Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Studiespesialisering VG1VG2VG3 Fellesfag 30 timerFelles programfag/ Valgfrie programfag 15 timer Fellesfag 15 timer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Studiespesialisering VG1VG2VG3 Fellesfag 30 timerFelles programfag/ Valgfrie programfag 15 timer Fellesfag 15 timer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Studiespesialisering VG1VG2VG3 Fellesfag 30 timerFelles programfag/ Valgfrie programfag 15 timer Fellesfag 15 timer

2 VALG AV PROGRAMFAG -en prosess Elevene har fått litt informasjon om fagvalg i november. Elevene har hatt to utviklingssamtaler med kontaktlærer. Elevene har deltatt på fagvalgstorg 14.jan. Elevene har fått fagvalgsbrosjyren. Elevene har gjennomført prøvevalg. Elevene oppfordres til å snakke med elever, foresatte, rådgivere og faglærere om sine valg. Endelig fagvalg skjer i uke 5 elektronisk www.blokkvalg.no

3 STUDIESPESIALISERING FAGVG1VG2VG3TOTALT Religion og etikk33 Norsk44614 Matematikk538 Naturfag55 Engelsk55 2.Fremmedspråk448 Samfunnsfag33 Geografi22 Historie246 Kroppsøving2226 Sum fellesfag3015 60 Programfag0(5)15 30 Totalt omfang30(35)30 90

4 Programfag studiespesialisering Du må først velge programområde: Realfag eller SSØ. Minst to programfag over to år innen samme programområde. Ett valgfritt programområde fra ST, idrett eller medier og kommunikasjon. VG3 FORDYPNING PROGRAMFAG1 FORDYPNING PROGRAMFAG 2 VG2 PROGRAMFAG1PROGRAMFAG 2 PROGRAMFAG 4 VALGFRITT PROGRAMFAG 3 VALGFRITT

5 SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI Entrepenørskap og bedriftsutvikling 1 Markedsføring 1 og 2 Samfunnsøkonomi 1 og 2 Sosiologi og sosialantropologi, sosialkunnskap og politikk og menneskerettigheter. Rettslære 1 og 2 Psykologi 1og 2 Internasjonal engelsk og samfunnsfaglig engelsk.

6 REALFAG Fysikk 1 og 2 Kjemi 1 og 2 Biologi 1 og 2 Matematikk: R1 og R2, S1 og S2 Informasjonsteknologi 1og 2 IDRETTSFAG: Toppidrett MEDIEFAG: Tekst i mediefag (Kan velges av elever på studiespesialisering som valgfritt programfag sammen med realfag eller SSØ)

7 Forslag til valg realfag INGENIØREN, ARKITEKT (NTNU) Vg3FYSIKK 2KJEMI 2R2 Vg2FYSIKK 1KJEMI 1Informasjonsteknologi eller internasjonal engelsk eller toppidrett R1 MEDISIN,APOTEK, ERNÆRING, BIOINGENIØR,BIOLOGI,BIOKJEMI M.M Vg3KJEMI 2BIOLOGI 2S2 Vg2KJEMI 1BIOLOGI 1FYSIKK 1/INT.ENG.S1(R1)

8 Forslag til valg språk, samfunnsfag, økonomi ØKONOMI, MARKEDSFØRING, LEDELSE Vg3 MARKEDSFØRING OG LEDELSE 2 SAMFUNNS ØKONOMI 2 S2 Vg2 ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING MARKEDS FØRING OG LEDELSE 1 SAMFUNNS ØKONOMI 1 S1

9 PSYKOLOGI Vg3PSYKOLOGI 2SOSIAL KUNNSKAP IINT.ENGELSK Vg2PSYKOLOGI 1SOSIOLOGI OG SOSIALANTRO POLOGI BIOLOGI 12 P

10 Arbeide med mennesker(politi, rettsvitenskap, statsvitenskap, barnevern m.m) Vg3 POLITIKK OG MENNESKERETTIGHETER PSYKOLOGI 2RETTSLÆRE 2 Vg2 SOSIOLOGI OG SOSIALANTROPOLOGI PSYKOLOGI 1RETTSLÆRE 12P

11 RETTSLÆRE, LEDELSE OG IDRETT Vg3TOPPIDRETT 2MARKEDSFØRING OG LEDELSE 2 RETTSLÆRE 2 Vg2TOPPIDRETT 1MARKEDSFØRING OG LEDELSEI 1 RETTSLÆRE 12P

12 POLITIKK, SPRÅK, ØKONOMI OG TEKST Vg3TEKST i MEDIA POLITIKK OG MENNESKERETTIG HETER MORSMÅL III ELLER SAMF.ENGELSK (S2) Vg2SAMFUNNS- ØKONOMI 1 SOSIOLOGI OG SOSIALANTRO- POLOGI INT.ENGELSKS1

13 STATSVITENSKAP, RETTSVITENSKAP. FLINK I MORSMÅL Vg3RETTSLÆREPOLITIKK OG MENNESKERETTIGHE TER SAMF.ENGELSK(S2) Vg2RETTSLÆRESOSIOLOGI OG SOSIALANTROPOLOGI INT.ENGELSKS1

14 Fremmedspråk og morsmål Hvis du ikke har hatt 2.fremmedspråk på ungdomsskolen MÅ du ha 2. fremmedspråk også i Vg3. Timeantall for faget er 4t (vg1), 4t (Vg2), 5t (Vg3) NB! Konsekvens for valg av programfag: Du kan bare velge to programfag i Vg3. Morsmålseksamen. Har du et annet morsmål enn norsk, kan du ta eksamen i dette språket som privatist på nivå II, og dermed dekke kravet om fremmedspråk under fellesfag. Morsmål nivå III kan brukes som programfag. Morsmål II kan også brukes som programfag hvis du har 2. fremmedspråk fra grunnskolen. Eller hvis du har 2. fremmedspråk på videregående. Morsmål III kan også brukes som fordypning i språk på SSØ.

15 FREMMEDSPRÅK I TRE ÅR -> Bare to programfag i VG3 Vg3programfag Spansk I+II (5t) Vg2programfag matematikk

16 REALFAG-/ SPRÅKPOENG R1, S1, Kjemi 1, Biologi 1, Fysikk 1, Informasjonsteknologi 1 0,5 p. pr. fag S2, Kjemi 2, Biologi 2 0,5 p. pr fag R2, Fysikk 2 1p. pr fag Fremmedspråk: Nivå I eller II som programfag 0,5 p. pr fag Fremmedspråk nivå III 1 p. pr. fag NB! Maksimum 4 poeng totalt

17 Generell studiekompetanse Generell studiekompetanse (GENS) dekker opptakskravet til de fleste studier på universitet og høyskole. De fleste utdanninger i dag, krever kun GENS: Jurist, psykolog, barnevernspedagog, journalist, lærer og fysioterapeut for å nevne noen.

18 Poengutregning Førstegangsvitnemål Karakterpoeng (gjennomsnittskarakter x10) +Realfagspoeng og /eller språkpoeng +Poeng for opptaksprøver = Skolepoeng Ordinært vitnemål Skolepoeng + alderspoeng + tilleggspoeng ( militærtjeneste, folkehøyskole eller høyere utdanning) = Konkurransepoeng

19 Spesielle opptakskrav Medisin, farmasi, klinisk ernæring, veterinær og tannlege: R1/S1 +S2 og Fys 1 og (Kjemi 1 +2) Ingeniør og realfagstudier: R1+R2 og Fys 1 Flyger: R1/S1 +S2 og Fys 1 Lærer og journalist: Karakterkrav i norsk og matematikk. Politi: Minst karakter 3 i norsk hovedmål. Bioingeniør og farmasi (HIOA) (S1 + S2) + fys 1 eller kjemi 1 eller biologi 1 Spill programmering og programmering R1 eller S1+S2 Siviløkonom: S1 og S2 Se www.samordnaopptak.nowww.samordnaopptak.no

20 Førstegangsvitnemål Du må bestå alle fagene i løpet av tre år når du går på videregående skole for å få førstegangsvitnemål. Når du skal søke høyere utdanning etter videregående skole, vil du søke i en egen kvote for førstegangsvitnemål. Opptakskravene vil være lavere enn i ordinær kvote. www.samordnaopptak.no Det er mulig å forbedre fag som privatist i løpet av videregående. www.privatistweb.no Frist 1. feb.www.privatistweb.no

21 Inntakskrav Hioa og Uio vår 2015 UTDANNINGORDINÆR KVOTEFØRSTEGANGSVITNEMÅL Sykepleier42,435,9 Journalist57,749,9 Barnevernspedagog49,642,6 Økonomi og administrasjon 52,443,6 Jurist59,8 høst 57,852,7 høst 50,0 vår Medisin66,759,4 høst 57,4 vår

22 Viktige datoer : Uke 5, (torsdag 4.februar):Fagvalg Bjerke www.blokkvalg.no www.blokkvalg.no 1.mars:Frist for innsøking Vg2 www.vigo.nowww.vigo.no (Husk MinID) 13.mai: Eksamenstrekk Vg1 skriftlig:Engelsk,1T,1P 17.og 20.juni:Eksamenstrekk Vg1 muntlig: Naturfag, geografi, samfunnsfag, engelsk, 1T og 1P, toppidrett 1 21. og 22.juni:Muntlig eksamen Vg1 23.juni:Siste skoledag


Laste ned ppt "Studiespesialisering VG1VG2VG3 Fellesfag 30 timerFelles programfag/ Valgfrie programfag 15 timer Fellesfag 15 timer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google