Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helleland skole Den naturlige skolesekken. Helleland skole Helleland skole er en kombinert barne- og ungdomsskole i Eigersund kommune. Skolen har 105.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helleland skole Den naturlige skolesekken. Helleland skole Helleland skole er en kombinert barne- og ungdomsskole i Eigersund kommune. Skolen har 105."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helleland skole Den naturlige skolesekken

2 Helleland skole Helleland skole er en kombinert barne- og ungdomsskole i Eigersund kommune. Skolen har 105 elever og 22 ansatte, hvorav 15 pedagoger.

3 Søknad Helleland skole søkte i samarbeid med Dalane Friluftsråd og Jærmuseet om 49500,- Søkte om midler til Stedbasert og Fenomenbasert læring i friluftsliv Fikk tildelt 25000,-. til Stedbasert læring i friluftsliv

4 Skisse til undervisningsopplegg: Kjøp av lavvo og 16 spikkekniver i desember 2009. Oppsett av lavvo bak skolen sammen med elever før jul 09. Aktiviteter i egen Lavvo i desember, slik som spikking, julegrøt for skolens elever. Lærerkurs i taubinding uke 10, to dagers kurs med ekstern kursholder. Dette er et tilbud til ansatte i skoler og barnehager i distriktet med Helleland skole som base. De ulike tau stasjonene som settes opp vil bli stående og bli brukt av skolens elever i kroppsøving, matematikk etc. Lærerkurs i matlaging i friluftsliv i regi av Jærmuseet, Vitengarden uke 16 for skolens lærere. Mat og helse i friluft for 6.trinn og 9.trinn i egen Lavvo bak skolen.

5 Skisse til undervisningsopplegg: Tur til kysten, Vandringshavn på Eigerøya for skolens 7.trinn. Et samarbeid mellom faglærer i naturfag og Dalane Friluftsråd, uke 16. Livet i fjæra, fugler og matlaging i friluftsliv. Lærerkurs i sikkerhet ved kanopadling, uke 19 for skolens lærere i regi av Dalane Friluftsråd. Overnattingstur til Storlibu, som er en fast lavvo 10km fra skolen for 4.trinn, sammen med deres klasselærer og Dalane Friluftsråd. Uke 23. Kanopadling, spikking, ildsted og mat i friluft samt livet i ferskvann. Kurs og padletur for skolens 9.trinn og 10.trinn i uke 24. Hellelandsvassdraget, en tre timer tur med innlagt matpause.

6 Forskerspiren/utforskende arbeidsmåter: Den utforskende eleven blir ivaretatt gjennom at han vil bli utfordret på ulike måter å løse ulike oppgaver på. Det gjelder så vel hvordan komme seg oppi en veltet kano som hypoteser om livet i fjære og livet i ferskvann.

7 Hovedmålsetning for undervisningsopplegget: Økt kunnskap om stedbasert læring i friluftsliv for ansatte og elever ved skolen

8 Kompetansemål: Ferdsel på og ved vann, som er kompetansemål i kroppsøving etter 4.trinn Ferdsel ute i naturen som er et kompetansemål etter 7.trinn i kroppsøving. Friluftsliv i ulike naturmiljø og planlegging av turer, som er kompetansemål i kroppsøving etter 10.trinn. Lage mat i naturen og bruke naturen som ressurs, kompetansemål i mat og helse etter 7.trinn Livssyklus for planter og dyrearter, som er kompetansemål i naturfagfag etter 4.trinn. Beskrive et utvalg av planter, sopp og dyrearter, samt planlegge å gjennomføre undersøkelser i noen naturområder, som er kompetansemål etter 7.trinn i naturfag. Skrive logg etter å ha testet egne hypoteser, samt kunne angi årsak – virking med forklaring, kompetansemål i forskerspiren, naturfag etter 10.trinn

9 Budsjett Frikjøp/vikarutgifterLeder for prosjektet, frikjøp av lærere 6000,- Kompetanseheving Lærerkurs, taubinding 2000,- Lærerkurs, kanopadling 2000,- Lærerkurs, matlaging i friluftsliv 2500,- Materiell Lavvo 6000,- 16 Spikkekniver i treblokk 2500,- Reiseutgifter Transport Storlibu, 4.trinn 1000,- Transport Vandringshavn, 7.trinn 2000, Transport Øgreid, 9+10.tinn 1000, Sum 25 000,-

10 Lokalisere og ta i bruk læringssteder som kan gi relevant og virkelighetsnær læring Skoleanlegg Nærområde Ekskursjonsområde   NaturlokaliteterKulturminner Bedrifter Institusjoner Handel Teknologi Samferdsel Primærnæring HVOR? - STEDSBASERT LÆRING

11 Stedbasert læring Stedsbasert læring handler om å lokalisere og å ta i bruk læringssteder som kan gi relevant og virkelighetsnær læring. Det er en arbeidsform som er utviklet med basis i erfaringene fra prosjektene ”Ut er in” og ”Ut er in – ung” i Salten Friluftsråd. Arbeidsformen er et hjelpemiddel for å organisere uteaktiviteten på institusjonsnivå. Arbeidsformen er tverrfaglig og kan benyttes i barnehagen, grunnskolen og skolefritidsordningen (SFO Arbeidsformen er tverrfaglig og kan benyttes i barnehagen, grunnskolen og skolefritidsordningen (SFO

12 Stedbasert læring En læringsarena defineres som et fysisk avgrenset område som gir bedre utbytte av læringsarbeidet. Felles for slike steder er at de er konkrete og representerer virkeligheten. Læringsstedene som ligger i barnehage- og skoleanlegget (dvs. bygget og uteområdet/ skolegården) og i institusjonenes nærområde er spesielt viktige. For det første er det disse områdene barna vanligvis føler størst tilhørighet til. I tillegg har dette et rent praktisk aspekt som handler om tidsbruk og tilgang til transport, som erfaringsmessig er to begrensende faktorer. Derfor avgrenses begrepet nærområdet til å gjelde de lokalitetene som ligger i gang- eller sykkelavstand. Områder som ligger lengre vekk enn dette, kan betegnes som ekskursjonsområder. Ekskursjonsområdene er også viktige, men transporttid og tilgang til transportmidler begrenser altså bruken Stedsbasert læring setter fokus på aktiv og kritisk bruk av læringsarenaer i undervisningen. Den største pedagogiske utfordringen i så måte er å knytte læringsstedenes iboende kvaliteter til læringsarbeidet. Pedagogen blir veiviser til de læringsstedene som er relevante for læringsarbeidet.

13 Friluftrådenes tilbud http://www.friluftsrad.no/  Læring i friluft  Friluftrådenes tilbud

14 Idépermen Læring i friluft 1.-10. klasse Permen inneholder 400 ideer til uteaktivitet, og alle ideene er realtert til fag og mål i Kunnskapsløftet (LK06) for matematikk,norsk,naturfag,kroppsøving, mat og helse, samfunnsfag kunst og håndverk.

15 Idépermen Barn i friluft Idépermen skal hjelpe til med å tilrettelegge friluftsaktiviteter for barn i barnehage i skolefritidsordning i skolen med innarbeiding av daglig fysisk aktivitet i lag og foreninger i familie- og vennesammenheng

16 Innhold : Hva er Den Naturlige skolesekken. Dalane Friluftsråd presenterer prosjektet ”På Naturligvis” og Kart og kompass i skolen Jæren Friluftsråd forteller om områder som er tilrettelagt for skolene. Eksempler på skoler som driver med uteskole. Helleland skole og Lagård skole. Stavanger Turistforening, 4 H og Rogaland Husflidslag presenterer hva de kan bidra med ovenfor skolene. Enkel bevertning Den naturlige skolesekken er et samarbeid mellom Miljøverndepartementet ved Direktoratet for naturforvaltning og Kunnskapsdepartementet ved Utdanningsdirektoratet. Naturfagsenteret har redaktøransvaret for nettstedet natursekken.no Den naturlige skolesekken, et prosjekt for satsing på natur, miljø og bærekraftig utvikling i grunnskolen. Den naturlige skolesekken inviterer til undervisnings- og arbeidsmåter som innebærer at elever og lærere oppsøker miljøer utenfor skolen og bruker disse miljøene regelmessig som læringsarena. Den naturlige skolesekken skal være forankret i Læreplanverket for grunnopplæringen. StedFriluftsfyret Kvassheim, Hå kommune Tid 27. januar kl 10:00 til 15:00 Arrangør Dalane Friluftsråd telefon 51 46 10 34 / 90 13 43 93 Påmelding innen 25. januar til naturligvis@friluftsrad-dalane.nonaturligvis@friluftsrad-dalane.no


Laste ned ppt "Helleland skole Den naturlige skolesekken. Helleland skole Helleland skole er en kombinert barne- og ungdomsskole i Eigersund kommune. Skolen har 105."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google