter skal registreres? Alle prosjekter som krever REK- og/eller NSD-godkjenning. Dersom du skal registrere et prosjekt i EUTRO – ta først kontakt med forskningsadministrasjonen for referansenummer til arkivsystemet Ephorte (kreves for registrering) Registrering av forskningsprosjekter i EUTRO – gå hit først: https://uit.no/om/enhet/artikkel?p_dimension_id=88127&p_document_id =205857 https://uit.no/om/enhet/artikkel?p_dimension_id=88127&p_document_id =205857

8 Skjema for registrering i EUTRO: Registreringsskjema for nytt prosjekt i EUTRO Utskriftsvennlig versjon av registreringsskjema finnes her: https://uit.no/om/enhet/artikkel?p_document_id=205857&p_dimension_id=8 8127&men=49281

9 Lagring av data Forskningsansvarlig institusjon skal sørge for at helseopplysninger og humant biomateriale behandles forsvarlig. Forskningsdata skal kun være tilgjengelig i nærmere angitt tidsrom og for medarbeidere som skal gjennomføre godkjente forskningsprosjekt Aktive forskningsdata kan oppbevares så lenge en gyldig godkjenning fra REK foreligger (utløpsdato foreligger i godkjenningsbrevet fra REK Nord) Prosjektleder har det daglige ansvaret for oppbevaring av aktive forskningsdata

10 Databaser for lagring av forskningsdata EUTRO Ny database: TSD – Tjeneste for sensitive data (UiO) Mer brukervennlig (mulig for videolagring) Årlig kostnad ved bruk IT avdelingen ønsker nye prosjekter for testing Kontaktperson Roy DragsethRoy Dragseth For mer informasjon om lagring av data gå til: https://uit.no/om/enhet/artikkel?p_dimension_id=88127&p_document_id=20 5855


Laste ned ppt "Forskningsstøtte -Ekstern finansiering -Nytt prosjekt -Prosjekt databasen EUTRO -Lagring av data Forskningsadministrativ støtte: https://uit.no/om/enhet/artikkel?p_document_id=418753&"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google