Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barn på flukt Presentasjon fra Redd Barna Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barn på flukt Presentasjon fra Redd Barna Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barn på flukt Presentasjon fra Redd Barna Norge

2

3 ”Hjelp skal ikke være gaver, men hjelp til selvhjelp mellom likeverdige, der alle bidrar etter evne ut fra en følelse av menneskelig fellesskap på tvers av rase, etniske og nasjonale grenser” Eglantyne Jebb (fra bok utgitt i 1906) Internasjonale Redd Barna jobber i 120 land!

4 Redd Barna i Norge Redd Barna Norge startet opp i 1946 og er i dag blant de fem store bistandsorganisasjoner i Norge og bidrar mye internasjonalt. Organisasjonen er medlemsstyrt og kjemper for barns rettigheter lokalt og nasjonalt. Redd Barna Norge jobber for at –Barn i skolen skal lære om sine rettigheter og bli sett og hørt i alle saker som angår dere! –Flyktningbarns rettigheter skal bli ivaretatt –Barn ikke skal bli utsatt for mobbing og krenkelser –Barn skal få økt digital dømmekraft og ikke utsettes for mobbing på nett –Barn ikke skal bli utsatt for vold og seksuelle overgrep

5 Arbeidet med barns rettigheter Redd Barnas grunnlegger Eglantyne Jebb skrev for 100 år siden om hva hun mente alle barn trenger, uansett hvem de er og hvor de bor Eglantyne Jebb skrev erklæringen om barns rettigheter allerede i 1923

6 Hurra – Barnas rettigheter fyller 27 år! Mange stater bestemte i 1989 at barn skulle ha egne rettigheter, Barnas rettigheter! Barnas rettigheter forteller oss hvilke rettigheter alle barn har uavhengig av hvor de bor. De som bestemmer i hvert land har ansvar for at barna der får oppfylt sine rettigheter.

7 Hva tenker dere at alle barn i verden skal ha rett til?

8 Hva handler barnas rettigheter om? Alle barn skal behandles likt Alt som gjøres skal være til det beste for barna Alle barn har rett til å gå på skole, leve og få vokse opp i trygge omgivelser Alle barn har rett til å bli hørt og sett

9 Alle barn i Norge skal kjenne til og få oppfylt sine rettigheter … dette gjelder også deg! Klikk på tegningen og hør sangen «Barnas rettigheter» av Thomas Drefvelin

10

11 Hva er det første dere kommer på når dere hører temaet: Barn på flukt?

12 Barn på flukt Mistet hjemmet sitt Får ikke gå på skole Må reise ufrivillig alene eller sammen med familie Har ikke et sted å dra til Trenger beskyttelse og hjelp for å klare seg Har ikke tilgang på gode helsetjenester Mister kontakten med familie og venner Mangler trygge lekeplasser

13 Hva sier FNs barnekonvensjon om barn på flukt? Alle artiklene i FNs barnekonvensjon gjelder også barn på flukt, som barns rett til å si sin mening og bli hørt og barns rett til utdanning. Artikkel 10 og 20: Alle flyktningbarn skal gis beskyttelse, humanitær hjelp og hjelp til å komme sammen med familien sin igjen. Artikkel 34, 35 og 36: Alle barn skal beskyttes mot alle former for utbytting (for eksempel seksuelt misbruk, bortføring og salg). Artikkel 38: Alle barn under 15 år skal beskyttes mot å bli vervet som soldater eller å delta i krig. I noen land er aldersgrensen 18 år.

14 Ulike årsaker til at barn er på flukt:

15 Foto: SC Foto

16

17

18

19 Hva skjedde under denne filmen? Hvilke tanker sitter dere igjen med etter å ha sett filmen? Hvilke rettigheter mistet jenta utover filmen, og hva mener dere at vi kan gjøre for å hjelpe.

20 Hva gjør Redd Barna internasjonalt for barn på flukt? Jobber for at barn på flukt skal få oppfylt sine rettigheter Familieoppsporing og – gjenforening Trygge lekeplasser for barn Midlertidige skoler Helsehjelp

21

22 Når barn som er på flukt kommer til Norge, bor de på asylmottak mens de venter på svar på søknaden om de får lov til å bli her.

23 Alle barn som oppholder seg i Norge har de samme rettighetene

24 Hva gjør Redd Barna for barn på flukt som kommer til Norge? Fritidsaktiviteter for barna som bor på asylmottak Hjelper barna til å bli bedre kjent med Norge og lokalsamfunnet sitt Gir informasjon om deres rettigheter Jobber opp mot regjering og storting for at barna skal få oppfylt sine rettigheter

25

26 Hva har vi lært av denne presentasjonen? Hvilke tanker sitter dere igjen med?

27 Tegn en tegning om hva du tenker på når du hører temaet «Barn på flukt»

28 TAKK FOR AT DERE STØTTER REDD BARNAS ARBEID!

29 Klikk på tegningen og hør sangen «Jeg snurrer på en globus»

30 Klikk på tegningen og hør sangen «Ropert»

31 Til lærere: Se hva Redd Barna tilbyr av gratis undervisningsmateriell på www.reddbarna.no/skole

32 Rettighetsslottet Digitalt undervisningsopplegg om barns rettigheter, deriblant barns rett til utdanning For de eldste i barnehagen og 1.-4 trinn Last ned lærerveiledning på våre nettside og bestill gratis tegneserie, plakat, sanghefte, CD Alt er gratis på reddbarna.no/rettighetsslottet

33 Det magiske klasserommet Digitalt undervisningsmateriell om barns rettigheter og barns rett til utdanning, med temaene krig/fred, klima og barnearbeid i Etiopia For 4.-9. trinn Oppfyller kompetansemål i KRLE, samfunnsfag og naturfag Bestill lærerveiledning på nett Alt er gratis på reddbarna.no/klasserom

34 Redd Barnas nettvettmateriell Bevisstgjør elever til en ansvarlig, positiv og trygg nettbruk og på den måten skjerpe elevenes digitale dømmekraft Kan brukes i arbeid for å forebygge digital mobbing Redd Barna tilbyr metodehefter tilpasset ulike alderstrinn; småtrinnet, mellomtrinnet og ungdomsskolen

35 Bevisstgjør elever, lærere, skoleledelse og foreldre for hva som skal til for å skape et trygt og inkluderende skolemiljø, og forebygge mobbing Legger til rette for elevmedvirkning – elevene er eksperter på sin skolehverdag og har rett til innflytelse Redd Barna tilbyr aktivitetshefter og nettressurser Redd Barnas læringsmiljøressurser

36 www.reddbarna.no/skole


Laste ned ppt "Barn på flukt Presentasjon fra Redd Barna Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google