Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Astrid Olsnes Kittang Hematologisk seksjon, HUS MDS-møte November 2015 MYELODYSPLASTISKE SYNDROMER Lav-risiko sykdom: Behandling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Astrid Olsnes Kittang Hematologisk seksjon, HUS MDS-møte November 2015 MYELODYSPLASTISKE SYNDROMER Lav-risiko sykdom: Behandling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Astrid Olsnes Kittang Hematologisk seksjon, HUS MDS-møte November 2015 MYELODYSPLASTISKE SYNDROMER Lav-risiko sykdom: Behandling

2 Behandling Behandling ved lav-risk MDS: 1. Vekstfaktorer 2. Allogen stamcelletransplantasjon (IPSS-R INT) 3. Immunosuppressiv behandling 4. Transfusjon og chelerende behandling 5. Cytostatika: Azacitidine Lenalidomide Myelodysplastiske syndromer (MDS)

3 Behandling Behandling ved lav-risk MDS: 1. Vekstfaktorer 2. Allogen stamcelletransplantasjon (IPSS-R INT) 3. Immunosuppressiv behandling 4. Transfusjon og chelerende behandling 5. Cytostatika: Azacitidine Lenalidomide Myelodysplastiske syndromer (MDS)

4 Behandling med vekstfaktor 1.Erytropoietin (Epo) o «Retacrit» o «NeoRecormon» o «Eprex» o «Aranesp» 2. Granulocytt koloni-stimulerende faktor (G-CSF) o «Tevagrastim» o «Neupogen» o «Granocyte» o «Nivestim» o «Zarzio» o «Longuex» Myelodysplastiske syndromer (MDS)

5 Behandling med vekstfaktor - Erytropoietin - Epo Myelodysplastiske syndromer (MDS)

6 Behandling med vekstfaktor EPO (erytropoietin) er et hormon produseres i nyrene, hvor det skilles ut i blodet. Blodet transporterer det naturlige EPO’et til benmargen. EPO fremmer produksjonen av røde blodlegemer i benmargen på tre måter: –Øker delingen av de røde forstadiene, –Hemmer at de går i kontrollert celledød –Fremmer utmodning av røde forstadier under stress Myelodysplastiske syndromer (MDS)

7

8 Behandling med vekstfaktor Kunstig fremstilt EPO brukes først og fremst i behandlingen av pasienter med anemi på grunn av nyresvikt og kreft. For å bruke EPO ved MDS må man sende søknad til HELFO om dekking av utgifter. –Det er da viktig at legen presiserer at MDS er en type benmargskreft med kronisk anemi, der pasienter kan ha forbedret overlevelse og livskvalitet hvis de har effekt av benmargsstimulerende vekstfaktor. Myelodysplastiske syndromer (MDS)

9 Erythropoietin (EPO) plus granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF) treatment associated with better overall survival. Martin Jädersten et al. JCO 2008;26:3607-3613 ©2008 by American Society of Clinical Oncology

10 Erythropoietin (EPO) plus granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF) treatment associated with better survival mainly in patients with low transfusion need. Martin Jädersten et al. JCO 2008;26:3607-3613 ©2008 by American Society of Clinical Oncology

11 Hematopoiese Dendritic cell Modified from Metcalf, Stem Cells 2007;25:2390-2395 Natural killer cell

12 Behandling med vekstfaktor EPO og G-CSF Behandling av symptomgivende anemi, (Hb <10) Positive kriterier: Bekreftet MDS-diagnose Mindre enn 10 % blaster i benmargen s-Ferritin helst over øvre grense for normalnivå Vanligvis starter man med Epo/DA alene i 8 uker Ved manglende respons: Legger man til G-CSF i 8 uker Ved manglende respons etter dette avsluttes vekstfaktorbehandling –(Dette bør legen informere pasienten om på forhånd!) Myelodysplastiske syndromer (MDS)

13 Behandling med vekstfaktor EPO Prediktiv modell for anemibehandling av MDS-pasienter med Epo+G-CSF. Transfusjonsbehovpoengs-EPOpoeng <2 enheter SAG/mnd0<500 U/L0 > 2 enheter SAG/mnd1> 500 U/L1 Forventet respons: 0 poeng 74 %, 1 poeng 23 %, 2 poeng 7 % Myelodysplastiske syndromer (MDS) Ekstrapolert til DA (Hellström-Lindberg, Br J Hematol 2003;120:1037-46, støttet av Jädersten et al, Blood. 2005;106:803-11.)

14 Behandling med vekstfaktor EPO Partiell erytroid respons: Hos transfusjonsavhengige pasienter: Stabil anemi, uavhengighet av blodoverføringer Hos pasienter med stabil anemi: Økning i Hb med >1,5 Komplett erytroid respons: Stabil Hb > 11,5 MÅLET er å oppnå Hb < 12! Myelodysplastiske syndromer (MDS)

15 Behandling med vekstfaktor EPO -/+ G-CSF Manglende eller forbigående respons, hva bør legen din tenke på: - Sjekke ferritin - Sjekke benmargen mtp. progresjon av sykdommen - Vurdere økning til max-doser - Ikke behandle med økede doser lenger enn 16 uker -Ved manglende respons på høye doser, vurdere Azacitidine Myelodysplastiske syndromer (MDS)

16 Behandling med vekstfaktor EPO -/+ G-CSF Bivirkninger reaksjoner på innstikksstedet influensalignende symptomer (smerter i skjelettet) øket risiko for blodpropp og hjertesvikt allergiske reaksjoner høyt blodtrykk kramper Myelodysplastiske syndromer (MDS)

17 Behandling Behandling ved lav-risk MDS: 1. Vekstfaktorer 2. Allogen stamcelletransplantasjon (IPSS-R INT) 3. Immunosuppressiv behandling 4. Transfusjon og chelerende behandling 5. Cytostatika: Azacitidine Lenalidomide Myelodysplastiske syndromer (MDS)

18 Miltenyi Biotec

19 Behandling Behandling ved lav-risk MDS: 1. Vekstfaktorer 2. Allogen stamcelletransplantasjon (IPSS-R INT) o I alle fall tenke på om det vil være aktuelt i fremtiden. o Starte å lete etter eventuell familiedonor som kan bli aktuell senere. 3. Immunosuppressiv behandling 4. Transfusjon og chelerende behandling 5. Cytostatika: Azacitidine Lenalidomide Myelodysplastiske syndromer (MDS)

20 Behandling Behandling ved lav-risk MDS: 1. Vekstfaktorer 2. Allogen stamcelletransplantasjon (IPSS-R INT) 3. Immunosuppressiv behandling 4. Transfusjon og chelerende behandling 5. Cytostatika: Azacitidine Lenalidomide Myelodysplastiske syndromer (MDS)

21 Model of immune interactions with myelodysplastic syndromes and the response to treatment. A. John Barrett, and Elaine Sloand Haematologica 2009;94:449-451 ©2009 by Ferrata Storti Foundation

22 Behandling Behandling ved lav-risk MDS: Pasienter med lite celler i benmargen (hypoplastisk MDS) med vevstype som inneholder HLADR15 kan ha nytte av immunosuppressiv behandling. Man hemmer angrep fra lymfocytter med immundempende medisiner: o ATG (Antitymocytt-globulin fra kanin eller hest) o cyklosporin A (Sandimmun) Virker best hos yngre pasienter. Myelodysplastiske syndromer (MDS)

23 Behandling Behandling ved lav-risk MDS: 1. Vekstfaktorer 2. Allogen stamcelletransplantasjon (IPSS-R INT) 3. Immunosuppressiv behandling 4. Transfusjon og chelerende behandling 5. Cytostatika: Azacitidine Lenalidomide Myelodysplastiske syndromer (MDS)

24 Blodprodukter

25 Behandling med blodoverføringer Vanligvis gis bestrålt erytrocyttkonsentrat til MDS-pasienter. Man gir blod ved anemisymptomer (individuelt!) Lurt å planlegge neste blodoverføring Overføring av blodplater Blodplater kun til trombocytopene med blødning. (Profylaktisk platetransfusjon er ikke anbefalt hos pasienter som ikke har feber!) Ved lang vei til sykehus anbefales ofte at pasienten har Cyklokapron hjemme. Myelodysplastiske syndromer (MDS)

26 Jernbindende (jernchelerende) behandling Anbefales bare for pasienter der langvarig transfusjonsterapi er sannsynlig (fRA, RARS og 5q- pasienter). RCMD og høy-risk sykdom: kun dersom forventet levetid > 2 år Anbefales å starte behandling ved s-Ferritin > 1500 µg/l eller etter ca. 25 blodoverføringer Desferrioxamine (Desferal) – sprøytes intravenøst eller i underhudenDesferrioxamine (Desferal) – sprøytes intravenøst eller i underhuden Deferasirox (Exjade) – tabletterDeferasirox (Exjade) – tabletter MÅLET er å senke ferritinnivået til < 1000 µg/l Hvis tabletter: Starte forsiktig (lave doser!) Myelodysplastiske syndromer (MDS)

27 Jernbindende (jernchelerende) behandling Bivirkninger av tablettformen: Nyresvikt. Diaré, forstoppelse, oppkast, kvalme, magesmerte, dyspepsi. Utslett, kløe. Gallesten og beslektede sykdommer i galleveiene, økning i leverprøver. Hodepine. Protein i urinen. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blødning fra mage/tarm. Pigmentforstyrrelser. Hepatitt. Vondt i halsen. Svimmelhet. Sukker i urinen. Angst, søvnforstyrrelser. Hørselstap (forbigående). Tidlig grå stær, makulopati. Myelodysplastiske syndromer (MDS)

28 NHS

29 Jernbindende (jernchelerende) behandling Bivirkninger av sprøyteformen: Muskel og skjelettssmerter. Reaksjoner på injeksjonsstedet. Kvalme. Elveblest. Hodepine. Feber. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Brekninger, magesmerter. Astma. Nedsatt hørsel (forbigående). Myelodysplastiske syndromer (MDS)

30 Behandling Behandling ved lav-risk MDS: 1. Vekstfaktorer 2. Allogen stamcelletransplantasjon (IPSS-R INT) 3. Immunosuppressiv behandling 4. Transfusjon og chelerende behandling 5. Cytostatika: Azacitidine Lenalidomide Myelodysplastiske syndromer (MDS)

31 Behandling Behandling ved lav-risk MDS: Cytostatika: Azacitidine Lenalidomide Myelodysplastiske syndromer (MDS) http://parentloginpage.com/dtc/mds/LearnAboutMDS.aspx

32 Behandling Behandling ved lav-risk MDS: Cytostatika: Lenalidomid, «Revlimid» Brukes hos pasienter med en spesiell forandring i arvematerialet til kreftcellene: Isolert 5q- Myelodysplastiske syndromer (MDS) http://parentloginpage.com/dtc/mds/LearnAboutMDS.aspx

33 Response to lenalidomide in a 40-year old man with 5q- syndrome. Mario Cazzola Haematologica 2008;93:967-972 ©2008 by Ferrata Storti Foundation

34 Behandling Behandling ved lav-risk MDS: Cytostatika: Lenalidomid, «Revlimid» Pasientene må ha lav- eller intermediær-1-risiko MDS og være avhengige av blodoverføringer. Andre behandlingsalternativer er utilstrekkelige eller uaktuelle Betyr i praksis at man må ha forsøkt vekstfaktorbehandling først. Myelodysplastiske syndromer (MDS)

35 Behandling Behandling ved lav-risk MDS: 1. Vekstfaktorer 2. Allogen stamcelletransplantasjon bør vurderes hos unge, selv med lav-risk MDS 3. Immunosuppressiv behandling 4. Blodoverføringer og jernbindende behandling 5. Cytostatika: Azacitidine Lenalidomide Myelodysplastiske syndromer (MDS)

36 Bryggen i Bergen, Foto: Pål S. Schaathun Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Astrid Olsnes Kittang Hematologisk seksjon, HUS MDS-møte November 2015 MYELODYSPLASTISKE SYNDROMER Lav-risiko sykdom: Behandling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google