Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mandat Anbefalinger. Samhandlingsarenaer Nettverksbygging Forskning Fagutvikling Formidling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mandat Anbefalinger. Samhandlingsarenaer Nettverksbygging Forskning Fagutvikling Formidling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mandat Anbefalinger

2 Samhandlingsarenaer Nettverksbygging Forskning Fagutvikling Formidling

3 Sam- handling Depres jon Medisiner Ernæring Fall Slag Demens Pasient- sikkerhet Aldring Eldremedisin

4 Horisontal og vertikal samhandling

5 GeriatriAlderspsykiatriSomatikk Psykiatri Rus Nevrologi HOD Fylkesmann KS NKfAH Sykehjem Hjemmetjenester Sykehjemsleger Fastleger Pasient - er Pårørende Frivillige Kommunepsykiatri UiB UiS HiSF HSH USHT FOUSAM SESAM SfOFV Kavli SEFAS Allmennlegeforskere

6 NCD strategien (WHO - Noncommunicable Chronic Diseases)  videreføring og utvikling av det primærforebyggende arbeidet  økt vektlegging av arbeidet med tidlig diagnostikk  økt vektlegging av sekundærforebygging  sikre pasientforløp med god kvalitet på behandling og oppfølging i alle ledd  styrke brukerne og pasientenes rolle og trekke dem mer aktivt med i behandlingen av egen sykdom

7 Horisontal og vertikal samhandling Livskvalitet Hjerte - hjerne Tjenesteutvikling

8 Nasjonale retningslinjer – demens (2016 – 2017)

9 DP2020 Forebygging – det som er bra for hjertet er bra for hjernen NCD-strategien (2013-2017) som virkemiddel for å forebygge demens Fallforebygging Forebyggende hjemmebesøk Diagnose til rett tid og tett oppfølging etter diagnose Kompetanseheving – Utredning og diagnostisering Modellprogram for oppfølging etter diagnose Læringsnettverk for helhetlig pasientforløp Nasjonal faglig retningslinje om demens Aktivitet, mestring og avlastning Aktivitetstilbud Avlastning Pårørendeskoler og brukerskoler Samarbeid med frivillige Pasientforløp med systematisk oppfølging og tilpassede tjenestetilbud Informasjonsarbeid Opplæringsprogram for ulike samfunnssektorer – Demensvenn Demensomsorgens ABC og miljøbehandlingens ABC Miljøterapi Personer med samisk eller minoritetsspråklig bakgrunn Mat og måltider Styrke hjemmetjenesten Botilbud Palliasjon Forskning Samfunnsøkonomi og demens Involvering og deltakelse Oppfølging etter diagnose Brukerskole Modeller for brukerinvolvering Kvalitetsindikatorer bl.a. basert på bruker- og pårørendeerfaringer

10 Utfordringer Samhandling (fastlegene) Personsentrert omsorg (organisering, personell, metoder) Brukermedvirkning (klinikk og fagutvikling) Tidlig oppdagelse (informasjon, media, case finding) Tidlig intervensjon (demensguide, demens(kreft)koordinator, Grimstadmodell) Sekundær forebygging Individualiserte behandlingsforløp (pakkeforløp, kvalitetsregister, retningslinjer) Tilpassede tjenester (personsentrert omsorg) Primærforebygging Spesielle grupper


Laste ned ppt "Mandat Anbefalinger. Samhandlingsarenaer Nettverksbygging Forskning Fagutvikling Formidling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google