Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Human rights live here! Rettighetene til slumbeboere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Human rights live here! Rettighetene til slumbeboere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Human rights live here! Rettighetene til slumbeboere

2 Slums  Rundt 200 000 slumområder i verden med over 1 milliard innbyggere.  Over 100 millioner mennesker er helt boligløse.  Det slumområdene har i felles er utilstrekkelig boligstandard, manglende kloakk, mangelfull forsyning med ferskvann og elektrisitet, høy voldsnivå, manglende adgang til offentlige tjenester, stadig fare for tvangsutkastelse  FNs milleniumsmål: forbedre situasjonen til 100 millioner slumbeboere innen 2020.

3 Tvangsutkastelser  Slums og slumbeboere ses på som illegale.  I permanent fare for tvangsutkastelser.  Lover som beskytter mot tvangsutkastelse ignorert.  Som oftest ingen eller utilstrekkelig erstatning.  Mister sosial nettverk, arbeid, skolegang.  Kvinner diskriminert iht. eiendomsrett.

4 Manglende adgang til offentlige tjenester  Illegal status av slum medfører diskriminering av beboere.  Ingen beskyttelse mot uproporsjonal høye priser for vann, energi, husleie, osv.  Lite adgang til offentlige tjenester (skole, helseomsorg, kloakk, trygd, deltagelse i valg,...)  Ingen beskyttelse mot miljøødeleggelser av næringsliv.

5 Manglende sikkerhet  Utsatt for vold fra både politi, private ”sikkerhetsfolk”, lokalbefolkning og kriminelle.  Ofte ”skjulested” for kriminelle gjenger.  Lite beskyttelse fra staten.  Mangel på privatsfære øker risiko for seksualisert vold.  Lite beskyttelse for kvinner og barn mot vold i hjemmet.

6 Utestengt fra demokrati og rettsstat  Slumbeboere sjelden inkludert i avgjørelser som berører dem  Ikke registrert = ingen stemme  Lover som beskytter bolig blir ikke respektert pga.  manglende ressurser  manglende kunnskap  manglende organisasjon  manglende påvirkningsmulighet overfor politikk og næringsliv  Største fiende: korrupsjon

7 Amnestys mål Mennesker som lever i slumområder må  beskyttes mot tvangsutkastelser  få adgang til offentlige tjenester uten diskriminering  kunne delta i planlegging og avgjørelser som berører områdene de bor i


Laste ned ppt "Human rights live here! Rettighetene til slumbeboere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google