Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisasjonsstruktur / Organisasjonsoppsett i DIPS Sølvi Andresen leder for arbeidsgruppe organisasjonsoppsett.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisasjonsstruktur / Organisasjonsoppsett i DIPS Sølvi Andresen leder for arbeidsgruppe organisasjonsoppsett."— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisasjonsstruktur / Organisasjonsoppsett i DIPS Sølvi Andresen leder for arbeidsgruppe organisasjonsoppsett

2 Skal si litt om; Prosessen med organisasjonsoppsett/-struktur Utfordringer vi fikk Avhengigheter – hvem bruker orgoppsettet Eksempler på organisasjonsoppsett Oppgaver framover

3 Prosessen med organisasjonsoppsett Våren 2012 Regional standardisering; Pasientbehandling (ikke økonomi) som skal være førende for organisasjonsoppsettet Medisinsk ansvar skal synliggjøres ved registrering Alle akser / dimensjoner i oppsettes skal brukes Høst 2013 Forprosjekt OUS Arbeidsgruppe, prinsipper

4 Prosessen med organisasjonsoppsett, forts Våren 2013 Arbeidsgruppe med 1 representant fra hver klinikk Gjennomførte avdelingsvis kartlegging Leveranse organisasjonsoppsett i DIPS juni 2013 Frys av organisasjon (kliniske systemer) Høsten 2013 Mapping av henvisninger, ventelister og aktivitet Våren 2014 Prøvekonvertering(er) Konsekvenser for nasjonal rapportering og økonomi

5 Organisasjonsstruktur i dagens PAS-systemer skal over i DIPS Dagens kodeansvarlig fagenhet skal gjennomgående være på samme nivå RESH skal være master Leveranse juni 2013 Interne føringer arbeidsgruppen fikk 2012/2013;

6 Utgangspunktet for kartleggingen Organisasjonsmodulen i Pasdoc? Avdelingenes presentasjoner av seg selv på intra-/internett? RESH ??

7 Dagens kodeansvarlig fagenhet lå på nivå3-5 Vanskelig å skille ”kliniske enheter” fra adm.enheter Hadde ikke data på reelle kombinasjoner som var brukt Kortkoder ikke konsekvente på 4.tegn Ikke klare føringer fra toppledelsen ved etableringen av OUS Beste fall enhetlig innen egen klinikk, men ikke på tvers i OUS Stengte enheter var fortsatt mulig å registrere aktivitet på «frys» i organisasjonsstruktur – mange fikk det travelt Ikke klare kriterier for når man oppretter nye poster/poliklinikker Organisasjonsstruktur i PAS versus lederstruktur Utfordringer

8 Organisasjonsoppsett - oppsett av løsningen, grunnmuren må være på plass før reisverket når huset skal bygges Andre som bruker organisasjonsoppsett Tekniske grupper; Integrasjon, konvertering……….. Tilgangsstyring Maler & brev Arbeidsflyt Avhengigheter

9 Fagansvar Avdeling Seksjon/Behandlingsansvar/Fagansvar Fysisk sted - lokaliseringer Sengepost Poliklinikk Operasjon DIPS to dimensjoner

10 Ortopedisk avdeling Seksjon for forskning og Kompetanse -senter Seksjon for Protese- kirurgi Seksjon for fot- og ankelkirurgi Seksjon for over- ekstremitet og mikrokir Seksjon for ryggkirurgi Seksjon for onkologisk ortopedi Seksjon for barneorto og rekonstruktiv ortopedi Seksjoner på ortopedisk avdeling, intranett Poliklinikk for kirurgi og nevrofag Seksjon for sengeposter Seksjon for operasjon Seksjon for klinisk service Seksjon for kontor og pasientkoord Seksjon for Skade- legevakt Seksjon for artroskopisk Kirurgi Seksjon for ortopedisk traumatologi

11

12 Regional EPJ ved OUS – DP Løsning OUS-DIPS

13 Ortopedisk avdeling Seksjon for forskning og Kompetanse -senter Seksjon for Protese- kirurgi Seksjon for fot- og ankelkirurgi Seksjon for over- ekstremitet og mikrokir Seksjon for ryggkirurgi Seksjon for onkologisk ortopedi Seksjon for barneorto og rekonstruktiv ortopedi Seksjoner på ortopedisk avdeling, intranett Poliklinikk for kirurgi og nevrofag Seksjon for sengeposter Seksjon for operasjon Seksjon for klinisk service Seksjon for kontor og pasientkoord Seksjon for Skade- legevakt Seksjon for artroskopisk Kirurgi Seksjon for ortopedisk traumatologi

14 Ortopedisk avdeling Protese- kirurgi Fot- og ankel- kirurgi Over- ekstremitet og mikrokir Rygg- kirurgi Onkologisk ortopedi Barneorto og rekonstruktiv ortopedi Ortopedisk avdeling i OUS-DIPS Skade- legevakt Artroskopisk kirurgi ortopedisk traumatologi Sengeposter, poliklinikk, operasjonstuer, PO…….. er fysiske steder pas får utført tjenester Som dimensjon nummer to, ikke hierarkisk Hierarki avd-seksjon

15 Utgangspunktet for barnemedisinsk avdeling Barnemedisinsk avdelingAvdeling Barnemed. dagenhet, RikshospitaletDagenhet Allergologi- /lungeseksjonenFagenhet Barnehjerteseksjonen, RikshospitaletFagenhet Barneinfeksjon sengepost, UllevålFagenhet Barneintensiv, UllevålFagenhet GeilomoFagenhet Hjerte/lunge/allergi seksjonenFagenhet Seksjon for barnekreft og blodsykdommerFagenhet Seksjon for spesialisert barnemedisin og transplantasjonFagenhet Avansert hjemmesykehus UllevålSeksjon Barnemedisinsk poliklinikk og dagbehandling RikshospitaletSeksjon Barnemedisinsk poliklinikk og dagbehandling UllevålSeksjon Barnemedisinsk sengepost 1, RikshospitaletSeksjon Barnemedisinsk sengepost 2, RikshospitaletSeksjon Barnemedisinsk sengepost 3, RikshospitaletSeksjon Barnemedisinsk sengepost, UllevålSeksjon FysioterapiSeksjon Barneintensiv post, UllevålIntensivenhet Barnehjerte poliklinikk, RikshospitaletPoliklinikk Barnemed. poliklinikk, RikshospitaletPoliklinikk Barnemedisinsk poliklinikk, UllevålPoliklinikk Fysioterapi barn poliklinikkPoliklinikk Poliklinikk hematologi/onkologi, RHPoliklinikk Voksentoppen PoliklinikkPoliklinikk Barn 5-dagers post, UllevålSengepost Barn Sengepost 2 RikshospitaletSengepost Barn sengepost 3, RikshospitaletSengepost Barnemed. observasjonspost, UllevålSengepost Barnemedisinsk post 1, RikshospitaletSengepost Barnemedisinsk infeksjonspost, UllevålSengepost Barnemedisinsk post 1, UllevålSengepost Geilomo SengepostSengepost HjemmesengepostSengepost Lunge/Allergi sengepost-BKL RHSengepost Voksentoppen SengepostSengepost Ullevål hotell, Barnemed. avd.Hotell

16 BAM i DIPS

17 Regional EPJ ved OUS – DP Løsning KDA idag

18 Regional EPJ ved OUS – DP Løsning KDA KDA dagkirurgisk enhet RH KDA dagenhet kir. barn RH KDA poliklinikk RH 3 fysiske steder Ventelister «eies» av fagansvarlige, ikke KDA Samme registreringspraksis for alle fag som bruker KDA Enklere å følge opp for KDA, ta ut rapporter i DIPS på hvilke fag de yter tjenester til

19 Infeksjonsmedisinsk avdeling Regional EPJ ved OUS – DP Løsning

20 Infeksjonsmedisinsk avdeling i DIPS

21 Oppgaver framover Forståelse for fagansvar i PAS forskjellig fra lederstruktur og kostnadssteder Hvordan melde ønske om endring av org.enheter i PAS og hvordan behandles disse ønskene internt i OUS Formelle navn Oppmøtesteder og kontaktinformasjon i brev Poliklinikker som fysisk er samme sted bør være én poliklinikk Opplæring; –viktigheten av å registrere riktig avdeling og fagansvar

22 Oppsummering; Pasientflyt / behandlingsansvar er førende Lederstruktur for ansatte følger ikke alltid fag-/behandlingsansvar for pasienten Avdelingene blir som før Unntak PHA som har hatt egen prosess med org.endring, fjernet senternivået Fagansvar blir i alt vesentlig ”seksjon” i DIPS Alle får (minst en) seksjon/fagansvar på nivå under avdeling DIPS har mange rapporter som understøtter daglig drift


Laste ned ppt "Organisasjonsstruktur / Organisasjonsoppsett i DIPS Sølvi Andresen leder for arbeidsgruppe organisasjonsoppsett."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google