Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Psykiske vansker og lidelser. Omtrent halvparten av befolkningen blir rammet av psykiske problemer i løpet av livet Vi skiller mellom to nivåer: –Psykiske.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Psykiske vansker og lidelser. Omtrent halvparten av befolkningen blir rammet av psykiske problemer i løpet av livet Vi skiller mellom to nivåer: –Psykiske."— Utskrift av presentasjonen:

1 Psykiske vansker og lidelser

2 Omtrent halvparten av befolkningen blir rammet av psykiske problemer i løpet av livet Vi skiller mellom to nivåer: –Psykiske vansker. Ikke uvanlig, det kan være vanskelig å vurdere om det er behov for hjelp eller ikke. Mindre alvorlige enn psykiske lidelser, men kan også være forstadiet til en psykisk lidelse. Eks. er symptomer på angst, søvnproblemer, atferdsfortyrrelser –Psykiske lidelser. Det kan stilles en diagnose, og den syke har behov for hjelp

3 Psykiske vansker Mindre alvorlige enn psykiske lidelser En person med en psykisk vanske trenger ikke nødvendigvis profesjonell hjelp, man kan nå langt med enkle tiltak i hjem og nærmiljø Symptomer må vare over en viss tid slik at det går utover dagliglivet før vi snakker om en psykisk vanske Vanlige psykiske vansker er mistrivsel og søvnproblemer

4 Psykiske lidelser Film: Ungdom med psykisk lidelseUngdom med psykisk lidelse

5 Psykiske lidelser Schizofreni: fører til endring i tanke- virksomhet og er antakelig den mest alvorlige psykiske lidelsen som finnes. Tankeforstyrrelser, vrangforestillinger, hallusinasjoner og forstyrret atferd er typiske kjennetegn. Meget belastende for både den syke og de pårørende film: Forskning på schizofreniForskning på schizofreni Affektive lidelser: stemningsforstyrrelser, personen blir akutt nedtrykt eller manisk. Vi skiller mellom depresjon og manisk depresjon (bipolar affektiv lidelse)

6 Psykiske lidelser: angst Frykt er en normal følelse hos alle. Når denne følelsen blir så sterk og dominerende at hverdagen ikke fungerer, kan en utvikle angst Kjennetegnes av flere symptomer –Affektive symptomer, der personen føler seg anspent, redd, er på vakt og/eller bekymret –Kognitive symptomer, der tankene virrer rundt mulige årsaker til problemen, eller en er opptatt av hva som kommer til å skje –Somatiske symptomer, muskelspenninger, hetetokter, svetting, hyperventilering osv –Adferdssymptomer, der en har urolig atferd, røstløshet, flukt og/eller unnvikelse

7 Psykiske lidelser: angst Medfører gjerne redsel for noe abstrakt Fobier, panikktilstander og tvangslidelser er de vanligste angstlidelsene –Fobier: frykt i bestemte situasjoner eller overfor spesielle ting som ikke egentlig innebærer noen fare. Vi skiller mellom enkle fobier, sosiale fobier og agorafobi film: Dyrefobi (28 min)Dyrefobi –Tvangslidelser: personen klarer ikke å la være å utføre spesielle og ofte meningsløse handlinger om og om igjen (tvangshandlinger). Henger ofte sammen med tvangstanker film: TvangstankerTvangstanker

8 Psykiske lidelser Spiseforstyrrelser: samlebegrep for flere lidelser med beslektede kjennetegn –Anoreksi (Anoreksia nervosa) –Bulimi (Bulimia nervosa) –Tvangsspising Personlighetsforstyrrelser: fastlåste personlighetstrekk som blir så utpregede og lite fleksible at personen får betydelige problemer med å fungere sosialt

9


Laste ned ppt "Psykiske vansker og lidelser. Omtrent halvparten av befolkningen blir rammet av psykiske problemer i løpet av livet Vi skiller mellom to nivåer: –Psykiske."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google