Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mowe, GerIT 17.10.061 Holdninger og praksis til ernæringsbehandling ved Skandinaviske sykehus GerIT 17.oktober, 2006 Morten Mowe Seksjonsoverlege, dr.med.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mowe, GerIT 17.10.061 Holdninger og praksis til ernæringsbehandling ved Skandinaviske sykehus GerIT 17.oktober, 2006 Morten Mowe Seksjonsoverlege, dr.med."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mowe, GerIT 17.10.061 Holdninger og praksis til ernæringsbehandling ved Skandinaviske sykehus GerIT 17.oktober, 2006 Morten Mowe Seksjonsoverlege, dr.med Aker Universitetssykehus

2 Mowe, GerIT 17.10.062 Underernæring.. Forekommer hyppig Alvorlige konsekvenser Kan behandles Behandlingen har effekt Oral nutritional supplements increase energy and nutrient intakes Hospital 93% of all trials, 72% significant (n 42) 100% of RCT, 68% significant(n 25) Community 84% of all trials, 65% significant (n 52) 91% of RCT, 72% significant (n 32)

3 Mowe, GerIT 17.10.063 Hva bør vi gjøre vi med denne pasienten – og hva gjør vi?

4 Mowe, GerIT 17.10.064 Underernæring er vanlig og ofte oversett Av 111 indremedisinske pasienter innlagt som ø-hjelp: 20 % var underernærte (v/h < 75%) 12 % ble oppdaget ved innleggelse 4 % ble behandlet 0 % fikk diagnose ved avreise Mowe M and Bøhmer T. JAGS 1992

5 Mowe, GerIT 17.10.065 Møte i European Council, 2003 Deltagere fra de fleste europeiske land, deriblant Norge (Sosial og helsedirektoratet) Konklusjon: Ernæring har lav prioritet i klinisk virkelighet. Til tross for utilstrekkelig ernæringspraksis på sykehus kan forverre dette underernæring har alvorlige konsekvenser noe kan reduseres siden underernæring i mange tilfeller kan forebygges og behandles Derfor: Ernæringsmessig kartlegging og intervensjon er viktige tiltak for å unngå dette

6 Mowe, GerIT 17.10.066 Pasienter vil ha bedre prognose ved bedret ernæringsstatus Jo bedre ernæringsstatus pasienten har, jo bedre vil medisinsk behandling virke ESPEN 2005 Hvorfor…….

7 Mowe, GerIT 17.10.067 For å bedre kvaliteten i ernæringsarbeidet på sykehus har American Society of Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN), utviklet spesielle ernærings standarder. Brukes også av Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organisations (JCAHO). Tilsvarende standarder er senere utviklet av European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN)(5). Disse standarder støttes av Council of Europe.

8 Mowe, GerIT 17.10.068 Standardene fokuserer på følgende aktiviteter: - Alle pasienter bør screening med henblikk på ernæringsmessig risiko - Pasienter i ernæringsmessig risiko må gjennomgå en assessment -Ernærings intervensjon skal beskrives i journalene -Effekten av tiltakene skal følges (monitoreres) under oppholdet -Man må informere (communicate) om ernæringstiltakene når pasienten reiser

9 Mowe, GerIT 17.10.069 Studiens hensikt: … studere holdninger (attitudes) til ernæringstiltak, dvs hvordan det bør være, opp mot ernærings praksis (practise) som utøves på den enkeltes avdeling, i relasjon til de anbefalinger som kommer fra ESPEN og European Council

10 Mowe, GerIT 17.10.0610 Arbeidsgruppe: M Mowe, MD, PhD, Norway; I Bosaeus, Professor, Sweden; HH Rasmussen, MD, PhD, Denmark; J Kondrup Professor, Denmark; M Unosson, PhD, Lic. Nurse, Sweden; Ø Irtun, Professor, Norway. On the behalf of the Scandinavian Nutrition Group (SNG): Denmark: Anne Marie Beck, Copenhagen; Hanne Kristensen, Aalborg; Karin Ladefoged, Copenhagen; Karen Lindorff-Larsen, Aalborg; Michael Staun, Copenhagen; Anne Wengler, Copenhagen; Sweden: Ulla Johansson, Hudiksvall; Jørgen Larsson, Huddinge; Elisabet Rotenberg, Gothenburg, Christina Stene, Malmø; Norway: Anne Berit Guttormssen, Bergen; Lene Thoresen, Trondheim; Hilde Wøyen, Oslo. Mowe -05

11 Mowe, GerIT 17.10.0611 Inklusjon: April - Juni 2004 Spørreskjema 6000 leger og 6000 sykepleiere i Danmark, Sverige og Norge Leger som arbeider I avdeling hvor ernæring er relevant (Indremedisin, Kirurgi, Ortopedi, Intensiv, Onkologi) Tilfeldig trukket ut av “Legedatabase” Sykepleiere fra samme enheter – via nærmeste sykepleierleder

12 Mowe, GerIT 17.10.0612 Demografiske data fra 1753 leger og 2759 sykepleiere.

13 Mowe, GerIT 17.10.0613 Screening

14 Mowe, GerIT 17.10.0614 Ernæringsmessig vurdering av underernærte pasienter * * # #

15 Mowe, GerIT 17.10.0615

16 Mowe, GerIT 17.10.0616

17 Mowe, GerIT 17.10.0617

18 Mowe, GerIT 17.10.0618

19 Mowe, GerIT 17.10.0619 Practi se Attitude Practice

20 Mowe, GerIT 17.10.0620 Hvorfor utilstrekkelig ernæringspraksis (3 svar fra hver deltager)

21 Mowe, GerIT 17.10.0621 Årsaker til dårlig ernæringspraksis (N) Mowe et al. Submitted 2006, Clinical nutrition

22 Mowe, GerIT 17.10.0622 Hvordan bedre praksis?

23 Mowe, GerIT 17.10.0623

24 Mowe, GerIT 17.10.0624 TilstedeMangler % Z - value p- value OR* Pasientene screenes ved innleggelse 3818 11.6 <0.00 01 1.9 Ernæringsinntaket beregnes hos risikopasienter 5427 15.4 <0.00 01 2.0 Ernæringsplan lages hos risikopasientene 268 13.5 <0.00 01 3.1 Odds ratio (OR) for good nutritional practice and the presence of described responsibility for doctors and nurses. Ernæringspraksis relatert til om avdelingen har Retningslinjer for fordeling av ernæringsansvaret.

25 Mowe, GerIT 17.10.0625 TilstedeMangler Ernæringspraksis% Z -valuep-valueOR* God ernæringspraksis er vanskelig 4367 - 13.5<0.00010.6 Ernæring er lavt prioritert 1638 - 13.2<0.00010.4 Pasienten blir dårligere under oppholdet pga utilstrekkelig ernæring 1728 - 6.9<0.00010.6 Ernæringspraksis relatert til om avdelingen har Retningslinjer for fordeling av ernæringsansvaret.

26 Mowe, GerIT 17.10.0626 Ernæringsbehandling er så vanskelig at det hindrer gjennomføring

27 Mowe, GerIT 17.10.0627 Gode kunnskaper Moderate kunnskaper Lite kunnskaper Vil gi sonde57%44%42% Vil gi IV49%43%40% Kunstig ernæring til pasienter demente

28 Mowe, GerIT 17.10.0628 Gode kunnskaper Moderate kunnskaper Lite kunnskaper Vil gi sonde70%55%51% Vil gi IV61%49%46% Kunstig ernæring til pasienter som er over 80 år

29 Mowe, GerIT 17.10.0629 Referanser… Mowe M, Bosaeus I, Rasmussen HH, Kondrup J, Unosson M, Irtun Ø. Nutritional routines and attitudes among doctors and nurses in Scandinavia. A questionnaire based study. Clinical Nutrition 2006; 25; 524-32. Mowe M, Bosaeus I, Rasmussen HH, Kondrup J, Unosson U, Irtun Ø. Doctors’ and nurses’ opinion about nutrition practice: Who is responsible? Submitted, Clinical Nutrition Mowe M, Bosaeus I, Rasmussen HH, Kondrup J, Unosson M, Irtun Ø. Insufficient nutritional knowledge among health care workers? A questionnaire based survey among doctors and nurses. In manuscript

30 Mowe, GerIT 17.10.0630 Takk for oppmerksomheten ”Det daglige brød” Anders Zorn, 1886. Nationalmuseum, Stockholm


Laste ned ppt "Mowe, GerIT 17.10.061 Holdninger og praksis til ernæringsbehandling ved Skandinaviske sykehus GerIT 17.oktober, 2006 Morten Mowe Seksjonsoverlege, dr.med."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google