Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mulighetenes Oppland Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer som grunnlag Folkehelseloven stiller krav til fylkeskommuner og kommuner om å.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mulighetenes Oppland Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer som grunnlag Folkehelseloven stiller krav til fylkeskommuner og kommuner om å."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mulighetenes Oppland Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer som grunnlag Folkehelseloven stiller krav til fylkeskommuner og kommuner om å ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten er selve grunnlaget for et kunnskapsbasert, langsiktig og systematisk folkehelsearbeid. Oversikten skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi. En drøfting av kommunenes folkehelseutfordringer bør inngå i planstrategien. Jf PBL § 10-1. Gjennom Regional plan for folkehelse 2012 – 2016 ønsket vi å få mer kunnskap om «helsekildene»

2 Mulighetenes Oppland §3 Krav til oversiktens innhold Temaene det stilles krav til i forskrift om oversikt over folkehelsen: Befolkningssammensetning Oppvekst og leveforhold, eksempelvis økonomiske vilkår, bo- og arbeidsforhold og utdanningsforhold. Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø Skader og ulykker Helserelatert adferd som fysisk aktivitet, ernæring og bruk av tobakk og rusmidler Helsetilstand

3 Mulighetenes Oppland § 5 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommune Opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig etter § §20 og 25 Kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene Kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på befolkningens helse.

4 Mulighetenes Oppland § 6 Mål og planlegging Oversikten etter § 5 skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi. En drøfting av kommunenes folkehelseutfordringer bør inngå i planstrategien. Jf plan- og bygningslovens § 10-1.

5 Mulighetenes Oppland § 5 Krav om oversiktsdokument hvert fjerde år Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide et samlet oversiktsdokument hvert fjerde år som skal ligge til grunn for det langsiktige folkehelsearbeidet. Oversiktsdokumentet skal foreligge ved oppstart av arbeideet med planstrategi etter plan- og bygningsloven §7-1 og §10-1. Kommunen skal samarbeide og utveksle informasjon med fylkeskommunen i arbeidet med oversiktsdokumentet. Fylkeskommunen skal understøtte kommunene, samarbeid og utveksle informasjon med kommunene i arbeidet med sitt oversiktsdokument. Forskrift om oversikt over folkehelsen

6 Mulighetenes Oppland § 4 Løpende oversiktsarbeid Kommuner og fylkeskommuner skal løpende ha oversikt over folkehelsen. Den løpende oversikten skal dokumenteres på hensiktsmessig måte som en del av ordinær virksomhet. Forskrift om oversikt over folkehelsen

7 Mulighetenes Oppland Oversikten skal være skriftlig og identifisere folkehelseutfordringene i kommunen, herunder konsekvenser og årsaksforhold. Kommunen og fylkeskommunen skal være særlig oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller.

8 Mulighetenes Oppland Når du tenker på ditt bosted og nærområde, har du……

9 Mulighetenes Oppland Sosialt miljø – møteplasser 73 % i Valdres besøker museum og kunstutstilling, konsert, teater og kino, kirke og bedehus, idrettsarrangement, bibliotek og, kafe, ungdomsklubb og andre sosiale møteplasser

10 Mulighetenes Oppland Sosialt miljø – aktiviteter 72 % i Valdres deltar i en eller flere av de fem nevnte aktivitetene (musikk, sang, teater, menighetsarbeid, friluftsliv, dans, trening/idrett).

11 Mulighetenes Oppland Å ha noen som er nær og som man kan snakke fortrolig med

12 Mulighetenes Oppland Sosial støtte 90% i Valdres har noen som de kan snakke fortrolig med og/eller har venner som kan gi hjelp når de trenger det.

13 Mulighetenes Oppland Sosialt miljø – trygghet 94 % i Valdres har ikke opplevd å bli diskriminert og/eller overfall/vold og/eller innbrudd/hærverk i nabolaget/grenda

14 Mulighetenes Oppland Røyking

15 Mulighetenes Oppland Røyking og snusing

16 Mulighetenes Oppland Alkohol

17 Mulighetenes Oppland Frukt, bær og grønnsaker

18 Mulighetenes Oppland Brus, saft og kaker

19 Mulighetenes Oppland Lett(blå) og moderat (rød) fysisk aktivitet mer enn 3 timer pr. uke

20 Mulighetenes Oppland Ønsker å bli mer aktiv

21 Mulighetenes Oppland Kroppsmasseindeks (KMI)

22 Mulighetenes Oppland Egenopplevd helse

23 Mulighetenes Oppland Egenopplevd tannhelse

24 Mulighetenes Oppland En eller flere alvorlige begrensninger (er bevegelseshemmet, nedsatt syn, nedsatt hørsel, hemmet pga. kroppslig sykdom, skade eller lidelse, og hemmet pga. psykisk sykdom, skade eller lidelse).

25 Mulighetenes Oppland Andeler som rapporterer ulike problemer med bakgrunn i funksjonsnedsettelse eller manglende tilrettelegging

26 Mulighetenes Oppland Andeler som rapporterer ulike tilgjengelighetsproblemer med bakgrunn i funksjonsnedsettelse eller manglende tilrettelegging

27 Mulighetenes Oppland Andeler som rapporterer ulike problemer med offentlig informasjon med bakgrunn i funksjonsnedsettelse eller manglende tilrettelegging

28 Mulighetenes Oppland Velvære


Laste ned ppt "Mulighetenes Oppland Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer som grunnlag Folkehelseloven stiller krav til fylkeskommuner og kommuner om å."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google