Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Asker kulturskole. Gratulerer – dere er skoleeiere! Lovbestemt skoleslag –ikke et offentlig subsidiert fritidstilbud! Kulturskolen er det eneste skoleslaget.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Asker kulturskole. Gratulerer – dere er skoleeiere! Lovbestemt skoleslag –ikke et offentlig subsidiert fritidstilbud! Kulturskolen er det eneste skoleslaget."— Utskrift av presentasjonen:

1 Asker kulturskole

2 Gratulerer – dere er skoleeiere! Lovbestemt skoleslag –ikke et offentlig subsidiert fritidstilbud! Kulturskolen er det eneste skoleslaget som kvalifiserer elever/studenter til høyrere kunstutdanning i et kontinuerlig opplæringsløp Kulturskole i Asker siden 1978 Asker fikk prisen som «Årets kulturskolekommune» i 2003

3 Om virksomheten 1379 elevplasser: musikk, teater, visuelle kunstfag, tilrettelagt opplæring, seniorteater, småbarnsgrupper –Musikk: instrumentalopplæring, kor, korps, storband, band, orkester, ensembler Undervisning ved ØAG og 16 andre steder i kommunen 33 årsverk fordelt på administrasjon, lærere, dirigenter – totalt ca 80 ansatte (mye deltid!) Høy kompetanse: master og mer, nasjonale/internasjonale utøvere, underviser ved høgskoler og universitet Dirigenttjeneste, instrumentalopplæring for korpselever Ressurssenter - ressursmiljø –DKS og DKSS –Samarbeid med andre virksomheter og aktører kultur-sfo, nettverk for lærere i estetiske fag i grunnskolen kulturhus og bibliotek, andre virksomheter i kommunen kulturskolesamarbeid med andre kommuner

4 Teater NIE i Snekkersalen

5 Brukerne 2-100 år –flest i grunnskolealder –søkerne blir yngre Høy tilfredshet med kvaliteten i tilbudet gjennom mange år (brukerundersøkelsen) –….MEN mange kommenterer at spilletimene er for korte

6 Utfordringer Spilletimens lengde (20 minutter) Ventelister og rekruttering –Hvem går i kulturskolen? Lokaler (kulturarenaplan) –Sikre videre utvikling av kulturskolen –Amibisjon og langsiktighet –Fysiske arbeidsforhold for lærerne (medarbeiderundersøkelsen) –Lokaler på skolene

7 Hvorfor nye lokaler? Lokaler har hele tiden vært en begrensning for utvikling av kulturskolen Bredde i fagtilbudet i langsiktig perspektiv –Ny teknologi, teater, nysirkus, dans, større grupper, tilbud til nye målgrupper –Ny rammeplan for kulturskolene –Forutsigbarhet Mulighet for samarbeid mellom lærere og faggrupper Fordypningstilbud og talentutvikling –Ensembler, teoriundervisning, gruppeundervisning Ressurssenter på dagtid for DKS, barnehage, skole, seniorer, frivillighet og profesjonelle

8 Hva er viktig for kulturskolens lokaler? Tilgjengelighet, åpenhet, synlighet Identitet Invitere og inspirere til kunstnerisk aktivitet Helhet og sammenheng Egnethet, tilpasset fagenes egenart Produksjonsmuligheter over tid Arbeidsplasser til lærerne Lager (kostymer, instrumenter, noter, rekvisitter) Visningslokaler for alle fag Systue

9

10

11

12 Kulturskole som gir muligheter Bredde og talent Fanger opp tiden Mangfold –Flyktninger? Internasjonale Asker? Forskjells-Asker? Treningsarena for innovasjon –Inventio – å finne noe nytt i det som allerede eksisterer –Skifte mellom ståsteder gir innsikt og perspektiv –Kulturskolen har kombinasjon av åpenhet og erfaring –Utvikling av kreativitet gir evne til endring og livsmestring

13 Hvor skal kulturskolen være? Kulturhuset? Hva med Østre Asker gård?

14

15 Asker kulturskole i dag kulturhistorie – tilgjengelig – synlig – fint! – åpent – etablert – sentralt

16

17

18


Laste ned ppt "Asker kulturskole. Gratulerer – dere er skoleeiere! Lovbestemt skoleslag –ikke et offentlig subsidiert fritidstilbud! Kulturskolen er det eneste skoleslaget."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google