Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forfølgelse vs. Forførelse Av Thomas Natvig. Forfølgelse 60 land: Diskriminert, trakassert, opplever familiesplittelse, hjemme blir tatt fra dem, de blir.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forfølgelse vs. Forførelse Av Thomas Natvig. Forfølgelse 60 land: Diskriminert, trakassert, opplever familiesplittelse, hjemme blir tatt fra dem, de blir."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forfølgelse vs. Forførelse Av Thomas Natvig

2 Forfølgelse 60 land: Diskriminert, trakassert, opplever familiesplittelse, hjemme blir tatt fra dem, de blir slått, voldtatt, torturert, lemlestet, de sitter i fengsel, brukes som slaver og blir til og med drept Når det er snakk om forfølgelse av kristne handler det om at de gjennomgår en eller flere av disse tingene Ca. 80% er kristne

3 Hvorfor finnes forfølgelse? En kamp mellom Guds rike og rikene på jorden, og spenningene i denne kampen vil noen ganger føre til fysisk skade, diskriminering og til og med døden for dem som velger å følge Jesus De kjenner ikke Far/Gud, og tar ikke imot sannheten Johannes 3:19-21: Mørket tar ikke i mot lyset Galaterne 4:28-29: – DEN GAMLE OG DEN NYE PAKT

4 Er forfølgelse av kristne noe nytt? Profetene ble forfulgt, Jesus ble forfulgt, disiplene ble forfulgt 1. Mos. 4: Kain og Abel 1. Sam. 23-24: Saul og David Hebreerne 11:37: – TROSHELTENE I GT BLE FORFULGT Matteus 23:34-39 – VEROP OVER DE SKRIFTLÆRDE OG FARISEERNE APG 7:51-53 – STEFANUS

5 Jesus snakket om forfølgelse Matteus 10: 16-31: – FORFØLGELSER VIL KOMME Matteus 5:10-12: – SALIGPRISNINGENE Matteus 5:43-48: – ELSK DERES FIENDER Johannes 15:18-21 – Når verden hater dere

6 Hvem er det de egentlig forfølger? Meg og deg? Jesus? APG. 9:1-6 – SAULUS VED DAMASKUS

7 Forfølgelse i APG APG 7-8 – STEFANUS DØD  KRAFTIG FORFØLGELSE APG 9 – PAULUS RASER FREMDELES MOT DISIPLENE APG 12 – KONG HERODES FORFØLGER APG 13 – NY FORFØLGELSE MOT PAULUS APG 22 – PAULUS BLIR FORHØRT UNDER PISKING

8 Hvordan reagerte Jesus og disiplene på forfølgelse? Luk. 23:34: TILGI DEM APG. 7. 59-60: TILREGN DEM IKKE DENNE SYND Rom.12:14,17-19,21: DET KRISTNE LIVET 1 Kor. 4:12: APOSTLENES TJENESTE 2 Kor. 4:8-12: SKATTEN I LEIRKRUKKER 2 Kor. 4.16-18: TRO OG HÅP Filipperne 3:3-11: Å VINNE KRISTUS PAULUS GÅR FRA Å FORFØLGE TIL Å BLI FORFULGT!!!

9 Hvordan kan de reagere slik? 2. Kor. 5:1: TRO OG HÅP – For vi vet at om det rives ned, dette teltet som er vårt jordiske hus, så har vi i himmelen en bygning som er fra Gud, et evig hus, som ikke er gjort med menneskehender. De har det synlige for øyet De har forstått verdien i det evige livet Evighetsperspektiv

10 Kan vi bli forfulgt? Hvis vi står opp for sannheten/Guds ord! Gal. 6:11-12 – Se hvor store bokstaver jeg bruker når jeg egenhendig skriver dette til dere: De som vil tvinge dere til å omskjæres, er slike som vil ta seg godt ut blant mennesker, så de slipper å bli forfulgt på grunn av Kristi kors. 2. Tim. 3:10-12: – Men du har fulgt meg i lære og livsførsel, i holdning, tro, tålmodighet, kjærlighet, utholdenhet, og i forfølgelser og lidelser, slik som jeg ble utsatt for i Antiokia, Ikonium og Lystra. Hvor mange forfølgelser jeg enn har måttet tåle, har Herren reddet meg ut av dem alle. Alle som vil leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus, skal bli forfulgt.

11 Forførelse Hebr. 4:12 – For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger gjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer.

12 Hebr. 12:5-14: HERREN OPPDRAR OSS Har dere glemt den formaningen som taler til dere som til barn: Min sønn, forakt ikke når Herren irettesetter, mist ikke motet når han refser. For den Herren elsker, viser han til rette, og han straffer hver sønn han tar seg av. Hold ut og la dere oppdra, for Gud tar seg av dere som sønner. Ja, la meg se den sønn som faren ikke viser til rette! Hvis dere ikke blir vist til rette som alle andre, er dere ikke sønner, men uekte barn. Vi har hatt våre jordiske fedre som oppdro oss, og vi hadde respekt for dem.

13 Har vi ikke mye større grunn til å bøye oss under åndenes Far, så vi kan vinne livet? For fedrene viste oss til rette bare en kort tid og slik de selv syntes var best. Men han gjør det til vårt beste, for at vi skal få del i hans hellighet. All irettesettelse synes nok å være mer til sorg enn til glede mens den står på. Men siden gir den tilbake fred og rettferd som frukt hos dem som er blitt oppøvd ved den. Derfor, styrk de slappe hender og de vaklende knær! La føttene gå rett fram på veien, så det halte ikke blir vridd ut av ledd, men heller blir helbredet. Streb etter fred med alle, etter helliggjørelse, for uten den skal ingen se Herren.

14 Klø i øret eller stikke i hjertet? 2. Tim. 4:3-4 – Så sant som han kommer og oppretter sitt rike, pålegger jeg deg for Guds og Jesu Kristi ansikt, han som skal dømme levende og døde: Forkynn ordet, stå klar i tide og utide, vis til rette, tal til tukt og tal til trøst, med all tålmodighet og iherdig undervisning! For det skal komme en tid da folk ikke lenger tåler den sunne lære, men skaffer seg den ene læreren etter den andre, slik de selv finner for godt. For de vil ha det som klør i øret. De skal vende øret fra sannheten og holde seg til myter. Refs, tukt og formaning er noe vi trenger, og er ikke det samme som fordømmelse.

15 Hva er forførelse? Wikipedia – Forførelse er et forløp hvor en person med fullt overlegg lokker en annen person inn i en ”akt”, en akt vedkommende ofte senere vil angre på siden personen normalt ikke ville gjort det den ble forført til å gjøre.

16 Hvem er forføreren? 1. Mos. 3:1-15: – SLANGEN FORFØRER EVA OG ADAM TIL Å GJØRE NOE DE SENERE VIL ANDRE PÅ.

17 Hvordan blir vi forført? 1)Menneskeheten Jes. 53:6 – Vi gikk oss alle vill som sauer, hver tok sin egen vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. 1)Kristenheten 1)Det skal vi se nærmere på

18 Bibelen: – Tar opp falske profeter som ikke skal forkynne Jesus som Messias. Jesus: – Mange Messiaser skal komme og de skal forføre mange.

19 Hvordan forføres kristne? Vi blir forført når…

20 1. VI HAR STORE BEKJENNELSER, MEN LITEN KJENNSKAP Det er kjennskap som utløser bekjennelser, ikke bekjennelser som utløser kjennskap Matteus 22:29 – Men Jesus svarte dem: ”Dere farer vill fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt.” Johannes 5:39 – Dere gransker skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem – men det er de som vitner om meg! Likevel vil dere ikke komme til meg så dere kan ha liv. – Kraftig oppgjør med fariseernes religiøsitet

21 2. VI TROR FRELSEN ER FORTJENESTE Fikk dere Ånden ved lovgjerninger eller ved tro? Begynte i Ånden; fullføre i kjød? Kjøttets eller Åndens omskjærelse? Rettferdiggjort ved tro eller lovgjerninger? Menneskers bud og lærdommer som; Ta ikke, smak ikke, rør ikke? Hebreerne 13:9: BLI STERK I NÅDEN – La dere ikke rive med av alle slags fremmede lærdommer! Det er godt at hjertet blir styrket ved nåden, ikke ved bestemte slag av mat, for de som følger slike regler, har aldri hatt nytte av det.

22 3.VI IKKE SER VERDIEN I DET EVIGE LIVET Markus 4:14-19: SÅMANNEN – Såmannen sår ordet. De ved veien er slike som ordet blir sådd i, men når de har hørt det, kommer straks Satan og tar bort ordet som ble sådd i dem. På samme måte er det med dem som ble sådd på steingrunn: Det er de som straks tar imot ordet med glede når de får hørt det. Men de har ingen rot og holder bare ut en tid. Når de møter motgang eller forfølgelse for ordets skyld, faller de straks fra. Andre igjen er de som blir sådd blant tornebusker. De hører ordet, men dette livets bekymringer, rikdommens bedrag og lysten på alle andre ting kommer inn og kveler ordet, så det ikke bærer frukt.

23 Jesus sa at det kom forfølgelse og motgang med en hensikt Joh. 16:1-4: NÅR VERDEN HATER DERE – Dette har jeg sagt dere for at dere ikke skal bli ført til fall. De skal utstøte dere av synagogen. Ja, det kommer en tid da de som slår dere i hjel, skal tro at de utfører en tjeneste for Gud. Det skal de gjøre fordi de verken kjenner min Far eller meg. Dette har jeg sagt dere for at dere skal huske at jeg sa dette om dem, når deres tid kommer.

24 1. Tess. 3:4-5 Da vi var hos dere, sa vi dere på forhånd at vi skulle møte motgang. Slik gikk det også, som dere vet. Og fordi jeg ikke holdt ut å vente lenger, sendte jeg ham til dere. Jeg måtte vite hvordan det sto til med troen deres, om fristeren hadde klart å friste dere slik at vårt arbeid hadde vært forgjeves.

25 3. VI IKKE SER VERDIEN I DET EVIGE LIVET Matteus 13:44-45: SKATTEN OG PERLEN – Himmelriket er likt en skatt som var gjemt i en åker. En mann fant den, dekket den til igjen, og i sin glede gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte åkeren. Himmelriket er også likt en kjøpmann som lette etter fine perler. Da han fant en særlig verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte åkeren. DET ER VANSKELIGERE FOR OSS Å SE VERDIEN I DE EVIGE TING, SIDEN VERDIEN PÅ DE JORDISKE TING ER SÅ STORE FOR OSS.

26 4. Kjærligheten til penger og materielle/jordiske ting står i veien for etterfølgelsen av Jesus 1 Tim. 6:3-12: VRANGLÆRE OG PENGEBEGJÆR

27 Matteus 19:16-22: DEN RIKE UNGE MANNEN Det kom en mann til ham og spurte: ”Mester, hva godt skal jeg gjøre for å få evig liv?” Men Jesus sa til ham: ”Hvorfor spør du meg om det gode? Èn er den gode. Men vil du gå inn i livet, så hold budene!” ”Hvilke?” spurte han. Jesus svarte: ”Du skal ikke slå i hjel, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal hedre din far og din mor, og du skal elske din neste som deg selv.” ”Alt dette har jeg holdt”, svarte den unge mannen. Hva er det som mangler?” Jesus sa til ham: ”Vil du være helhjertet, gå da bort og selg det du eier, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!” Men da den unge mannen hørte det, gikk han bort, for han eide mye.

28 HA FOKUS OPPOVER Matteus 6:19 – Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der verken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler. For der skatten din er, vil også hjertet ditt være.

29 Kol. 3:1-2,10 Er dere da oppreist med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden… For dere har kledd av dere det gamle mennesket og dets gjerninger og iført dere det nye, det som blir fornyet etter sin skapers bilde og lærer ham å kjenne.

30 5. VI DYRKER EGOET Å dyrke egoet ligger i vår menneskelige natur – Min karriere, mine interesser, vi gidder ikke hvis ikke det underholder oss (Matt. 21:12-17: BØNNENS HUS) Vi kan til og med bli egoistiske i: – Menigheten (min måte, min stil) – Tilbedelse og bønn (jeg er selvsentrert) Djevelen er egoistisk  Jesus setter sin neste først 2 Tim. 3:1-7: MENNESKENE I DE SISTE TIDER

31 EGOET KAN FØRE TIL EN UTVANNET ETTERFØLGELSE ”Be Jesus inn i hjertet” eller mist ditt liv, ta opp korset, lid med meg, bli forfulgt for din tro, bli mindre populær, lev et liv i selvoppofrelse? En etterfølgelse uten disiplin og offer, uten helliggjørelse og Gudsfrykt Problemet: – Høye bekjennelser, liten kjennskap – Samme tankesett som en ikke-troende – Lite frukt i våre liv og i våre menigheter DET ER BARE VED Å GI ALT, VI KAN OPPLEVE ALT

32

33 6. VI TVILER PÅ OM HELVETE OG DJEVELEN FINNES Problemet blir da: – Vi gir Gud skylden for urettferdigheten og ondskapen i verden – Jesu offer på korset er unødvendig Johannes 10:10 – Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg (Jesus) er kommet for at dere skal ha liv og overflod. 1. Peter 5:8 – Vær edru og våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke. Stå ham imot, faste i troen! Dere vet jo at deres søsken rundt om i verden må gjennomgå de samme lidelsene.

34 7. VI MENER AT GUDS ORD ER IKKE SÅ VIKTIG, OG AT DET NEPPE ER GUDS ORD Matteus 4:4 – Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn. Hele skriften er innblåst av Gud Nyttig til lærdom Lykt og lys på vår sti Dømmer hjertets tanker og planer Det forandrer oss, det oppdrar oss, setter retning Vi blir kjent med Gud gjennom Bibelen

35 UNNGÅ FORFØRELSE OG BLI STÅENDE I EVENTUELL FORFØLGELSE = LEV ET LIV I ÅNDEN!!! Gal. 5:16: LIVET I ÅNDEN – Lev et liv i Ånden! Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod. Rom. 8:1-6, 12-13: LIVET I ÅNDEN


Laste ned ppt "Forfølgelse vs. Forførelse Av Thomas Natvig. Forfølgelse 60 land: Diskriminert, trakassert, opplever familiesplittelse, hjemme blir tatt fra dem, de blir."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google