Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Snøskredovervåking ved geofoner-nytt anlegg Automatisk skredvarsling for trafikanter: Teknologidagene 6-10 oktober 2014, NIFS Gunne Håland Geoteknikk –

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Snøskredovervåking ved geofoner-nytt anlegg Automatisk skredvarsling for trafikanter: Teknologidagene 6-10 oktober 2014, NIFS Gunne Håland Geoteknikk –"— Utskrift av presentasjonen:

1 Snøskredovervåking ved geofoner-nytt anlegg Automatisk skredvarsling for trafikanter: Teknologidagene 6-10 oktober 2014, NIFS Gunne Håland Geoteknikk – og skredseksjonen

2 Innhold ● Sikringsfilosofi og metode ● Bakgrunn teknologi ● Evaluering av de gamle geofonanleggene ● FoU: Utvikling av et nytt moderne geofonanlegg ved fv. 472 Sandeslia ● Prosjektinformasjon

3 Sikringsfilosofi og metode ● Automatisk skredvarsling for trafikanter er en sikringsmetode som blir brukt for å redusere risikoen for trafikanter å bli tatt eller kjøre inn i et skred. ● Finnes i dag både analoge geofonanlegg og radaranlegg for denne type varsling Hensikten med disse konseptene er å detektere skred, og varsle trafikantene med et lyssignal i sann tid, slik at de unngår å kjøre inn i skredområdet når et skred har løsnet oppe i fjellsiden.

4 Sikringsfilosofi og metode ● Prinsippet med bruk av geofonanlegg er sensorer montert på bakken(geofoner) i selve skredløpet som tar opp vibrasjoner forårsaket av skredene. Geofonene generer et signal som igjen trigger et varsellys nede ved vegen når skredet har kommet i bevegelse.

5 Bakgrunn teknologi ● Teknologien til geofonanleggene er levert av Eidsvold electronic(EIDEL). De fleste anleggene ble montert på 80 og 90- tallet av EIDEL i samarbeid med skredsakkyndige fra Statens vegvesen. ● Statens vegvesen har i dag 8 anlegg, der kun 3 anlegg fortsatt er i drift, alle i Telemark. Prinsipp:

6 Bakgrunn teknologi

7 Eksempel fra Fv 37, Tinn kommune

8 Evaluering av de gamle anleggene Faktorer som er kritisk for at anlegget ikke fungerer tilfredsstillende: ● Følsomheten på geofonsløyfer er stilt inn feil. ● Brudd i kabler ● Feil i signaloverføring mellom styringsskap og varseltavle. ● Overspenning i styreplata som et resultat av lange kabler. ● For lav/høy batterispenning/panelspenning. ● Dårlig strategisk plassering av geofonene i skredløpet.

9 Evaluering av de gamle anleggende Noen erfaringer fra anleggene: ● Vibrasjoner som et resultat av høy vannføring og erosjon i skredløpet har ført til falske alarmer. ● Lynnedslag har gitt falske alarmer ved flere anlegg. ● Det er et tidkrevende arbeid å legge kabler fra styringsskapet og opp til geofonene i skredløpet. ● Det har gått brudd i kabelen som fører signal fra geofon og bort til øvre styringsboks ● Det har gått brudd i kabelen som fører signal fra øvre styringsboks og ned til styringsskapet. ● Det er utfordrende å fininnstille sløyfene i geofonene, noe som har gitt mange falske alarmer. ● Det finnes ikke noe form for automatisk varslingssystem på mobil til entreprenør/byggherre når det går alarmer. ● Teknologien til anleggene er utdatert. Det finnes lite deler igjen til eventuelle reparasjoner. ● Det finnes få personer i Norge som fortsatt har kompetanse på den gamle teknologien. Dette fører til manglende kalibrering og vedlikehold, og er nok en årsak at mange anlegg ikke har blitt dårlig fulgt opp. ● Anleggene er 100 % analogt. Det er ikke mulig å koble til pc for å hente ut data i forbindelse med en deteksjon. ● Det er ikke mulig å filtrere bort uønskete signaler(utenom det man greier å justere med følsomheten/skredvarslingsenheten)

10 FoU: Utvikling av et nytt moderne anlegg ved fv. 472 Sandeslia Hva er nytt? ● Anlegget får trådløs signaloverføring fra geofoner og ned til lystavle nede ved vegen. ● Signalet fra geofonene filtreres gjennom prosesseringsteknikker for skred, utviklet av NGI(Kan fjerne hendelser som steinskred, lynnedslag, trafikk, og andre seismiske forstyrrelser) ● Automatisk styring av lyssignaler – kan velge hvilke varsellys som skal slå seg på ved i de ulike prosesseringstrinnene, i gitt skredløp ● Automatisk varsling til skredsakkyndig/entreprenør på SMS og epost ● Tilkoblingsmuligheter til PC via VPN for å hente ut eller se på detekteringsresultater ● Strømforsyning fra oppladbare batterier tilkoblet solceller ● Kameraløsning for verifikasjon av hendelser

11 FoU: Utvikling av et nytt moderne anlegg ved fv. 472 Sandeslia Totalt 6 skredløp. Instrumentering i skredløp 2b, 3a og 3b Bruke noen av eksisterende varselskilt fra det gamle geofonanlegget Tilføyer 1 flankelys i sør

12 FoU: Utvikling av et nytt moderne anlegg ved fv. 472 Sandeslia

13

14

15 Prosjektinformasjon ● Leveransen består i: -16 geofoner -4 radiomaster(med mikrokontroller, radio, batterier, solcellepanel) -8 repeater radioer for å forsterke signalene mellom radiomastene og styreskapet -Nytt styreskap som henges på lystavlene -1 kamera for verifikasjon av skredhendelser -Software/programmering for data prosessering og styring av lyssignal og varsling -Innloggingsmuligheter på PC via VPN for å se/hente resultater fra detektering -Bruker-/servicemanual og oppsummeringsrapport -Pris: 1,87 mill ● Anlegget skal være ferdig installert i løpet av november (Hvis alt går etter planen i forhold til leveranser og værforhold)


Laste ned ppt "Snøskredovervåking ved geofoner-nytt anlegg Automatisk skredvarsling for trafikanter: Teknologidagene 6-10 oktober 2014, NIFS Gunne Håland Geoteknikk –"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google