Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stoffmengde og konsentrasjon Bilde inn. Stoffmengde i mol Under hvert av grunnstoffene i periodesystemet står det et tall. Dette tallet i gram angir hvor.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stoffmengde og konsentrasjon Bilde inn. Stoffmengde i mol Under hvert av grunnstoffene i periodesystemet står det et tall. Dette tallet i gram angir hvor."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stoffmengde og konsentrasjon Bilde inn

2 Stoffmengde i mol Under hvert av grunnstoffene i periodesystemet står det et tall. Dette tallet i gram angir hvor mye et mol av et grunnstoff veier Et mol = 6,022 ∙ 10 23 partikler (atomer, ioner, molekyler)

3 Stoffmengde i mol Antallet partikler i et mol av et stoff kalles avogadrokonstanten, N A N A = 6,022 ∙ 10 23 mol -1 Stoffmengde angis med bokstaven n i formler. Stoffmengde (n) er en av de syv grunnstørrelsene i det internasjonale enhetssystemet SI. SI-enheten for stoffmengde er mol Vi må alltid oppgi hva slags partikler det er snakk om

4 Molekylmasse og formelmasse i u Tallet som oppgis under atomsymbolet viser også atommassen når vi skriver tallet med enheten u Utfra atommassen kan vi regne ut molekyl- masse og formelmasse (et salt eller et nettverksstoff) Atommasse, molekylmasse og formelmasse har alle enheten u, og viser massen til en partikkel av stoffet Massen til et mol kaller vi molar masse. Dette er samme tall, men enheten endres fra u til g

5 Molar masse Den molare massen av et stoff er massen i gram per mol av stoffet Molar masse (M m ) kan vi alltid regne ut når vi kjenner formelen for stoffet

6 Stoffmengde, masse og molar masse

7 Molart volum i L/mol

8 Konsentrasjon Vi skiller mellom et enkelt stoff og blandinger av stoffer En blanding av stoffer er homogen hvis stoffene er jevnt fordelt på mikronivå, vi kaller blandingen en løsning. Eks. sukkervann og brennevin En blanding er heterogen hvis stoffene er ujevnt fordelt i blandingen på makronivå. Eks. sølevann, juice med fruktkjøtt og bergarter med flere mineraler i

9 Konsentrasjon Konsentrasjon (c) er hvor mye det er av et enkelt stoff i en viss mengde av en homogen blanding I en vannløsning oppgir vi ofte konsentrasjonen som mol/L I dagliglivet brukes måleenheter som prosent, promille og ppm

10 Konsentrasjon Enheten ppm blir ofte brukt som konsentrasjonsmål for stoffer i mat, jord, vann og luft Volumprosent bruker vi gjerne om gassblandinger. Eks. på en flaske med pils er alkoholinnholdet 4,7 % vol, dvs. 4,7 mL etanol per 100 mL øl Masseprosent forteller hvor mange gram av et stoff som er løst i 100 gram blanding. Eks. saltinnholdet i sjøvann er 3,5 %, dvs. det er 3,5 g salter løst i 100 g sjøvann

11 Molare løsninger På laboratoriet oppgir vi som oftest konsentrasjonen i vannløsninger i mol/L Vi skriver ofte M i stedet for mol/L på kolben. M leses «molar» 6 M HCl er «6 molar» saltsyre, dvs. 6 mol HCl per liter saltsyre En løsning har en konsentrasjon på 1 molar når den inneholder 1 mol av stoffet i 1 liter løsning

12 Molare løsninger

13


Laste ned ppt "Stoffmengde og konsentrasjon Bilde inn. Stoffmengde i mol Under hvert av grunnstoffene i periodesystemet står det et tall. Dette tallet i gram angir hvor."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google