Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ØWRETUN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/2014. Fagområdene i Rammeplan for barnehagen er det sentrale i det daglige arbeidet med barna.: -kommunikasjon, språk og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ØWRETUN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/2014. Fagområdene i Rammeplan for barnehagen er det sentrale i det daglige arbeidet med barna.: -kommunikasjon, språk og."— Utskrift av presentasjonen:

1 ØWRETUN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/2014

2 Fagområdene i Rammeplan for barnehagen er det sentrale i det daglige arbeidet med barna.: -kommunikasjon, språk og tekst -kropp, bevegelse og helse -kunst, kultur og kreativitet -natur, miljø og teknikk -etikk, religion og filosofi -nærmiljø og samfunn -antall, rom og form Sammen med grunnskolene i Alvdal har vi tre hovedsatsingsområder: -Læring i levende lokalsamfunn -God lese- og skriveopplæring -Fysisk fostring og friluftsliv

3 Velkommen til nytt barnehageår - vi gleder oss til å starte på et nytt år sammen med ungene deres! Vi har mange planer og mye vi har lyst til å gjøre sammen med dem! August 2013 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 31 1234 32 567891011 33 12131415 Plan leggings- dag Barnehagen stengt 16 Plan leggings- dag Barnehagen stengt 1718 34 19 Nye barn starter. Oppstart på ny avdeling 202122232425 35 262728293031

4 SAMARBEIDSUTVALGET 2012/2013: Foreldrerepresentanter velges i september. Brenna/Müller: Tron/Steigen:Vara: Ansatt: Anne M. GjeltenAnsatt: Karin Spigseth Vara: Anni GløtheimVara: Eli Anne Lagmannsveen Eiers representant: Hanne DalvangEnhetsleder har møterett MÅLSETNINGER. Øwretun skal: være en god og trygg møteplass for unger i Alvdal der lek og sosialt samspill er grunnpilaren. gi barnet et godt grunnlag for en verdifull barndom og livslang læring ha et personale som tar ungene på alvor og er nære voksne ØWRETUNS HISTORIE: Steigen barnehage startet med et 3 dagers tilbud i Fredly høsten – 79 og flyttet driften til Øwretun høsten-81. Dette var det første kommunale barnehage-tilbudet i Alvdal. Øwretun var opprinnelig legekontor og legebolig: Distriktslege Carl Smith Pedersen Øwre bygde Øwretun i åra 1908-10. Han kjøpte 20 mål dyrket jord og 10 mål havnehage av Storsteigen og ”sette opp et ruveleg hus”, som det står i bygdeboka. Da Øwre døde i 1925, ble eiendommen solgt til Alvdal kommune, til ”doktorbustad” for bygda. Fram til 1966, var Øwretun både legebolig og legekontor. I 1966 ble legekontoret flyttet til nybygde Helsetun, men Øwretun var legebolig fram til 1981. Barnehageåret 81-82, delte Steigen og Plassen barnehager lokaler i Øwretun, mens Plassen bhg ble bygd. Steigen fortsatte med et 2 –og 3 dagers tilbud. Høsten 1988 startet Tron barnehage opp som ny heldagsbarnehage med lokaler i Skytterhuset. På nyåret 89 ble tilbygget i Øwretun ferdig og Tron flyttet inn. I reformåret – 97 da 6 åringene begynte på skola, ble Tron og Steigen slått sammen til en heldagsbarnehage med to avdelinger. Naturlig fikk barnehagen navnet Øwretun, mens avdelingene beholdt navnene Tron og Steigen. Fra 01.01.08 ble barnehagen utvidet med en avdeling for de aller minste barna, Brenna er navnet på denne avdelingen. Fra august 2011 ble Øwretun utvidet med enda en avdeling, da de to midlertidige avdelingene, Brenna og Nørdsti flytter inn i ny bygget. Müller og Brenna ble navnet på de to avdelingene. Vi ønsker at alle barna skal ha en god barnehagehverdag. Det er viktig at det er en lav terskel for at foreldre tar opp om det er noe de lurer på i forbindelse med barnehagehverdagen eller noe som gjelder barnet deres. Vi ønsker innspill og et godt samarbeid med alle foreldre!

5 September 2013 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 35 1 36 2345678 37 910 Foreldremøte Tron og Steigen kl 19- 21 11 Foreldremøte Brenna og Müller kl 19-21 12131415 38 16171819202122 39 2324252627 HUSK: Planleggingsdag Mandag, barnehagen er stengt 2829 Vi bruker mesteparten av tida ute, enten i barnehagen eller vi går på tur i nærområdet. Mye spennende å oppleve på høsten - vi plukker bær, ser på forandringene i naturen og noen går på ”jakt”.

6 I Lov om barnehager ”§ 1 Formål, heter det: ”Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Årsplan for Øwretun barnehage er et grunnlagsdokument for oss som arbeider i barnehagen. Årsplan er også en informasjon til foreldre og andre samarbeidspartnere. Barnehagen fastsetter denne årsplanen med utgangspunkt i Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, og er tilpasset lokale forhold. I tillegg til denne årsplan med kalender får alle foreldrene en informasjonsbrosjyre med generell informasjon som omhandler hverdagen og historikk. Progresjonsplan ligger på hjemmesida. Det lages også periodeplaner som går over tre måneder som konkretiserer årsplankalenderen.

7 Oktober 2013 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 40 30 Planleggingsdag Barnehagen stengt. 123456 41 Skolens høstferie 78910111213 42 14151617181920 43 21222324252627 44 28293031 Bursdager På selve dagen, eller en dag i nærheten hvis barnet har fri, blir barnet markert med flagg, krone, sang og fokus på det enkelte barn.

8 Kultur, Nærmiljø og Fysisk miljø: Øwretun har både sentral og landlig beliggenhet med et rikt nærmiljø som vi kan benytte oss av; bibliotek, kommunehus, butikker, kirke, sjukehjem, landbruksskole, barneskole, gårder, bedrifter, skog, fjell, akebakker, Taverna, Aukrustsenteret, Sandeggbakken og Husantunet. Inne har vi gode rom innredet til forskjellig bruk og funksjon. Utelekeplassen er stor og variert med kupert terreng, lavvo og fine klatretrær. Den gir rike muligheter for variert lek sommer som vinter. Thorsheimjordet bruker vi til ski og akeaktiviteter. I skogen ved Solsida har vi egen gapahuk kalt ”Trollskogen”. Vi bruker også sansehagen på Solsida. Åpningstid: Øwretun barnehage har åpningstid på 9,75 time pr. dag fra kl 07.00 til 16.45 Barnas oppholdstid er inntil 9 timer Tron og Steigen har kjernetid fra kl 09.30-14.30. Brenna og Müller har kjernetid fra kl 09.30-14.00 For å kunne følge opp hvert enkelt barn på en best mulig måte deler vi barna opp i mindre grupper store deler av dagen. Ved å gjøre dette får alle barna mer voksenkontakt, de voksne blir bedre kjent med hvert enkelt barn og kan lettere hjelpe barnet til å få en god hverdag i barnehagen.

9 November 2013 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 44 123 45 45678910 46 11121314151617 47 18192021222324 48 252627282930

10 I starten av desember vil det bli sendt ut kartleggingslapper for barnas opphold i barnehagen i julen. Barnehagen holder åpent alle virkedager- på jul-og nyttårsaften holder vi åpent til 12. Vi kartlegger fordi vi av erfaring har sett at mange tar fri, slik at personalet kan få mulighet til å avspasere overtid.

11 Nå kjenner vi høytidstemningen komme over oss, men vi har allerede startet juleforberedelser, så vi stresser ned og nyter førjulstemningen med koselige adventsamlinger og julegavelaging til vakker julemusikk. Desember 2013 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 48 1 49 23 FRIST FOR JULE- KARTLEGGING 45678 50 9101112131415 51 16171819202122 52 2324 Julaften Barnehagen stenger kl 12 25 1.juledag 26 2.juledag 272829

12 Barns medvirkning: Med utgangspunkt i Barnehageloven § 3 har barn i barnehagen rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Dette gjøres gjennom foreldresamarbeid, observasjon, samtale og intervju med barna, lytte til hva foreldrene sier, og se signalene som barn gir. Barnets synspunkter skal vektlegges i samsvar med dets alder og modenhet. Dokumentasjon: Barns læring og personalets arbeid må gjøres synlig som grunnlag for refleksjon over barnehagens verdigrunnlag og oppgaver og barnehagen som arena for lek, læring og utvikling. (Sitat rammeplan). Internt vil vi bruke observasjonsskjemaet ”Alle Med” med tilhørende metodikk, som gir oss god informasjon og råd om helhetlig utvikling hos barnet. Videre vil det bygges opp en ”Minneperm” som barnet får med når det slutter i barnehagen. Her samles tegninger, bilder, litt tekst etc. Vi bruker også foto rammer, fotomontasjer, «dagen i dag» og evaluering av hver måned. Boktras: er et samarbeidsprosjekt mellom folkebiblioteket og barnehagene. Det er blitt opprettet små ”omreisende” bibliotek i barnehagen for at barn og ansatte i barnehagen skal ha tilgang på bøker de trenger for å ha leseaktiviteter i fokus. Målet er at alle barna skal bli opptatt av og glade i bøker, få økt språkmestring og en interesse for lesing: grunnlaget for gode og varige lesevaner. Boktras involverer også barnas familier direkte, siden barna kan låne med seg bøkene hjem. Alf Prøysen: ville fylt 100 år 23.07.2014. Vi vil dette året ha fokus på hans sanger og fortellinger. Dette vil vi gjøre i samlingsstunder, og når det er naturlig å bruke sanger og fortellinger. Noe kommer vi til å dramatisere. Likestilling og likeverd: I henhold til Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal likestilling mellom kjønnene gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. Vi ønsker å oppdra alle barn til å møte og skape et likestilt samfunn. I Øwretun barnehage skal vi gjennom bl.a. sosial kompetanse jobbe med likestilling og likeverd. Målet er at likestillingsperspektivet skal bli en integrert del av pedagogikken.

13 Godt nyttår!! Januar 2014 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 1 30 31 Nyttårsaften barnehagen stenger kl 12 1 GODT NYTT ÅR!! 2 Planleggingsdag Barnehagen er stengt. 345 2 6789101112 3 13141516171819 4 2021222324 Frist for å levere lapp om vinterferie uka, uke 8, eller 4 uker sommerferie 2526 5 2728293031 Vi går mye på ski - de som vil, tar med ski til barnehagen.

14 Øwretun barnehage 2013/2014: LLL: Læring i levende lokalsamfunn. Alvdals felles mål: ”Hele lokalsamfunnet er barns og unges utviklingsarena”. Mål: Barna skal få kjennskap til lokalsamfunnet og arbeidslivet. Barna skal få utvikle sosiale ferdigheter gjennom å delta i samarbeid. Samarbeid mellom barnehage/skole - samt ulike institusjoner/instanser gjennomføres systematisk. Gjennomføring: Benytte læringsmuligheter og ressurser i lokalmiljøet Ellers vil Tron, Steigen, Brenna og Müller: Besøke steder og arbeidsplasser i nærmiljøet. Foreldrene oppfordres til å invitere hvis de har anledning. Være spontane og planmessig bevisste på å fortelle det vi vet og skape nysgjerrighet rundt Alvdal. Øwretun har med sin beliggenhet en stor kilde av turmål og fasiliteter å ta av innen kultur og natur. Dele i mindre grupper som gir gode læringsbetingelser. Bevissthet rundt resirkulering og avfallssortering. God lese og skriveopplæring. Alvdals felles mål: ”Skole-elevene i Alvdal skal ha leseferdigheter over landsgjennomsnittet. Mål: Arbeidet i prosjektet ”Gi rom for lesing” vedlikeholdes og videreføres. Barnehagepersonalet får økt kompetanse i å kunne vurdere språkutvikling hos barn og gjøre tiltak for å kunne skape et godt språkmiljø i barnehagen. Gjennomføring: Bruke observasjon, og kartleggings materiell. Samarbeide med PPT hvis det er behov for ytterligere hjelp. Bruke ”Snakkepakken” og «Språk kista» som metodeverktøy Tiltak ellers for å skape godt språkmiljø i Tron, Steigen, Brenna og Müller: Bruke faktabøker med på tur. Innføring i IKT (data) Bruk av tekstskaping rim/ regler/”egen bokstav”, sangleker, høytlesning, samtaler /filosofering, drama og teater. ”Tegn-til-tale ved behov. Skape rom og tid for god rollelek. Visualisering av grunntall og bokstaver. Voksne må være bevisste språkmodeller og bevisste på spontane læringssituasjoner. FFF. Fysisk fostring og friluftsliv. Alvdals felles mål : ”Hvert barn og hver ungdom i daglig fysisk aktivitet i barnehage, skole og skolefritidsordning. Mål: Ungene får gode og positive opplevelser ute i naturen i barnehagetiden. Sosiale ferdigheter styrkes gjennom felleskap i fysisk aktivitet og friluftsliv. Gjennomføring: Være så mye ute som mulig. Utnytte de varierte utfordringene som terrenget gir og ta i bruk alle sansene. Utgangspunktet er ungenes nysgjerrighet oppdagerglede og behov for fysisk utfoldelse knyttet til god opplevelse Oppleve skifte i årstider, variasjoner i vær og temperatur på nært hold. Se hvordan dyre- og plantelivet endrer seg i takt med dette. Fast utedag for alle, korte og lengre turer deriblant til vår egen gapahuk i ”Trollskogen”, Sansehagen, Husantunet, «Såttån», Tronsvangen, og Sjulhusvangen”. Mat varmes/lages ute av og til. Personalet må være bevisst sin egen holdning til å være ute og i fysisk aktivitet i sin formidlingsmåte. Utearealet legges best mulig til rette for allsidig fysisk aktivitet. Vektlegge sansemotorikk.

15 Februar 2014 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 5 12 6 3456 Samefolkets dag 789 7 10111213141516 8 17181920212223 9 Skolen har vinterferie 2425262728 Denne måneden er det karneval – vi har utkledningsklær i barnehagen, er det noen som likevel ønsker det - kan de gjerne ta med egne utkledningsklær denne dagen

16 Fokusområde: ”Voksenrollen i barnas UTETID.” (Utviklet i vinteren 2010) Standard for UTETID. For å bidra til god kvalitet i barnas utetid skal jeg som voksen: - Komme raskt ut. - Fokusere på ungene ved å være i nærheten, være synlig og tilgjengelig. Unngå ”klynger” av voksne. - Være en god rollemodell. -Være aktiv og positiv, - oppmuntre, veilede og støtte. - Være bevisst på å se alle barna, - særlig de som ikke ”ber om det. Fokusområde: ”Av og påkledning - garderobesituasjonen.” (Utviklet i vinteren 2011) Standard for AV OG PÅKLEDNING. For å bidra til god kvalitet i barnas garderobesituasjon skal jeg som voksen: - Være tilstede som voksen; oppmuntre og veilede barna til selvstendighet og mestring. - Dele i mindre grupper. - Snakke om hva som er lurt å ha på seg for hver enkelt. - Bruke tid og utnytte læringssituasjonen. F. eks benevn kroppsdeler, klær etc. ” Kle ord på handling”. Fokusområde: ”Måltid.” (Utviklet i høsten 2012) Standard for Måltidet. For å bidra til god kvalitet i barnas måltid skal jeg som voksen: - Ha fokus på ungene; skape god atmosfære. - Være en god rollemodell. - Være lydhøre for ungene f.eks når de sier at de er mette og ikke tvinge dem til å spise opp. - Tilrettelegge for at hvert enkelt barn skal oppleve mestringsfølelse; veilede til sjølstendighet på en positiv måte - Ikke så mange regler. Ha en felles grunnholdning Standard for Barns sosial kompetanse og integrering av praksisfortellinger (utviklet vinter 2013) For å tilrettelegge for å fremme barnas sosial kompetanse skal jeg som voksen: - Vær en god rollemodell - Anerkjenne og støtte barnet i samhandling med andre - Være interessert i hva ungene tenker, være aktivt og tydelig personale. -Tilrettelegge og veilede for gode samspillsituasjoner. -Motarbeide alle former for diskriminering

17 I mars er det Mini-Solan på Aukrustsenteret. Mars 2014 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 9 12 10 3456789 11 10111213141516 12 1718 Barnehage - dagen 2014 1920212223 13 2425262728 FRIST FOR PÅSKE- KARTLEGGING 2930

18 Pga. mange delte plasser kan ikke alle får være med på alt. Men vi kan byttelåne unger på tvers av avdelingene, og i enkelte tilfeller kan vi invitere ekstra de ungene som ikke har dag. Da kan det enkelte ganger være nødvendig at foreldre eller andre foresatte blir med. Ellers oppfordrer vi foreldre, institusjoner, skoler, foreninger til å ta kontakt med barnehagen. Vi er interessert i å komme oss ut og bli kjent med nærmiljøet vårt. Noen foreldre har invitert oss hjem eller på arbeidsplassen sin og det setter vi stor pris på. Vi kartlegger de tre dagene før påske, 14.-16. april

19 April 2014 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 14 3112 345 6 15 789 10111213 Palmesøndag 16 14 15 16 Barnehagen stenger kl 12 17 Skjærtorsdag 18 Langfredag 1920 1.påskedag 17 21 2.påskedag 22232425 FRIST FOR SOMMERFERIE KARTLEGGING 2627 18 282930 Påske

20 PERSONALET OG VAKTER: Grunnbemanningen er 1 pedagogisk leder og 2 assistenter/fagarbeider daglig på hver avdeling. Vaktene er 7,5 time. Vi tilpasser vaktene og voksentettheten etter hvor mange barn som er tilstede, og har full bemanning ca. 4 - 5 timer midt på dagen. I dette tidsrommet blir pauser og nødvendige møter avviklet. I forbindelse med avdelings- møter en gang i uka, reduseres bemanningen. Den ene avdelingen har da ansvaret for alle barna, mens den andre avdelingen har møte. Dette rullerer med ca ett møte pr. avd ca pr 14 dag. Aktiviteter/innhold i barnehagen preges av voksentettheten. Sent på dagen kan Tron og Steigen/ Brenna og Müller være slått sammen. Onsdager er 2 og 2 avdelinger sammenslått. PERSONALET: SAMARBEID og UTVIKLING. Personalets viktigste arbeidsoppgaver er å gi barna omsorg, oppdragelse og læring. I dette må de være bevisst sin rolle som modell for barna. Personalet er sammen om å utvikle målsetting og planer, slik at alle ser helheten og kan arbeide mot et felles mål. Møteformer: Hver avd. har avdelingsmøte ca annenhver uke. Pedagogiske ledere og styrer har møte annen hver uke. Hele personalgruppa har personalmøte på kveldstid en gang pr. måned. 5 planleggingsdager i året benyttes til kurs eller til arbeid ”på huset”. Vi har medarbeidersamtaler en gang i året eller flere ved behov

21 Mai 2014 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 18 1 Off. fridag 2 Planleggingsdag Barnehagen stengt 34 19 567891011 20 121314151617 Hurra for 17.mai 18 21 19202122232425 22 26272829 Kristi Himmelfarts dag 30 31 ”Barndom er en livsfase med egenverdi! Barndom er vekst ut fra egne forutsetninger! Barndom kan ikke forseres, den kan ikke tas igjen, den skal få sin tid!” Fadderne til kommende skolebarn besøker barnehagen

22 Øwretun barnehage bruker uterommet så mye som mulig. Vi prøver å bruke ca halvparten av tiden ute - på turer eller vi utforsker og leker på barnehagens uteområdet. Lek er en viktig, og stor del av barns liv. Rammeplanen for barnehagen sier at leken skal ha en framtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom.

23 Juni 2014 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 22 1 23 2345678 24 9101112131415 25 16171819202122 26 23242526272829 27 30 Treff for alle førskolebarna i kommunen Sommer avslutning

24 Sommerkartlegging av barnas ferie i tidsrommet 26-32 Foreldrene betaler for 11mnd i året. Dere velger om dere vil ta ut 4 uker I sommerkartleggingsperioden eller 1 uke i skolens vinterferie(uke 9) og 3 uker om sommeren. I samme periode kartlegges personalets ferie.

25 Juli 2014 UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag 27 1 2 3456 28 78910111213 29 14151617181920 30 21222324252627 31 28293031 Nå er det ferietid - God sommer!

26 BOK-TRAS Bok-tras er et gjennomgående tema for alle avdelinger. Formålet med prosjektet er å skape: Kultur for lesing i barnehagen Leseglede og leselyst hos store og små i barnehagen TIDAKTIVITETANSVAR I løpet av mai/juni. Samtale mellom klassestyrerne i 1 klasse og barnehage- personalet. Informasjon om barna, organisering/ arbeidsmåter /opplegg i barnehagen. BARNE- HAGEN I løpet av mai. Fadderne besøker barnehagene med invitasjon til skolebesøk. Det bør ikke være for lang tid mellom dette besøket og det formelle skolebesøket med innskrivning i juni. SKOLEN I løpet av mai. Uformelle besøk av barnehagebarna i skolen.BARNE- HAGEN Tidlig i juni Årets 1.klasser besøker skolen og skrives inn.SKOLEN I løpet av juni. En dag samles alle kommende skolebarn i Alvdal til felles treff med lek og aktiviteter. Plassen og Øwretun bytter på om å arrangere dette. BARNE- HAGENE Tidlig i august. Brev til 1. klassene med ønske om vel møtt.SKOLEN Okt/novBarnehagen inviterer 1. klasse til sin gamle barnehage.BARNE- HAGEN Overgang barnehage- skole


Laste ned ppt "ØWRETUN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/2014. Fagområdene i Rammeplan for barnehagen er det sentrale i det daglige arbeidet med barna.: -kommunikasjon, språk og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google