Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Alle barn har rett til utdanning!. ”Hjelp skal ikke være gaver, men hjelp til selvhjelp mellom likeverdige, der alle bidrar etter evne ut fra en følelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Alle barn har rett til utdanning!. ”Hjelp skal ikke være gaver, men hjelp til selvhjelp mellom likeverdige, der alle bidrar etter evne ut fra en følelse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Alle barn har rett til utdanning!

2

3 ”Hjelp skal ikke være gaver, men hjelp til selvhjelp mellom likeverdige, der alle bidrar etter evne ut fra en følelse av menneskelig fellesskap på tvers av rase, etniske og nasjonale grenser” Eglantyne Jebb (fra bok utgitt i 1906) Internasjonale Redd Barna jobber i 120 land!

4 Redd Barna i Norge Redd Barna Norge startet opp i 1946 og er i dag blant de fem store bistandsorganisasjoner i Norge og bidrar mye internasjonalt. Organisasjonen er medlemsstyrt og kjemper for barns rettigheter lokalt og nasjonalt. Redd Barna Norge jobber for at –Barn i Norge skal lære om sine rettigheter og få dem innfridd –Barn skal bli sett og hørt i alle saker som angår dere! –Flyktningbarns rettigheter skal bli ivaretatt –Barn skal ikke bli utsatt for mobbing og krenkelser –Barn skal få økt digital dømmekraft og ikke utsettes for mobbing på nett –Barn skal ikke bli utsatt for vold og seksuelle overgrep

5 Arbeidet med barns rettigheter Redd Barnas grunnlegger Eglantyne Jebb skrev for 100 år siden om hva hun mente alle barn trenger, uansett hvem de er og hvor de bor Eglantyne Jebb skrev erklæringen om barns rettigheter allerede i 1923

6 Hurra! Barns rettigheter er 27 år! Mange stater bestemte i 1989 at barn skulle ha egne rettigheter, Barnas rettigheter! Barnas rettigheter forteller oss hvilke rettigheter alle barn har uavhengig av hvor de bor. De som bestemmer i hvert land har ansvar for at barna der får oppfylt sine rettigheter.

7 Hva tenker dere at alle barn i verden skal ha rett til?

8 Hva handler barnas rettigheter om? Alle barn skal behandles likt Alt som gjøres skal være til det beste for barna Alle barn har rett til å gå på skole, leve og få vokse opp i trygge omgivelser Alle barn har rett til å bli hørt og sett

9 Alle barn i Norge skal kjenne til og få oppfylt sine rettigheter … dette gjelder også deg! Klikk på tegningen og hør sangen «Barnas rettigheter» av Thomas Drefvelin

10 Hva sier FNs barnekonvensjon om utdanning? Artikkel 12: Alle barn har rett til å si sin mening og til å bli hørt i saker som angår dem Artikkel 28/ 29: Alle barn har rett til utdanning som gir dem mulighet for utvikling

11 Alle barn har rett til utdanning! I Norge: Alle barn har rett og plikt til å gå skole 57 millioner barn får ikke begynne på skole, noe de har rett til! 250 millioner i barneskolealder klarer ikke lese enkle setninger pga. dårlig kvalitet på undervisningen Noen barn er ekstra sårbare: o jenter o barn fra fattige familier o barn med nedsatt funksjonshemming o barn fra minoritetsgrupper o barn berørt av krig o barn på flukt

12 Hvorfor er utdanning viktig?

13

14

15

16

17

18

19

20 Hva har vi lært av denne presentasjonen? Hvilke tanker sitter dere igjen med?

21 Tegn en tegning om hva du tenker på når du hører temaet «Barns rett til utdanning»

22 TAKK FOR AT DERE STØTTER REDD BARNAS ARBEID!

23 Klikk på tegningen og hør sangen «Jeg snurrer på en globus»

24 Klikk på tegningen og hør sangen «Ropert»

25 Til lærere: Se hva Redd Barna tilbyr av gratis undervisningsmateriell på www.reddbarna.no/skole

26 Rettighetsslottet Digitalt undervisningsopplegg om barns rettigheter, deriblant barns rett til utdanning For de eldste i barnehagen og 1.-4 trinn Last ned lærerveiledning på våre nettside og bestill gratis tegneserie, plakat, sanghefte, CD Alt er gratis på reddbarna.no/rettighetsslottet

27 Det magiske klasserommet Digitalt undervisningsmateriell om barns rettigheter og barns rett til utdanning, med temaene krig/fred, klima og barnearbeid i Etiopia For 4.-9. trinn Oppfyller kompetansemål i KRLE, samfunnsfag og naturfag Bestill lærerveiledning på nett Alt er gratis på reddbarna.no/klasserom

28 Redd Barnas nettvettmateriell Bevisstgjør elever til en ansvarlig, positiv og trygg nettbruk og på den måten skjerpe elevenes digitale dømmekraft Kan brukes i arbeid for å forebygge digital mobbing Redd Barna tilbyr metodehefter tilpasset ulike alderstrinn; småtrinnet, mellomtrinnet og ungdomsskolen

29 Bevisstgjør elever, lærere, skoleledelse og foreldre for hva som skal til for å skape et trygt og inkluderende skolemiljø, og forebygge mobbing Legger til rette for elevmedvirkning – elevene er eksperter på sin skolehverdag og har rett til innflytelse Redd Barna tilbyr aktivitetshefter og nettressurser Redd Barnas læringsmiljøressurser

30 www.reddbarna.no/skole


Laste ned ppt "Alle barn har rett til utdanning!. ”Hjelp skal ikke være gaver, men hjelp til selvhjelp mellom likeverdige, der alle bidrar etter evne ut fra en følelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google