Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Krisepsykiatri. Gjennom lovverket er kommunene pålagt å hjelpe mennesker i krise Kommunale kriseteam, består av bl.a. prest, fastlege, politi, helsesøster.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Krisepsykiatri. Gjennom lovverket er kommunene pålagt å hjelpe mennesker i krise Kommunale kriseteam, består av bl.a. prest, fastlege, politi, helsesøster."— Utskrift av presentasjonen:

1 Krisepsykiatri

2 Gjennom lovverket er kommunene pålagt å hjelpe mennesker i krise Kommunale kriseteam, består av bl.a. prest, fastlege, politi, helsesøster og pedagogisk personale Kriseteamet skal blant annet forebygge utviklingen av psykiske skader

3 Kriseteamets oppgaver å gi hjelp på et så tidlig tidspunkt som mulig gi hjelp både til den enkelte og til familien og ikke minst ta seg av barnas behov se til at de det gjelder, får den fysiske, psykiske og sosiale omsorgen de trenger gi informasjon og veiledning om praktiske og økonomiske forhold sikre oppfølging og hjelp videre og følge opp gjennom den spesialiserte psykiske helsetjenesten film: Psykologhjelp for kreftpasienterPsykologhjelp for kreftpasienter

4 Hva er en krise? Med psykisk krise mener vi at en person er Kommet inn i en livssituasjon som oppleves som en stor påkjenning, der han ikke er i stand til å håndtere situasjonen ved hjelp av tidligere livserfaring og mestringsevne –Livskriser: utfordringer vi blir stilt overfor gjennom livet, som overgang til voksenlivet eller alderdommen –Traumatiske kriser: skyldes sterke ytre hendelser, gir en kraftig reaksjon hos den som rammes. Eks. dødsfall, ulykker, alvorlig sykdom

5 Kriseplan i kommuner Definisjon av hva en krise er Hva slags hjelp skal gis Hvem skal være med i kriseteamet som gir hjelp Hjelpen som gis kalles krisepsykiatri eller krisepsykologi –psykologisk førstehjelp –støttesamtaler –informasjon og praktisk hjelp Hvordan skal hjelpen organiseres

6


Laste ned ppt "Krisepsykiatri. Gjennom lovverket er kommunene pålagt å hjelpe mennesker i krise Kommunale kriseteam, består av bl.a. prest, fastlege, politi, helsesøster."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google