Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til foreldremøte i Solborg barnehage høsten 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til foreldremøte i Solborg barnehage høsten 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til foreldremøte i Solborg barnehage høsten 2015

2 Hva skjer i løpet av en dag 07.30Vi åpner 08.30 – 9.00Frokost 09.30/10.00Akt/turer/lek 11.00Samling 11.30Lunsj 12.30/13.00Vi går ut 14.00/15.00Fruktmåltid 16.30Vi stenger

3 Mandag Mandagen er det klubber: Femårsklubb Solklubb – tilrettelagt akt. inne i bhg. språk Knøttene – tur dag/utedag Felles samling for femåringene og Solklubben

4 Tirsdag Turdag for femårsklubben og Solklubben. Turdag for femårsklubben og Solklubben. Knøtteklubb – Språk – vi har samlinger rundt det tema vi jobber med. Den voksne har hele tiden barnets språkutvikling i tankene ved planlegging. Knøtteklubb – Språk – vi har samlinger rundt det tema vi jobber med. Den voksne har hele tiden barnets språkutvikling i tankene ved planlegging.

5 Onsdag På formiddagen er det svømming. Vi går da med grupper på fire til fem barn og to voksne. Trygt og godt. Husk at vi ønsker ferdig oppblåste armringer. De som ikke svømmer har frilek inne eller ute. Tema/språksamlinger

6 Torsdag Femårsklubb Temasamling/språksamling – vi har samling, der vi jobber med månedens tema. I august og september har Knøttene jobbet med Pulverheksa og Solklubben og Femårsklubben med ”Geitekillingen som kunne telle til ti”. Vi har hatt en uke om ”Jesus og Sakkeus” og en brannvernuke.

7 Fredag På fredagsformiddag vil vi i tiden fremover ha stor fokus på språkgruppene, det vil si at noen vil være i smågrupper på fredagen mens noen er i frilek. I samlingen er det eventyr, historier, dramatisering, temasamling.

8 Hva gjør vi i samlingene: Pulverheksa Mamma Mø BibelhistorierEventyr Tema som barna selv er interessert i Samtaler rundt ulike tema Sang Rim og regler Dag måned år og vær

9 Solklubben Klubb hver mandag sammen med Eline. Aktivitetene blir planlagt ut fra tema vi jobber med og går litt dypere inn i tema eller vinkler det på en litt annen måte. Geitekillingen som kunne telle til ti  De tre bukkene bruse  hva er en geit fakta. Legger vekt på barnas språkutvikling Turene Langtur hver tirsdag sammen med Femårsklubben. Turene vil gå opp i Sørmarka, til Mosvannet, biblioteket, museer osv.

10 Knøttene Klubb på tirsdagen sammen med Wenche – Språk, leser bøker, forteller, eventyr og lek med figurer Jobber mye med konkreter i alle situasjoner både samlinger og i hverdagssituasjoner Samlingene har en fast struktur slik at barna kjenner det som skjer, faste sanger, historier om Pulverheksa, dag og måned Knøttene går på tur på mandagene. De bruker nærmiljøet som turområde og vil utvide turområde utover året. Nå går turene til lekeplasser i nærmiljøet, Mosvannet og området rundt Solborg folkehøgskole. Vi bruker det vi finner på tur som læringsarena, finner vi blomster, insekter, vann

11 Femårsklubben Skoleforberedende arbeid Regler for hvordan vi oppfører oss mot hverandre og i femårsklubben Sitte stille, rekke opp hånden, lytte til hverandre Gjør oppgaver, språk, matematikk, IKT, leker, synger osv. Alle skal kunne skrive navnet sitt Snakker mye om skolen Turer hver tirsdag Basert på lek og frivillige aktiviteter Vi har pauser med lek innimellom oppgavene

12 Ut på tur aldri sur Vi synes det er viktig at barna kommer seg ut av barnehage og på tur hver uke, vi stekker oss langt for at alle turer skal gjennomføres. På tur får barna oppleve andre ting enn det opplever innenfor barnehagens gjerder. Vi ser planter, dyr og fugler som vi ikke har i barnehagen. Vi går kanskje på museum og ser ting fra gamle dager eller spennende kunst. Vi opplever ting i nærmiljøet og samfunnet som ofte kan være nytt og spennende for barn, som å sende og hente pakker på posten, eller handle, eller kjøre buss. Nye opplevelser stimulerer til bruk av språket, med påfyll av nye ord og fortellinger. Nye vennskap oppstår og barna lærer å forholde seg til hverandre på andre måter enn i barnehagen. Naturen er en fin lekeplass der den motoriske utviklingen får mange nye utfordringer.

13 Den viktigste læringen for ditt barn skjer i leken. Vi snakker ofte om, og tilrettelegger for barns frilek. Hva er frilek? Det gikk som en lek, sier vi hvis vi gjorde noe som gikk lett, og vi glemte tiden mens vi holdt på med det. Å leke er å være til stede med hele seg – med kroppen, hodet og følelsene. Lek skjer frivillig og på barns premisser. Lek skal være lystbetont og spontan. Den trenger ikke å ha et mål. Leken er det som skjer underveis.

14 Hva vil det si at vi er en kristen barnehage? Hvordan kommer dette frem i hverdagen? o Vi synger kristne sanger i samlingen o Vi har samlinger hvor vi tar utgangspunkt i bibelfortellinger o Til jul og påske legger vi vekt på evangeliene og formidler disse for barna o Vi svarer barna ut fra et kristent synspunkt i spørsmål hvor dette er naturlig. o Vi legger til rette for at barna har tilgang til bøker med kristent innhold. o Vi går i kirken en gang i måneden

15 Samlinger i år Vi har i år valgt å ha tema/samlingene på en ny måte. Vi har tidligere syntes at det er blitt veldig mange forskjellige samlinger i løpet av en uke og har savnet å gå grundigere inn på tema og også historier fra bibelen. Mens disse samlingene tidligere var hver onsdag har vi i år valg å ha bibelhistorie en uke i begynnelsen av måneden. Da kan vi gå dypere inn i historiene og formidle den på ulike måter. Vi håper at barna skal sitte igjen med en større forståelse av historiene og at de husker dem bedre. Vi håper at barna skal sitte igjen med en større forståelse av historiene og at de husker dem bedre. Dette betyr ikke at kristendommen er fraværende i barnehagen de andre dagene.

16 Språktiltaket Ansvarlig for språktiltaket er Fagstab barnehage Ansvarlig for språktiltaket er Fagstab barnehage Resursseteret har ansvar for hvordan tiltaket utføres i barnehagene og veiledning av personalet i den enkelte barnehage Resursseteret har ansvar for hvordan tiltaket utføres i barnehagene og veiledning av personalet i den enkelte barnehage PPT står for faglig rådgiving PPT står for faglig rådgiving Barnehagene skal utføre språktiltaket i egen barnehage Barnehagene skal utføre språktiltaket i egen barnehage Målet med språktiltaket: Alle barn skal oppleve mestring i språklige aktiviteter i barnehagen Alle barn skal oppleve mestring i språklige aktiviteter i barnehagen Møte et språkmiljø som støtter deres egen språkutvikling Møte et språkmiljø som støtter deres egen språkutvikling Gjennomføring i barnehagen: Vi er enda i en innføringsfase og planleggingsfase så vi kan foreløpig ikke si helt hvordan dette kommer til å gjennomføres men: Vi er enda i en innføringsfase og planleggingsfase så vi kan foreløpig ikke si helt hvordan dette kommer til å gjennomføres men: Vi satser på språket i Solborg Barnehage, sammen med Stavanger kommune.

17  Barna skal deles inn i smågrupper, og personalet har ansvar for hver sine grupper  Hver av disse gruppene skal i løpet av uke ha minst tre sekvens med språktrening  Språktreningen kan bestå i: Lese bøker Lese bøker Fortelle eventyr Fortelle eventyr Synge/dikte Synge/dikte Voksenstyrt lek Voksenstyrt lek Drama med figurer/med barna Drama med figurer/med barna Spille spill og mye mer Spille spill og mye mer  Personalet skal i løpet av denne perioden bli mer bevisst på hvordan vi snakker med barna i hverdagen og legge oss til gode vaner der vi pøser på med språk når vi er sammen med barna.

18 Solborg barnehage sine mål med språkarbeid: Vi ønsker at alle barna skal få gode språklige utviklingsmuligheter. Oppdage språkproblemer tidlig og legge til rette for god språktrening Legge til rette for god utvikling for tospråklige barn

19 Barns medvirkning Barna har rett til å påvirke sin egen hverdag Det er viktig at vi voksne lytter til barna i hverdagssituasjoner og lar dem ta egne valg så langt det lar seg gjøre Barns interesser skal tas hensyn til ved valg av tema Kropp, bevegelse og helse Vi ønsker at barn skal oppleve variert fysisk aktivitet både inne og ute. Vi ønsker å legge til rette for at de som ofte velger bord aktiviteter eller sandkasselek lærer å sett pris på mer fysisk aktivitet. Vi er nå i startfasen av mye, men målet vårt er at i løpet av året skal det organiseres leker og aktiviteter i utetiden som inspirerer barna til mye fysisk lek Antall rom og form Vi legger til rette for at barna møter tall, former o.l. i hverdagen Vi teller ved enhver anledning det faller seg naturlig Bruker matematiske begreper i hverdags samtaler Har gode samtaler rundt og lytter til barnas matematiske uttrykk Spiller ulike typer spill

20 Forenklet betyr sosial kompetanse individets evne til å samspille med andre i ulike situasjoner. Sosial kompetanse er ikke medfødt, men utvikles gjennom hele livet, gjennom lek og samhandling med andre mennesker. Sosial kompetanse

21 Vi ønsker å fremheve positiv adferd hos barna fremfor å sette fokus på negativ adferd. Vi gir barna gode tilbakemeldinger når de er oppmerksomme på hverandre, nå de hjelper hverandre, trøster, gir beskjed når noen trenger hjelp. Fremheve positiv adferd

22 Smørbrødliste Husk at barnehagen er en mobilfri sone Husk at barnehagen er en mobilfri sone Se at det alltid er klær i korgen. En pose hjem betyr en pose tilbake. Se at det alltid er klær i korgen. En pose hjem betyr en pose tilbake. Barna må ha regntøy, dress og støvler som ligger i barnehagen, men ta det gjerne med hjem på fredagen til en vask. Barna må ha regntøy, dress og støvler som ligger i barnehagen, men ta det gjerne med hjem på fredagen til en vask. Husk navn i alle klær Husk navn i alle klær Når barna har låneklær med hjem husk å ta dem med tilbake, alle vår låneklær forsvinner. Når barna har låneklær med hjem husk å ta dem med tilbake, alle vår låneklær forsvinner. Rydd gjerne på hylla hver fredag, se i glemt korga. Rydd gjerne på hylla hver fredag, se i glemt korga. Sett alltid sko og tøfler på hylla før dere går. Da blir det lett for Mai og vaske. Regntøy og dresser skal henge på gangen. Sett alltid sko og tøfler på hylla før dere går. Da blir det lett for Mai og vaske. Regntøy og dresser skal henge på gangen. Husk alle skal være i barnehagen til klokken9.30. Gi beskjed før 9.30 hvis dere blir sene eller er syke. Det er så mye lettere for oss å planlegge en bra dag da. Vi synes det er viktig å ta imot alle barna, MEN hvis dere kommer etter 9.30 er det ikke alltid vi har mulighet for å ta imot i gangen. Da må dere som foreldre følge barnet inn på avdelingen Husk å lese på tavlen i gangen, her vil det stå hva vi har gjort gjennom dagen og viktige beskjeder. Spør hvis det er noe dere lurer på Hvis barna må ha leker med holder det med en ting. Husk navn

23 Navn i alle klær og leker Det er Hvert barn har mellom Det vil si at vi har rundt Regner vi inn lekene de har med seg blir det 20 barn snart 21 15 og 20 enheter 300 – 440 klær og sko 500 - 600 til sammen


Laste ned ppt "Velkommen til foreldremøte i Solborg barnehage høsten 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google