Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Likepersonarbeid er en av satsningsområdene i Rammeplan 2013-2015 Mål for perioden: 1)At det er etablert gode rutiner for samarbeid mellom organisasjonsleddene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Likepersonarbeid er en av satsningsområdene i Rammeplan 2013-2015 Mål for perioden: 1)At det er etablert gode rutiner for samarbeid mellom organisasjonsleddene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Likepersonarbeid er en av satsningsområdene i Rammeplan 2013-2015 Mål for perioden: 1)At det er etablert gode rutiner for samarbeid mellom organisasjonsleddene der målsetningen er å lære av hverandre og løse oppgaver i fellesskap 2)At det er utviklet en policy for hva likepersonarbeidet i NHF står for, og som er kjent for alle som utfører likepersonoppgaver i organisasjonen

2 Hva er gjort så langt?  Koordinator for likepersonarbeidet i 100% stilling fra 2012  Årlig likepersonkonferanse  Etablering av sentralt likepersonutvalg  Jevnlige telefonmøter med regionkontorene og landsforeningslederne  Nyhetsbrev  Forsøk med nye likepersonaktiviteter (jobbmentorer, medlemskontakter)  Felles telefontjeneste bemannet av likepersoner og samarbeid med pasient- og brukerombudene er under planlegging  Utarbeiding av ny strategi for likepersonarbeidet

3 Strategi for organisasjonens likepersonarbeid  Spissing av aktiviteter  Rolleavklaring – hvem har ansvar for hva  Utvikling av felles rekrutteringstiltak og enhetlig kurstilbud til bruk i hele organisasjonen  Innføring av felles godkjenningsordning av likepersoner  Styrking av markedsføringsarbeidet  Utarbeiding av administrative rutiner  Endring i tildeling av likepersontilskudd – økt fokus på eksterne finansieringskilder

4 Målsettingen med likepersonhjelpen i NHF er: En bevisstgjøring på egen livssituasjon Å tilpasse seg en ny livssituasjon Økt kunnskap om egen diagnose Økt kunnskap om egne muligheter og ressurser

5 NHFs hovedkontor har ansvar for å: –Koordinere og være et faglig knutepunkt for all likepersonaktivitet i NHF –Legge til rette for god og betydningsfull involvering fra landsforeninger og regioner når nye aktiviteter og andre planer skal legges –Sørge for at det utarbeides gode og hensiktsmessige administrative rutiner –Bistå i rapporterings- og søknadsarbeid –Utforme og formidle informasjon om likepersontilbud knyttet til livssituasjon –Sørge for formidling av oppdatert og god informasjon om aktuelle finansieringskilder –Organisere og utvikle kurs i grunnopplæring for nye likepersoner Utvelgelse til kursene må skje i nært samarbeid med regioner og landsforeninger. –Styre aktiviteter med sentral forankring –Legge til rette for samarbeid med relevante organisasjoner –Etablere og holde kontakten med aktuelle, eksterne fagmiljøer –Bidra med interessepolitiske innspill til organisasjonens satsing på rehabiliteringsfeltet

6 NHFs regioner har ansvar for å:  Planlegge og gjennomføre rekrutteringsaktiviteter  Registrere og ajourføre opplysninger om likepersoner og aktiviteter i egen region  Bidra til å informere om likepersonarbeidet  Bidra til å følge opp likepersonene  Bidra i aktuelle samarbeidstilbud

7 NHFs landsforeninger har ansvar for å:  Planlegge, følge opp og videreutvikle diagnoserettet likepersonaktivitet  Planlegge og gjennomføre rekrutteringsaktiviteter  Oppdatere diagnoserettet likepersoninformasjon  Bidra til å følge opp likepersonene  Bidra i aktuelle samarbeidstilbud

8 Hvordan skal vi få til Et økt engasjement og en god kommunikasjon for å utvikle likepersonarbeidet i NHF til noe vi alle kan være felles om og stolte av ?


Laste ned ppt "Likepersonarbeid er en av satsningsområdene i Rammeplan 2013-2015 Mål for perioden: 1)At det er etablert gode rutiner for samarbeid mellom organisasjonsleddene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google