Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mowe, GerIT 17.10.061 Holdninger og praksis til ernæringsbehandling ved Skandinaviske sykehus GerIT 17.oktober, 2006 Morten Mowe Seksjonsoverlege, dr.med.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mowe, GerIT 17.10.061 Holdninger og praksis til ernæringsbehandling ved Skandinaviske sykehus GerIT 17.oktober, 2006 Morten Mowe Seksjonsoverlege, dr.med."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mowe, GerIT Holdninger og praksis til ernæringsbehandling ved Skandinaviske sykehus GerIT 17.oktober, 2006 Morten Mowe Seksjonsoverlege, dr.med Aker Universitetssykehus

2 Mowe, GerIT Underernæring.. Forekommer hyppig Alvorlige konsekvenser Kan behandles Behandlingen har effekt Oral nutritional supplements increase energy and nutrient intakes Hospital 93% of all trials, 72% significant (n 42) 100% of RCT, 68% significant(n 25) Community 84% of all trials, 65% significant (n 52) 91% of RCT, 72% significant (n 32)

3 Mowe, GerIT Hva bør vi gjøre vi med denne pasienten – og hva gjør vi?

4 Mowe, GerIT Underernæring er vanlig og ofte oversett Av 111 indremedisinske pasienter innlagt som ø-hjelp: 20 % var underernærte (v/h < 75%) 12 % ble oppdaget ved innleggelse 4 % ble behandlet 0 % fikk diagnose ved avreise Mowe M and Bøhmer T. JAGS 1992

5 Mowe, GerIT Møte i European Council, 2003 Deltagere fra de fleste europeiske land, deriblant Norge (Sosial og helsedirektoratet) Konklusjon: Ernæring har lav prioritet i klinisk virkelighet. Til tross for utilstrekkelig ernæringspraksis på sykehus kan forverre dette underernæring har alvorlige konsekvenser noe kan reduseres siden underernæring i mange tilfeller kan forebygges og behandles Derfor: Ernæringsmessig kartlegging og intervensjon er viktige tiltak for å unngå dette

6 Mowe, GerIT Pasienter vil ha bedre prognose ved bedret ernæringsstatus Jo bedre ernæringsstatus pasienten har, jo bedre vil medisinsk behandling virke ESPEN 2005 Hvorfor…….

7 Mowe, GerIT For å bedre kvaliteten i ernæringsarbeidet på sykehus har American Society of Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN), utviklet spesielle ernærings standarder. Brukes også av Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organisations (JCAHO). Tilsvarende standarder er senere utviklet av European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN)(5). Disse standarder støttes av Council of Europe.

8 Mowe, GerIT Standardene fokuserer på følgende aktiviteter: - Alle pasienter bør screening med henblikk på ernæringsmessig risiko - Pasienter i ernæringsmessig risiko må gjennomgå en assessment -Ernærings intervensjon skal beskrives i journalene -Effekten av tiltakene skal følges (monitoreres) under oppholdet -Man må informere (communicate) om ernæringstiltakene når pasienten reiser

9 Mowe, GerIT Studiens hensikt: … studere holdninger (attitudes) til ernæringstiltak, dvs hvordan det bør være, opp mot ernærings praksis (practise) som utøves på den enkeltes avdeling, i relasjon til de anbefalinger som kommer fra ESPEN og European Council

10 Mowe, GerIT Arbeidsgruppe: M Mowe, MD, PhD, Norway; I Bosaeus, Professor, Sweden; HH Rasmussen, MD, PhD, Denmark; J Kondrup Professor, Denmark; M Unosson, PhD, Lic. Nurse, Sweden; Ø Irtun, Professor, Norway. On the behalf of the Scandinavian Nutrition Group (SNG): Denmark: Anne Marie Beck, Copenhagen; Hanne Kristensen, Aalborg; Karin Ladefoged, Copenhagen; Karen Lindorff-Larsen, Aalborg; Michael Staun, Copenhagen; Anne Wengler, Copenhagen; Sweden: Ulla Johansson, Hudiksvall; Jørgen Larsson, Huddinge; Elisabet Rotenberg, Gothenburg, Christina Stene, Malmø; Norway: Anne Berit Guttormssen, Bergen; Lene Thoresen, Trondheim; Hilde Wøyen, Oslo. Mowe -05

11 Mowe, GerIT Inklusjon: April - Juni 2004 Spørreskjema 6000 leger og 6000 sykepleiere i Danmark, Sverige og Norge Leger som arbeider I avdeling hvor ernæring er relevant (Indremedisin, Kirurgi, Ortopedi, Intensiv, Onkologi) Tilfeldig trukket ut av “Legedatabase” Sykepleiere fra samme enheter – via nærmeste sykepleierleder

12 Mowe, GerIT Demografiske data fra 1753 leger og 2759 sykepleiere.

13 Mowe, GerIT Screening

14 Mowe, GerIT Ernæringsmessig vurdering av underernærte pasienter * * # #

15 Mowe, GerIT

16 Mowe, GerIT

17 Mowe, GerIT

18 Mowe, GerIT

19 Mowe, GerIT Practi se Attitude Practice

20 Mowe, GerIT Hvorfor utilstrekkelig ernæringspraksis (3 svar fra hver deltager)

21 Mowe, GerIT Årsaker til dårlig ernæringspraksis (N) Mowe et al. Submitted 2006, Clinical nutrition

22 Mowe, GerIT Hvordan bedre praksis?

23 Mowe, GerIT

24 Mowe, GerIT TilstedeMangler % Z - value p- value OR* Pasientene screenes ved innleggelse < Ernæringsinntaket beregnes hos risikopasienter < Ernæringsplan lages hos risikopasientene < Odds ratio (OR) for good nutritional practice and the presence of described responsibility for doctors and nurses. Ernæringspraksis relatert til om avdelingen har Retningslinjer for fordeling av ernæringsansvaret.

25 Mowe, GerIT TilstedeMangler Ernæringspraksis% Z -valuep-valueOR* God ernæringspraksis er vanskelig < Ernæring er lavt prioritert < Pasienten blir dårligere under oppholdet pga utilstrekkelig ernæring < Ernæringspraksis relatert til om avdelingen har Retningslinjer for fordeling av ernæringsansvaret.

26 Mowe, GerIT Ernæringsbehandling er så vanskelig at det hindrer gjennomføring

27 Mowe, GerIT Gode kunnskaper Moderate kunnskaper Lite kunnskaper Vil gi sonde57%44%42% Vil gi IV49%43%40% Kunstig ernæring til pasienter demente

28 Mowe, GerIT Gode kunnskaper Moderate kunnskaper Lite kunnskaper Vil gi sonde70%55%51% Vil gi IV61%49%46% Kunstig ernæring til pasienter som er over 80 år

29 Mowe, GerIT Referanser… Mowe M, Bosaeus I, Rasmussen HH, Kondrup J, Unosson M, Irtun Ø. Nutritional routines and attitudes among doctors and nurses in Scandinavia. A questionnaire based study. Clinical Nutrition 2006; 25; Mowe M, Bosaeus I, Rasmussen HH, Kondrup J, Unosson U, Irtun Ø. Doctors’ and nurses’ opinion about nutrition practice: Who is responsible? Submitted, Clinical Nutrition Mowe M, Bosaeus I, Rasmussen HH, Kondrup J, Unosson M, Irtun Ø. Insufficient nutritional knowledge among health care workers? A questionnaire based survey among doctors and nurses. In manuscript

30 Mowe, GerIT Takk for oppmerksomheten ”Det daglige brød” Anders Zorn, Nationalmuseum, Stockholm


Laste ned ppt "Mowe, GerIT 17.10.061 Holdninger og praksis til ernæringsbehandling ved Skandinaviske sykehus GerIT 17.oktober, 2006 Morten Mowe Seksjonsoverlege, dr.med."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google