Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

| 0 Private kapitalfonds investeringer og klimautfordringen Nordisk Råd seminar om Nordisk lederskap i det globale klimaarbeidet Oslo, 24 januar 2012 Knut.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "| 0 Private kapitalfonds investeringer og klimautfordringen Nordisk Råd seminar om Nordisk lederskap i det globale klimaarbeidet Oslo, 24 januar 2012 Knut."— Utskrift av presentasjonen:

1 | 0 Private kapitalfonds investeringer og klimautfordringen Nordisk Råd seminar om Nordisk lederskap i det globale klimaarbeidet Oslo, 24 januar 2012 Knut N. Kjær

2 | 1 Klimautfordringer og Kapital Tilførsel av ny kapital Finansiere utvikling av ny teknologi Finansiere implementering av ny teknologi Styring og bevisstgjøring av kapital Redusere ”cost of capital” for prosjekter som bidrar positivt til klimautfordringene versus prosjekter som bidrar negativt Internalisere hos styre og ledelse negative eksterne virkninger av egen virksomhet. Øke tidshorisonten for måling av verdiskaping Øke bevissthet om fremtidige risikofaktorer knyttet til klimaendringer

3 | 2 Behovet for investeringer: 4,6 trillioner dollar  Kapitalbehov 4,6 trilloner dollar årlig for å begrense global oppvarming til inntil 2 grader celcius fram til utgangen av dette århundret Kilde: World Bank 2010 World Developement Report  ”the volume of financing needed to meet the additional costs by the international community for climate change- related developement at between $180 billion and $250 billion per year.”  PE/VC klimavennlige investeringer har økt til 20 mrd dollar i året, fra ubetydelige nivåer 10 år tidligere  UNFCCC (Framework convention on climate change) rapport ”Investment and financial flows to address climate change”: Nødvendig økning i årlige investeringer på 200 – 210 mrd dollar i 2030. Det er beskjedent i forhold til verdens samlede bnp, rundt 0,3 til 0,5 proset Store variasjoner i omfang og type investeringer mellom ulike sektorer og regioner. Dette tilsier stor spredning i virkemidler Investeringer i nye fysiske prosjekter vil tredobles mellom 2000 og 2030. Det gir et ”vindu av muligheter” til å vri kapitalstrømmene til mer klimavennlig produksjon. Dagens investeringsbeslutninger har stor effekt på klimautslipp i fremtiden Viktig å fokusere på private investeringer, som utgjør 86 prosent i dag

4 | 3 Virkemidler ved styring og bevisstgjøring av kapital  Myndigheter Vridning av relative priser (skatter, subsidier), informasjon om fremtidige relative priser (f eks karbon skatt) Internalisering av eksterne effekter via reguleringer eller avgifter Bevisstgjøring om fremtidig risiko for investorer  Investorer Eksempel: UN Principles for responsible investments (UN PRI) Siden etableringen i 2006 har 920 fond/institusjonelle investorer signert prinsippene De forvalter samlet 30 trillioner dollar

5 | 4 Klima og miljøkostnader påført av verdens 3000 største selskaper, 2008 UN PRI Universal ownership: Why environmental externalities matter to institutional investors

6 | 5 Klima og miljørelaterte kostnader, verdens 3000 største selskaper UN PRI Universal ownership: Why environmental externalities matter to institutional investors

7 | 6 Investor medlemsskap i klima-relaterte felles initiativer Kilde: Global investor survey on climate change, Annual report 2010

8 | 7 Eksempel: Evaluering av eksterne forvaltere Kilde: Global investor survey on climate change, Annual report 2010 Møter forvalteren dine forventninger til å integrere klima hensyn i sin forvaltning?

9 | 8 Eksempel: Omfang av klima relatert aktivt eierskap Kilde: Global investor survey on climate change, Annual report 2010

10 | 9 Eksempel: Private Equity vurderinger av klimaforandringer ved beslutninger om investeringer Kilde: Global investor survey on climate change, Annual report 2010

11 | 10 Eksempel: UN PRI, andel av signatorer som investerer i ESG relaterte fond Kilde: UN PRI

12 | 11 Virkemidler ved tilførsel av kapital Myndigheter kan Finansiere forskning og utvikling (ny teknologi) Tildele kapital til spesifikke utviklingsprosjekter Støtte produksjon og utvikling av nye markesdsmuligheter Utfordringer Utvikling av ny teknologi og nye forretningsmodeller har høy risiko Offentlige myndigheter kan mangle sunn forretningsforståelse og lett bli bytte for vel organiserte interessegrupper Har ofte ikke eier/leder/markeds/prosjektstyring kompetanse for å bidra til lønnsom og effektiv drift Venture Capital (VC) og Private Equity (PE) kan spille en rolle i nisjen der det er behov for risikokapital tidlig i prosjekter, høy risiko knyttet til teknologi og forretningsmodell, og klart behov for forretningsmessig kompetanse og erfaring fra ledelse og prosjektgjennomføring

13 | 12 Viktig kilde og inspirasjon  Rapport utgitt av IFC (Verdensbanken) i november 2011 om rollen venture capital og private equity kan spille ved finansiering av klimavennlige prosjekter  Konklusjon VC/PE er unikt skapt for å finansiere klimavennlige prosjekter som er risikable, innovative og relativt små VC/PE kan bare bidra til en liten del av det samlede investeringsbehovet på 4,6 trillioner dollar, men vil fylle en viktig nisje Rapporten analyserer potensialet for private equity i å finansiere klima relaterte investeringer, beskriver barrierer som begrenser vekst i tilgangen på slik kapital og beskriver rollen statlig kapital kan spille for å akselerere investeringer i nye klimavennlige PE fond

14 | 13 Antall klimavennlige investeringer gjort av kapitalfond mellom 2000 og 2009 Kilde: IFC, Public private equity partnership, Accelerating the growth of climate related private equity investment, 2011

15 | 14 Klimavennlige investeringer gjort av kapitalfond fordelt på sektorer Kilde: IFC, Public private equity partnership, Accelerating the growth of climate related private equity investment, 2011

16 | 15 Alternative offentlige finansieringsmekanismer for å addressere kapitalbehov Kilde: UNEP SEFI, Public finance mechanism to mobilise investment in climate change mitigation

17 | 16 Eksempler på sektorer med positiv klimaeffekt Kilde: IFC, Public private equity partnership, Accelerating the growth of climate related private equity investment, 2011

18 | 17 Generisk skisse av Private Equity (PE)/ Venture Capital (VC) fond Kilde: IFC, Public private equity partnership, Accelerating the growth of climate related private equity investment, 2011

19 | 18 Typisk livsløp for PE/VC fond Kilde: IFC og Hudson Clean Technology

20 | 19 Eksempel: Faser investeringer i teknologi med risiko Kilde: Hudson Clean Energy

21 | 20 ”Value of death” mellom forskning og marked Kilde: World Bank Developement report 2010

22 | 21 Modell for prosjektfinansiering Kilde: IFC, Public private equity partnership, Accelerating the growth of climate related private equity investment, 2011

23 | 22 Hvor PE/VC i klimavennlige prosjekter?  Typisk for mange prosjekter er: Store kapitalkostnader knyttet til utvikling av teknologi Stor risiko knyttet til teknologi Høye kostnader ved utvikling av nye markedsmuligheter  PE/VC kan være spesielt egnet ved: Evne og vilje til å ta risiko Lang tidshorisont Målrettet eierstyring Spesifikk prosjektkompetanse Interessefellesskap ved at partnerne investerer egne penger og får betalt i samsvar med graden av suksess bidrar til forretningsmessighet.

24 | 23 Mulig rolle for venture capital (VC) / private equity (PE)  VC/PE har høye kostnader og krever høy avkastning, men kan levere vesentlige bidrag:  Bryte negativ sirkel ved finansiering av klimavennlige prosjekter  Bidra til at innovative og teknologisk risikable prosjekter blir realisert, finansiere prosjekter for energieffektvisering, fremskynde utvikling av fornybar energi og mer effektiv transport infrastruktur  Finansiere risikable teknologier og forretningsmodeller  Identifisere og utvikle investeringsmuligheter  Bidra til bedre forretningsutvikling ved å inspirerere forbedringer i eierskap, strategier og systemer  Være hovedinvestor i voksende selskaper og bringe inn annen og mindre kostbar kapital som ellers ikke hadde vært tilgjengelig  “Høne – egg” problemer ved utvikling av VC/PE som virkemiddel i klimapolitikken. Potensielle forvaltere mangler kapital fordi de ikke har demonstrert en historikk på avkastning. De får ingen erfaring og historikk før de får kapitalen  Offentlige myndigheter kan bidra til å øke omfanget av VC/PE investeringer:  Investere i nystartede fond  Bidra til oppstarting av nye VC/PE forvaltere, finansiell støtte  Dekke noe av nedsiderisikoen ved investeringene  Bidra direkte til finansiering av nybrottsprosjekter  Kanaliserer karbon betaling mot PE/VC fond Kilde: IFC, Public private equity partnership, Accelerating the growth of climate related private equity investment, 2011

25 | 24 Dynamikken i utviklingen av PE/VC investeringer Kilde: IFC, Public private equity partnership, Accelerating the growth of climate related private equity investment, 2011

26 | 25 Offentlige tiltak for å øke omfanget av PE/VC investeringer Kilde: IFC, Public private equity partnership, Accelerating the growth of climate related private equity investment, 2011

27 | 26 Kilde: UNEP SEFI, Public finance mechanism to mobilise investment in climate change mitigation

28 | 27 Eksempel: Globale PE/VC investeringer i sol energi Kilde: Hudson Clear Energy

29 | 28 Eksempel: Privat finansiering i ulike solenergi faser i USA Kilde: Hudson Clean Technology

30 | 29 Eksempel: Faser i investeringer i ren energi. USA Kilde: Hudson Clean Energy

31 | 30 Eksempel på ett av mange PE fond som ser muligheter

32 | 31 FSN Capital Partners Nordic Private Equity firm established in 2000 18 investments to date Independent team of 18 Scandinavian professionals with offices in Oslo, Stockholm and Copenhagen € 525 million long term equity capital under management  Investor base includes: Nordic and international leading private and public pension plans, endowments and foundations, funds of funds, banks and insurance companies Investor returns generated through transforming companies into significantly more competitive, international and profitable entities Main investment focus on Nordic mid cap growth companies with international potential  Implementation of aggressive organic expansion and globalization initiatives  Buy and build strategies Three funds under management  Overall realized return: IRR 41%, ROI 2,9x.  Total NAV: IRR 23%, ROI 2,0x  2001 FSN Capital I€ 54 million; fully realised; ROI 3.2x  2005 FSN Capital II € 151 million; fully invested; NAV 2.6x  2008 FSN Capital III € 375 million; seven platform investments made to date; NAV 1.2x

33 | 32 FSN Capital Partners’ Ethos  We are decent people making a decent return in a decent way  By decent people we mean that we are trustworthy individuals that behave with integrity  Making a decent return means generating alpha return, i.e. a risk adjusted return which is significantly higher than what our investors can achieve by investing in public market index funds  Generating this return in a decent way means that we operate according to the Internal Ethical Guidelines we have developed, that we implement similar ethical guidelines in our portfolio companies and that we adhere to the UN Global Compact, the UN Convention Against Corruption and the OECD Guidelines for Corporate Governance for Multinational Enterprises  We believe there is plenty of money at the centre of the court. We see no need to play around the edges


Laste ned ppt "| 0 Private kapitalfonds investeringer og klimautfordringen Nordisk Råd seminar om Nordisk lederskap i det globale klimaarbeidet Oslo, 24 januar 2012 Knut."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google