Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OSLO POLICE DISTRICT Hvordan hindre rekruttering til voldelige ekstremistiske miljøer? Politioverbetjent Bjørn Øvrum Oslo politidistrikt, Manglerud politistasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OSLO POLICE DISTRICT Hvordan hindre rekruttering til voldelige ekstremistiske miljøer? Politioverbetjent Bjørn Øvrum Oslo politidistrikt, Manglerud politistasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 OSLO POLICE DISTRICT Hvordan hindre rekruttering til voldelige ekstremistiske miljøer? Politioverbetjent Bjørn Øvrum Oslo politidistrikt, Manglerud politistasjon bjorn.erik.ovrum@politiet.no Kriminalitetsforebyggende koordinator

2 OSLO POLICE DISTRICT 19.09.2016 Side 2 Viktige dokumenter Kriminalitetsforebyggende koordinator bjorn.erik.ovrum@politiet.no

3 OSLO POLICE DISTRICT 19.09.2016 Side 3 Hva har historien lært oss? (Bakenforliggende årsaker) bjorn.erik.ovrum@politiet.no Kriminalitetsforebyggende koordinator Dagbladet 24.03.95VG 14.01.96

4 OSLO POLICE DISTRICT 19.09.2016 Side 4 Hvordan ta vare på ofrene? bjorn.erik.ovrum@politiet.no Kriminalitetsforebyggende koordinator Hva kan skje med ofre hvis de ikke blir ivaretatt på en god måte? Vi skal hindre at ofre og andre rekrutteres til kriminalitet, gjenger, rus og i verste fall terror! Skal vi klare den jobben så trenger vi noen gode verktøy!

5 OSLO POLICE DISTRICT forebyggende verktøykasse IDENTIFISERE ANALYSERE KARTLEGGE Kunnskapsforankret politiarbeid Kriminalitets- Opd bjorn.erik.ovrum@politiet.no Kriminalitetsforebyggende koordinator Quiz fra Erik Nadheims foredrag i går: Hva betyr beredskap? Å ha noe ferdig til bruk i påkomne tilfeller!

6 OSLO POLICE DISTRICT SaLTo Foredrag Demonstrasjoner Holdnings -skapende Skole- undervisning inkl. narkotika- forebyggende skoleinnsatser Bekymrings- samtaler Skolekontakt Patrulje Klage- steder Ungdoms- klubber Hjembesøk Avdekke/ identifisere og følge opp problem områder/ ungdommer Reaktivt Tverretatlig samarbeid Etterforskning Bekymrings- samtaler Oppfølgings -samtaler Konflikt håndtering Urinprøve- kontrakter Opd 1.82 Dialog POP Krisehåndtering Vurder kontinuerlig om du bruker riktig verktøy. Evaluer alltid før du legger verktøyet tilbake! Foreldre -møter Skreddersydd straff Multiverktøy Media Tillitsbygging Natteravner (SLT) Trygghets- program Voldelig ekstremisme og radikalisering Våryr Forskning Føringer Oppfølgingsteam Religiøse miljøer Viktig at man lokalt har en plan for hvilke verktøy som skal brukes når -og at lederne tør å beslutte dette (Husk evaluering)! bjorn.erik.ovrum@politiet.no Kriminalitetsforebyggende koordinator

7 OSLO POLICE DISTRICT Foreldrene (kaptein) Utekontakten Skolen Politiet Benken: Barnevernet trener SLT koordinator hjelpetrener Keepertrener (PST), Trossamfunn, Fritidsklubben, Konfliktrådet, Helsetjenesten, NGO’s, kommersielle aktører Vinnings og voldskriminalitet Narkotikakriminalitet Organisert kriminalitet (kaptein) Terror Kriminalitetskampen Ro og orden kameratene Daglig leder Jens S. Manager: Grete F. Hvilken rolle har du? Hvem er gode på hva? Når er det naturlig at du gjør noe? Hva gjør du når du får ballen / Hvilken metode benytter du? Er du defensiv eller offensiv? Tenker du noen ganger på at du kom med på laget på grunn av din unike kompetanse? Crime United

8 OSLO POLICE DISTRICT 19.09.2016 Side 8 Bakgrunnen for radikalisering: 19.09.2016 Side 8 Kontakt med omverden PST Politiet Kommune Norsk utenrikspolitikk Norges militære deltakelse ute Hendelser andre steder i verden Samfunnsutviklingen Spesielle hendelser i Norge Kontakt med ideologer Risiko, beskyttelse og sårbarhetsfaktorer Forhold i nærmiljøet Fremtidsutsikter Frivillige org. Radikaliserings prosessen Kriminalitetsforebyggende koordinator bjorn.erik.ovrum@politiet.no

9 OSLO POLICE DISTRICT NETT VENNER FAMILIE VENNER ANDRE VIKTIGE PERSONER Hvem er rundt meg? Kriminalitetsforebyggende koordinator bjorn.erik.ovrum@politiet.no

10 OSLO POLICE DISTRICT H E N D E L S E M U L I G E F O R K L A R I N G E R BRUKE HODET TENKE NYTT ENDRE OPPFØRSEL VEIEN VIDERE HeleriTyveri HærverkTrusler INFORMASJON OM HVA HENDELSEN KAN FØRE TIL Ran Vold AnnetOmgangskrets RusIKT Misbruk Krenket SPENNING FAMILIE & VENNER FRITID SELVBILDE PENGER ANDRE PERS. FORHOLD SKOLE BEKYMRINGSSAMTALEN SAMTALE OM: Hovedplansje bjorn.erik.ovrum@politiet.no

11 OSLO POLICE DISTRICT 19.09.2016 Side 11 Dialogen er viktig å holde på Kriminalitetsforebyggende koordinator bjorn.erik.ovrum@politiet.no Fenomenkunnskap er vitalt. Uten kunnskap –ingen troverdighet! Hvis du ikke har kunnskap så vil neppe personen du snakker med ha særlig tiltro til deg. Hva hvis vedkommende ikke bryr seg om konsekvenser i dette livet men kun tenker på det neste? Må vi i fremtiden ha lærde muslimer med på bekymringssamtaler?

12 OSLO POLICE DISTRICT 19.09.2016 Side 12 bjorn.erik.ovrum@politiet.no Bekymringssamtaler med unge “nynazister”  Ungdommen oppfordres først selv til å fortelle om sin egen situasjon, miljø- tilknytning m.v.  Problemer med å få gå i fred på gaten og på enkelte skoler. Blir voldsoffer!  Miljøet farger individet med sin ideologi.  Odinismen – Nasjonalsosialismen  Hyperaktivitet, syndromer, dysleksi, lese og skrivevansker m.v.  Utøvelse av vold og andre kriminelle handlinger gir høyere status.  Fare for å bli stemplet som nynazist, og påfølgende sosial isolering  «Yrkesforbud» og «Politisk forbud»  Man blir som oftest kriminell av å være med i miljøet.  Psykisk sliten, samvittighetskvaler, ønske om å bryte med miljøet  Alkoholkonsum/misbruk -noen går videre med hasj og amfetamin  Bli enige om tolkning av signaler: « Hvis man senere blir påtruffet i uniform = fortsatt med». Tydeliggjøre push & pull faktorene!  Hjelp til den unge og foreldrene

13 OSLO POLICE DISTRICT + - FAMILIE & VENNER TRYGGHET KJÆRLIGHET UTDANNING FRITIDSAKTIVITETER JOBB RESPEKT FORBILDE ÆRE TILPASNINGSVANSKER MOBBING / SKULK TYVERI HÆRVERK VOLD INNBRUDD RAN TRUSLER HASJ/ PILLER AMFETAMIN/ KOKAIN METAMFETAMIN/ ECSTASY HEROIN ALKOHOL TOBAKK Krim-trappa Lykke-trappa Rus-trappa BEKYMRINGSSAMTALEN HELERI JEG TILFØRER NOE TIL SAMFUNNET... Trapper bjorn.erik.ovrum@politiet.no

14 OSLO POLICE DISTRICT Bekymring vedr. radikalisering Bekymringen mottas av offentlig ansatt (SLT) Kfr. Veileder om tidlig intervensjon fra Helsedir. Bekymringen drøftes i SLT systemet Tiltaksplan utarbeides (Hvem gjør hva) Oppfølging av igangsatte tiltak Evaluering/ tilbakemelding Hvis mislykket varsler lokalt politi PST Samarbeid PST / lokalt politi

15 OSLO POLICE DISTRICT Oppsummering Ta vare på ofrene i det daglige ikke bare når større hendelser inntreffer! Ha gode verktøy lett tilgjengelig og bruk dem i hverdagen! Skaff deg fenomenkunnskap og hold deg oppdatert -både på gata og på data! Samarbeid med religiøse miljøer i lokalsamfunnet ! Vær ærlig og ekstremt tydelig i dialogen. Ønsker vedkommende deg som en hjelper eller som en ”plageånd”? Presiser at du er klar til å hjelpe når motivasjonen kommer! 19.09.2016 Side 15 bjorn.erik.ovrum@politiet.no Kriminalitetsforebyggende koordinator

16 OSLO POLICE DISTRICT Respekt 16 Visualisering Spenning Beskyttelse Skjebnefellesskap Identitet Mening Penger/rusmidler Nettverk Maktfølelse Samhold og støtte KarrieremuligheterMestringSub kulturAktivisering RESPEKT ?

17 OSLO POLICE DISTRICT BEKYMRINGSSAMTALEN Påvirkning fra omgangskrets HASJHASJ HASJHASJ HASJHASJ HASJHASJ HASJHASJ

18 OSLO POLICE DISTRICT 19.09.2016 Side 18 Tore Bjørgos 9 mekanismer Kriminalitetsforebyggende koordinator bjorn.erik.ovrum@politiet.no 1.Bygge moralske barrierer mot bruk av vold og terror 2.Forebygge rekruttering til ekstreme miljøer og handlinger 3.Redusere terroristens gevinster 4.Beskytte sårbare mål 5.Redusere skade 6.Avskrekking 7.Inkapasitering 8.Få ekstremister til å slutte 9.Avverging PST Politi, Påtalemyndighet, Domstoler og Fengselsvesen Kommune Frivillige org. Brann -og helsevesen Nasjonal sikkerhetsmyndighet Tore Bjørgos 9 mekanismer

19 OSLO POLICE DISTRICT 19.09.2016 Side 19 Any questions? bjorn.erik.ovrum@politiet.no T. 22 70 51 88.

20 OSLO POLICE DISTRICT bjorn.erik.ovrum@politiet.no Kriminalitetsforebyggende koordinator

21 OSLO POLICE DISTRICT Kriminalitets- forebyggende Forebyggende Byggende STAMMEN: Risikofaktorer - I risikosonen (risikofaktorer) og/ eller generell bekymring Naskeri Alkohol Trusler Vold Tagging Skadeverk Nark Radikalisering Gjeng Negativt miljø Organisert kriminalitet GRENENE: Hvordan bekymringen kommer til uttrykk gjennom et symptom RØTTENE: Ungdommens ballast/ bakgrunn med sårbarhets og beskyttelsesfaktorer Tyveri Innbrudd Ran Autonome Sedelighet Nynazister Rømmer Menneskehandel Bedrageri Bekymrings-treet Kriminalitetsforebyggende koordinator bjorn.erik.ovrum@politiet.no

22 OSLO POLICE DISTRICT Politiets kunnskapsforankrede tilnærming KART- LEGGING IDENTIFI SERING BAKENFOR LIGGENDE ÅRSAKER EVAL- UERING TILTAK BESLUTNING PLAN ANALYSE Kriminalitetsforebyggende koordinator bjorn.erik.ovrum@politiet.no


Laste ned ppt "OSLO POLICE DISTRICT Hvordan hindre rekruttering til voldelige ekstremistiske miljøer? Politioverbetjent Bjørn Øvrum Oslo politidistrikt, Manglerud politistasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google