Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Agenda 18:00 – 18:15 Velkomst, spilleregler. 18:15 – 18:45 Orientering om Midt Norsk ved Trond Søvik 18:45 – 19:15 Orientering om prosess vedrørende gradering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Agenda 18:00 – 18:15 Velkomst, spilleregler. 18:15 – 18:45 Orientering om Midt Norsk ved Trond Søvik 18:45 – 19:15 Orientering om prosess vedrørende gradering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Agenda 18:00 – 18:15 Velkomst, spilleregler. 18:15 – 18:45 Orientering om Midt Norsk ved Trond Søvik 18:45 – 19:15 Orientering om prosess vedrørende gradering og kommunikasjon med Kukkiwon. 19:15 – 19:45 Innspill kommentarer 19:45 – 20:00 Summepause 20:00 – 20:15 Nedsettelse av arbeidsgruppe 20:15 – 20:30 Avsluttende bemerkninger

2 Spilleregler Vi må i fellesskap holde tidsplanen Kan innføre taletid på 1 minutt Martin leder møtet Ikke forvent at vi kommer i mål i kveld Se fremover ikke bakover Velge en representativ arbeidsgruppe til å fortsette arbeidet

3 Orientering om prosess vedrørende gradering og kommunikasjon med Kukkiwon. Historikk og bakgrunn – kortversjon Prosess videre Nedsettelse av arbeidsgruppe

4 Historikk og bakgrunn Langtidsplanen til forbundet sier: Det er viktig å bygge tillit og lojalitet hos klubbene i.f.t. rapportering av medlemmer, graderinger og aktiviteter i NKFs medlemssystem Punkt 3.4 …konkurransefrie tilbud Tilrettelegge for godkjenning av graderinger via stilarter eller/og ved graderingstest innen seksjonene.

5 Historikk og bakgrunn NIFs lov sier: § 6-2.Oppgaver og kompetanse (1) Særforbundet er den høyeste faglige myndighet på sin(e) idrett(er)s område. § 13-2.Idrettens frie stilling (1) Ved inngåelse av avtaler og etablering av samarbeid med næringslivet skal NIF og tilsluttede organisasjonsledd ta vare på sin frie stilling, herunder opprettholde sin posisjon som et selveiende og frittstående rettssubjekt. (2) Organisasjonsleddene skal beholde bestemmende myndighet over alle forhold knyttet til medlemskapet og den sportslige aktiviteten.

6 Historikk og bakgrunn WTF seksjonen vedtok følgende: Eiendomsretten til alle dan-graderinger i Norge Ønske om at alle dan-graderinger skal gå via Norges Kampsportforbund før det sendes til Kukkiwon. På denne måten får seksjonen og forbundet eiendomsrett til dette. Seksjonsstyret vedtar at de ønsker dette gjennomført. De er positive til at styreleder og Sigvald Martinsen reiser til Korea for å avholde møte med Kukkiwon, men ønsker en avklaring på hvem som skal betale for reisen.

7 Historikk og bakgrunn Dag Jacobsen og Sigvald Martinsen besøkte Kukkiwon i januar i år 23 mars mottok NKF forslag til MOU og returnerte dette til Kukkiwon (KKW) Kukkiwon tok kontakt og inviterte president Trond Berg til møte 11. september for å presentere det nye KKW prosjektet. Vi måtte flytte møtet til den 10. september for å kunne gjennomføre det. KKW informerte om at MOU / avtalen ikke lengere var aktuell KKW presenterte sitt ønske om en skandinavisk avdeling med eller uten NKF KKW lovte å sende over mer konkret informasjon om opplegget i Skandinavia – vi har enda ikke mottatt noe. KKW avholdt etterfølgende et møte den 11. september med flere norske mastere

8 Historikk og bakgrunn Det er tilsynelatende ingen nordisk koordinasjon på forbundsnivå per i dag Det amerikanske forbund sin reaksjon kan leses på nettet: http://myemail.constantcontact.com/Our-Stance-On-the-Proposed- Kukkiwon-Regional-Dan-Testing-Format-.html?soid=1115895289263&aid=eWlDvX8e-mA http://myemail.constantcontact.com/Our-Stance-On-the-Proposed- Kukkiwon-Regional-Dan-Testing-Format-.html?soid=1115895289263&aid=eWlDvX8e-mA

9 Prosess videre Hva bør arbeidsgruppen se på?

10 Arbeidsgruppen skal se på følgende: Samhandling med institutter Minimumskrav for gradering Forholdet mellom tradisjonelt orienterte klubber og mer kamporienterte klubber Muligheten for å etablere modul etablert gradering som er tilpasset flere ulike grupperinger og/eller orienteringer Kartleggelse av internasjonale forhold (WTF, ETU, KKW) kontakte de nordiske land og undersøke status og ønsker der Kartlegge de kommersielle forhold knyttet til gradering Hvordan sikre og definere kvalitetskrav til gradering Formulere rammer for gradering Undersøke hvilke handlingsrom finnes, altså hvordan vi kan organisere oss og samarbeide Kartlegge beste praksis Hvordan kan Forbundet legge til rette for samarbeid mellom de høyt graderte Hvordan sikre vi et godt omdømme til Taekwondo

11 Arbeidsgruppe Sasan Homaei, Hwarang 1 Jørn Johannessen, MooDoKwan Roar Kristoffersen, Bergen Sigvald Martinsen, NTA Tom Jonny Johnsen, Oslo Ronen Rafael Golan, TTU Henrik Hunstad, Sangrok/Mudo Håkon Halleby, Hwarang 2 Parviz Shahraki, Tojang

12 Prosess videre Dere blir informert på mail og web samt egen facebookgruppe Vi sender eventuelle forslag på høring Vi tar sikte på å presentere noe konkret på tinget (seksjonsmøte) 1 helg i juni. Innspill i etterkant av møtet kan sendes til martinkn@kampsport.nomartinkn@kampsport.no


Laste ned ppt "Agenda 18:00 – 18:15 Velkomst, spilleregler. 18:15 – 18:45 Orientering om Midt Norsk ved Trond Søvik 18:45 – 19:15 Orientering om prosess vedrørende gradering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google