Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fisk 2016 Til 9. klasse  Om ikkje så lenge skal du søkje på vidaregåande skule. Når du skal søkje, er svært mykje i den vidaregåande skulen forandra frå.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fisk 2016 Til 9. klasse  Om ikkje så lenge skal du søkje på vidaregåande skule. Når du skal søkje, er svært mykje i den vidaregåande skulen forandra frå."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fisk 2016 Til 9. klasse  Om ikkje så lenge skal du søkje på vidaregåande skule. Når du skal søkje, er svært mykje i den vidaregåande skulen forandra frå slik det var før. Dei fleste linjene (=utdanningsprogramma) har fått nye namn og nytt innhald.  Du skal snart velgje 2 utdannings- program som du skal fordjupe deg i. Du får vitja vidaregåande skular som har desse 2 utdanningsprogramma. (Våren 9. kl. og hausten 10. kl.)  Du bør studera dette hefte for å setja deg litt inn i den vidaregåande skulen.  Dersom du lurer på noko, ta kontakt med rådgjevaren.

2 Fisk 2016 Ordlista angåande vidaregåande skule  VG 1 = 1. klasse i v.g.s.  VG 2 = 2. klasse i v.g.s.  VG 3 = 3. klasse i skule eller læretid i bedrift. (Vanlegvis 2 år)  Fagbrev / Svennebrev: Eit bevis på at du har bestått ein teoretisk og ein praktisk prøve i eit handverk.  Studiekompetanse: Den utdanninga du treng for å kunna starta å studere på universitet eller høgskule.

3 Fisk 2016 2 typar studieprogram.  Studieførebuande.  Dei studieprogramma som skal førebu deg til å studera vidare på universitet eller høgskule. (3 år vidaregåande skole + minst 3-5 år på universitet eller høgskule)  Yrkesførebuande.  Dei studieprogramma som skal førebu deg til eit yrke. (Vanligvis 2 år vidaregåande skole + 2 år i lære på bedrift)

4 Fisk 2016 Vidaregåande skule. Etter ungdomsskulen har du 13 studieprogram å velgje mellom: Etter ungdomsskulen har du 13 studieprogram å velgje mellom:  Studiespesialisering (med eller uten formgiving)  Idrettsfag.  Musikk, dans og drama.  Medier og kommunikasjon  Kunst, Design og Arkitektur  Teknikk og industriell produksjon  Elektrofag.  Bygg og anleggsteknikk  Restaurant- og matfag  Helse- og Oppvekst  Design og håndverk  Service og samferdsel  Naturbruk*  Dei 5 første er studieførebuande (gir etter 3 år på skule studiekompetanse) og dei andre er yrkesførebuande (gir yrkeskompetanse etter 2 år skule + 2 år i lære).  Kurs med * er i utgangspunktet yrkesførebuande studieprogram, men har retningar som gir studiekompetanse etter 3 år. Alle som går yrkesførebuande studieprogram, kan ved å ta 1 år ekstra, også få studiekompetanse. Lurer du på noko? Ta kontakt med rådgjevaren!

5 Fisk 2016 Alternative vegar til studiekompetanse og eller yrkeskompetanse Studieførebuande kurs Yrkesfaglige kurs VG 1 VG 2 VG 3 Studiekompetanse VG 1 VG 2 LæretidYrkeskompetanse VG 1 VG 2 VG 3 Yrkeskompetanse VG 1 VG 2 LæretidPåbygg Y + S VG 1 VG 2 VG 3 Påbygg Y + S VG 1 VG 2 PåbyggStudiekompetanse VG 1 LæretidPåbygg Y + S Direkte i lære etter ungdomsskulen Påbygg Y + S

6 Fisk 2016 Fag- og timefordeling 1.år. Studiespesialisering 4 Norsk 5 Engelsk 5 Matematikk 5 Naturfag 4 2. fr.språk 2 Gym 3 Samf. Fag 2 Geografi Tot. 30-35 t/u 30 elevar Idrett og Musikk, Media. 4 Norsk 5 Engelsk 5 Matematikk 5 Naturfag 4 2. fr. språk 7 Felles pr.f. 5 Valgf. pr. f. Tot. 35 t/u 30 elevar Alle Yrkesfag 2 Norsk 3 Engelsk 3 Matematikk 2 Naturfag 2 Gym 17 Felles pr.f. 6 Prosjekt t.f. Tot. 35 t/u 15 elevar

7 Fisk 2016 Nokre eksempler på yrker du kan få ved å ta dei yrkesfaglige studieprogramma: (Vanligvis 2 år skule + 2 år i lære)  Naturbruk* Akvakultur (fiskeoppdrett), allsidig landbruk (bonde), allsidig skogbruk, agronom, anleggsgartner, driftsoperatør idrettsanlegg, fiske og fangst (fisker), gartner, hestefaglært, hovslager, reindrift, økologisk landbruk. Akvakultur (fiskeoppdrett), allsidig landbruk (bonde), allsidig skogbruk, agronom, anleggsgartner, driftsoperatør idrettsanlegg, fiske og fangst (fisker), gartner, hestefaglært, hovslager, reindrift, økologisk landbruk.(IKT-servicemedarbeider)  Design og håndverk Vever, skredder, modist, skomaker, kostymesyer, salmaker, tredreier, møbelsnekker, smed, børsemaker, gullsmed, gravør, pianoreparatør, blomsterdekoratør, frisør, urmaker, pottemaker, glasshåndverker, maskør og parykkmaker, utstillingsdesign, interiør, aktivitør, Vever, skredder, modist, skomaker, kostymesyer, salmaker, tredreier, møbelsnekker, smed, børsemaker, gullsmed, gravør, pianoreparatør, blomsterdekoratør, frisør, urmaker, pottemaker, glasshåndverker, maskør og parykkmaker, utstillingsdesign, interiør, aktivitør, barne- og ungdomsarbeider, (IKT-servicemedarbeider)

8 Fisk 2016  Helse- og Oppvekstfag.  Ambulansepersonell, apotekertekniker, barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider, fotterapeut, helsesekretær, tannhelsesekretær, apotektekniker, hudpleier, tannhelsesekretær, ortopeditekniker, (ikt)  Restaurant- og matfag  Baker, konditor, fiskehandler, fiskeindustriarbeider, kokk, servitør (kelner), kjøttskjærer, pølsemaker, slakter, butikkslakter, fisker, (ikt)  Bygg og anleggsteknikk  Tømrer, murer, betongarbeider, stilasbygger, fjellarbeider, maler, anleggsarbeider, asfaltør, anleggsmaskinfører, steinfagarbeider, rørlegger, ventilasjon og blikkenslager, taktekker, feier, glassfagarbeider, trevare og bygginnredning, trelast, limtreproduksjon, snekker m.m. (ikt)  Service og samferdsel  IKT servicefaget, salgsmedarbeider, kontor- og administrasjonsfaget, vekter, yrkessjåfør, resepsjonist, reiselivsmedarbeider, logistikkoperatør.

9 Fisk 2016  Elektrofag.  Automatiker, kulde- og varmepumpemontør, tavlemontør, FU- operatør, elektriker, energimontør, energioperatør, elektroreparatør, heismontør, togelektriker, signalmontør, serviceelektroniker, telekommunikasjon, romteknologi, flyfag, dataelektroniker, borefag, brønnfag, matros, motormann.  Teknikk og industriell produksjon  Maskinarbeider, verktøymaker, finmekaniker, industrimekaniker, platearbeider, sveiser, produksjonselektroniker, bokbinder, trykkeriarbeider, motormann, matros, industritekstilarbeider, modellbygger, anleggsmaskinreparatør, kranfører, bilskadereparatør, billakkerer, karosserimaker, bilmekaniker, motormekaniker, kjemiprosessfaget, laboratoriefaget, borefag, brønnfag, garverifag, låsesmed, tekstilrenholder, plastfaget, gjenvinningsfaget, automatiker.

10 Fisk 2016 Studieførebuande utdanningsprogram.  Musikk, dans og drama  Idrettsfag  Studiespesialisering  Kunst, Design og Arkitektur  Medier og kommunikasjon  Desse studieprogramma gir ingen yrkeskompetanse, men studiekompetanse. Det vil seia at elevar som går desse (3 år skule) må gå vidare 3 – 7 år på universitet eller høgskule for å få yrkeskompetanse (læra eit yrke)

11 Fisk 2016 Nokre få eksempler på yrker der du må ha studiekompetanse for å få starta på studiene:  Advokat, lærer, lege, tannlege, veterinær, ingeniør, sykepleier, jordmor, prest, revisor, økonom, psykolog, flyger, flygeleder, geolog, meteorolog, biolog, journalist, arkeolog, arkitekt, førskolelærer, barnevernspedagog, fysioterapeut, havforsker, politi, vernepleier, agronom, bibliotekar, diplomat, havforsker, kjemiker, styrmann, kaptein, maskinist, sosionom, webdesigner, lydtekninkar, produktdesigner, grafisk designer ++++

12 Fisk 2016 Interessetest:  Her har du ein test som du bør forsøkja deg på for å finna ut litt om kva for linjer som passar for deg.  Logg deg inn på internett: www.skoletest.no www.skoletest.no  Trykk på ”Videregående opplæring ”  Benytt brukernavnet: finnoy  Benytt passordet: FS85  Trykk ”logg på.” Svar så på alle spørsmåla.  Ta ei utskrift før du logger av.

13 Fisk 2016 Nyttige internettadresser angåande yrke/utdanning.  Stor database med orientering om veldig mange yrker: http://jobbfeber.no eller http://www.utdanning.no http://jobbfeber.nohttp://www.utdanning.no http://jobbfeber.nohttp://www.utdanning.no  Spesielt for elevar i Rogaland: http://muligheter.no http://muligheter.no  Rogaland fylkeskommune sine heimesider der du kan lesa om alle vidaregåande skulane i Rogaland. www.31skoler.no www.31skoler.no  http://www.vilbli.no http://www.vilbli.no  Nettstad for vidaregåande opplæring: http://www.dinutdanning.no http://www.dinutdanning.no  Statens elektronisk baserte yrkes- og utdanningsinformasjon: http://you.ls.no http://you.ls.no  Stor studieguide: http://www.studieguiden.no http://www.studieguiden.no  Pedlex – Norsk skuleinformasjon: http://ped.lex.no http://ped.lex.no  Statens lånekasse sine informasjonssider: http://www.lanekassen.no http://www.lanekassen.no  Alle folkehøgskulane i Norge: http://www.folkehogskole.no http://www.folkehogskole.no  FRM – Forsvarets rekrutterings- og mediesenter: http://www.mil.no http://www.mil.no  Navs (tidl. Aetat) heimesider. Her finn du bl.a. 2 store interessetester: www.nav.no www.nav.no  Rådgjevar på Finnøy sentralskule, dersom du har spørsmål. normar@finnoy.kommune.no normar@finnoy.kommune.no (Du kan sjølvsagt og stikka innom kontoret mitt ) (Du kan sjølvsagt og stikka innom kontoret mitt )


Laste ned ppt "Fisk 2016 Til 9. klasse  Om ikkje så lenge skal du søkje på vidaregåande skule. Når du skal søkje, er svært mykje i den vidaregåande skulen forandra frå."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google