Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ute hele dagen 3. mars 2016 Lek, trivsel og fellesskap i uterommet, muligheter og utfordringer Kathrine Bjørgen, høgskolelektor/stipendiat ved DMMH og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ute hele dagen 3. mars 2016 Lek, trivsel og fellesskap i uterommet, muligheter og utfordringer Kathrine Bjørgen, høgskolelektor/stipendiat ved DMMH og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ute hele dagen 3. mars 2016 Lek, trivsel og fellesskap i uterommet, muligheter og utfordringer Kathrine Bjørgen, høgskolelektor/stipendiat ved DMMH og Pål Gerhard Rystad, høgskolelektor ved DMMH

2 Innhold Norske barnehager og uteliv Personalets betydning Fysiske miljøs betydning Trivsel og felleskap ute Oppsummering

3 Uteliv i uterom Hva vet vi om barns uteliv i norske barnehager? (Moser, T. & Martinsen, M.T., 2010; Stokke, A. et.al., 2011/2014; Bjørgen, K. 2006/2015; Lysklett, O.B., 2009/2013, Kallestad J.H. & Ødegaard, E.E., 2014)  Tid ute  Hva gjør barn og voksne ute  Pedagogiske rollen ute – hva sier personalet selv?

4 Personalets rolle i utetiden Kompleks og mangfoldig  Ulike roller  Være en fysisk rollemodell  Være selv i fysisk form  Være en tilrettelegger, motivator  Gi støtte  Gi omsorg, være en hjelper

5 Personalet erfaringer… Å være rollemodeller er sentralt (sitater gjengitt fra intervju av personalet):  «det er ikke nok å gå på ski sammen med barna, man må vise glede av det»  «barna følge meg i alt jeg gjør og sier, vi er rollemodeller»  «barn trenger støtte og tilbakemeldinger»  «mye ute går på det å motivere og tilrettelegge aktiviteter for barn»  «barna motiverer og involverer oss, og vi motiverer og involverer barna, det er gjensidig»

6 Personalets erfaringer…  «å gå på tur i naturmiljø motiverer. Da har jeg bedre tid og kan inngå i nære relasjoner med barna. Jeg kan gjøre ting jeg liker å gjøre. Jeg føler frihet..»  «i barnehagens utemiljø går mer tid til å observere og til vante rutiner» Involverte personale skaper involverte barn, og gjensidig..

7 Hvilke roller kan vi velge å ta Muligheter «Mange barnehager sliter med for aktive voksne i utetiden. Barn og foreldre har begynt å reagere. Dette har gått for langt»! Jeg blir nedringt av fortvilte foreldre, sier Klara Ku leder av FUB (Sitat: Barnehagen tidende 01.03.2016) Et velkjent problem i din barnehage også? Eller?

8 Kultur for lekende voksne?  Anerkjennes lekne voksne? Av kollegiet? Barna? Foreldrene?  Hva sier barna?

9 Roller vi kan velge å ta Thorbergsen (2012) Inspirerende lekpartner Stimulerende medskaper Engasjert samtalepartner Aktiv kulturformidler Praktisk arbeider Nysgjerrig prosjektleder Oppmerksom observatør

10 Personalets holdninger ute. Noen påstander (sum to og to) I vår barnehage er personalet aktive deltakere i leken ute. Uterommet er et frirom for barna, de klarer seg selv og leker best uten innblanding fra personalet Vi er opptatt av alle de gode mulighetene for å gå i samspill med barn i utetiden

11 Ja takk begge deler Aktive og medskapende voksne Aktive skapende barn

12 Barn, uteliv og uterom Ny/ økt bevissthet om fysisk miljø sin betydning for barns trivsel, utvikling og læring Hva er et godt fysisk utemiljø for barnehagebarn? Fysisk miljø med 7 egenskaper som involverer til ulike typer lek og mangfoldig stimulering The seven Cs: Character, Context, Connectivity, Change, Chance, Clarity, Challenge (Herrington et.al, 2007, www.wstcoast.org/playspaces/outsidecriteria/ 7Cs.pdf). www.wstcoast.org/playspaces/outsidecriteria/ 7Cs.pdf

13 Karakter og kontekst av utemiljø inviterer til ulike muligheter

14 Barns trivsel og involvering Hvordan barn trives og involverer seg i aktiviteter er relatert til kvalitet på barns læring og utvikling (Ferre Laevers, 2005)  Subjektiv trivsel handler om glede og positive følelser både til seg selv og i relasjon med andre  Involvering handler om å være konsentrert og utholdende i en aktivitet. Å være oppslukt, et utforskende driv (en tilstand av flyt)  Trivsel handler om; Mulighet for handlefrihet og medvirkning Vennskap og sosiale relasjoner Fysiske /sosiale og estetiske tilbud i miljøet

15 Barns trivsel og involvering ute Barn viste høyt nivå av trivsel i aktiviteter med; tilstedeværende personale med modus for nærvær og involvering personale med lekende tilnærming ved deling av opplevelser i fellesskap Kari Pape sier: «voksne må være mer i lekemodus, tørre å tulle og tøyse litt» «bare i nærværet kan vi oppdage barn som trenger hjelp» (Kari Pape, http://barnehage.no/pedagogikk 19.03.2015)http://barnehage.no/pedagogikk 19.03.2015

16 Personalets holdninger ute. Noen spørsmål (sum to og to) Hvilke typer lek, arbeidsoppgaver ol. Kan barn og voksne gjøre sammen? Hva betyr det å ha voksenengasjement og å ta voksen initiativ Hvordan brukes de synlige miljøene våre? Hvilke usynlige miljø har vi på vårt uteområde? Og hva foregår der?

17 Oppsummert For hvem og til hva egner de ulike uterom? Tilstedeværende lekende personale? Mening skapende aktiviteter? Sterke opplevelser, broen mellom lek og læring? Tiden ute, like sentral for pedagogisk refleksjon? Deling av gode opplevelser i felleskap !

18 Takk for oss !


Laste ned ppt "Ute hele dagen 3. mars 2016 Lek, trivsel og fellesskap i uterommet, muligheter og utfordringer Kathrine Bjørgen, høgskolelektor/stipendiat ved DMMH og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google