Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kriterier for myndighetsrelatert innsats Kandidat navn/virksomhet: Vurderingskriterier Poeng skala 1 - 5 Kommentar/ referanse Tilrettelegging og nettverksbygging.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kriterier for myndighetsrelatert innsats Kandidat navn/virksomhet: Vurderingskriterier Poeng skala 1 - 5 Kommentar/ referanse Tilrettelegging og nettverksbygging."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Kriterier for myndighetsrelatert innsats Kandidat navn/virksomhet: Vurderingskriterier Poeng skala 1 - 5 Kommentar/ referanse Tilrettelegging og nettverksbygging 1.Bidrar til forskning og utvikling innenfor kvalitets- og risikostyring 2.Sprer kunnskap om moderne konsepter, prosesser og teknikker/verktøy 3.Støtter aktivt markedsføring og innføring av kvalitets- og risikostyring 4.Leder/organiserer møter, kongresser eller andre arenaer innenfor kvalitets- og risikostyring 5.Er synlig og aktiv på arenaer hvor kvalitets- og risikostyring er på agendaen 6.Er i front innenfor egen sektor og demonstrerer ledelsesferdigheter i innsalg.. spredning og implementering av kvalitets- og risikorelaterte systemer og prosesser 7.Forstår og kommuniserer viktigheten av kvalitets- og risikostyring i eget miljø/bransje på nasjonalt, europeisk og globalt nivå 8.Er fremdeles aktiv på arenaen for kvalitets- og risikostyring Utvikling av mennesker: 1.Leder initiativer for læring og kontinuerlig faglig utvikling 2.Dokumenterer eget kompetansenivå gjennom egne sertifikater og kvalifiseringer 3.Utvikler og leverer opplærings-/treningsprogrammer Virksomhetstransformasjon: 1.Integrerer prosesser, organisasjon/mennesker og teknologi på en forbilledlig måte 2.Demonstrerer bruk av innovative teknikker og nytenking og evner å omsette ideer til gjennomføring 3.Utøver endringsledelse på en slik måte at dette bidrar til involvering, eierskap og engasjement 4.Bruker etablerte rammeverk for CSR og bærekraftig utvikling 5. Initierer og gjennomfører prosjekter som skaper merverdi for både samfunnet og egen virksomhet og som gir synlige resultater knyttet til kvalitets- og risikostyring 6.Bruker aktivt verktøy for kvalitets- og risikostyring i eget arbeidsmiljø med dokumenterte og synlige resultater of virkning Total Score Max 85 1: Ikke i det hele tatt 2: I liten grad 3: I noen grad 4: I vesentlig grad 5: Ett klart forbilde for andre

3 NFKR Kvalitetspris for Verdens Kvalitetsdag 2013 Organisatorisk gyldighet for Kvalitetsprisen Regjering Storting Kommiteer, utvalg, kommisjoner Departementer Etater Tilsyn Statlige virksomheter Offentlige organisasjoner Helseregioner og sykehus Premissgivere Brukere Verdens Kvalitetsdag 2012


Laste ned ppt "Kriterier for myndighetsrelatert innsats Kandidat navn/virksomhet: Vurderingskriterier Poeng skala 1 - 5 Kommentar/ referanse Tilrettelegging og nettverksbygging."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google